Bureaublad, taakbalk en beeldscherminstellingen Windows 8.1

Windows 8.1 bevat dan wel een geheel nieuwe interface, voor programma's "oude stijl" moet nog gewoon worden teruggekeerd naar het oude vertrouwde bureaublad. En daar blijkt gelukkig al snel dat alles nog als vanouds functioneert, met uitzondering dan van het bij de startknop behorende startmenu (dat is vervangen door het Startscherm) en de doorzichtige vensters. Deze pagina behandelt interessante instellingen voor het bureaublad, de taakbalk en het beeldscherm. Om te beginnen wordt uitgelegd hoe snelkoppelingen van veel gebruikte programma’s aan de taakbalk kunnen worden vastgepind zodat niet elke keer weer tussen het bureaublad en de Modern UI geswitcht hoeft te worden.

De taakbalk

Onderin het scherm bevindt zich de taakbalk met daarin van links naar rechts de startknop, de vastgepinde programmaknoppen, het systeemvak, de datum/tijdvermelding en tot slot de knop Bureaublad weergeven. De opmaak is te wijzigen via het contextmenu dat opent met een rechter muisklik op de taakbalk. Zo kan de taakbalk bijvoorbeeld worden verhoogd om meer ruimte voor programmaknoppen en de datumnotatie te maken: ontgrendel eerst de taakbalk (deactiveer de optie Taakbalk vergrendelen in het contextmenu), sleep de rand van de taakbalk omhoog en vergrendel de taakbalk weer. Via de optie Eigenschappen in het contextmenu, optie Kleine taakbalkknoppen gebruiken worden de pictogrammen op de taakbalk verkleind weergegeven. De optie Taakbalk automatisch verbergen (voor het verbergen van de taakbalk zodra de cursor er vanaf gaat) valt niet bij iedereen in de smaak.

Programmaknoppen in de taakbalk

Zodra een programma of app wordt geopend, voegt het een icoontje in de vorm van een knop toe aan de taakbalk. De knoppen worden ‘gestapeld’ weergegeven wanneer er meer vensters van hetzelfde programma open staan. Om een programma of app snel toegankelijk te maken, kan deze aan de taakbalk worden vastgemaakt. Klik hiervoor vanuit het Startscherm of het App-overzicht met rechts op de tegel van het betreffende programma en selecteer in het contextmenu (muisaansturing) danwel de app-balk (touchscreen) de optie Aan taakbalk vastmaken. Het kan overigens nóg makkelijker: open het betreffende programma of app, klik met rechts op het in de taakbalk getoonde icoon en kies Dit programma vastmaken aan de taakbalk (vastgemaakte programma’s kunnen met de optie Dit programma losmaken van de taakbalk weer worden losgemaakt). De volgorde van de programma-knoppen op de taakbalk kan door middel van slepen worden aangepast.

Waar vind ik die snelkoppelingen?

Menig app en bureaubladprogramma plaatst tijdens de installatie een snelkoppeling in de (standaard verborgen) map C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Menu Start\Programma's (voor alle gebruikers) danwel C:\Gebruikers\inlognaam\ AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Menu Start\Programma's (voor een specifieke gebruiker). De snelkoppelingen in deze mappen zijn door middel van slepen eenvoudig aan het bureaublad en/of de taakbalk toe te voegen.

Programma’s aan de taakbalk vastpinnen

Worden bureaubladprogramma’s vanuit de Modern UI opgestart, dan switcht Windows automatisch naar het bureaublad om het programma te openen. Om niet steeds te hoeven switchen tussen de twee werkomgevingen wanneer een nieuw programma moet worden geopend, is het verstandig snelkoppelingen naar veelgebruikte programma’s aan de taakbalk van het bureaublad vast te maken.

Aan de taakbalk vastgemaakte programma’s openen met de Windows-toets

De aan de taakbalk vastgemaakte programma's zijn niet alleen met de muis of aanraakbeweging, maar óók via het toetsenbord (Windows-toets in combinatie met een numerieke toets) snel toegankelijk. Zo opent de Windows-toets in combinatie met cijfer 1 het eerste programma op rij in de taakbalk. Was het programma reeds geopend dan wordt het betreffende venster met deze toetscombinatie geactiveerd of gedeactiveerd, al naar gelang de status op dat moment (staan er voor het betreffende programma meerdere vensters open, dan kan de toetscombinatie worden gebruikt om door de vensters te bladeren).

Pop-upvenster met miniatuurweergaven

Beweeg met de muis over een knop op de taakbalk om het pop-upvenster met miniatuurweergaven van alle openstaande programmavensters te tonen. Via de miniatuurweergaven zijn de bijbehorende vensters eenvoudig te activeren of af te sluiten. Door de muis boven één van de miniatuurweergaven te houden, wordt het betreffende venster tijdelijk naar de voorgrond gebracht.

Jump List

Met een rechter muisklik op het programma-icoontje in de taakbalk opent de bij het programma behorende Jump List. Dit lijstje bevat naast snelkoppelingen naar recent geopende bestanden of webpagina’s een aantal programma-afhankelijke opties zoals het openen van een nieuw venster, het sluiten van alle openstaande vensters, het vast(- of los)maken van een programma aan de taakbalk e.d. (het openen van een nieuw venster kan overigens sneller door de SHIFT-toets ingedrukt te houden zodra op het programma-icoontje wordt geklikt). De afbeelding toont de bij het configuratiescherm behorende Jump List.

De Jump List toont slechts een beperkt aantal recent geopende items, volgens de standaard instellingen maximaal 10 (alleen de recentst geopende worden getoond). Dit aantal kan eventueel worden opgeschroefd: klik met rechts op de taakbalk, optie Eigenschappen, tabblad Jump Lists en wijzig de optie Aantal recente items dat wordt weergegeven in Jump Lists. Een frequent bezochte webpagina of regelmatig te openen bestand kan eventueel ook permanent aan de Jump List van het betreffende programma worden vastgepind zodat deze altijd snel toegankelijk is: maak daarvoor tijdelijk een snelkoppeling op het bureaublad aan en sleep deze naar de taakbalk of klik met rechts op de reeds in de Jump List getoonde (recent gebruikte) snelkoppeling en kies Aan deze lijst vastmaken.

PROBLEEM MET DE JUMP LIST OPLOSSEN

De Jump List van een specifiek programma wil er nog wel eens van het ene op het andere moment de brui aan geven waardoor de lijst met recent geopende en vastgepinde bestanden niet meer wordt getoond. Dit probleem kan worden opgelost door het bestand op te sporen waarin de gegevens van de betreffende Jump List worden opgeslagen en deze te verwijderen. De bestanden voor de verschillende Jump Lists worden opgeslagen in de map %APPDATA%\Microsoft\Windows\Recent\AutomaticDestinations (kopieer deze link en plak hem in de adresbalk van de Windows Verkenner anders is de map niet terug te vinden).

Deze map bevat voor elk icoon op de taakbalk een apart bestand. Uit de bestandsnaam is echter niet op te maken om welk programma het gaat, het juiste bestand zal daarom moeten worden achterhaald door gebruik te maken van een teksteditor als Kladblok (App-overzicht, groep Accessoires). Hiermee kan de inhoud van de bestanden worden doorzocht op vermeldingen van bestandsnamen die voorheen in de falende Jump List stonden. Dit klinkt simpel, maar de bestanden bevatten zoveel informatie dat het achterhalen van het juiste bestand een behoorlijk lastige opgave is... Is het betreffende bestand eenmaal gevonden dan is het voldoende deze te verwijderen. Hierdoor wordt de betreffende Jump List hersteld, maar moeten de snelkoppelingen wel weer opnieuw worden aangebracht. Als alternatief zouden alle in de map aanwezige bestanden in één keer kunnen worden verwijderd, besef alleen wel dat hiermee van élke Jump List de snelkoppelingen verloren gaan.


Werkbalken aan de taakbalk toevoegen

Zijn inmiddels een groot aantal programma's geïnstalleerd dan kan het geheel behoorlijk onoverzichtelijk worden, zeker wanneer je voor het opstarten van programma’s ook nog eens continu moet schakelen tussen het Startscherm en het bureaublad. Dit kan worden opgelost door snelkoppelingen van programma’s in een aan de taakbalk vastgepinde werkbalk te plaatsen (deze wordt dan rechts op de taakbalk toegevoegd en is te openen met het »-teken; zie afbeelding). Een dergelijke werkbalk wordt gekoppeld aan een map, maak dus eerst een map aan (bijvoorbeeld D:\Menno\SnelStart) waarin de snelkoppelingen naar de gewenste programma's in kunnen worden geplaatst (maak eventueel gebruik van submappen). Vervolgens kan de werkbalk eenvoudig worden aangemaakt: klik met rechts op de taakbalk, kies Werkbalken, Nieuwe werkbalk en selecteer de nieuw aangemaakte map. Tot slot kunnen snelkoppelingen uit het Startscherm na activeren van de optie Bestandslocatie openen (in de app-balk of het contextmenu) eenvoudig naar deze map worden gekopieerd. Op vergelijkbare wijze kan natuurlijk ook een werkbalk worden toegevoegd voor de persoonlijke bestanden in de map Documenten.

TIP: De getoonde werkbalk bevat snelkoppelingen naar veelgebruikte maar in Windows 8 ver weggestopte functies: het veilig verwijderen van hardware, het vergrendelen of afmelden van een gebruikersaccount en het in de slaapstand zetten, herstarten en uitzetten van de computer. Deze snelkoppelingen zijn met een van mijn website te downloaden scriptbestand eenvoudig zelf aan te maken (download: snelkoppelingen.zip).

Het systeemvak

Ook het systeemvak (rechts in de taakbalk) kan naar wens worden aangepast, klik daarvoor met rechts op de klok en kies Eigenschappen. In het getoonde scherm kan worden aangegeven welke systeempictogrammen standaard zichtbaar moeten zijn. Zo kunnen de klok en de icoontjes voor het volume, het netwerk, energiebeheer, het onderhoudscentrum en de invoerindicator desgewenst worden uitgeschakeld (met name het uitschakelen van de steeds weer terugkerende waarschuwingen van het onderhoudscentrum kan veel ergernis voorkomen). Om het systeemvak niet onnodig breed te maken, worden de meeste andere pictogrammen verborgen achter het pijltje (links van het systeemvak). Moet een pictogram toch continu zichtbaar blijven dan kan deze eventueel vanuit het venster naar de taakbalk worden versleept (en vice versa).

TIP: Via de link Aanpassen in het popup-venster van het systeemvak (of via het configuratiescherm, onderdeel Systeemvakpictogrammen) kan eventueel nog per pictogram worden aangegeven of het pictogram en/of de bijbehorende meldingen getoond mogen worden. Bevat de getoonde lijst reeds verwijderde programma’s of worden de pictogrammen in het systeemvak incorrect weergegeven? Bouw het overzicht dan opnieuw op door de registerwaarden IconStreams en PasteIconsStream in de registersleutel HKCU\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\TrayNotify te verwijderen.

Instellingen kalender en klok(ken) aanpassen

Het systeemvak is standaard voorzien van een klok en de datum (door de taakbalk te verhogen wordt ook de dag van de week toegevoegd). Met een klik op de datum/tijd opent de kalender en een analoge klok. Staat de tijd niet goed ingesteld dan kan deze worden gewijzigd via de link Instellingen voor datum en tijd wijzigen. Via het tabblad Extra klokken kunnen eventueel twee extra klokken (met verschillende tijdzones) worden toegevoegd.

Het bureaublad

De bureaubladachtergrond wijzigen

Wilt u het saaie bureaublad pimpen met een leuke achtergrondafbeelding of wellicht met een diavoorstelling van uw eigen foto's? Dat kan als volgt: klik met de rechter muisknop op een leeg gedeelte van het bureaublad en kies in het contextmenu de optie Aan persoonlijke voorkeur aanpassen, link Bureaubladachtergrond. Bij Locatie van afbeelding kan de te gebruiken map worden gewijzigd (bijvoorbeeld de Afbeeldingenbibliotheek, gebruik eventueel de knop Bladeren voor een andere locatie). Worden meerdere afbeeldingen geselecteerd dan wordt automatisch de diashow geactiveerd (onderin het scherm kunnen de afbeeldingspositie en het interval naar wens worden ingesteld). Windows 8.1 biedt ondersteuning voor meerdere beeldschermen zodat op elke monitor een andere foto kan worden getoond.

JOHN’S BACKGROUND SWITCHER BIEDT MEER OPTIES

Op zoek naar meer mogelijkheden? Kijk dan eens naar de tool John's Background Switcher (download: www.johnsadventures.com/software/backgroundswitcher/), met name het tonen van de aanmaakdatum van de weergegeven foto en de optie voor een fotocollage zijn interessant.


Snelkoppelingen op het bureaublad plaatsen

Veelgebruikte programma’s, apps en bestanden kunnen met een snelkoppeling op het bureaublad snel toegankelijk worden gemaakt. Dat kan eenvoudig vanuit de Windows Verkenner door met rechts op het (al dan niet uitvoerbare) bestand te klikken, kies Kopiëren naar in het contextmenu, Bureaublad (snelkoppeling maken).

Via het configuratiescherm, onderdeel Persoonlijke instellingen (tevens bereikbaar met een rechter muisklik op het bureaublad, optie Aan persoonlijke voorkeur aanpassen), taak Bureaubladpictogrammen wijzigen zijn standaard snelkoppelingen naar de prullenbak, de Windows Verkenner, de map met persoonlijke bestanden, het netwerk en het configuratiescherm eenvoudig aan het bureaublad toe te voegen (of te verwijderen).

TIP: Wilt u een persoonlijk bestand via het bureaublad toegankelijk maken, plaats deze dan eerst in de map met persoonlijke documenten en maak vervolgens (via het contextmenu) een snelkoppeling naar dit bestand. Dit verkleint de kans dat bestanden per ongeluk worden verwijderd.

Bureaubladpictogrammen ordenen

De bureaubladpictogrammen kunnen netjes worden geordend door met rechts op een leeg gedeelte van het bureaublad te klikken en vervolgens te kiezen voor Beeld, Pictogrammen Automatisch schikken. Eventueel kan hier ook de optie Pictogrammen uitlijnen op raster worden ge(de)activeerd.

Grootte bureaubladpictogrammen wijzigen

Vindt u de bureaubladpictogrammen te groot of juist te klein? Het formaat kan eenvoudig worden gewijzigd door het bureaublad te activeren (klik op het bureaublad), de CTRL-toets in te drukken en tegelijkertijd het wieltje van de muis op of neer te scrollen. Een waarschuwing is wel op zijn plaats: door het verkleinen of vergroten van pictogrammen wordt de rangschikking op het bureaublad gewijzigd. Is er geen back-up van de snelkoppelingen gemaakt (bijvoorbeeld met de verderop besproken tool DesktopOK) dan kan de indeling alleen nog handmatig worden hersteld.

Automatische tekst in label snelkoppeling uitschakelen

Een nieuw aangemaakte snelkoppeling op het bureaublad wordt standaard voorzien van de tekst - Snelkoppeling zodat duidelijk is dat het om een snelkoppeling gaat. Deze niet bijzonder nuttige aanvulling kan via het register worden uitgeschakeld: start de registereditor, navigeer naar de registersleutel HKCU\Software\Microsoft \Windows\CurrentVersion\Explorer, wijzig de (binaire) registerwaarde link van 1A 00 00 00 (of welke andere waarde dan ook...) in 00 00 00 00 en herstart de computer. Let op: reeds bestaande snelkoppelingen moeten daarna nog handmatig worden aangepast.

Het pijltje van de snelkoppelingen verwijderen

Snelkoppelingen worden door middel van een overlay (een extra plaatje dat over de pictogrammen wordt gelegd) voorzien van een pijltje om duidelijk te maken dat het om een snelkoppeling gaat. De pijltjes zijn eventueel te verwijderen door met de registereditor de registerwaarde IsShortcut uit de registersleutels HKCR\lnkfile en HKCR\piffile te verwijderen en de computer te herstarten. De pijltjes worden hersteld door de registerwaarde IsShortcut weer aan beide registersleutels toe te voegen (als tekenreekswaarde zonder waarde).

De optie "Bureaublad (snelkoppeling maken)" herstellen

De optie Bureaublad (snelkoppeling maken) wil nog wel eens op onverklaarbare wijze uit het contextmenu verdwijnen. Dit is eenvoudig te herstellen: open de map SendTo in de Windows Verkenner (via C:\Gebruikers\inlognaam\ AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo of met het commando SHELL:SENDTO in de adresbalk van de Windows Verkenner). Maak in deze map een nieuw tekstbestand aan (rechter muisklik, optie Nieuw, optie Tekstdocument) en wijzig de gehele naam (dus inclusief de extensie .txt) in Bureaublad (snelkoppeling maken).DeskLink.

TIP: Veelgebruikte opslaglocaties (bijvoorbeeld die van foto's, video's en muziekbestanden, al dan niet via OneDrive) kunnen ook aan het contextmenu worden toegevoegd: maak (via het contextmenu...) een snelkoppeling naar de betreffende map op het bureaublad en verplaats deze met knippen en plakken naar de map SendTo.

Positie bureaubladpictogrammen veiligstellen en terugzetten

Staan de bureaubladpictogrammen om wat voor reden weer eens door elkaar? Met DesktopOK (download: www.softwareok.com/?seite=Freeware/DesktopOK; de taal is met het vlaggetje linksonder te wijzigen in Nederlands) kan een back-up van de pictogrammen worden gemaakt (knop Opslaan) zodat ze altijd weer kunnen worden hersteld (knop Terugzetten). De positie van de pictogrammen wordt standaard vastgelegd in het bestand DesktopOK.ini (op dezelfde locatie als het uitvoerbare bestand). Desgewenst kan de pictogramindeling ook (via de menubalk, DesktopOK, optie Pictogramindeling opslaan als ‘*.dok’) in een apart DOK-bestand worden opgeslagen zodat is over te zetten naar een andere computer of na een herinstallatie van Windows kan worden teruggezet  (optie Pictogramindeling laden uit ‘*.dok’).

ICONEN HERSTELLEN DOOR ICONCACHE TE LEGEN

Komt de indeling van de bureaublad-iconen om de een of andere reden niet meer overeen met wat het ooit was (wat nog wel eens wordt veroorzaakt door het gebruik van cleantools)? Soms is dat weer te herstellen door het bestand IconCache.db te verwijderen: sluit daarvoor eerst alle programma’s af, start de Opdrachtprompt als administrator en geef achtereenvolgens de commando’s:

ie4uinit.exe –ClearIconCache
taskkill /IM explorer.exe /F
DEL "%localappdata%\IconCache.db" /A


Vensters

Openstaande vensters snel naar de taakbalk minimaliseren

Met de 'knop' Bureaublad weergeven (het smalle lege strookje in de rechter onderhoek, rechts naast de klok in het systeemvak) kunnen geopende vensters m et één klik allemaal tegelijk worden geminimaliseerd. Deze knop heeft ook een vervelende bijkomstigheid: wordt per ongeluk met de muis over de knop bewogen dan wordt het bureaublad even kort weergegeven. Deze functionaliteit kan desgewenst worden uitgeschakeld: klik met rechts op de knop en deactiveer de optie Bureaublad kort weergeven.

De Windows-toets in combinatie met de ò/ñ-toetsen doet programma's maximaliseren/minimaliseren openstaande programma's (wordt tegelijkertijd de SHIFT-toets gebruikt dan wordt het venster ook nog eens naar boven en onder opgerekt dan wel kleiner gemaakt). De Windows-toets in combinatie met de Home-toets minimaliseert alle openstaande programma's, met uitzondering van het actieve venster (de oude situatie wordt hersteld door deze toetscombinatie nogmaals te gebruiken). Door het actieve venster met de linker muisknop vast te houden en stevig te schudden, worden ook alle overige vensters geminimaliseerd (de Aero Shake-functie).

Vensters plaatsen met Aero Snap

Windows 8.1 is voorzien van de functie Aero Snap voor het snel op een vaste plek positioneren van openstaande vensters waardoor de beschikbare schermruimte efficiënter kan worden gebruikt. Door een venster naar de rand van het scherm te verslepen (met de muis, aanraakbeweging of middels de Windows-toets in combinatie met de pijltjestoetsen links of rechts) en weer los te laten, wordt de breedte en hoogte van het venster aangepast en automatisch op de linker of rechter helft van het scherm geplaatst. Vindt u het niet prettig dat deze functie aan de muis is gekoppeld dan kan deze worden uitgeschakeld via het configuratiescherm, onderdeel Toegankelijkheidscentrum, optie De muis eenvoudiger in het gebruik maken, activeer de optie Voorkomen dat vensters automatisch worden gerangschikt wanneer ze aan de rand van het scherm worden geplaatst. Voor een optimaal gebruik van het bureaublad zou ook nog de optie Vensters naast elkaar weergeven (toegankelijk via een rechter muisklik op taakbalk) kunnen worden geactiveerd zodat de openstaande programma's netjes over het scherm verdeeld naast elkaar worden geplaatst.

Openingslocatie programmavenster vastleggen

Voor velen een bron van irritatie: programma's die steeds maar weer op dezelfde ongewenste plek en/of in een ongewenst formaat openen. Hoewel Windows de laatst toegepaste locatie- en formaatwijziging zou moeten onthouden, blijkt dit in de praktijk zelden het geval. Er is gelukkig een simpele oplossing: klik met de rechter muisknop op de linker bovenhoek van het venster (indien aanwezig op het venstericoontje), kies Formaat wijzigen en wijzig de vensterranden door met de muis aan de hoeken en/of de randen te trekken. Herhaal deze procedure indien nodig totdat de nieuwe locatie permanent vastligt.

Thema's

Windows bevat een aantal thema's (standaard opmaken) waarmee de vormgeving van de Windows-vensters in één handomdraai kan worden gewijzigd. Het ingestelde thema kan worden gewijzigd door met rechts op het bureaublad te klikken en te kiezen voor Aan persoonlijke voorkeur aanpassen (een wijziging wordt direct toegepast in het openstaande venster). Het aantal beschikbare thema's is vrij beperkt maar kan via de link Meer thema's van internet downloaden eenvoudig worden uitgebreid. Wordt overigens van thema gewijzigd dan is het goed mogelijk dat daarmee ook de bureaubladpictogrammen (inclusief de bijbehorende bureaubladindeling) wijzigen. Dit kan worden voorkomen via de taak Bureaubladpictogrammen wijzigen, deactiveer de optie Thema's toestaan bureaubladpictogrammen te wijzigen.

Schermresolutie en beeldscherminstellingen

Het beeldscherm is het belangrijkste element bij de interactie met de computer, zorg er dus voor dat deze goed is afgesteld! Met een rechter muisklik op het bureaublad, optie Schermresolutie kan de resolutie worden gecontroleerd, deze moet bij voorkeur overeenkomen met de technische specificaties van de monitor. Elk scherm heeft weer andere optimale instellingen: voor een 17 inch- of kleiner beeldscherm is een resolutie van 1024*768 pixels veelal prima geschikt, voor grotere schermen kom je al snel uit op 1280*1024, 1600*1200 pixels of zelfs nog hoger. En voor breedbeeldschermen zijn de verhoudingen wéér anders... Bij een 'verkeerd' gekozen schermresolutie wordt tussen de pixels geïnterpoleerd/geëxtrapoleerd hetgeen niet ten goede komt aan de beeldkwaliteit. Controleer dus bij twijfel eerst de meegeleverde handleiding!

Nadat de resolutie is aangepast, kan via de link Geavanceerde instellingen, tabblad Beeldscherm de verversingsfrequentie worden verhoogd naar minimaal 75 Hertz zodat het beeld rustiger wordt (let op: een te hoge verversingsfrequentie verkort de levensduur). Gelukkig kiest Windows 8.1 in de meeste gevallen automatisch de juiste resolutie en de maximale hoeveelheid kleuren zodat deze niet meer handmatig aangepast hoeven te worden. Eventueel kan de kleurenweergave nog met de taak Kleuren kalibreren (configuratiescherm, onderdeel Beeldscherm) worden verbeterd.

TIP: Deze beeldschermopties moeten voor elke monitor apart worden ingesteld!

Lettergrootte en cursor aanpassen

Zijn de letters vanwege de hoge resolutie nauwelijks meer te lezen (en het verlagen van de ingestelde resolutie is geen optie) dan kan eventueel de lettergrootte worden aangepast. De schuifregelaar van het onderdeel Beeldscherm in het configuratiescherm bevat alleen de opties klein, medium en groot. Met de laatste optie wordt het lettertype zo groot dat delen van de tekst gemakkelijk buiten het scherm kunnen vallen, de lettergrootte kan daarom beter handmatig via de link Opties voor het aanpassen van de grootte (vreemd genoeg pas toegankelijk na het activeren van de link Ik wil één schalingsniveau voor al mijn beeldschermen kiezen) worden aangepast (110 of 115% is vaak al een hele verbetering). Bij een hoge resolutie is de cursor (het verticale streepje in de tekstverwerker) vaak lastig terug te vinden. Deze wordt beter zichtbaar door het twee- of driemaal zo dik te maken via het configuratiescherm, onderdeel Toegankelijkheidscentrum, De computer beter leesbaar maken, De dikte van de knipperende cursor instellen.

Tekst beter leesbaar maken

Door het toepassen van ClearType (het vloeiend weergeven van letterranden) wordt de tekst beter leesbaar. Met behulp van de ClearType-wizard kan de weergave naar wens worden aangepast (configuratiescherm, onderdeel Beeldscherm, taak ClearType-tekst aanpassen). Door in elk van de schermen de best leesbare tekst te selecteren, wordt deze automatisch optimaal ingesteld.

Werken met meerdere beeldschermen

Het is tegenwoordig gebruikelijk de computer te voorzien van een tweede beeldscherm. Voor desktopgebruikers is het eenvoudiger om met twee beeldschermen te werken in plaats van met één hele grote. De reden is simpel: met twee schermen kan een programma schermvullend worden weergegeven op het ene beeldscherm terwijl de andere vrij blijft voor andere werkzaamheden. Vensters kunnen gemakkelijk van het ene naar het andere scherm worden verschoven, mits ze niet gemaximaliseerd zijn. De positie van de beeldschermen ten opzichte van elkaar kan via het onderdeel Schermresolutie (toegankelijk via een rechter muisklik op het bureaublad) door middel van verslepen worden gewijzigd.

TIP: Wordt een projector op de laptop aangesloten dan kan met de toetscombinatie Windows+P snel een scherm worden uitgeschakeld of gedupliceerd!

De taakbalk op meerdere beeldschermen weergeven

In tegenstelling tot eerdere Windows-versies wordt de taakbalk in Windows 8.1 standaard op alle aangesloten beeldschermen weergegeven. Dat kan eventueel worden gewijzigd met een rechter muisklik op de taakbalk, optie Eigenschappen, tabblad Taakbalk, deactiveer de optie Taakbalk weergeven op alle beeldschermen. Een over meerdere beeldschermen verdeelde taakbalk wordt opgesplitst in een hoofdtaakbalk (voor het hoofdscherm) en een aanvullende taakbalk (voor elke extra monitor één). Jammer genoeg zijn er geen mogelijkheden om de programmaknoppen niet naar eigen inzicht over de verschillende taakbalken te verdelen. Als alternatief is er wel een instelling om de knoppen op beide taakbalken tegelijk weer te geven (onderdeel Taakbalkknoppen weergeven op, optie Alle taakbalken), er zou echter meer mogelijk moeten zijn...

Elk beeldscherm een andere bureaubladachtergrond

Standaard wordt één bureaubladachtergrond toegepast op beide beeldschermen, dit kan echter worden gewijzigd door (via het configuratiescherm, onderdeel Persoonlijke instellingen, optie Bureaubladachtergrond) meerdere afbeeldingen te selecteren. Zie het kopje Bureaublad verderop op deze pagina voor meer informatie.

Visuele effecten

Treden er aanzienlijke vertragingen op bij het openen, minimaliseren, maximaliseren, verplaatsen en sluiten van vensters, dan wordt de grafische kaart mogelijk te veel belast door de visuele effecten. Het is dan beter deze effecten minder veeleisend in te stellen. Ga hiervoor naar het configuratiescherm, onderdeel Systeem, taak Geavanceerde systeeminstellingen, tabblad Geavanceerd, onderdeel Prestaties, knop Instellingen. Optimale systeeminstellingen (met behoud van enkele visuele effecten) worden verkregen door alle opties uit te schakelen, met uitzondering van Miniaturen in plaats van pictogrammen weergeven, Miniatuurvoorbeeldweergaven van de taakbalk opslaan, Vallende schaduw voor namen van pictogrammen op bureaublad gebruiken (oftewel de transparantie van de achtergrond van de pictogrammen op het bureaublad) en Zachte randen rond schermlettertypen weergeven (de functie ClearType).

 
 
 
 

© 2001-2017 - - SchoonePC - Rotterdam - The Netherlands