Overstappen van Windows XP naar Windows Vista

Veel computergebruikers hebben de overstap van Windows XP naar Windows Vista inmiddels gemaakt, of zijn dat op korte termijn van plan. In de meeste gevallen is er sprake van een nieuwe computer waarop Windows Vista reeds is geďnstalleerd, een upgrade van Windows op de bestaande computer behoort echter ook tot de mogelijkheden. Op deze pagina wordt uitgelegd waar rekening mee moet worden gehouden zodat onaangename verrassingen worden voorkomen. Het is bijvoorbeeld verstandig vooraf te bepalen of de computer wel aan de benodige hardware-vereisten voldoet, of de huidige software compatible is met Windows Vista en voor welke Vista-versie er het beste kan worden gekozen. Het is goed om te weten dat bestanden en instellingen van Windows XP straks gemakkelijk met de tool Windows Easy Transfer overgezet kunnen worden naar het nieuwe besturingssysteem. Voor de volledigheid worden ook de mogelijkheden voor het installeren van een multiboot systeem (de huidige Windows XP-installatie in combinatie met een Vista-installatie) behandeld.

Windows Vista Upgrade Advisor

Laat de computer eerst door de Windows Vista Upgrade Advisor (download: www.microsoft.com) analyseren voordat wordt besloten de Windows XP-versie te upgraden naar Windows Vista. Dit programma onderzoekt wat hardwarematig de kritieke punten zijn om Windows Vista met succes op het huidige systeem te kunnen draaien. Na een analyse van de aanwezige hard- en software maakt de Windows Vista Upgrade Advisor een rapport met aandachtspunten. Voldoet de hardware niet aan de benodigde systeemvereisten voor de verschillende versies van Windows Vista en/of voldoet de software niet aan de compatibiliteitseisen, dan wordt daar melding van gemaakt. Zo wordt de grafische kaart bijvoorbeeld beoordeeld op geschiktheid voor de vernieuwde Aero-interface.

Het tabblad Systeem geeft aan of de prestaties van de aanwezige hardware voldoen aan de systeemeisen voor Windows Vista. Het tabblad Apparaten laat zien welke (voor Vista geschikte) hardware drivers nog niet beschikbaar zijn. Deze drivers zullen (indien mogelijk) via de website van de fabrikant moet worden achterhaald. Het tabblad Programma's onderzoekt de compatibiliteit van de huidige software met Windows Vista (voor het beste resultaat kan de informatie van dit tabblad beter nog worden aangevuld met informatie van actuele bronnen op internet). Het tabblad Takenlijst toont een samenvatting van de aandachtspunten.

Minimale systeemvereisten

Uit de analyse van de Windows Vista Upgrade Advisor blijkt al snel of het mogelijk is Windows Vista op de huidige computer te installeren. Of er dan ook nog met plezier met dit systeem gewerkt kan worden, wordt meestal niet duidelijk. Op basis van benchmarks kunnen computerleveranciers een tweetal logo's op een computer 'plakken': Windows Vista Capable en Windows Vista Premium Ready. Neem dergelijke labels met een korreltje zout: Windows Vista Capable wil alleen maar zeggen dat Windows Vista op het systeem geďnstalleerd kán worden. Ook een met het Windows Vista Premium Ready-logo voorziene computer hoeft aan niet al te hoge eisen te voldoen.

Om het optimale uit Windows Vista te kunnen halen, moet een computer toch wel minimaal zijn voorzien van een 2 Ghz processor, 2 Gb geheugen, een snelle interne schijf van minimaal 200 Gb en een grafische kaart met minimaal 256 Mb geheugen en ondersteuning voor DirectX 9. Voor de nieuwe Aero Glass-interface wordt namelijk veel van de prestaties van de grafische kaart gevraagd. Zeker bij het aansturen van meer dan één beeldscherm is het verstandig te investeren in een goede grafische kaart met minimaal 256 Mb geheugen. Windows Vista functioneert ook prima met een minder zware grafische kaart, het is dan alleen niet mogelijk gebruik te maken van de nieuwe Aero Glass-interface.

De verschillende Windows Vista-versies

Voor de consumentenmarkt is Windows Vista (www.microsoft.com) verkrijgbaar in een viertal smaken: Home Basic, Home Premium, Business en Ultimate (daarnaast is er de Basic-versie voor ontwikkelingslanden en de Enterprise-versie voor bedrijven met een volume-licentie, deze twee versies worden hier niet besproken). De verschillende versies zijn leverbaar als volledige versie, als upgrade-versie (voor het upgraden van een bestaande Windows-installatie) en als OEM-versie (wordt alleen in combinatie met hardware geleverd). Staat de letter N achter de naam, dan is de Windows Media Player niet inbegrepen. De OEM-versie is verreweg de goedkoopste en kan bij veel computerwinkels worden aangeschaft (in combinatie met eenvoudige hardware zoals een kaartlezer). Voor een OEM-versie geldt overigens dat (in verband met de activatie) een nieuw exemplaar 'moet' worden aangeschaft in het geval het moederbord het begeeft. Elke versie is ook nog eens beschikbaar in een 32- en 64-bits uitvoering. De volledige versie en de officiële upgrade-versie van Windows Vista Ultimate worden standaard met beide uitvoeringen geleverd.

Functionaliteiten per versie

De beschikbare functies verschillen per versie, daarom een korte samenvatting van de belangrijkste verschillen. Home Basic is de meest beperkte versie van Windows Vista en is niet voorzien van de nieuwe Aero Glass-interface. De Ultimate-versie is de meest uitgebreide (én tevens duurste) versie van Windows Vista. De verkoopprijzen zijn niet vooraf vastgesteld, deze kunnen dus per leverancier verschillen.

Functionaliteit: Home Basic Home Premium Business Ultimate
Aero Glass-interface   * * *
Interface-taal wijzigen       *
Mobiliteitscentrum voor laptops   * * *
Windows Media Center   *   *
Automatische back-up bestanden   * * *
Back-up besturingssysteem     * *
Extern bureaublad     * *
Versleuteling interne schijf met BitLocker       *
DVD Maker en HD-films maken   *   *

Windows Anytime Upgrade

Is de computer al voorzien van een Windows Vista-installatie, dan kan met behulp van de Windows Anytime Upgrade (www.microsoft.com) vrij snel een upgrade naar een van de andere Vista-versies worden uitgevoerd. Deze procedure heeft één groot nadeel, en dat is de prijs. Zo kost een upgrade van Home Premium naar Ultimate een slordige 170 euro, hetgeen meer is dan de gemiddelde kosten voor een Ultimate OEM-licentie. Koop dus bij aanschaf van de computer liefst direct de gewenste versie!

Windows Easy Transfer voor Windows XP

Het overzetten (migreren) van bestanden en instellingen van een oude Windows XP-installatie naar de Windows Vista-omgeving kan vrij eenvoudig met de tool Windows Easy Transfer (download: www.microsoft.com). Hiervoor kan de speciale Easy Transfer-kabel worden gebruikt, deze is echter niet noodzakelijk. De gegevens kunnen namelijk ook tijdelijk naar het bestand SaveData.MIG op de interne schijf of een netwerklocatie worden weggeschreven, of op CD-ROM worden gebrand. Bij het doorlopen van de wizard wordt gevraagd welke gegevens en instellingen van de verschillende accounts moeten worden veiliggesteld. Controleer even of alle belangrijke mappen worden meegenomen, ontbrekende mappen kunnen desnoods via de Geavanceerde opties in de wizard nog worden toegevoegd.

Windows Vista Upgrade: Windows Easy Transfer

In Windows Vista kunnen de bestanden en instellingen vervolgens via het startmenu, Alle programma's, Bureau-accessoires, Systeemwerkset, Windows Easy Transfer worden geďmporteerd (dubbelklikken op het aangemaakte MIG-bestand is zelfs nog makkelijker). Het gebruik van Windows Easy Transfer spreekt verder voor zich. Hoewel Windows Easy Transfer het de gebruiker erg gemakkelijk maakt, is het soms toch verstandiger alle instellingen binnen Windows Vista handmatig door te voeren zodat wordt voorkomen dat bestaande problemen worden geďmporteerd.

Multiboot systeem met Windows XP en Windows Vista

Windows Vista heeft een eigen primaire partitie nodig en kan dus niet samen met een ander besturingssysteem op één partitie worden geďnstalleerd. Wordt Windows Vista in een multiboot systeem geďnstalleerd, dan zal de interne schijf dus meerdere primaire partities moeten bevatten. Is de interne schijf nog niet verdeeld (en bestaat er slechts één partitie), dan zal eerst de Windows-partitie met partitioneringssoftware moeten worden verkleind om vervolgens nieuwe partities aan te kunnen maken (het verkleinen van de Windows-partitie i.c.m. een recovery-partitie is niet eens zo eenvoudig). Het is praktischer de interne schijf te vervangen met een nieuwe (snellere) SSD schijf.

De bootmanager van het laatst geďnstalleerde besturingssysteem overschrijft standaard de bootmanager van de voorgaande. Moeten zowel Windows XP als Windows Vista (opnieuw) worden geďnstalleerd, installeer dan eerst Windows XP, de bootmanager van Vista zal vervolgens die van XP overschrijven. De bootmanager van Windows Vista zorgt vervolgens voor een opstartmenu waarmee beide systemen kunnen worden opgestart (andersom werkt dat niet: de bootmanager van Windows XP herkent Windows Vista namelijk niet).

De opstartgegevens worden in Windows Vista niet meer opgeslagen in het bestand BOOT.INI (en uitgelezen met de NT bootloader NTLDR) maar in de Boot Configuration Data Store (deze is terug te vinden in het mapje C:\Boot\BCD van de actieve partitie). Het is echter niet zo eenvoudig om hier wijzigingen in aan te brengen. Onder Windows Vista zijn hier namelijk een aantal vrij ingewikkelde BCDEDIT-commando’s voor nodig (bij XP kon dat nog door het BOOT.INI-bestand met een teksteditor te bewerken). In plaats daarvan kan beter gebruik worden gemaakt van EasyBCD (download: http://neosmart.net/EasyBCD/), dat werkt veel eenvoudiger dan het BCDEDIT-commando… Zie de pagina's over het aanmaken van een multiboot systeem en het verkleinen van de Windows-partitie i.c.m. een recovery-partitie voor meer informatie over de BCD.

EEN ALTERNATIEVE BOOTMANAGER

De hele procedure van het aanpassen van de Windows-bootmanager (met het commando BCDEDIT of met de tool EasyBCD) is op zich al een lastig verhaal. Het feit dat elk besturingssysteem ook nog eens een vaste schijfletter krijgt toegewezen, maakt het er niet veel beter op. Omdat de ongebruikte Windows-partities niet kunnen worden verborgen (en als gevolg daarvan een schijfletter krijgen toegewezen), is de Windows Vista-partitie altijd zichtbaar binnen Windows XP (en vice versa). Deze opstelling kan tot vervelende situaties leiden aangezien beide besturingssystemen toegang tot elkaars bestanden kunnen krijgen. Wordt later besloten Windows XP te verwijderen, dan kan het gehele systeem net zo goed opnieuw worden ingericht. Lees op de pagina over het maken van een multiboot systeem hoe deze situatie met een alternatieve bootmanager kan worden vermeden.


 
 
 
 

© 2001-2017 - - SchoonePC - Rotterdam - The Netherlands