Outlook Express overzetten naar Windows Live Mail

Het e-mailarchief van Outlook Express kan het makkelijkst naar Windows 7 of 8 worden overgezet door het archief met de DBX-bestanden over te zetten naar de nieuwe computer en deze in Windows Live Mail (de opvolger van Outlook Express) te importeren. Indien gewenst kan het e-mailarchief vervolgens  weer vrij eenvoudig vanuit Windows Live Mail door een ander mailprogramma worden ge´mporteerd.

E-mailarchief overzetten
In Outlook Express is de opslaglocatie van het e-mailarchief te achterhalen via Extra, Opties, tabblad Onderhoud, knop Archiefmap (de standaard opslaglocatie is C:\Documents and Settings\inlognaam\Local Settings\Application Data\Identities\{....}\Outlook Express). Kopieer de map met de DBX-bestanden naar de nieuwe computer (wordt deze archiefmap niet getoond, zorg er dan eerst voor dat de Windows Verkenner verborgen systeembestanden weergeeft). Controleer of het bestand Folders.dbx aanwezig is en deactiveer (als dat nog niet het geval is) bij alle DBX-bestanden het kenmerk Alleen lezen (selecteer alle bestanden, klik met rechts op de selectie en deactiveer de optie Alleen lezen) anders zal het importeren niet lukken. Open vervolgens Windows Live Mail en kies tabblad Bestand, optie Berichten importeren, knop Volgende, knop Bladeren, blader naar de archieflocatie, knop Volgende, knop Voltooien om het archief te importeren.

Windows-adresboek overzetten
Voor het overzetten van het Windows-adresboek is een vergelijkbare procedure van toepassing. Kopieer het WAB-bestand (de standaard opslaglocatie is C:\Documents and Settings\inlognaam\Application Data\Microsoft\Address Book\inlognaam.wab) naar de nieuwe computer, start Windows Live Mail, open de contactpersonen (linksonder in het venster), knop Importeren, optie Windows-adresboek (.WAB) en blader naar het WAB-bestand om deze te importeren.

Alternatieve e-mailprogramma's
Zelf ben ik niet zo blij zijn met de door Windows Live Mail gehanteerde indeling en geef daarom de voorkeur aan Outlook of een van de gratis alternatieven zoals EssentialPIM of eM Client. eM Client is wellicht het meest interessant omdat het niet alleen een prettig e-mailprogramma is, maar ook nog eens direct na installatie de optie aanbiedt om de berichten uit Windows Live Mail te importeren.

Hieronder volgt de oorspronkelijke informatie van de pagina over Outlook Express

Outlook Express: e-mailaccount instellen

Het instellen van een Outlook Express e-mailaccount is niet moeilijk: de e-mailprovider voorziet in de meeste gevallen al in de hiervoor benodigde gegevens, zoals het e-mailadres, gebruikersnaam, wachtwoord, POP3- en SMTP-server. Klik via de menubalk op Extra, Accounts. Na een druk op de knop Toevoegen, optie E-mail verschijnt de wizard voor het instellen van het e-mailaccount.

De wizard begint met het invullen van de naam en het e-mailadres (geef het e-mailadres wel correct op, anders zullen ontvangers niet in staat zijn een verzonden e-mail te beantwoorden!). In het volgende scherm moeten de POP3- en SMTP-server worden opgegeven (zie de door de provider verstrekte gegevens). De POP3-server is de server voor inkomende e-mail, de SMTP-server is dat voor uitgaande e-mail (meestal moet uit veiligheidsoverwegingen verplicht gebruik worden gemaakt van de SMTP-server van de internetprovider). In het laatste scherm moeten de gebruikersnaam en het wachtwoord worden opgegeven, de gebruikersnaam komt meestal overeen met (het eerste gedeelte van) het e-mailadres.

De eigenschappen van het zojuist aangemaakte e-mailaccount kunnen via de knop Eigenschappen worden gewijzigd. Wijzig bijvoorbeeld de naam van het account (zodat deze in dit accountbeheer gemakkelijk kan worden herkend), en pas zo nodig de poortnummers aan op het tabblad Geavanceerd. Onderaan dit tabblad kan worden ingesteld dat Outlook Express de binnenkomende berichten (eventueel voor een bepaalde tijd) op de mailserver moet laten staan. Deze optie is handig wanneer de e-mail op twee verschillende computers gedownload moet kunnen worden. Door de bewaartijd op de server tot een ß twee weken te beperken, wordt voorkomen dat de mailbox volloopt en er geen e-mail meer kan worden ontvangen.

De standaard Outlook Express-instellingen wijzigen

De standaard instellingen van Outlook Express zijn op een aantal onderdelen voor verbetering vatbaar. Het is wellicht zinvol de volgende instellingen te wijzigen:

PREVIEW UITSCHAKELEN

Een preview van een binnengekomen e-mailtje, zoals dat standaard door Outlook Express wordt getoond, is natuurlijk best handig. Maar helemaal veilig is dit ook weer niet! Schakel Voorbeeldweergave uit bij het onderdeel Beeld in de menubalk (bij Outlook Express eerst kiezen voor Indeling). Zo kunnen gevaarlijke scripts niet ongewenst uitgevoerd worden en worden er geen plaatjes van de server van de spammer gedownload (zodat de spammer niet nog meer spam gaat sturen). De laatste versie van Outlook Express houdt hier rekening mee, plaatjes worden niet zomaar meer gedownload. Komt er een nietszeggend, onbetrouwbaar e-mailtje binnen (in het bijzonder die Engelstalige en/of met een attachment!), dan kunt u beter eerst de eigenschappen (klik met rechts) dan wel de broncode bekijken. Vertrouwt u het niet: direct verwijderen (ook uit de prullenbak)! Open nooit een spam e-mailtje! En daarbij natuurlijk niet per ongeluk dubbelklikken! Denk ook aan het uitzetten van de preview-functie van de andere mappen.


HET WELKOMSTSCHERM UITSCHAKELEN

Het vertragende welkomstscherm van Outlook Express door middel van een registeringreep worden uitgeschakeld; maak hiervoor de DWORD-waarde aan NoSplash aan met de waarde 1 in de volgende registersleutel:
HKCU\Identities\{....}\Software\Microsoft\Outlook Express\5.0


'ONVEILIGE' BIJLAGEN TOCH OPENEN

Sommige ontvangen e-mailberichten bevatten bijlagen die Outlook Express om veiligheidsredenen niet wil openen. Echter, is de afzender en het bericht zelf te vertrouwen, dan kan de bijlage alsnog worden gelezen door via Extra, Opties, tabblad Beveiliging het vinkje weg te halen bij de optie Opslaan of openen van bijlagen die mogelijk een virus bevatten niet toestaan. Vergeet niet na deze handeling het vinkje weer terug te zetten, zodat het beveiligingsniveau op peil wordt gehouden. Er is nog een alternatieve, snellere manier om een mogelijk onveilige bijlage te openen: klik in de ontvangen e-mail op Doorsturen, de bijlage is dan alsnog toegankelijk! Het mailtje hoeft natuurlijk niet daadwerkelijk verstuurd te worden. Deze praktische oplossing zorgt ervoor dat het beveiligingsniveau niet (tijdelijk) verlaagd hoeft te worden.


Databaselocatie Outlook Express wijzigen

Wordt gebruikgemaakt van een aparte opslaglocatie (bijvoorbeeld een aparte datapartitie) zodat de persoonlijke bestanden van de systeembestanden gescheiden kunnen worden, verplaats dan ook de database van Outlook Express naar deze locatie. De databasebestanden zijn standaard verborgen, en zullen dus eerst zichtbaar moeten worden gemaakt. Voor meer informatie, zie de pagina over het verplaatsen van de persoonlijke bestanden naar een datapartitie en de problemen die zich daarbij kunnen voordoen.

Outlook Express slaat de e-mailgegevens standaard op in de map C:\Documents and Settings\inlognaam\Local Settings\Application Data\Identities\{....}\Outlook Express. Deze databasemap bevat meerdere DBX-bestanden waarin de verzonden en ontvangen e-mail zijn opgeslagen. Maak eerst vanuit de Windows Verkenner een submap aan in de gebruikersmap op de datapartitie (bijvoorbeeld D:\inlognaam\Mail). De opslaglocatie voor het archief kan vervolgens eenvoudig vanuit Outlook Express worden gewijzigd: kies Extra, Opties, tabblad Onderhoud, knop Archiefmap, knop Wijzigen, navigeer naar de nieuwe map en bevestig de wijziging met de knop OK. Nadat Outlook Express opnieuw is opgestart, wordt het originele e-mailarchief automatisch naar de nieuwe locatie verplaatst.

LET OP: Maak voor de zekerheid eerst een back-up van de originele DBX-bestanden voordat deze wijziging wordt doorgevoerd! Mocht het fout gaan dan kan de back-up altijd nog handmatig (via de Windows Verkenner) naar de nieuwe locatie worden gekopieerd...

Databaselocatie Windows Adresboek wijzigen

Het verplaatsen van het Windows Adresboek (standaard opgeslagen als C:\Documents and Settings\inlognaam\Application Data\Microsoft\Address Book\inlognaam.wab) is wat lastiger, hiervoor is een handmatige ingreep in het register noodzakelijk. Maak vanuit de Windows Verkenner een submap aan in de gebruikersmap op de datapartitie (bijvoorbeeld D:\inlognaam\Adresboek). Verplaats vervolgens het WAB-bestand door middel van knippen (Ctrl-X) en plakken (Ctrl-V) naar de nieuwe map. Gebruik eventueel de zoekfunctie van de Windows Verkenner (Start, Zoeken, zoekterm '*.WAB') wanneer het bestand lastig te vinden is. Open tot slot de registereditor en gebruik de zoekfunctie (Ctrl-F, zoekterm '.WAB', druk net zo vaak op F3 totdat de registerwaarde voor de opslaglocatie is gevonden) om de verwijzing naar de opslaglocatie van het adresboek te vinden.

TIP: Deze registertweak kan ook met de tool OE Tweaker (download) eenvoudig worden uitgevoerd. Met OE Tweaker kan overigens net zo gemakkelijk de Windows Messenger en het blauwe splash screen worden uitgeschakeld en/of de standaard downloadlocatie van Internet Explorer worden gewijzigd.

Wachtwoord wordt niet opgeslagen

In sommige gevallen doet Outlook Express moeilijk met het opslaan van wachtwoorden, ook al wordt de optie wachtwoord opslaan aangevinkt. Dit is een veelvoorkomend probleem met de Protected Storage. Start de registereditor en navigeer naar de registersleutel:
HKCU\Software\Microsoft\Protected Storage System Provider

Daar staat een registersleutel staan met een lange naam die begint met S-1-5-21. Verwijder deze (het is verstandig om daar via Bestand, Exporteren eerst een back-up van te maken). In de meeste gevallen is nu het probleem opgelost en wordt het wachtwoord wel onthouden. Let op: alle opgeslagen wachtwoorden worden hiermee verwijderd. Op de pagina over het maken van een back-up van de persoonlijke gegevens staat beschreven hoe deze eerst kunnen worden veiliggesteld.

Is het probleem hiermee niet opgelost (of is het niet mogelijk de registersleutel te verwijderen), dan is er wellicht een probleem met de machtigingen van de gebruikersaccount. Selecteer de registersleutel Protected Storage System Provider en kies Bewerken, Machtigingen, knop Geavanceerd. Achter de gebruikersnaam moet in de kolom Machtiging de waarde Volledig beheer staan en in de kolom Toepassen op de waarde Deze sleutel en subsleutels. Activeer de optie Machtigingen voor alle onderliggende objecten opnieuw instellen en doorgeven van overneembare machtigingen inschakelen, klik op OK en verwijder nogmaals de registersleutel. Meer informatie is te vinden in de KB-files van Microsoft (http://support.microsoft.com/kb/290684/nl).

Openen van links werkt niet meer en andere problemen

Is het niet meer mogelijk om met een link in een e-mailbericht een website te openen of is er sprake van andere aanverwante onregelmatigheden? Een fout in de registratie van de DLL-bestanden is meestal de veroorzaker. Dit probleem is op te lossen door onderstaande commando's stuk voor stuk uit te voeren via Start, Uitvoeren:

regsvr32 urlmon.dll
regsvr32 shdocvw.dll
regsvr32 actxprxy.dll
regsvr32 oleaut32.dll
regsvr32 mshtml.dll
regsvr32 browseui.dll
regsvr32 shell32.dll

Dit gaat het gemakkelijkst door ze stuk voor stuk te selecteren, te kopiŰren (Ctrl-C) en in het uitvoerveld van het startmenu te plakken (Ctrl-V). Start vervolgens Internet Explorer en kies Extra, Internetopties, tabblad Geavanceerd en kies de knop Opnieuw instellen. Doorgaans is het probleem dan opgelost.

WINDOWS LIVE MAIL: HET ALTERNATIEF VOOR OUTLOOK EXPRESS

Het gratis e-mailprogramma Windows Live Mail is een beter alternatief voor het inmiddels behoorlijk verouderde Outlook Express. In tegenstelling tot Outlook Express is Windows Live Mail wÚl uitgerust met een filter voor ongewenste e-mail (voor velen een steeds groter wordende bron van ergernis). Tevens biedt het ondersteuning voor het beheren van gratis Hotmail/Live-accounts en RSS-feeds.


E-MAILDATABASE OVERZETTEN NAAR WINDOWS 7

Zoals bekend is Windows 7 niet uitgerust met een standaard e-mailprogramma. Stapt u over naar dit nieuwe besturingssysteem dan zult u dus gebruik moeten maken van een alternatief programma zoals Windows Live Mail of Outlook. Bij Windows Live Mail kan het archief eenvoudig worden ge´mporteerd: open het e-mailprogramma, kies Alt-Bestand, Importeren, Berichten, Microsoft Outlook Express 6 en selecteer de databaselocatie waar de e-mailberichten zijn opgeslagen. Bij Outlook werkt het helaas niet zo simpel want hoewel het programma wel een optie bevat om het archief van Outlook Express te importeren, werkt deze niet (het is namelijk niet mogelijk naar de opslaglocatie van het archief te verwijzen)... Dit probleem kan worden opgelost door het e-mailarchief van Outlook Express reeds op de Windows XP-computer in Outlook te importeren om vervolgens het zojuist aangemaakte Outlook-archief naar de Windows 7-computer over te zetten. Is dat niet meer mogelijk (bijvoorbeeld omdat de oude Windows XP-computer niet meer beschikbaar is), dan kan als tussenstap nog worden geprobeerd Windows Mail (het standaard e-mailprogramma van Windows Vista) onder Windows 7 aan de praat te krijgen. Is het OE-archief eenmaal in Windows Mail ge´mporteerd (via Bestand, Importeren, Berichten, Microsoft Outlook Express 6, selecteer de databaselocatie), dan kan het aangemaakte archief alsnog vrij eenvoudig in Outlook worden ge´mporteerd (via Bestand, Importeren en exporteren, Internet-e-mail en -adressen importeren, Outlook Express 4.x, 5.x, 6.x of Windows Mail).


Lees ook de pagina over handige tips met betrekking tot het versturen van e-mail.

ę 2001-2023 - - SchoonePC - Rotterdam - Privacyverklaring