E-mailprogramma eM Client

eM Client (download: www.emclient.com of de store) is een volwaardig e-mailprogramma dat qua gebruikersinterface en functionaliteit vergelijkbaar is met het commerciële programma Microsoft Outlook. De gratis versie van eM Client heeft wel een beperking: er zijn maximaal twee e-mailaccounts te beheren. Dankzij de ondersteuning voor onder andere Gmail- en Microsoft-accounts zijn de agenda en contactpersonen eenvoudig met de online omgeving te synchroniseren, altijd handig in combinatie met een Android- of Windows-telefoon.

LET OP: Om te voorkomen dat de demo-versie verloopt, is het verstandig om gelijk via www.emclient.com/free-license een gratis licentie aan te vragen. Voer de activatiesleutel in via Menu, Help, Licentie, knop Activeren (door middel van kopiëren en plakken).


Outlook e-mailadres toevoegen

Van start met eM Client

Na de eerste keer opstarten van eM Client wordt gevraagd een grafisch thema te kiezen (deze kan later altijd nog worden gewijzigd via Menu, Gereedschappen, Instellingen, onderdeel Vormgeving, sub Thema’s). Vervolgens kunnen reeds opgebouwde e-mailarchieven (inclusief de contacten, agenda, e.d.) en bijbehorende accountinstellingen uit andere e-mailprogramma’s eenvoudig worden geïmporteerd (de meeste e-mailprogramma’s en bestandsformaten worden ondersteund). Is importeren (op dit moment) niet nodig, ga dan verder met de optie Sla importeren over (e-mailarchieven kunnen later altijd nog worden geïmporteerd via Menu, Bestand, Importeren).

Een account toevoegen

Vervolgens is direct een e-mailaccount in te stellen via de Automatische setup, knop Start nu of, indien de POP-, SMTP- en poortinstellingen bekend zijn, via E-mail, knop Ander (accounts kunnen later altijd nog worden toegevoegd of gewijzigd via Menu, Gereedschappen, Accounts). Activeer desgewenst ook de opties Chat (Google Talk), Agenda en Contactpersonen (voor de agenda en contacten van onder andere Google, Yahoo! en iCloud). In de afbeelding is weergegeven hoe een e-mailadres van Microsoft als POP-account is toe te voegen.

Voeg vervolgens via Menu, Gereedschappen, Accounts, tabbladen SMTP en POP3 de poortnummers toe en stel het beveiligingsbeleid in op Gebruik van SSL/TLF forceren (dit kan vreemd genoeg dus niet direct bij het toevoegen van het account). Worden meerdere accounts gebruikt, markeer het standaard te gebruiken account dan met een ster (de knop linksonder) zodat dit account automatisch wordt gebruikt bij het opstellen van nieuwe mail.

LET OP: Standaard wordt de Nederlandse gebruikersinterface geïnstalleerd. De taal kan eventueel worden gewijzigd via Menu, Gereedschappen (Tools), Instellingen (Settings), onderdeel Algemeen (General), sub Taal (Language).

De standaard eM Client-instellingen wijzigen

De standaard instellingen van eM Client zijn op een aantal onderdelen voor verbetering vatbaar. Het is wellicht zinvol de volgende instellingen te wijzigen:

Databaselocatie eM Client wijzigen

Standaard wordt het archief van eM Client opgeslagen in de map C:\Gebruikers\inlognaam\ AppData\Roaming\eM Client. Door de standaard opslaglocatie te wijzigen in bijvoorbeeld een submap van de map Documenten, kan het archief automatisch worden meegenomen in de back-up. Dit kan via Menu, Gereedschappen, Instellingen, onderdeel Algemeen, sub Opslag. Op de nieuwe locatie wordt nu een leeg archief aangemaakt, waarna het reeds opgebouwde archief met behulp van de Windows Verkenner door middel van knippen-plakken kan worden overgezet.

© 2001-2024 - - SchoonePC - Rotterdam - Privacyverklaring