Slaapstand, sluimerstand en hybride slaapstand

Wanneer de pc even niet wordt gebruikt, wordt de energiebesparende modus automa-tisch geactiveerd. Hierbij wordt het beeldscherm uitgeschakeld en de pc in de slaapstand gezet. Dit bespaart niet alleen energie, maar komt ook ten goede aan de levensduur van de apparatuur. Er zijn drie energiebesparende modi:


Instellingen energiebeheer wijzigen

De energie-instellingen zijn aan te passen via Instellingen > Systeem > Aan/uit (en accu). Onderdeel Energiebeheer van het configuratiescherm heeft echter meer mogelijkheden! Via de taak Het gedrag van de aan/ uit-knoppen bepalen kunnen instellingen worden aangepast voor de aan/uit-knop, de slaapstand-knop (de fysieke knoppen op de behuizing) en/of bij laptops het dichtklappen van de deksel. De instellingen bij het onderdeel Instellingen voor afsluiten (zie afbeelding) kunnen pas worden aangepast nadat op de link Instellingen wijzigen die momenteel niet beschikbaar zijn is geklikt. Activeer hier zo nodig de optie Sluimerstand zodat deze ook wordt toegevoegd aan het rijtje mogelijkheden van de aan/uit-knop (in het startmenu, het Win-X menu en het aanmeldscherm).

Energiebeheer: slaapstand, sluimerstand en hybride slaapstand

TIP: Het deactiveren van de optie Snel opstarten inschakelen (aanbevolen) lost menig probleem op, waaronder het herhaaldelijk opnieuw opstarten, het niet op de normale wijze kunnen instellen van de helderheid van het beeldscherm, het niet accepteren van het wachtwoord in het aanmeldscherm en niet-werkende hardware zoals USB-apparaten en (draadloze) netwerkapparatuur. Bijkomend voordeel van het deactiveren van deze optie is dat de het UEFI/BIOS makkelijker te benaderen is.

Via de taak Wijzigen wanneer de computer in slaapstand gaat, link Geavanceerde energie-instellingen wijzigen, onderdeel Slaapstand, optie Sluimerstand na is de timer voor de sluimerstand in te stellen, en desgewenst ook de hybride slaapstand (indien aanwezig). Via de optie Activeringstimers toestaan kan worden vastgelegd dat de computer uit de slaap- of sluimerstand gehaald mag worden voor het uitvoeren van onderhoudstaken (zoals dagelijks onderhoud, beveiligingsscans e.d.). Schakel deze optie uit wanneer dit niet gewenst is (de onderhoudswerkzaamheden worden dan uitgesteld totdat de computer handmatig uit de slaapstand is gehaald).

Geavanceerde energie-instellingen wijzigen

TIP: Kan de slaapstand hier niet geactiveerd worden dan moet deze eerst worden ingeschakeld: start de Terminal (Beheerder) en geef het commando POWERCFG  /HIBERNATE  ON.

Vergrendelingsscherm en aanmeldscherm na ontwaken uit de slaapstand

Wordt gebruik gemaakt van gezichtsherkenning als aanmeldmethode om het gebruikersaccount te ontgrendelen, dan wordt na het ontwaken uit de slaapstand automatisch aangemeld wanneer de camera het gezicht herkent. In alle andere gevallen moet eerst het vergrendelingsscherm worden weggeklikt, om vervolgens het gebruikersaccount opnieuw aan te melden (met het wachtwoord of door op de knop Aanmelden te klikken). Vind je het onzinnig om telkens weer aan te moeten melden na het ontwaken uit de slaapstand, schakel dit dan uit via Instellingen > Accounts > Aanmeldingsopties, wijzig de optie Wanneer moet een wachtwoord worden vereist als u bij de computer terugkomt in Nooit (ontbreekt deze optie, zie dan de pagina over het uitschakelen van het aanmeldscherm hoe dit is op te lossen). Ook het vergrendelingsscherm dat verschijnt na het wegklikken van de schermbeveiliging is uit te schakelen.

De computer wil niet in de slaapstand gaan

Wil de computer niet meer in de slaapstand gaan? Controleer dan eerst eens of de probleemoplosser Energiebeheer uitkomst biedt (te openen via Instellingen > Systeem > Problemen oplossen > Andere probleemoplossers). Gaat de computer daarna nog steeds niet in de slaapstand, open dan de Terminal (Beheerder) en geef het commando POWERCFG  -REQUESTS om te achterhalen welk proces de veroorzaker is. Wordt de slaapstand hersteld door het betreffende proces te beŽindigen (via een rechter muisklik op Start, optie Taakbeheer, sub Details, rechter muisklik op het proces, optie Taak beŽindigen). Los het probleem dan permanent op door het proces uit het opstartproces van Windows te halen. Wordt geen veroorzaker gevonden, koppel verdachte hardware (zoals de muis en het toetsenbord) dan eens los. Verdwijnt het probleem hiermee, maak de hardware dan schoon of vervang het.

De computer ontwaakt ongewenst uit de slaapstand

Ontwaakt de computer ongewenst uit de slaapstand, probeer dan ook hier eerst de probleemoplossers. Levert dat niets op, start dan de Terminal (Beheerder) en zoek de veroorzaker met het commando POWERCFG   -DEVICEQUERY WAKE_ARMED (meestal is het de muis of de netwerkadapter). Leg vervolgens met energiebeheer vast dat deze hardware de computer niet meer uit de slaapstand mag halen: klik met rechts op de startknop, optie Apparaatbeheer, zoek naar het betreffende item, klik er met rechts op, optie Eigenschappen, tabblad Energiebeheer, vink uit optie Dit apparaat mag de computer uit de slaapstand halen. Ook hier kan je je afvragen of het probleem niet mechanisch is. Zo kan een vervuilde of defecte muis de computer ook ongewenst de slaapstand halen. De oplossing moet dan natuurlijk worden gezocht in het schoonmaken of vervangen van de randapparatuur...

TIP: Schakel bij voorkeur tevens de opties Wake on Ring en Wake on Lan uit bij de power managementopties in het UEFI/BIOS zodat de computer niet via de internetverbinding uit de slaapstand gehaald kan worden.

De computer start na afsluiten van Windows direct weer op Start de computer na afsluiten van Windows direct weer op, schakel dan het automatisch opnieuw opstarten uit via Instellingen > Systeem > Info, link Geavanceerde systeeminstellingen, knop Instellingen (bij Opstart- en herstelinstellingen), deactiveer de optie De computer automatisch opnieuw opstarten.

© 2001-2023 - - SchoonePC - Rotterdam - Privacyverklaring