Input Director: met één toetsenbord en muis meerdere computers aansturen

Onder mijn bureau staan drie desktopcomputers die elk dagelijks worden gebruikt. De bijhorende verzameling toetsenborden en muizen zorgde nogal eens voor ergernis: ze namen te veel ruimte in beslag en zorgden voor verwarring omdat ik regelmatig de verkeerde muis of toetsenbord in handen had. Vandaar dat ik reeds lange tijd op zoek was naar een werkbare oplossing met slechts één toetsenbord en muis voor het aansturen van meerdere computers. Een zogenaamde KVM-switch zou een oplossing kunnen bieden maar (mede vanwege de daarvoor benodigde kabels) ben ik daar geen voorstander van. Er zijn ook softwarematige oplossingen, maar zelden goed genoeg om echt prettig mee te werken.

Uitzondering hierop is Input Director (download: www.inputdirector.com): deze gebruikersvriendelijke tool maakt het mogelijk met één-en-dezelfde toetsenbord en muis meerdere computers aan te sturen, als het ware alsof er sprake is van een multi-monitoropstelling. Voor het gebruik van Input Director is het wel noodzakelijk dat de computers op eenzelfde netwerk zijn aangesloten.


Instellen Input Director

Installeer Input Director op alle betrokken computers, dus zowel op de computer waarvan toetsenbord en muis worden gedeeld (ook wel de master genoemd, in dit geval een computer met Windows 10) als op de computers die daarmee worden aangestuurd (de computers zonder toetsenbord en muis, aangeduid als slave, in dit geval een computer met Windows 7). Start vervolgens bij alle betrokken computers het programma zodat kan worden vastgelegd welke computer als master gaat functioneren en welke als slave (dit voorbeeld gaat voor het gemak uit van één slave).

Input Director master

LET OP: Het is noodzakelijk dat de weergegeven computernaam (Hostname) per computer verschilt. Wijzig zo nodig van één of meerdere computers de computernaam (via Instellingen, onderdeel Systeem, sub Info, knop Naam van pc wijzigen dan wel via het onderdeel Systeem in het configuratiescherm, link Instellingen wijzigen, knop Wijzigen).

Configureren Master

Klik bij de als master af te stellen computer op de knop Enable as Master (tabblad Main) en ga vervolgens naar het tabblad Master Configuration. Zijn er meerdere beeldschermen op deze computer aangesloten, dan kan dat via de knop Master Monitor Setup worden aangegeven (de plaatsing van de beeldschermen kan door middel van slepen worden aangepast). Klik vervolgens op de knop Add om het venster Slave Configuration te openen. Voer hier het IP-adres of de computernaam (de Hostname, zie tabblad Main) van de aan te sturen computer in. Wijzig hier zo nodig het aantal op de slave aangesloten beeldschermen en desgewenst ook de plaatsing daarvan (door middel van slepen). Omdat de toetsaanslagen en muisbewegingen over het netwerk worden verzonden, is het belangrijk deze gegevens goed te beveiligen. Klik daarvoor op de knop Change (bij het onderdeel Data Security), selecteer AES Encryption, kies voor 256 bit (maximale beveiliging) en voer tweemaal hetzelfde wachtwoord in (onthoud dit wachtwoord want deze zal ook bij de slave moeten worden ingevoerd!). Nadat akkoord is gegaan ziet het tabblad Master Configuration er als volgt uit:

Input Director configureren

Configureren Slave

Nadat de master is geconfigureerd, moet de aan te sturen computer op vergelijkbare wijze als slave worden ingesteld. Klik bij deze computer op de knop Enable as Slave (tabblad Main) en ga vervolgens naar het tabblad Slave Configuration. Voer met de knop Add de computernaam van de master in (zie de bij Hostname weergegeven computernaam op tabblad Main van de master). Pas vervolgens met de knop Change (bij het onderdeel Data Security) dezelfde encryptie toe als bij de master. Bij het onderdeel Slave Preferences kunnen eventueel nog enkele instellingen worden gewijzigd (zo kan de slave bijvoorbeeld energiebesparende instellingen van de master overnemen).

Een slave kan pas worden aangestuurd wanneer Input Director op zowel de master als de slave is opgestart. Volgens de standaard instellingen start het programma echter niet automatisch met Windows op. Dat is niet zo praktisch, zeker niet wanneer de muis en het toetsenbord van de slave inmiddels zijn losgekoppeld. Activeer daarom via het tabblad Global Preferences de optie Run Input Director on Startup op zowel de master als de slave. Vergeet daarbij niet aan te geven of Input Director dient te worden opgestart als master (activeer optie Input Director is enabled as a Master) of als slave (activeer optie Input Director is enabled as a Slave).

Switchen tussen computers

Nu de master en slave zijn ingesteld, kan het toetsenbord en muis van de master met een simpele sneltoets ook worden gebruikt voor de slave. Deze sneltoets is vooraf ingesteld maar kan desgewenst worden gewijzigd (zie tabblad Main van de master). Switchen kan echter ook door de muis te bewegen naar de rand van het beeldscherm dat volgens tabblad Master Configuration naastgelegen is. Met deze instelling kan nog wel eens onbedoeld van beeldscherm worden gewisseld (bijvoorbeeld wanneer de muis even in de buurt van een hoekpunt van de monitor komt). Wordt dat als hinderlijk ervaren, activeer dan de optie Don't allow transition near a monitor's corners op tabblad Master Preferences (even naar beneden scrollen). Kan er overigens na het uit de slaapstand ontwaken van de master niet meer worden geswitcht naar de slave dan wordt dit meestal verholpen door het programma te laten scannen op aanwezige slaves (klik in de taakbalkhoek met rechts op het programma-icoon van Input Director en selecteer de optie knop Rescan Slave-systems (of via de knop Scan Slaves op tabblad Master Configuration)).

TIP: Is de optie Share Clipboard op tabblad Global Preferences geactiveerd, dan wordt het klembord tussen de computers gedeeld. Deze optie werkt (nog) niet helemaal perfect maar is desondanks bijzonder handig bij het kopiëren van tekst en afbeeldingen van de ene naar de andere computer!

© 2001-2023 - - SchoonePC - Rotterdam - Privacyverklaring