Windows Mail en Windows Kalender

Windows Vista is voorzien van het standaard e-mailprogramma Windows Mail, de opvolger van Outlook Express. Windows Kalender is een nieuwe functie waarmee een agenda kan worden bijgehouden die eenvoudig via het internet met contactpersonen kan worden gedeeld.

Windows Mail

Er zijn twee manieren om e-mailberichten te versturen: webbased (met een webbrowser als Internet Explorer) of via een e-mailprogramma. De meeste webbased oplossingen zijn niet al te moeilijk in gebruik en zijn overal ter wereld beschikbaar (de mail blijft namelijk op de server van de e-mailprovider staan). Met een e-mailprogramma kunnen e-mailberichten vanaf de PC worden verzonden en ontvangen, waarbij de e-mailberichten op de betreffende computer worden opgeslagen. Onder Windows Vista is hiervoor het programma Windows Mail standaard beschikbaar. De instellingen van Outlook Express (het standaard mailprogramma onder Windows XP) en MS Outlook (onderdeel van het MS Office-pakket) worden elders op deze website behandeld.

E-mailaccount instellen

Het instellen van een Windows Mail e-mailaccount is niet moeilijk: de e-mailprovider voorziet in de meeste gevallen al in de hiervoor benodigde gegevens, zoals het e-mailadres, gebruikersnaam, wachtwoord, POP3- en SMTP-server. Klik via de menubalk in Windows Mail op Extra, Accounts. Het hier vermelde, standaard door Windows aangemaakte nieuwsgroepaccount kan eventueel worden verwijderd (met de knop Verwijderen). Na een druk op de knop Toevoegen verschijnt de wizard voor het instellen van het e-mailaccount. Kies E-mailaccount, knop Volgende en doorloop de procedure.

De wizard begint met het invullen van de naam en het e-mailadres (geef het e-mailadres wel correct op, anders zullen ontvangers niet in staat zijn de e-mail te beantwoorden!). In het volgende scherm moeten de POP3- en SMTP-server worden opgegeven (zie de door de provider verstrekte gegevens). De POP3-server is de server voor inkomende e-mail, de SMTP-server is dat voor uitgaande e-mail (meestal moet uit veiligheidsoverwegingen verplicht gebruik worden gemaakt van de SMTP-server van de internetprovider). In het laatste scherm moeten de gebruikersnaam en het wachtwoord worden opgegeven, de gebruikersnaam komt meestal overeen met (het eerste gedeelte van) het e-mailadres. De wizard sluit af met de vraag of de berichten van de POP-server moeten worden gedownload.

Afstellen van een internetaccount in Windows Mail

De eigenschappen van het zojuist aangemaakte e-mailaccount kunnen via de knop Eigenschappen worden gewijzigd. Wijzig bijvoorbeeld de naam van het account (zodat deze in dit accountbeheer gemakkelijk kan worden herkend), en pas zo nodig de poortnummers aan op het tabblad Geavanceerd. Onderaan dit tabblad kan ook worden ingesteld dat Windows Mail de binnenkomende berichten (eventueel voor een bepaalde tijd) op de mailserver moet laten staan. Deze optie is handig wanneer de e-mail op twee verschillende computers gedownload moet kunnen worden. Door de bewaartijd op de server tot een á twee weken te beperken, wordt voorkomen dat de mailbox volloopt en er geen e-mail meer kan worden ontvangen.

TIP: Fouten in het Windows Mail-archief kunnen worden hersteld met de gratis reparatietool WMUtil (download: www.oehelp.com/wmutil)!

De standaard Windows Mail-instellingen wijzigen

De standaard instellingen van Windows Mail zijn op een aantal onderdelen voor verbetering vatbaar. Het is wellicht zinvol de volgende instellingen te wijzigen:

'ONVEILIGE' BIJLAGEN TOCH OPENEN

Sommige ontvangen e-mailberichten bevatten bijlagen die Windows Mail om veiligheidsredenen niet wil openen. Echter, is de afzender en het bericht zelf te vertrouwen, dan kan de bijlage alsnog worden gelezen door via Extra, Opties, tabblad Beveiliging het vinkje weg te halen bij de optie Opslaan of openen van bijlagen die mogelijk een virus bevatten niet toestaan. Vergeet niet na het lezen of opslaan van de bijlage het vinkje weer terug te zetten, zodat het beveiligingsniveau op peil wordt gehouden. Er is nog een alternatieve, snellere manier om een mogelijk onveilige bijlage te openen: klik in de ontvangen e-mail op Doorsturen, de bijlage is dan alsnog toegankelijk! Het mailtje hoeft natuurlijk niet daadwerkelijk verstuurd te worden. Deze praktische oplossing zorgt ervoor dat het beveiligingsniveau niet (tijdelijk) verlaagd hoeft te worden.


HET WELKOMSTSCHERM UITSCHAKELEN

Het vertragende welkomstscherm van Windows Mail kan door middel van een registeringreep worden uitgeschakeld; maak hiervoor de DWORD-waarde NoSplash aan met de waarde 1 in de volgende registersleutel:
HKCU\Software\Microsoft\Windows Mail


VERWIJDEREN VAN BERICHTEN LUKT NIET MEER...

Zo af en toe komt het voor dat e-mailberichten niet meer kunnen worden verwijderd. Dit probleem is in veel gevallen eenvoudig op te lossen door Windows update 941090 (download: http://support.microsoft.com/kb/941090) te installeren. Heeft deze update niet het gewenste effect, dan kan als alternatief nog de op de downloadpagina vermelde workaround (het handmatig opnieuw aanmaken van het berichtenarchief met behoud van berichten) worden geprobeerd. Hiervoor is echter wel wat kennis van zaken vereist...


Databaselocatie Windows Mail wijzigen

Standaard slaat Windows Mail de e-mailgegevens op in de map C:\Gebruikers\inlognaam\AppData\Local\Microsoft\Windows Mail (deze map is standaard verborgen en zal dus eerst zichtbaar moeten worden gemaakt). Wordt gebruik gemaakt van een aparte opslaglocatie (bijvoorbeeld een aparte datapartitie) zodat de persoonlijke bestanden van de systeembestanden gescheiden kunnen worden, verplaats dan ook de database van Windows Mail naar deze locatie. Maak eerst vanuit de Windows Verkenner een submap aan in de gebruikersmap op de datapartitie (bijvoorbeeld D:\inlognaam\Mail). De opslaglocatie voor het archief kan vervolgens eenvoudig vanuit Windows Mail worden gewijzigd: Extra, Opties, tabblad Geavanceerd, knop Onderhoud, knop Archiefmap, knop Wijzigen, navigeer naar de nieuwe map en bevestig de wijziging met de knop OK (driemaal bevestigen). Na een herstart van Windows Mail wordt het originele e-mailarchief automatisch naar de nieuwe locatie gekopieerd. Tot slot kunnen met behulp van de Windows Verkenner de bestanden en mappen handmatig van de oorspronkelijke locatie worden verwijderd (controleer wel voor de zekerheid eerst even of de opslaglocatie succesvol is gewijzigd en de e-mailgegevens toegankelijk zijn!). Voor meer informatie, zie de pagina over het verplaatsen van de persoonlijke bestanden naar een datapartitie en de problemen die zich daarbij kunnen voordoen.

IMPORTEREN UIT OUTLOOK EXPRESS EN WINDOWS ADRESBOEK

Na een overstap van Windows XP naar Windows Vista kunnen het Windows Adresboek en de e-maildatabase van Outlook Express eenvoudig worden geďmporteerd in Windows Mail. Het importeren van het e-mailarchief gaat via Bestand, Importeren, Berichten, Microsoft Outlook Express 6, E-mail uit een OE6-archiefmap importeren. Selecteer vervolgens de archiefmap met daarin de DBX-bestanden maar open deze niet, anders wordt een foute archieflocatie toegewezen! Het importeren spreekt verder voor zich, na afloop moeten alleen de e-mail worden verplaatst naar de juiste locatie omdat ze in Windows Mail onder Geďmporteerde map komen te staan. Het importeren van het Windows Adresboek gaat via Bestand, Importeren, Windows Contactpersonen, Windows-adresboekbestand (Outlook Express-contactpersonen).


WINDOWS LIVE MAIL: HET ALTERNATIEF VOOR WINDOWS MAIL

Het gratis e-mailprogramma Windows Live Mail biedt ondersteuning voor het beheren van gratis Hotmail/Live-accounts en RSS-feeds.


Lees ook de pagina over handige tips met betrekking tot het versturen van e-mail.

Windows Kalender

Met de Windows Kalender kunnen op eenvoudige wijze meerdere agenda's tegelijkertijd worden bijgehouden. De agendaweergave is naar wens aan te passen via onderdeel Beeld van de menubalk, kies hier voor Dag, Werkweek, Week of Maand. Door een aangemaakte agenda automatisch op internet te publiceren (via het onderdeel Delen van de menubalk, Publiceren en Abonneren), kan het delen van de agenda ook op bredere schaal plaatsvinden en is het mogelijk de agenda's van contactpersonen in te zien (wanneer daar toestemming voor is gegeven). Het doorvoeren van wijzigingen gaat op dezelfde wijze. De agenda kan eventueel als bijlage van een e-mail worden verzonden zodat deze door de ontvanger is in te zien (klik daarvoor met rechts op de agenda en kies Via e-mail verzenden).

Databaselocatie Windows Kalender wijzigen
Standaard wordt de database van Windows Kalender opgeslagen in de map C:\Gebruikers\inlognaam\AppData\Local\Microsoft\Windows Calendar\Calendars\Agenda van inlognaam.ics, ook deze database kan eventueel naar een andere locatie worden verplaatst (de databasebestanden zijn standaard verborgen en zullen dus eerst zichtbaar moeten worden gemaakt). Maak eerst een nieuwe submap aan in de gebruikersmap op de datapartitie (bijvoorbeeld D:\inlognaam\Agenda) en verplaats vervolgens het bestand Agenda van inlognaam.ics middels knippen (CTRL-X) en plakken (CTRL-V) naar de nieuwe map. Nu moet Windows Kalender nog worden geďnformeerd dat de opslaglocatie is gewijzigd. Hiervoor moet een symbolische link worden aangemaakt (symlink; bij een symbolische link komt op de originele locatie een verwijzing naar de nieuwe locatie te staan). Dit gaat als volgt: ga naar het startmenu, Alle programma's, Bureau-accessoires, klik met rechts op Opdrachtprompt en kies Als administrator uitvoeren. Het volgende MKLINK-commando kan nu handmatig worden ingevoerd (één regel):

MKLINK "C:\Users\inlognaam\AppData\Local\Microsoft\Windows Calendar\Calendars\Agenda van inlognaam.ics" "D:\inlognaam\Agenda\Agenda van inlognaam.ics"

De inlognaam en de nieuwe opslaglocatie moeten natuurlijk worden aangepast aan de persoonlijke situatie. Deze link werkt alleen als het originele ICS-bestand is verplaatst naar de nieuwe locatie (dus middels knippen-plakken in plaats van kopiëren!). Het is geen probleem wanneer aan de link en/of de database een nieuwe naam wordt gegeven, deze moet dan wel in bovenstaande opdrachtregel worden gebruikt.

Voor meer informatie, zie de pagina over het verplaatsen van de persoonlijke bestanden naar een datapartitie en de problemen die zich daarbij kunnen voordoen.

AFSPRAKEN WORDEN NIET ONTHOUDEN

Worden aan Windows Kalender toegevoegde afspraken niet onthouden, dan ontbreekt het de gebruiker aan beheerrechten. Deze kunnen worden toegewezen door met rechts op het verplaatste ICS-bestand te klikken en te kiezen voor Eigenschappen, tabblad Beveiliging, knop Bewerken. Selecteer de gebruiker die toestemming moet krijgen (kies eventueel Gebruikers om alle gebruikers toestemming te geven) en plaats een kruisje bij Volledig beheer in de kolom Toestaan.


FOUTMELDING BIJ HET LADEN VAN DE WINDOWS KALENDER

Komt er bij het opstarten van Windows een foutmelding dat de Windows Kalender niet kan worden geladen? Dit wordt opgelost door via het onderdeel Gebruikersaccounts van het configuratiescherm het Gebruikersaccountbeheer tijdelijk uit te schakelen, de PC opnieuw op te starten en Gebruikersaccountbeheer vervolgens weer aan te zetten.


 
 
 
 

© 2001-2017 - - SchoonePC - Rotterdam - The Netherlands