Input Director: met één toetsenbord en muis meerdere computers aansturen

Onder mijn bureau staan drie desktopcomputers die elk dagelijks worden gebruikt. De bijhorende verzameling toetsenborden en muizen zorgde nogal eens voor ergernis: ze namen te veel ruimte in beslag en zorgden voor verwarring omdat ik regelmatig de verkeerde muis of toetsenbord in handen had. Vandaar dat ik reeds lange tijd op zoek was naar een werkbare oplossing met slechts één toetsenbord en muis voor het aansturen van meerdere pc's. Een zogenaamde KVM-switch zou een oplossing kunnen bieden maar (mede vanwege de daarvoor benodigde kabels) ben ik daar geen voorstander van. Er zijn ook softwarematige oplossingen, maar zelden goed genoeg om echt prettig mee te werken.

Uitzondering hierop is Input Director (download: www.inputdirector.com): deze gebruikersvriendelijke tool maakt het mogelijk met één-en-dezelfde toetsenbord en muis meerdere pc's aan te sturen, als het ware alsof er sprake is van een multi-monitoropstelling. Voor het gebruik van Input Director is het wel noodzakelijk dat de pc's op eenzelfde netwerk zijn aangesloten.


Instellen Input Director

Installeer Input Director op alle betrokken pc's, dus zowel op de pc waarvan toetsenbord en muis worden gedeeld (ook wel de director genoemd, in dit geval een pc met Windows 11) als op de pc's die daarmee worden aangestuurd (de pc's zonder toetsenbord en muis, aangeduid als client, in dit geval een pc met Windows 10). Start vervolgens Input Director op beide pc's zodat kan worden vastgelegd welke pc als director gaat functioneren en welke als client (dit voorbeeld gaat voor het gemak uit van één client).

Input Director

LET OP: Het is noodzakelijk dat de weergegeven computernaam (Hostname) per pc verschilt. Wijzig zo nodig van één of meerdere pc's de computernaam (via Instellingen > Systeem > Info, knop Naam van pc wijzigen.

Configureren Director

Klik bij de als director af te stellen pc op tabblad Main bij Setup Status op de eerste knop Change. Zijn er meerdere beeldschermen op deze pc aangesloten, dan kan dat via de knop Director Monitor Setup worden aangegeven (de plaatsing van de beeldschermen kan door middel van slepen worden aangepast). Klik vervolgens op de knop Add om het venster Client Configuration te openen. Voer hier het IP-adres of de hostname van de aan te sturen pc in (zie tabblad Main op de als client in te stellen pc). Wijzig hier zo nodig het aantal op de client aangesloten beeldschermen en desgewenst ook de plaatsing daarvan (door middel van slepen). Omdat de toetsaanslagen en muisbewegingen over het netwerk worden verzonden, is het belangrijk deze gegevens goed te beveiligen. Klik daarvoor op de knop Change (bij het onderdeel Data Security), knop Change, wijzig de Encryption Status in Enabled en voer tweemaal hetzelfde wachtwoord in (onthoud dit wachtwoord want deze zal ook bij de client moeten worden ingevoerd!). Nadat akkoord is gegaan ziet het tabblad Director Configuration er als volgt uit:

Input Director configureren

Configureren Client

Nadat de director is geconfigureerd, moet de aan te sturen pc's op vergelijkbare wijze als client worden ingesteld. Klik bij deze pc op tabblad Main bij Setup Status op de tweede knop Change. Voer met de knop Add de hostname van de director in (te achterhalen via tabblad Main van de director pc). Pas vervolgens met de knop Change (bij het onderdeel Data Security) dezelfde encryptie toe als bij de director. Bij het onderdeel Security Preferences kunnen eventueel nog enkele instellingen worden gewijzigd (zo kan de client bijvoorbeeld energiebesparende instellingen van de director overnemen).

Input Director conifgureren client

LET OP: Een client kan pas worden aangestuurd wanneer Input Director op zowel de director als de client is opgestart. Worden de muis en het toetsenbord van de client losgekoppeld dan is het belangrijk dat Input Director automatisch met Windows opstart. Activeer daarom via het tabblad Global Preferences de optie Run Input Director on Startup (bij voorkeur op zowel de director als de client).

Switchen tussen pc's

Nu de director en client zijn ingesteld, kan de muis van de schermrand van de director naar het beeldscherm van de client worden bewogen (wijzig eventueel de op tabblad Client Systems de ingestelde locatie van de beeldschermen). Er kan nog wel eens onbedoeld van beeldscherm worden gewisseld (bijvoorbeeld wanneer de muis even in de buurt van een hoekpunt van de monitor komt), wordt dat als hinderlijk ervaren, activeer dan op tabblad Director Preferences de optie Don't allow transition near a monitor's corners. Kan er na het uit de slaapstand ontwaken van de director niet meer worden geswitcht naar de client dan wordt dit meestal verholpen door het programma te laten scannen op aanwezige clients (klik in het systeemvak met rechts op het programma-icoon van Input Director en selecteer de optie Check systems availability (of via de knop Check systems availability op tabblad Client Systems).

TIP: Is de optie Share Clipboard op tabblad Global Preferences geactiveerd, dan wordt het klembord tussen de computers gedeeld. Deze optie is bijzonder handig bij het kopiëren van tekst, afbeeldingen en bestanden van de ene naar de andere pc!

© 2001-2024 - - SchoonePC - Rotterdam - Privacyverklaring