Instellingen Windows 11: onderdeel Tijd en taal

Deze pagina bevat informatie over het onderdeel Tijd en taal van het venster Instellingen.


Windows 11: Tijd en taal

Sub Datum en tijd

Sub Datum en tijd bevat instellingen voor de tijd, zoals de zomer-/wintertijd en de tijdzone (bovenin onderdeel Tijd en taal zijn de actuele instellingen te zien). Loopt de systeemklok één of meerdere uren uit de pas, controleer dan of de tijdzone wel correct is ingesteld (moeten datum en tijd na elke herstart opnieuw worden ingesteld, vervang dan de knoopcelbatterij op het moederbord). Standaard wordt de systeemklok wekelijks gesynchroniseerd met de actuele tijd, desgewenst kan dat ook handmatig met de knop Nu synchroniseren. Twijfel je of de ingestelde tijd correct is, controleer deze dan even via de website www.time.is.

Sub Taal en regio

De taal- en landinstellingen bij sub Taal en regio worden door Windows en apps gebruikt om locatiegerelateerde content aan te bieden. Bovenin de sub staat de weergavetaal van Windows vermeld. Tijdens de setup van Windows wordt slechts één taal geïnstalleerd (het keuzemenu bevat dan ook geen alternatieven). Wil je de weergavetaal van Windows wijzigen dan zal eerst een extra taal geïnstalleerd moeten worden (via de knop Een taal toevoegen). Per taal wordt met symbolen aangegeven wat de mogelijkheden zijn: geschikt als weergavetaal, tekst-naar-spraakondersteuning, spraakherkenning en/of handschriftherkenning (zie afbeelding).

Windows 11 instellingen: onderdeel Tijd en taal, sub Regio en taal

Geïnstalleerde talen worden vermeld in de sub, direct onder de optie Voorkeurstalen. Windows, apps en websites gebruiken standaard de eerstvermelde taal, oftewel de voorkeurstaal. Wordt deze taal niet als weergavetaal ondersteund dan wordt automatisch de eerstvolgende geschikte taal in de rij gebruikt (mits aanwezig). Een taal is eventueel naar boven of beneden te verplaatsen via de knop met drie puntjes, optie Omhoog of Omlaag.

TIP: Worden Windows-onderdelen (bijvoorbeeld de opties in contextmenu’s) in het Engels weergegeven terwijl de voorkeurstaal is ingesteld op Nederlands? Dan is dit meestal op te lossen door de weergavetaal te wijzigen in het Engels, en deze vervolgens direct weer terug te draaien naar het Nederlands.

De toetsenbordindeling

Is een nieuwe taal ingesteld dan kan het zomaar gebeuren dat de daarbij ingestelde toetsenbordindeling (bijvoorbeeld QUERTY, AZERTY of QWERTZ) niet overeenkomt met het toetsenbord. Voeg in dat geval de gewenste toetsenbordindeling toe via de knop met drie puntjes bij de betreffende taal, optie Taalopties, knop Een toetsenbord toevoegen.

VEELGEBRUIKTE TOETSENBORDINDELINGEN

Doorgaans wordt gekozen voor de toetsenbordindeling Verenigde Staten (internationaal) of Belgisch (punt), afhankelijk van het gebruikte toetsenbord kan dat echter ook een andere indeling zijn. De indeling Verenigde Staten (internationaal) heeft de voor velen ongewenste eigenschap dat het aanhalingsteken (‘ of “) pas bij een volgende toetsdruk op het scherm verschijnt. Het is een kwestie van smaak, maar velen vinden dit onhandig en kiezen daarom liever voor een andere toetsenbordindeling (bijvoorbeeld Verenigde Staten).


Switchen tussen geïnstalleerde talen en toetsenbordindelingen

Zijn meerdere talen en toetsenbordindelingen geïnstalleerd dan toont de taalknop in het systeemvak de actieve taal en indeling. Met de toetscombinatie linker Alt-Shift kan snel tussen de geïnstalleerde talen worden geswitcht, met de toetscombinatie Ctrl-Shift tussen de geïnstalleerde toetsenbordindelingen, en met de toetscombinatie Win-spatiebalk tussen de geïnstalleerde taal- én toetsenbordindelingen. Deze toetscombinaties worden wel eens per ongeluk aangeraakt, waardoor de ingevoerde tekst opeens niet meer overeenkomt met de teksten op het scherm. Dit zorgt nogal eens voor frustratie, zeker als je niet weet dat het onbewust aanraken van de toetscombinatie de oorzaak is. Het is daarom aan te raden om overbodig geworden talen en toetsenbordindelingen weer te verwijderen (knop met drie puntjes, optie Verwijderen). Als alternatief zijn deze sneltoetsinstellingen ook uit te schakelen via Instellingen > Tijd en taal > Typen > Geavanceerde toetsenbordinstellingen, link Sneltoetsen voor invoertalen, selecteer de regel met de betreffende toetscombinatie, knop Toetscombinatie wijzigen, selecteer in beide kolommen de optie Niet toegewezen en bevestig met de knop OK.

TIP: Windows beschikt ook over een schermtoetsenbord, deze opent via Instellingen > Toegankelijkheid > Toetsenbord, activeer optie Schermtoetsenbord.

Sub Typen

Vind je het fijn om tijdens het typen tekstsuggesties te zien zodat deze snel ingevoegd kunnen worden, schakel deze dan in. Standaard worden spelfouten automatisch gemarkeerd en/of gecorrigeerd. Wordt deze spellingscontrole als irritant ervaren, schakel het dan uit.

Sub Spraak

Sub Spraak bevat instellingen voor spraakherkenning en de voorleesfunctie. Spraakherkenning is met name interessant voor de dicteerfunctie (oftewel Typen via stem, zie afbeelding), te openen met de sneltoets Win-H of met de opnameknop van het schermtoetsenbord (voorwaarde is uiteraard dat de pc is voorzien van een microfoon). Deze functie is ideaal om spraak om te zetten naar tekst, die vervolgens direct op de plek van de cursor wordt ingevoegd. Daarnaast kan de app Spraaktoegang (onder andere te openen met de toetscombinatie Win-Ctrl-S) worden gebruikt om Windows aan te sturen met spraakcommando’s. Een interessante functionaliteit, maar helaas worden Nederlandstalige commando’s nog niet ondersteund.

Winodws dicteerfunctie: spraak omzetten in getypte tekst

Dan is er ook nog de voorleesfunctie, deze is met name handig bij het hardop laten voorlezen van websites en PDF-bestanden vanuit de browser Edge. Dit gaat via een rechter muisklik op het begin van de zin, optie Hardop voorlezen. Wijzig desgewenst de voorkeursstem en de snelheid waarin wordt voorgelezen. Via de knop Stemmen toevoegen zijn eventueel spraakpakketten voor andere talen toe te voegen (voor vrijwel elke taal is een stem beschikbaar).

© 2001-2024 - - SchoonePC - Rotterdam - Privacyverklaring