Windows Verkenner (instellingen, bibliotheken, sneltoetsen, branden)

Deze pagina is onderdeel van het Windows 7 archief. Download eventueel ook het gratis SchoonePC e-boek voor Windows 7.

De Windows Verkenner is de bestandsmanager van Windows waarmee bestanden op de interne schijf en alle aangesloten gegevensdragers (zoals de DVD-speler, USB-stick, externe schijf, geheugenkaart etc.) kunnen worden beheerd. Naast het bestandsbeheer (opslaan, verplaatsen of kopiëren van bestanden en mappen) kan de Windows Verkenner ook worden gebruikt voor het branden van CD's en DVD's.

Windows Verkenner onder Windows 7

De Windows Verkenner is standaard te vinden via het startmenu, Alle programma's, Bureau-accessoires. Een erg onhandige locatie voor een programma dat zo vaak wordt gebruikt, gelukkig kan het ook makkelijker. Bijvoorbeeld door met rechts te klikken op de startknop en te kiezen voor Verkennen. Of door het programma direct via het startmenu toegankelijk te maken: klik hiervoor met rechts op de snelkoppeling en kies Aan het menu Start vastmaken. Het makkelijkst werkt echter een snelkoppeling via de taakbalk: maak deze aan met de optie Dit programma vastmaken aan de taakbalk zodra de Windows Verkenner is geopend.

Weergave aanpassen

Het onderdeel Beeld van de (met de ALT-toets toegankelijke) menubalk bevat een aantal interessante weergave-instellingen. Zo kan de beeldweergave per map worden afgesteld op het gebruik, bijvoorbeeld de indeling Grote Pictogrammen voor het bladeren door een fotocollectie en de indeling Details voor een bestandsoverzicht met detailinformatie zoals het type bestand, toegekende labels, bestandsdatum en -grootte. Via de knop Organiseren, optie Map- en zoekopties wijzigen, tabblad Weergave, knop Op mappen toepassen kan de weergave van de op dat moment actieve map als standaard voor alle mappen worden ingesteld.

De weergave van de boomstructuur in het navigatievenster (links in de Verkenner) kan via de knop Organiseren, Map- en zoekopties, tabblad Algemeen worden aangepast. Door tevens de optie Alle mappen weergeven te activeren, worden ook ongebruikte apparaten zonder opslagmedium (kaartlezers, DVD-spelers e.d.) in de mapstructuur getoond. Het activeren van de optie Automatisch uitvouwen tot huidige map is erg praktisch omdat daarmee bij het openen van een map meteen de onderliggende boomstructuur wordt getoond. Is er als gevolg van deze wijziging niet genoeg ruimte voor de weergave van de boomstructuur, trek dan de verticale afscheiding wat naar rechts. De menubalk is volgens de standaard instellingen verborgen, maar kan met de linker ALT-toets tijdelijk tevoorschijn worden gehaald. Via de knop Organiseren, Indeling, Menubalk kan de menubalk permanent worden weergegeven.

Standaard openingsmap van de Windows Verkenner wijzigen

Standaard opent de Windows Verkenner in de map Computer. Wilt u de Windows Verkenner liever in een andere map laten openen, voeg dan een snelkoppeling aan het startmenu toe. Open hiervoor de Windows Verkenner, blader naar de betreffende map, klik daar met rechts op en kies Kopiëren naar, Bureaublad (snelkoppeling maken). Klik vervolgens met rechts op de zojuist aangemaakte snelkoppeling en kies voor Eigenschappen. De weergave van de Windows Verkenner kan via de opdrachtregel bij Doel worden aangepast, zo verwijst de opdracht "D:\" bijvoorbeeld naar de root van de D:-schijf. Nadat de naam van de snelkoppeling is gewijzigd, kan deze naar het startmenu worden gesleept.

TIP: Kies bij Uitvoeren voor Gemaximaliseerd zodat de Windows Verkenner bij het openen via deze snelkoppeling standaard het gehele scherm gebruikt.

Verborgen mappen en bestanden weergeven

Uit veiligheidsoverwegingen worden systeembestanden standaard verborgen in de Windows Verkenner. Dit zijn op zich prima instellingen, maar voor het afstellen van Windows en andere programma's is het soms nuttig als de systeem- en verborgen bestanden zichtbaar zijn. Omdat de aanwijzingen op deze website ervan uit gaan dat alle bestanden zichtbaar zijn, is het verstandig deze nu alvast aan te passen op het tabblad Weergave (via de knop Organiseren in de menubalk van de Windows Verkenner, Map- en zoekopties):

LET OP: Bij het dagelijks werken met de computer zijn deze instellingen niet altijd even praktisch. Verberg de bestanden desgewenst weer nadat Windows en de overige software is geïnstalleerd en afgesteld.

Geavanceerde instellingen

Door de geavanceerde instellingen (knop Organiseren, optie Map- en zoekopties, tabblad Weergave) aan te passen, kan het werken met de Windows Verkenner nog wat verder veraangenamen. Zorgt de weergave van fotominiaturen (ook wel thumbnails genoemd) voor vertraging zorgen bij computers met een relatief trage harde schijf, deactiveer dan de optie Altijd pictogrammen weergeven, nooit miniaturen. Door de optie Lege stations in de map Computer verbergen te deactiveren, worden lege stations (bijvoorbeeld een lege kaartlezer of een leeg DVD-station) niet standaard verborgen bij de weergave van de map Computer. De optie Mapvensters in een afzonderlijk proces openen kost meer geheugen maar voorkomt dat alle openstaande vensters worden afgesloten wanneer de Windows Verkenner onverhoopt vastloopt. De optie Selectievakjes gebruiken om items te selecteren kan nuttig zijn bij het selecteren van bestanden.

Opties Windows Verkenner organiseren

TIP: Worden de miniatuurweergaven niet goed weergegeven? Verwijder ze dan eens met Windows Schijfopruiming. Windows Verkenner zal de thumbnails opnieuw moeten aanmaken waardoor de weergaveproblemen mogelijk worden opgelost.

Schijfletters wijzigen en/of verbergen

De in de Windows Verkenner getoonde schijfletter voor een specifieke opslaglocatie (een partitie, DVD-speler, kaartlezer e.d.) kan met behulp van Windows Schijfbeheer worden gewijzigd of verwijderd: klik in Schijfbeheer met rechts op de opslaglocatie en kies de optie Stationsletter en paden wijzigen. Moet de toegewezen schijfletter worden verborgen, bijvoorbeeld omdat de betreffende locatie niet zomaar voor iedereen toegankelijk mag zijn? Er bestaat een niet zo makkelijke registeraanpassing voor maar het kan gelukkig ook eenvoudiger met de tool NoDrives Manager (download: http://nodrvman.sourceforge.net). Selecteer in deze tool de te verbergen schijfletter(s) en bewaar de instellingen met de knop Save changes. De opslaglocatie is hierna nog wel toegankelijk via de schijfletter, maar wordt niet meer in de Windows Verkenner getoond. Onthoud wel dat deze aanpassing is gemaakt, anders zoek je je later rot naar de oplossing.

VERDWENEN DVD-SPELER

Een plotseling uit de Windows Verkenner verdwenen DVD-speler kan vaak weer met een registeraanpassing worden hersteld: verwijder de registerwaarden UpperFilters en LowerFilters uit de registersleutel HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}.


Bibliotheken

Gelijksoortige bestanden (zoals persoonlijke documenten, afbeeldingen, muziekbestanden en video's) worden vaak op meer dan één locatie opgeslagen, niet erg overzichtelijk. Door gebruik te maken van bibliotheken kunnen collecties van hetzelfde type bestand gebundeld worden gepresenteerd alsof ze op één locatie zijn opgeslagen (feitelijk bevatten de bibliotheken slechts snelkoppelingen naar de geselecteerde mappen).

Volgens de standaard instellingen zijn alleen de bestanden uit de persoonlijke en de openbare (voor elke gebruiker toegankelijke) mappen aan de bibliotheken gekoppeld. Nieuwe opslaglocaties kunnen echter eenvoudig aan de bibliotheek worden toegevoegd: klik met rechts op een bibliotheek, kies Eigenschappen, knop Een map opnemen, navigeer naar de toe te voegen map en voeg deze toe met de knop Map opnemen. Bestaat een bibliotheek uit meerdere opslaglocaties, dan kan met de knop Opslaglocatie instellen één van de mappen als standaard opslaglocatie worden ingesteld. Dit is met name handig wanneer gebruik wordt gemaakt van een aparte partitie voor het opslaan van persoonlijke documenten.

Er zijn bibliotheken voor Documenten, Muziek, Afbeeldingen en Video's maar het is ook mogelijk zelfgedefinieerde bibliotheken aan te maken (bijvoorbeeld voor lopende projecten): klik met rechts op Bibliotheken, kies Nieuw, Bibliotheek, geef de nieuw aangemaakte map een toepasselijke naam en voeg de gewenste opslaglocaties toe (zoals hiervoor beschreven). Geef eventueel via het selectiekader Deze bibliotheek optimaliseren voor aan welk type bestanden (documenten, afbeeldingen, muziek of video's) er in de bibliotheek zijn opgeslagen zodat de weergave daarvoor kan worden geoptimaliseerd.

Handige sneltoetsen

Met de F5-toets worden de gegevens in de Windows Verkenner ververst (net als bij Internet Explorer). Met de toetscombinaties CTRL-C, CTRL-X en CTRL-V kunnen bestanden en mappen respectievelijk worden gekopieerd, geknipt en geplakt. Is een bestand of map per ongeluk naar een verkeerde of onbekende locatie versleept, gekopieerd of verwijderd, herstel deze dan met de toetscombinatie CTRL-Z (de sneltoets voor het ongedaan maken van de laatst uitgevoerde bewerking) of met de optie Kopiëren ongedaan maken, Verplaatsen ongedaan maken dan wel Verwijderen ongedaan maken in het contextmenu (dat verschijnt met een rechter muisklik op een leeg gedeelte in de Windows Verkenner). Voor het maken van een selectie van mappen en/of bestanden zijn de toetsen SHIFT en CTRL en de toetscombinaties SHIFT-HOME en SHIFT-END onmisbaar.

TIP: De sneltoets CTRL-Z is ook handig wanneer binnen het e-mailprogramma Outlook een mailtje per ongeluk naar de verkeerde map is versleept.

Bestanden met de muis verslepen

Wanneer een bestand met de muis wordt versleept naar een andere map of partitie, is het vaak onduidelijk wat ermee gaat gebeuren: wordt het bestand nu gekopieerd, verplaatst of wordt er alleen een snelkoppeling aangemaakt? Wil je meer controle over de uitgevoerde actie, houd dan de rechter (in plaats van de linker) muisknop ingedrukt bij het verslepen naar de doellocatie. Je krijg dan onderstaand menu te zien waaruit je kunt kiezen voor Hierheen kopiëren, Hierheen verplaatsen of Hier snelkoppelingen maken.

Zoeken

Met het zoekvenster rechts bovenin de Windows Verkenner kan eenvoudig binnen de geselecteerde map of schijf naar bestanden worden gezocht. Wordt de betreffende locatie nog niet meegenomen bij de indexering dan zal het zoeken trager verlopen (te zien aan het 'vollopen' van het groene balkje bovenin het venster). In een aantal gevallen wordt onder de menubalk ook een gele balk getoond met de opmerking Zoekopdrachten duren mogelijk langer in niet-geïndexeerde locaties. Klik hier om deze locaties te indexeren... (zie afbeelding). Door deze balk te activeren, wordt deze locatie voortaan ook meegenomen bij de indexering.

Zoekresultaten Windows 7

CD's en DVD's branden

Vanuit de Windows Verkenner is het mogelijk gegevens op CD of DVD te branden, er hoeft dus geen extra software voor te worden geïnstalleerd. Het werkt heel simpel: plaats een CD-R(W) of DVD±R(W) in de brander en bereid deze in het gewenste formaat voor wanneer daarom wordt gevraagd. Vervolgens kunnen de bestanden met de Windows Verkenner naar de CD/DVD-brander worden gekopieerd. Klik ter afsluiting met rechts op de brander en kies in het contextmenu voor Sessie afsluiten om het brandproces af te sluiten zodat de CD/DVD ook op andere apparaten is uit te lezen. Het branden van muziek-CD's kan overigens ook direct vanuit de standaard in Windows aanwezige Windows Media Player!

CD/DVD branden: lege schijf voorbereiden

ISO-bestanden

Een ISO-bestand bevat de volledige inhoud van een CD of DVD. De Windows Verkenner kan deze images van CD's of DVD's direct branden, hier hoeft dus geen externe brandsoftware voor te worden gebruikt! Klik met rechts op het ISO-bestand en selecteer Openen met, Windows-hulpprogramma voor het branden van schijfkopiebestanden voor het automatisch starten van het Windows-hulpprogramma voor het branden van schijfkopiebestanden.

Foutmeldingen en opstartproblemen bij openen Windows Verkenner

Invoegtoepassingen kunnen ervoor zorgen dat Windows Verkenner foutmeldingen vertoont, of zelfs helemaal niet meer op wil starten. Vertoont de verkenner dergelijke problemen, probeer dan eerst Windows Systeemherstel (via het configuratiescherm, onderdeel Herstel) toe te passen. Is het probleem hiermee niet opgelost dan zijn invoegtoepassingen met behulp van de tool ShellExView (download: www.nirsoft.net/utils/shexview.html) selectief uit (en zo nodig weer in) te schakelen.

Meerdere bestanden tegelijk openen of afdrukken

Wil je meerdere bestanden tegelijk openen of printen? Maak dan de selectie in de verkenner, klik er met rechts op en kies de optie Openen of Afdrukken. Gaat het om omvangrijke bestanden dan kan dat bij beperkt beschikbare computercapaciteit al snel tot foutmeldingen leiden, het maximum aantal tegelijkertijd te openen/printen bestanden is daarom standaard ingesteld op 15. Ervaart u dit als hinderlijk dan kan dit aantal met een registerwijziging worden aangepast: open met de registereditor de registersleutel HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer, ga naar de 32-bits DWORD-registerwaarde MultipleInvokePromptMinimum (of maak deze aan) en wijzig de decimale waarde (die staat voor het maximaal aantal te openen/printen bestanden) in de decimale waarde 16 (of het equivalent 10 hexadecimaal) om aan te geven dat er geen bovengrens is aan het aantal te openen bestanden.

Opdrachtprompt

Via de Opdrachtprompt kunnen commando's worden opgegeven voor handelingen die niet op andere wijze kunnen worden doorgevoerd. De opdrachtprompt wordt standaard zonder administratorrechten opgestart, waardoor bepaalde opdrachten niet uitgevoerd kunnen worden. De opdrachtprompt wordt met administratorrechten opgestart door met rechts op het icoontje Opdrachtprompt (startmenu, Alle Programma's, Bureau-accessoires) te klikken en te kiezen voor Als administrator uitvoeren. Het is nóg handiger wanneer de opdrachtprompt standaard als administrator wordt uitgevoerd, dit kan worden ingesteld via de optie Eigenschappen, tabblad Snelkoppeling, knop Geavanceerd. Met het commando CMD in het veld Programma's en bestanden zoeken van het startmenu kan de Opdrachtprompt overigens sneller worden opgestart. Door tijdens het bevestigen van het commando (met de ENTER-toets) de toetscombinatie CTRL-SHIFT vast te houden, wordt het commando CMD op dat moment uitgevoerd mét administratorrechten.

Handige commando's: zijn bijvoorbeeld MKLINK (voor het aanmaken van een link naar een bestand of map) en ROBOCOPY (voor het kopiëren van bestanden, deze werkt beter dan de commando's COPY en XCOPY). Gebruik de commando's MKLINK/? en ROBOCOPY/? voor een beschrijving van deze functies. Het commando MKLINK wordt bijvoorbeeld gebruikt wanneer mappen met bestanden van een SSD-schijf naar een andere schijf overgezet moeten worden of de databases van de Windows Live Contacts en/of de RSS-feeds naar een andere partitie verplaatst moeten worden (meer hierover op de pagina over het verplaatsten van de persoonlijke data naar een datapartitie). Kijk ook eens naar het commando ICACLS voor het beheren van gebruiksrechten!

COMMANDOVENSTER OPENEN VANUIT DE VERKENNER

Na het openen van de opdrachtprompt kost het enige moeite om, met behulp van het commando CD, naar de gewenste locatie te navigeren. Gelukkig kan dit vanuit de Windows Verkenner veel makkelijker: klik met rechts op de gewenste map terwijl tegelijkertijd de SHIFT-toets wordt ingedrukt, kies vervolgens de optie Opdrachtvenster hier openen uit het contextmenu.


© 2001-2021 - - SchoonePC - Rotterdam - Privacyverklaring