Windows XP optimale instellingen deel II

Klik hier voor deel I van de Windows XP optimale instellingen

Op de voorgaande pagina heeft u uitvoerig kunnen lezen over de geavanceerde Windows-instellingen, het virtueel geheugen, het uitschakelen van systeemherstel en de Windows Messenger, het branden van een CD en compatibiliteitsproblemen. Deze pagina geeft uitleg over het optimaal instellen van de slaapstand (hibernation), de Windows Verkenner, het toetsenbord en geluid & media.

Taakbalk/Startmenu

Om wijzigingen aan te brengen in de taakbalk en het startmenu kiest u voor de optie Taakbalk en menu Start in het configuratiescherm. Op het tabblad Taakbalk kunt u alle opties aanzetten. Standaard wordt de taakbalk altijd weergegeven, wilt u hem echter liever automatisch verbergen, plaats dan een vinkje bij Taakbalk automatisch verbergen (met de Windows-knop of door met de muis naar beneden te gaan wordt hij vanzelf zichtbaar). De meeste opties van het startmenu worden beschreven op de pagina Start Menu en Quick Launch-taakbalk.

Windows Verkenner

Met de Windows Verkenner kan de inhoud van de verschillende schijven, CD-spelers, USB-sticks, geheugenkaarten, e.d. worden beheerd. Daarnaast is de Verkenner bijzonder handig bij het kopiëren en verplaatsen van bestanden, aanmaken van nieuwe mappen, formatteren, etc. De Windows Verkenner kunt u terugvinden onder Start, Alle programma's, Bureau-accessoires, een erg onprettige locatie voor een programma dat zo vaak wordt gebruikt. Het is daarom verstandig deze op een logischere locatie te plaatsen. Klik er met rechts op en kies: Aan het menu Start vastmaken (nu is hij snel toegankelijk via het startmenu).

Microsoft heeft ervoor gekozen veel systeembestanden en -mappen standaard te verbergen. Hoewel deze instelling voor minder ervaren computergebruikers een veilige optie is, kan het in sommige situaties minder handig zijn. De weergave van deze mappen en bestanden kan desgewenst vanuit de Windows Verkenner via Extra, Mapopties, tabblad Weergave worden gewijzigd:

De afbeelding toont nog een aantal optionele aanpassingen (de optie Eenvoudig delen van bestanden gebruiken (aanbevolen) ontbreekt bij XP Home):

mapopties windows verkenner

De eerste optie (Automatisch naar netwerkmappen en -printers zoeken) kan worden uitgevinkt wanneer de PC's niet binnen een netwerk hoeven te functioneren, het weergeven van bestanden en mappen gaat dan aanzienlijk sneller. De optie Mapvensters in een afzonderlijk proces openen voorkomt dat alle openstaande vensters worden afgesloten wanneer het proces dat bij de Windows Verkenner hoort, vastloopt. Het activeren van deze optie kost wel meer geheugen, maak hier dus alleen gebruik van wanneer de computer met voldoende geheugen is uitgerust.

Verder kunt u ervoor kiezen de Windows Verkenner alle details van de bestanden te laten zien. Aangezien deze webmappen vrij weinig informatie over de mappen en/of bestanden geven, kan het zinvol zijn de weergave aan te passen. Via Beeld in de menubalk kan de optie Details worden geactiveerd zodat alle details van de mappen en bestanden in dat venster worden getoond. Klik vervolgens op de knop Op alle mappen toepassen (via Extra, Mapopties, tabblad Weergave) om deze instelling op alle locaties toe te passen. Bekijken we nu de inhoud van de C:-schijf dan zien we een overzichtelijke, informatieve lijst met mappen en bestanden.

windows verkenner met alle details van de mappen

KLEINE AFBEELDINGEN IN PLAATS VAN DETAILS WEERGEVEN

In de map Mijn afbeeldingen zijn de miniatuurweergaven nu echter niet meer zichtbaar. Dit is geen ramp: als u daar behoefte aan heeft kunt u deze inschakelen door te kiezen voor Miniaturen in plaats van Details in het menu Beeld.


SNELLER MAPPEN MET AVI-BESTANDEN OPENEN

Mappen met daarin AVI-bestanden (videobestanden) worden erg langzaam geopend, elk bestand wordt namelijk eerst uitgebreid onderzocht. Dit kunt u voorkomen door met de registereditor de volgende registeringang te verwijderen:
HKCR\CLSID\{87D62D94-71B3-4b9a-9489-5FE6850DC73E}

Door de registersleutel eerst veilig te stellen (Bestand, Exporteren), kan de oude situatie altijd nog worden hersteld.


WINDOWS VERKENNER TIPS

Met de F5-toets kunnen de gegevens in de Windows Verkenner worden ververst (net als in Internet Explorer). Met de toetscombinaties CTRL-C, CTRL-X en CTRL-V kunnen bestanden en mappen respectievelijk worden gekopieerd, geknipt en geplakt. De toetscombinaties SHIFT-HOME en SHIFT-END en/of het vasthouden van de toetsen SHIFT en CTRL kunnen van pas komen bij het selecteren van meerdere bestanden.


AUTOMATISCH UITKLAPPEN MAPPEN UITSCHAKELEN

Vindt u het automatisch uitklappen van mappen aan de linker kant (bij het aanklikken) maar onprettig, dan kunt u dat ook uitschakelen in het register. Wijzig de DWORD-waarde FriendlyTree in 0 in plaast van 1 bij de volgende registersleutel:
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced.


CD/DVD-SPELERS(S) ZONDER SCHIJFLETTER

Een veelvoorkomend probleem is het niet meer zichtbaar zijn van de CD/DVD-speler(s). Dit probleem wordt meestal door incompatibele brandsoftware veroorzaakt en laat zich niet zomaar oplossen door het programma weer even te verwijderen. Een aanpassing in het register is noodzakelijk om de schijfletters weer zichtbaar te maken. Verwijder met de registereditor de registerwaarden UpperFilters en LowerFilters uit de registersleutel HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}.

Verwijder tevens de volgende registersleutels (indien aanwezig) en herstart Windows:
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdr4_2K
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdralw2k
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdudf
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\UdfReadr


ZOEKFUNCTIE WORDT GEOPEND IN PLAATS VAN DE MAP

Wordt na het dubbelklikken op een map of station steeds de zoekfunctie geopend in plaats van de inhoud van die geselecteerde map of schijf? Dit regelmatig voorkomende probleem is eenvoudig op te lossen door met behulp van het commando regsvr32 /i shell32.dll (eenmalig uit te voeren in het vak Uitvoeren (menu Start)) de standaard waarden te herstellen. Dit probleem is overigens ook te herkennen aan het feit dat de optie Zoeken vetgedrukt wordt weergegeven in het contextmenu (het menu dat wordt getoond nadat met rechts op de map of station wordt geklikt...) in plaats van de gebruikelijke optie Verkennen.


Schermbeveiliging (screensaver)

Via Beeldscherm van het configuratiescherm, tabblad Schermbeveiliging (ook bereikbaar met een rechter muisklik op het bureaublad, Eigenschappen) kan een screensaver worden ingesteld zodat het beeldscherm tegen inbranden wordt beschermd. De meest gewaardeerde screensaver is wellicht een diavoorstelling van de persoonlijke foto's (Diavoorstelling Mijn afbeeldingen). In dit venster kan ook de optie Met wachtwoord beveiligen worden aangevinkt. Deze optie zorgt ervoor dat het gebruikersaccount pas weer beschikbaar is nadat deze (al dan niet met een wachtwoord) in het aanmeldingsscherm is ontgrendeld.

Het beeldscherm kan overigens ook worden beschermd door deze na enige tijd van inactiviteit uit te laten schakelen, dat bespaart tevens energie! Via Energiebeheer van het configuratiescherm, tabblad Energiebeheerschema's (ook bereikbaar via de knop Energie onderaan het tabblad Schermbeveiliging) kan worden ingesteld na welke periode van inactiviteit het beeldscherm en de harde schijf uitgeschakeld moeten worden. De wake-uptijd van de moderne beeldschermen en interne schijven zijn erg kort en geeft dus nauwelijks vertraging.

Schermbeveiliging: energiebeheer van de monitor ipv een screensaver

Slaapstand

Ten behoeve van de energiebesparing kunnen op het tabblad Energiebeheerschema's ook de instellingen voor de stand-bystand en de slaapstand worden aangepast (de slaapstand kan alleen worden gebruikt wanneer deze ook op het tabblad Slaapstand is geactiveerd!). Wordt de stand-bystand geactiveerd dan blijft de computer 'aan', maar dan in een energiebesparende modus. De slaapstand zet de computer daadwerkelijk 'uit' nadat het werkgeheugen (met daarin de openstaande programma’s) in het bestand C:\HIBERFIL.SYS is opgeslagen (dit bestand is exact zo groot als het RAM-geheugen, de slaapstand uitzetten kan dus veel schijfruimte besparen!). Bij het opstarten van de computer worden de gegevens weer in het werkgeheugen geladen, zodat het systeem relatief snel weer geactiveerd kan worden. Deze energiezuinige functionaliteit is met name handig voor laptops aangezien deze over een beperkte accuduur beschikken. De computer kan overigens ook handmatig in de slaapstand worden gezet via het startmenu, Uitschakelen, met een druk op de SHIFT-toets wijzigt de knop voor Stand-by in Slaapstand. Een andere mogelijkheid is het voorprogrammeren van de aan-/uitknop (op de computer zelf) via het tabblad Geavanceerd zodat bij het indrukken van deze knop de slaapstand wordt toegepast (het uitzetten kan dan uitsluitend nog via het startmenu!). Het is overigens verstandig de computer regelmatig op de normale wijze te laten opstarten zodat problemen met Windows worden voorkomen!

TIP: Kan de slaapstand niet op het tabblad Slaapstand worden geactiveerd? Controleer dan of het BIOS APM (Advanced Power Management) of ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) ondersteunt: voor de slaapstand is het noodzakelijk dat een van deze opties is ingeschakeld. Is dit het geval maar ontbreekt de slaapstand nog steeds, dan moeten de drivers van het moederbord hoogstwaarschijnlijk nog worden geïnstalleerd.

Aanmeldscherm bij het ontwaken uit de stand-by- of slaapstand
Zodra Windows uit de stand-by- of slaapstand ontwaakt moet eerst het gebruikersaccount worden ontgrendeld via het aanmeldscherm, ongeacht of deze is voorzien van een wachtwoord! Deze beveiliging kan desgewenst via het onderdeel Energiebeheer in het configuratiescherm worden uitgeschakeld. Kies voor het tabblad Geavanceerd en deactiveer de optie Wachtwoord vragen als computer uit stand-by wordt gehaald.

Problemen bij het ontwaken uit de stand-by- of slaapstand
Het komt wel eens voor dat de computer niet op juiste wijze uit de stand-by- of slaapstand ontwaakt (waardoor bijvoorbeeld het scherm op zwart blijft). Er zijn vele mogelijke oorzaken, een eenduidige oplossing is dus niet te geven. Wellicht dat het probleem met een van de volgende tips kan worden opgelost: schakel de screensaver uit, installeer de laatst beschikbare drivers van het moederbord en de grafische kaart, deactiveer eventueel bij de power management-opties in het BIOS de optie Re-call VGA BIOS From S3 of flash in het uiterste geval het BIOS met de laatst beschikbare versie.

Ongevraagd ontwaken uit de stand-by stand
Ontwaakt de computer ongevraagd uit de stand-bystand? Het apparaat of proces dat dit aanstuurt (meestal de muis of de netwerkadapter) kan worden achterhaald met het commando POWERCFG -DEVICEQUERY WAKE_ARMED (open hiervoor de Opdrachtprompt via het startmenu, Alle programma's, Bureau-accessoires). Vervolgens kan bij het energiebeheer van de veroorzaker worden vastgelegd dat deze de computer niet meer uit de stand-bystand mag halen (configuratiescherm, Apparaatbeheer, klik met rechts op het betreffende item, Eigenschappen, tabblad Energiebeheer, vink uit optie Dit apparaat mag de computer uit stand-by halen). Schakel bij voorkeur tevens de opties Wake on Ring en Wake on Lan uit bij de power management-opties in het BIOS.

USB-APPARATUUR REAGEERT NIET MEER NA ONTWAKEN UIT DE SLAAPSTAND

Reageert bepaalde via USB aangesloten apparatuur (zoals muis, toetsenbord, printer, scanner, etc.) niet meer nadat de computer uit de stand-bystand is ontwaakt? Kijk dan eerst of er recentere versies van de moederbord drivers beschikbaar zijn. Is dat niet het geval of lossen die de problemen niet op, neem dan maatregelen om te voorkomen dat de via USB aangesloten apparatuur ook in de stand-bystand wordt gezet. Ga naar Windows Apparaatbeheer, navigeer naar de USB-controllers, klik met rechts op de USB-hoofdhub (mogelijk zijn er meerdere, herhaal dan de procedure), kies Eigenschappen, tabblad Energiebeheer en deactiveer de optie De computer mag dit apparaat uitschakelen om energie te besparen. Let wel: door deze wijziging neemt het stroomverbruik toe…


De prullenbak

De eigenschappen van de prullenbak kunnen worden ingesteld door met rechts op de prullenbak te klikken en te kiezen voor Eigenschappen (elke partitie heeft een eigen tabblad). Wilt u niet elke keer hoeven bevestigen wanneer een bestand naar de prullenbak wordt gestuurd, schakel dan op tabblad Algemeen de optie Vragen om bevestiging bij het verwijderen uit. Moeten bestanden en/of mappen definitief worden verwijderd (zonder dat ze eerst in de prullenbak terecht komen), hou dan de SHIFT-toets ingedrukt bij het deleten.

TIP: Bent u te enthousiast geweest met het verwijderen dan kunt u bestanden altijd nog proberen terug te halen met recoverytools als PC Inspector File Recovery (download: www.pcinspector.de) en Recuva (download: www.piriform.com/recuva). Zelfs als ze reeds uit de prullenbak zijn verwijderd! Verwijderde bestanden zijn namelijk pas echt weg wanneer de daarvoor gebruikte schijfruimte door een ander bestand wordt overschreven (om te voorkomen dat een verwijderd bestand tijdens de installatie wordt overschreven, is het raadzaam de recoverytool uit voorzorg al te installeren vóórdat zich problemen voordoen…).

Toetsenbord

Tijdens de setup van Windows werd gevraagd een van de standaard toetsenbordindelingen te kiezen (deze keuze is achteraf terug te vinden bij het onderdeel Landinstellingen van het configuratiescherm, tabblad Talen, knop Details). Is er meer dan één invoertaal gedefinieerd? Dan switcht Windows van toetsenbordindeling wanneer er tegelijkertijd op de linker ALT- en de rechter SHIFT-toets wordt gedrukt. Deze toetscombinatie wordt regelmatig per ongeluk aangeraakt, met als gevolg dat de toetsenbordindeling (zonder daar een melding over te geven) wordt aangepast. Door de toetscombinatie nogmaals te gebruiken, wordt de standaardinstelling weer hersteld (een herstart van de computer heeft hetzelfde resultaat). Om dergelijke problemen te voorkomen, is het wellicht beter de niet gebruikte toetsenbordindelingen uit het overzicht te verwijderen.

De standaard door Windows geïnstalleerde toetsenbordindeling Verenigde Staten (internationaal) heeft de voor velen onprettige eigenschap dat het aanhalingsteken (' of ") pas bij een volgende toetsdruk op het scherm verschijnt. Het is een kwestie van smaak, maar velen vinden dit onhandig. Een andere toetsenbordindeling (bijvoorbeeld Verenigde Staten) is dan beter geschikt. In België wordt meestal gebruik gemaakt van de toetsenbordindeling Belgisch (punt).

toetsenbordindeling

HET EUROTEKEN

Het -teken staat op de meeste toetsenborden op dezelfde toets als het cijfer 5 (bij Belgische AZERTY-toetsenborden de letter E). Gebruik deze toets in combinatie met de rechter ALT-toets om het -teken te plaatsen (bij de toetsenbordindeling Verenigde Staten moet de toetscombinatie CTRL-ALT-5 worden gebruikt). Het teken kan ook worden geplaatst met het intoetsen van de code 0128 op het numerieke toetsenbord in combinatie met het ingedrukt houden van de linker ALT-toets.


INSTALLEER ZO WEINIG MOGELIJK EXTRA FONTS

Wees voorzichtig met het installeren van extra lettertypen (fonts), deze kosten zeer veel geheugen en tasten daarmee de systeembronnen ernstig aan. De eigenschappen van de verschillende geïnstalleerde lettertypen kunnen in het onderdeel Lettertypen van het configuratiescherm worden aangepast.


Taakplanner uitschakelen

De taakplanner zorgt voor het automatisch laten uitvoeren van taken, zoals het updaten van virusdefinities. Doet u echter liever alles handmatig, dan kunt u deze optie uitschakelen. Klik hiervoor in de menubalk op de optie Geavanceerd, Taakplanner uitschakelen. De taakplanner kunt u bereiken via het onderdeel Geplande taken van het configuratiescherm.

TAAKPLANNER UITSCHAKELEN

TAAKPLANNER WERKT NIET MET BLANCO PASSWORD GEBRUIKERSACCOUNT

Gebruikt u de taakplanner, dan kan het zijn dat deze niet goed functioneert omdat u bij het gebruikersaccount geen wachtwoord heeft ingesteld. Dit kunt u oplossen met de volgende aanpassing in het register. Wijzig of voeg toe de DWORD-waarde limitblankpassworduse met de waarde 0 bij de volgende registersleutel (de waarde 1 om het ongedaan te maken):
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa


Geluidsinstellingen

Maakt u geen gebruik van de Windows-geluiden, dan kunnen de geluidsschema’s (op het tabblad Geluiden bij het onderdeel Geluiden en audioapparaten van het configuratiescherm) beter worden uitgeschakeld door Geen geluiden te selecteren bij het onderwerp Schema. De geluiden kunnen ook per stuk worden in- of uitgeschakeld, bijvoorbeeld alleen een geluid bij het opstarten en afsluiten van Windows. Op het tabblad Volume kan onder andere de volumeregeling worden aangepast en het icoontje uit het systeemvak worden verwijderd.

Standaard Windows XP-software

Standaard wordt er nogal wat software met Windows XP meegeleverd. Een gedeelte daarvan wordt standaard geïnstalleerd, het overige zult u speciaal moeten selecteren als u het geïnstalleerd wilt hebben. U kunt deze opties vinden bij het onderdeel Software van het configuratiescherm. Ga naar het derde tabblad, genaamd Windows onderdelen toevoegen of verwijderen. Loop ze stuk voor stuk door en klik desnoods op Details om meer onderdelen te kunnen selecteren of deselecteren. U zou er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen de Faxconsole in te schakelen of de Windows Messenger uit te schakelen, zoals bij deel I van Windows XP-instellingen staat beschreven.

ALLE WINDOWS-ONDERDELEN ZICHTBAAR MAKEN

Een aantal onderdelen is niet in bovenstaand overzicht van de Windows-software zichtbaar omdat ze standaard verborgen worden. U kunt ze op de volgende manier zichtbaar maken om ze vervolgens te kunnen deïnstalleren:
1: Open het bestand C:\WINDOWS\INF\SYSOC.INF in Kladblok
2: Geef de opdracht vervangen... (via Bewerken).
3: Zoeken naar: ,hide, vervangen door: ,, (twee komma's dus).
4: Sla het bestand op en ga opnieuw naar het onderdeel Windows-software.


Klik hier voor deel I van de Windows XP optimale instellingen

© 2001-2019 - - SchoonePC - Rotterdam - Privacyverklaring