Windows Live Mail

Heeft u behoefte aan een uitgebreider gratis e-mailprogramma voor het lokaal beheren van e-mail, kijk dan eens naar Windows Live Mail (download: http://windows.microsoft.com/nl-nl/windows-live/essentials, onderdeel van Windows Essentials, vink alle ongewenste onderdelen uit). Dit programma is de opvolger van het ooit zo populaire Outlook Express (uit Windows XP) en Windows Mail (uit Windows Vista). Windows Live Mail onderscheidt zich van zijn voorgangers doordat het e-mailberichten opgesplitst per e-mailaccount (handig bij het beheren van meerdere e-mailadressen) en ongelezen berichten snel toegankelijk maakt via de map Snelle weergaven (waarbij berichten op basis van het adresboek worden opgesplitst in die van bekende en onbekende afzenders).

Vanaf 10 januari 2017 is Windows Live Mail echter niet meer te downloaden vanaf de website van Microsoft. Volgens Microsoft biedt Windows 10 voldoende alternatieven, daar is echter niet iedereen het mee eens. Gebruikt u dus Windows Live Mail voor het beheren van uw e-mail dan is het goed om te weten dat het programma na 10 januari nog wel gebruikt kan worden, maar niet meer via het officiŰle Microsoft-kanaal te downloaden zal zijn. Dat kan problematisch worden wanneer Windows opnieuw ge´nstalleerd moet worden, want zonder downloadbare software is het een stuk lastiger om weer toegang tot het mailarchief te krijgen! Ook al is WLM tegen die tijd wellicht via alternatieve downloadlocaties te downloaden, toch is het verstandig om nu alvast na te denken over een alternatief e-mailprogramma. Microsoft beveelt de Windows 10-app Mail, de webmail www.outlook.com danwel het betaalde e-mailprogramma Outlook aan. De gratis e-mailprogramma's EssentialPIM (download: www.essentialpim.com/pc-version) en eM Client (download: www.emclient.com) zijn wat mij betreft echter prima alternatieven!

Windows Live Mail

TIP: Wordt Windows Live Mail (of een van de andere Windows Essentials-producten) in een vreemde taal weergegeven dan is dat eenvoudig naar het Nederlands te wijzigen met het commando LangSelector (in Windows 8.x via de charm Zoeken, in voorgaande Windows-versies via het uitvoervenster van het startmenu).

MICROSOFT-ACCOUNT IN WINDOWS LIVE MAIL BEHEREN

Microsoft heeft recent heel wat stof doen opwaaien met de mededeling dat, vanwege aanpassingen aan het communicatieprotocol, Microsoft-accounts niet langer in Windows Live Mail beheerd kunnen worden. Het advies van Microsoft is om Windows Live Mail aan de kant te schuiven en over te stappen op Outlook, de app Mail of de webmailservice www.outlook.com. Ze vergeten daarbij echter gemakshalve te vermelden dat het nog steeds mogelijk is om een Microsoft-account vanuit Windows Live Mail te beheren door (in plaats van het EAS-protocol) gebruik te maken van het POP- of IMAP-protocol.


E-mailaccount instellen

Nadat Windows Live Mail is ge´nstalleerd, kunnen de e-mailaccounts worden aangemaakt. Activeer het tabblad Accounts van het lint, klik op de knop E-mail en vul achtereenvolgens het door de e-mailprovider verstrekte e-mailadres, wachtwoord en de weer te geven naam in (geef het e-mailadres wel correct op, anders zullen ontvangers niet in staat zijn de e-mail te beantwoorden!). Bij de meeste e-mailadressen worden de serverinstellingen automatisch toegepast (kan gebruik worden gemaakt van beveiligd-wachtwoordverificatie dan worden de daarvoor benodigde instellingen ook automatisch toegepast). Activeer dus niet de optie Serverinstellingen handmatig configureren maar klik direct op de knop Volgende. Blijken de serverinstellingen niet bekend dan wordt automatisch een extra scherm getoond zodat alsnog de benodigde instellingen handmatig kunnen worden opgegeven.

Windows Live Mail account aanmaken

TIP: Een e-mailadres van Microsoft (Live, Hotmail, Outlook, e.d.) kunnen niet meer op de gebruikelijke wijze worden beheerd in Windows Live Mail. Een Microsoft-account kan echter nog wel worden beheerd met het POP-protocol  (waarbij de berichten offline worden beheerd en dus niet langer op de server van de provider blijven staan) of IMAP-protocol (waarbij de berichten online worden beheerd en dus op de server blijven staan), dit kan bij het aanmaken van het e-mailaccount via de optie Serverinstellingen handmatig configureren. Vergeet niet eerst (via de via de webmail toegankelijke instellingen) toestemming te geven dat de berichten met het POP-protocol beheerd mogen worden.

De eigenschappen van een e-mailaccount kunnen achteraf worden gewijzigd met een rechter muisklik op het account (links in het WLM-venster), optie Eigenschappen. Wijzig bijvoorbeeld de naam van het account (zodat deze makkelijker kan worden herkend) en wijzig zo nodig op tabblad Geavanceerd (alleen zichtbaar bij POP- en IMAP-accounts) de poortnummers conform de door de e-mailprovider verstrekte gegevens. Onderaan dit tabblad kan ook worden ingesteld dat Windows Live Mail de binnenkomende berichten op de mailserver moet laten staan (deze optie is handig wanneer de e-mail op verschillende apparaten wordt gelezen). Door de bewaartijd op de server tot een paar weken te beperken, wordt voorkomen dat de mailbox volloopt waardoor er geen e-mail meer kan worden ontvangen.

De standaard Windows Live Mail-instellingen wijzigen

De standaard instellingen van Windows Live Mail zijn op een aantal onderdelen voor verbetering vatbaar. Het is wellicht zinvol de volgende instellingen te wijzigen (is het venster verkleind dan worden sommige van onderstaande opties verstopt onder de knop Indeling):

TIP: Bevat de koptekst van uitgeprinte e-mails het tekstfoutje b1agina 1 van 1 (of iets vergelijkbaars) dan is dat op te lossen met de tool Resource Hacker (download: www.angusj.com/resourcehacker). Sluit Windows Live Mail af, klik met rechts op het programma-icoontje van Resource Hacker en kies Als administrator uitvoeren. Open vanuit dit programma het bestand C:\Program Files (x86)\Windows Live\Mail\nl\maillang.dll.mui (met File, Open; kies bij Bestandstypen de optie All files (*.*) anders wordt het bestand niet getoond), klik op View, Find Text en zoek naar b&Pagina. Wijzig de betreffende tekst in Pagina, vervolg met de knop Compile Script en sla het bestand tijdens afsluiten van Resource Hacker op onder dezelfde naam.

Vreemde leestekens

Bij Windows Live Mail gebeurt het nog wel eens dat ontvangen e-mailberichten ongewenste tekens bevatten (bijvoorbeeld "geïnstalleerd") bevatten. Dit probleem is op te lossen door de standaard codering van WLM aan te passen: klik op de knop Bestand, Opties, Mail, tabblad Verzenden, knop Internationale instellingen, wijzig de standaardcodering in Unicode (UTF-8) en klik op OK. Ga vervolgens naar tabblad Lezen, knop Lettertypen, selecteer Unicode, wijzig de codering in Unicode (UTF-8), sla de wijziging op met de knop Als standaard instellen en klik op OK.

Windows Live Mail leestekens

Databaselocatie Windows Live Mail wijzigen

Wordt gebruik gemaakt van een aparte opslaglocatie voor de persoonlijke bestanden (bijvoorbeeld een aparte datapartitie), verplaats dan ook de database van Windows Live Mail naar deze locatie. Dat kan eenvoudig vanuit Windows Live Mail: blauwe knop, Opties, Mail, tabblad Geavanceerd, knop Onderhoud, knop Archiefmap, knop Wijzigen, navigeer naar de nieuwe map en bevestig de wijziging met de knop OK. Na een herstart van Windows Live Mail wordt het originele e-mailarchief (inclusief de agenda en RSS-feeds) automatisch naar de nieuwe locatie gekopieerd. Is de opslaglocatie succesvol gewijzigd (te controleren via diezelfde knop Archiefmap) en zijn alle gegevens weer toegankelijk dan kunnen de oorspronkelijke bestanden en mappen met behulp van de Windows Verkenner handmatig uit de map C:\Gebruikers\inlognaam\AppData\Local\Microsoft\Windows Live Mail worden verwijderd (de opslagmap is standaard verborgen en zal dus eerst via de mapopties (Windows 8: tabblad Beeld) zichtbaar moeten worden gemaakt).

TIP: Op de website staat uitgebreid beschreven hoe het verplaatsen van de persoonlijke bestanden naar een aparte datapartitie in zijn werk gaat en welke problemen zich daarbij voor kunnen doen.

Opslaglocatie Windows Live Contacts wijzigen

De contactpersonen van Windows Live Mail (Windows Live Contacts) worden standaard opgeslagen in de map C:\Gebruikers\inlognaam\AppData\Local\Microsoft\Windows Live\Contacts. Is het aan het gebruikersaccount gekoppelde Microsoft-account in Windows Live Mail aangemeld (via tabblad Start op het lint, knop Aanmelden), dan worden de contactpersonen automatisch online opgeslagen en heeft het wijzigen van de opslaglocatie dus geen zin. Wordt vanuit Windows Live Mail niet met het Microsoft-account aangemeld dan kan de opslaglocatie als volgt worden gewijzigd: sluit WLM, verplaats de map Contacts vanuit de Windows Verkenner middels knippen (CTRL-X) en plakken (CTRL-V) naar de gewenste locatie en wijzig eventueel de mapnaam Contacts in Windows Live Contacts (de opslaglocatie wordt dan bijvoorbeeld D:\inlognaam\Windows Live Contacts). Daarna kan met behulp van het volgende MKLINK-commando in het opdrachtvenster (Start, Alle programma's, Bureau-accessoires, Opdrachtprompt (opstarten als administrator)) een symbolische link naar deze nieuwe map worden aangemaakt (pas de inlognaam aan):

MKLINK /d "%LOCALAPPDATA%\Microsoft\Windows Live\Contacts" "D:\inlognaam\Windows Live Contacts"

LET OP: Wordt een foutmelding getoond bij het toevoegen of wijzigen van een contactpersoon dan beschikt het gebruikersaccount (nog) niet over de juiste beheerrechten (machtigingen) om wijzigingen in de betreffende map aan te brengen.

Zie elders op deze website voor meer handige tips met betrekking tot het versturen van e-mail.

 
 
 
 

ę 2001-2016 - - SchoonePC - Rotterdam - The Netherlands