Q&A: Tips voor het maken van een back-up

zie instructievideo nieuwsbrief #86 op 0:54

Vraag: "Hoe kan ik zo goed mogelijk een back-up van mijn persoonlijke bestanden maken?"

Antwoord: Iedereen weet inmiddels wel dat het verstandig is om regelmatig een back-up van de persoonlijke bestanden te maken, een ongeluk zit immers in een klein hoekje: de computer kan gestolen worden, besmet raken met een virus of ernstige hardwareproblemen krijgen. Zelf heb ik recent ook weer eens ervaren hoe waardevol een back-up is toen de SSD-schijf van mijn PC het begaf! Maar ook wanneer je trouw periodiek een back-up maakt kan het misgaan, blijkt uit reacties van geëmotioneerde lezers: zo kan het archiefbestand beschadigd raken, het gebruikte opslagmedium het begeven of de opslaglocatie (online of externe schijf) ontoegankelijk worden. Tijd dus voor wat extra uitleg!

Maak een back-up in tweevoud

Voor een back-up is het essentieel dat de bestanden te allen tijde (ongeacht de oorzaak...) weer hersteld kunnen worden. Het is daarom belangrijk om de bestanden regelmatig veilig te stellen, bij voorkeur naar twee verschillende back-ups! Dat kan bijvoorbeeld naar een lokale externe schijf, USB-stick en/of online opslag (zoals OneDrive of Dropbox). Het is uiteraard ook mogelijk om twee externe schijven afwisselend te gebruiken, maar dan moeten de schijven wel los van elkaar worden bewaard. Is er een probleem met één van de back-ups dan kan altijd nog worden teruggevallen op de ander.

Maak een back-up op bestandsniveau

Alleen wanneer de bestanden afzonderlijk naar de back-uplocatie worden weggeschreven, kan elk bestand afzonderlijk worden hersteld. Het gebruik van een archiefbestand waarin alle bestanden (al dan niet gecomprimeerd) worden opgeslagen, is af te raden omdat a) alle bestanden in één klap ontoegankelijk zijn wanneer het archiefbestand beschadigd raakt en b) de gebruikte software niet altijd compatibel is met een nieuwe Windows-versie (waardoor het archief niet meer te benaderen is).

Negeer Windows Back-up!

Menig lezer maakt (nog) gebruik van Windows Back-up (te openen vanuit het configuratiescherm, optie Back-up maken en terugzetten (Windows 7)), naar mijn mening is dit geen verstandige keuze. Ten eerste toont Windows Back-up op cruciale momenten nog wel eens een vage foutmelding, waardoor het onmogelijk wordt om de back-up terug te zetten. Daarnaast worden alle gegevens weggeschreven naar één archiefbestand. Raakt dit bestand beschadigd, dan is meteen het gehele archief ontoegankelijk! En als dat nog niet genoeg reden is om Windows Back-up links te laten liggen: het gerucht gaat dat deze back-uptool op termijn uit Windows 10 zal worden gehaald omdat deze niet kan tippen aan alternatieve gratis software. Je kan je dus afvragen of Windows Back-up wel zo'n betrouwbare keuze is!

Alternatieve back-upsoftware

Het maken van een back-up is feitelijk niet meer dan het kopiëren van bestanden naar een back-uplocatie. Bij online opslag zoals OneDrive of Dropbox is het voldoende om bestanden op te slaan in de lokale map van de betreffende opslagdienst, ze worden dan automatisch gekopieerd naar (of eigenlijk gesynchroniseerd met) de online opslag. Gebruik je een extern opslagmedium (zoals een externe schijf of USB-stick) dan kan je de betreffende bestanden vanuit de Windows Verkenner handmatig naar het medium kopiëren, het is echter efficiënter om hiervoor synchronisatiesoftware zoals SyncBack te gebruiken. Deze software kopieert alleen de gewijzigde bestanden waardoor het synchroniseren niet lang duurt.

Koppel het back-upmedium na gebruik weer los!

Ransomware maakt bij het gijzelen (lees: ongewenst versleutelen) van bestanden geen onderscheid tussen de originele bestanden en de bestanden op de back-uplocatie, het is daarom belangrijk dat deze back-uplocatie ontoegankelijk wordt gemaakt.

Dat kan bij een externe schijf of USB-stick eenvoudig door het medium na het maken van de back-up weer los te koppelen van de computer. Bij online opslag ligt dat wat lastiger, deze is namelijk alleen ontoegankelijk te maken door af te melden. Dit is natuurlijk niet de bedoeling, omdat daarmee tevens de automatische synchronisatie wordt beëindigd! Dropbox heeft gelukkig nog de mogelijkheid om oudere versies (weliswaar stuk voor stuk) te herstellen wanneer bestanden door ransomware zijn versleuteld, bij de gratis versie van OneDrive ontbreekt deze optie helaas.

Synchronisatie met een online opslag is een prima back-upmethode, maar beschermt dus onvoldoende tegen ransomware. Een ander risico is het verlies van de inloggegevens waardoor de online back-up ontoegankelijk wordt. Het is daarom verstandig om naast de online back-up tevens te zorgen voor een offline back-up op een externe schijf, dan ben je prima voorbereid op eventuele problemen!

© 2001-2024 - - SchoonePC - Rotterdam - Privacyverklaring