Internet Explorer

Voor het bekijken van internetpagina's zijn diverse gratis webbrowsers beschikbaar, de meest populaire is nog steeds Internet Explorer van Microsoft. Deze browser heeft zijn populariteit voornamelijk te danken aan het feit dat deze standaard met Windows wordt meegeleverd (bij een nieuwe installatie van Windows worden via een eenmalig pop-upscherm ook andere webbrowsers aangeboden, bijvoorbeeld Firefox, Chrome, Safari en Opera). Deze pagina geeft tips hoe Internet Explorer 10 optimaal kan worden gebruikt en biedt oplossingen voor een aantal veelvoorkomende problemen. Internet Explorer 10 is overigens alleen geschikt voor Windows 8.1 en Windows 7, Internet Explorer 9 werkt op vergelijkbare wijze en is wel geschikt voor Windows Vista en XP-gebruikers.

Internet Explorer (de app-versie)

Het is wellicht verwarrend, maar Windows 8.1 bevat twee verschillende versies van Internet Explorer. Naast de oude vertrouwde IE-browser (toegankelijk via het bureaublad) is Windows 8.1 namelijk ook uitgerust met een app-versie van Internet Explorer. Deze uitgeklede IE-versie beschikt vanzelfsprekend over minder instelmogelijkheden en omdat de website schermvullend wordt getoond, is het beeld veel rustiger en zijn teksten beter leesbaar.

Het is wel even wennen aan de nieuwe manier van navigeren. Met de aan de zijkanten verborgen pijltjes (deze verschijnen met een mouse-over, bij touchscreen door vanaf de rand naar het midden te vegen) kan eenvoudig door geopende pagina’s worden gebladerd. De standaard verborgen navigatiebalk wordt zichtbaar door met rechts op een leeg gedeelte van een pagina te klikken of, voor touchscreen, het lege gedeelte langer aan te raken. De navigatiebalk toont miniatuurvensters van openstaande tabbladen: het actieve tabblad blauw is omrand weergegeven en de verschillende tabbladen zijn individueel af te sluiten met het kruisje rechtsboven. Rechts op de balk staan de knoppen Nieuwe tab (voor het toevoegen van een nieuw tabblad) en Tabbladmenu met de opties Nieuw InPrivate-tabblad (zie het einde van deze pagina) en Gesloten tabblad opnieuw openen (voor het heropenen van een per ongeluk afgesloten tabblad). Onderin de navigatiebalk staan de adresbalk, de knoppen Vorige en Volgende, Vernieuwen (pagina vernieuwen), Favorieten (aan favorieten toevoegen, inclusief het vastpinnen aan het Startscherm) en Hulpmiddelen voor pagina’s/app met onder andere de opties Op pagina zoeken en Op het bureaublad weergeven (hiermee wordt de betreffende pagina in de bureaubladvariant van Internet Explorer geopend).

Zodra de adresbalk wordt geactiveerd, verschijnt een rij vastgemaakte, veelgebruikte en als favoriet ingestelde webpagina’s (de tegels zijn groot en daarom voor desktop-gebruikers nauwelijks bruikbaar). Staan meerdere tabbladen open dan kan (met een rechter muisklik op een van de tabbladen, optie Tabblad in nieuw venster openen in het contextmenu) het beeldscherm worden opgesplitst in twee Internet Explorer apps. Tot slot zijn er via de charm Instellingen (van de app), optie Opties nog enkele aanpassingen mogelijk. De mogelijkheden van de IE-app zijn vrij beperkt, de geavanceerde opties zijn alleen toegankelijk via de bureaubladversie.

GEEN FLASH IN DE APP INTERNET EXPLORER

De mogelijkheden van de Internet Explorer-app zijn behoorlijk beperkt in vergelijking met de bureaubladversie. Om te voorkomen dat de browser onnodig traag wordt en om de interface eenvoudig en overzichtelijk te houden, biedt de app-versie namelijk geen ondersteuning voor invoegtoepassingen. Dit heeft tot gevolg dat de app-versie niet meer kan worden uitgebreid met toolbars e.d. Wellicht vervelender: ook de Adobe Flash Player (benodigd voor het correct weergeven van websites met Flash-elementen, bijvoorbeeld bij de weergave van videobeelden) is niet langer eigenhandig te installeren. De app ondersteunt wel Flash (de functie is nu dus ingebakken), er kan echter alleen gebruik van worden gemaakt op websites waarvan bekend is dat de flashelementen goed functioneren (bijvoorbeeld YouTube). Wordt een website niet goed weergegeven of komt deze met een melding dat Flash Player moet worden geïnstalleerd, dan zal de website met de bureaubladversie van Internet Explorer bekeken moeten worden: klik daarvoor op de steeksleutel rechts onderin het scherm, optie Op het bureaublad weergeven.

 

Internet Explorer (de bureaubladversie)

Het resterende gedeelte van deze pagina gaat over het afstellen van de vertrouwde bureaubladversie van Internet Explorer (eveneens van toepassing op Internet Explorer 10 voor Windows 7), de meeste instellingen zijn echter ook van toepassing op de app in Windows 8. Onderdeel Internetopties, te vinden onder de knop Extra (herkenbaar aan het tandwiel rechts bovenin), kan ook met de toetscombinatie ALT-X tevoorschijn worden gehaald. De menubalk wordt zichtbaar met een klik op de ALT-toets maar kan ook permanent worden getoond door met rechts op een leeg gedeelte van de bestaande werkbalken te klikken en vervolgens de optie Menubalk te activeren.

TIP: Het openen van weblinks vanuit andere programma’s (bijvoorbeeld vanuit een e-mail) verloopt bij Windows 8 standaard via de app-versie van Internet Explorer. Is dit ongewenst, activeer dan (via de bureaubladversie, ALT-Extra, Internetopties, tabblad Programma’s, onderdeel Internet Explorer openen) de optie Altijd in Internet Explorer op het bureaublad. Activeer tevens de optie Internet Explorer-tegels openen op het bureaublad zodat het programma ook bij het aanklikken van snelkoppelingen in het Startscherm automatisch op het bureaublad opent.

Startpagina wijzigen
Op het tabblad Algemeen, onderdeel Startpagina kan de startpagina worden gewijzigd, bijvoorbeeld in de zoekmachine www.google.nl. Door hier meerdere websiteadressen in te voeren, worden bij het openen van Internet Explorer meerdere startpagina’s tegelijkertijd opgestart (elk in een eigen tabblad).

TIP: Via de pagina www.iegallery.com/nl-nl/Addons/Details/3532 kan de standaard in Internet Explorer geïntegreerde zoekmachine Bing worden vervangen door Google.

Instellingen voor browsen met tabbladen
Tijdens het zoeken op internet wordt in rap tempo een veelheid aan pagina’s bezocht. Een nieuwe pagina kan in hetzelfde tabblad worden geopend maar het is ook mogelijk deze in een nieuw venster of in een nieuw tabblad te openen. Het grote voordeel van tabbladen ten opzichte van vensters is dat de taakbalk veel overzichtelijker blijft! De tabbladen bevinden zich bovenin het venster van Internet Explorer. Met een klik op het smalle laatste tabblad (of met de toetscombinatie CTRL-T) wordt een nieuw tabblad geopend (een per ongeluk gesloten tabblad kan met de toetscombinatie CTRL-SHIFT-T weer worden hersteld). Met de toetscombinaties CTRL-TAB en CTRL-SHIFT-TAB kan door de geopende tabbladen worden gebladerd. Door middel van slepen kunnen de tabbladen eventueel in een andere volgorde worden geplaatst

Werken met tabbladen in Internet Explorer

Bij de Internetopties, tabblad Algemeen, knop Tabbladen zijn de instellingen voor het browsen met tabbladen naar eigen smaak aan te passen. Activeer de optie Waarschuwen als meerdere tabbladen worden gesloten, anders kan het wel eens gebeuren dat onbedoeld alle openstaande tabbladen met één klik op de knop Sluiten zonder waarschuwing worden afgesloten. Wordt een zoekmachine als startpagina gebruikt en wilt u dat deze op elk nieuw geopend tabblad wordt getoond, wijzig het antwoord bij de optie Het volgende openen als er een nieuw tabblad wordt geopend dan in Uw eerste startpagina.

Internet Explorer: Instellingen voor browsen met tabbladen

Sneltoetsen CTRL en SHIFT
Met een ingedrukte CTRL-toets kan het scrollwiel van de muis worden gebruikt om gemakkelijk in en uit te zoomen. Door de CTRL-toets ingedrukt te houden tijdens het klikken op een link, wordt deze in een nieuw tabblad geopend. Zodoende kan snel een grote hoeveelheid interessante links worden geopend zonder dat de nieuwe tabbladen direct worden geactiveerd. Worden de tabbladen toch direct geopend dan kan dit bij de eerder genoemde tabbladinstellingen met de optie Altijd naar nieuwe tabbladen gaan als deze worden gemaakt worden uitgeschakeld. Door de SHIFT-toets ingedrukt te houden tijdens het klikken op een link, wordt er een nieuw venster geopend. Het gebruik van de SHIFT-toets is juist weer handig om een enkele pagina direct te openen, te bekijken en weer weg te klikken.

TIP: Met de CTRL-toets in combinatie met het scroll-wieltje van de muis is de tekengrootte van websiteteksten eenvoudig te vergroten of te verkleinen.

Sneller internetten door het aanpassen van het HOSTS-bestand
De op websites getoonde advertenties worden tegenwoordig steeds vaker in omvangrijke videoberichten gebracht. Sommige advertenties zijn zo zwaar dat ze het laden van een webpagina hinderlijk kunnen vertragen. Omdat de website zelf en de daarop getoonde advertenties van verschillende webservers worden gedownload, is het mogelijk de advertenties te weren. Door de advertentieserver te blokkeren worden de advertenties namelijk niet meer gedownload. Hiermee wordt zoveel bandbreedte bespaard dat webpagina's merkbaar sneller laden. Een eenvoudige manier om dit te realiseren is het aanpassen van het HOSTS-bestand! Door tevens de webservers met malware in dit HOSTS-bestand op te nemen, kan tegelijkertijd worden voorkomen dat de computer besmet raakt met van deze websiteadressen afkomstige malware. Zie de pagina over het aanpassen van het HOSTS-bestand voor meer informatie over dit onderwerp.

LET OP: Het is mogelijk dat bekende websiteadressen (zoals die van een bank of van Microsoft Update) ongemerkt worden doorgelinkt naar een kwaadwillende website. De oorzaak hiervoor kan in sommige gevallen worden gevonden in het HOSTS-bestand. Dit bestand kan door virussen zijn aangetast waardoor de gebruiker bij het bezoeken van een website ongemerkt naar een ander IP-adres wordt doorgeschakeld.

Opt-out voor op surfgedrag gebaseerde advertenties (behavioral advertising)
Hoewel behavioral advertising (het tonen van advertenties op basis van surfgedrag) een toegevoegde waarde kan hebben, zal niet iedereen dat even wenselijk vinden. Gelukkig zijn veel advertentienetwerken te blokkeren.

Het favorietencentrum

Het Favorietencentrum (te openen met een klik op de knop met de ster rechts bovenin de werkbalk) bevat een drietal onderdelen: de favoriete internetpagina’s, de RSS-feeds en de browsegeschiedenis.

Favorietencentrum

Favorieten beheren en de opslaglocatie wijzigen
Vanuit het Favorietencentrum, onderdeel Favorieten kunnen favoriete internetpagina’s snel worden geopend. Nieuwe internetpagina’s kunnen met de knop Aan Favorieten toevoegen (bovenin het favorietencentrum) aan de lijst met favorieten worden toegevoegd. Standaard wordt de map Favorieten opgeslagen op de locatie C:\Gebruikers\inlognaam (Vista/7). Moet de opslaglocatie van de map Favorieten worden gewijzigd (omdat deze bijvoorbeeld op de datapartitie moet komen te staan) dan kan de map Favorieten eenvoudig vanuit de Windows Verkenner door middel van knippen (CTRL-X) en plakken (CTRL-V) naar een andere locatie worden verplaatst.

LET OP: Windows XP maakt gebruik van de opslaglocatie C:\Documents and Settings\inlognaam.

Zie de pagina over het verplaatsen van de persoonlijke bestanden naar een datapartitie voor en de problemen die zich daarbij kunnen voordoen.

WERKBALK FAVORIETEN

Via de werkbalk Favorieten zijn websites nóg sneller toegankelijk. Met behulp van de knop met de gele ster en groen pijltje (links in de werkbalk Favorieten) kunnen internetpagina's eenvoudig aan de werkbalk worden toegevoegd.

werkbalk favorieten

Wijzig eventueel de naam van een snelkoppeling door met rechts op de betreffende favoriet te klikken en te kiezen voor Naam wijzigen (dit is met name handig voor favorieten met een te lange naam). Wordt een grote hoeveelheid favorieten toegevoegd dan kan wellicht beter worden gekozen voor het enkel tonen van pictogrammen (klik met rechts op een favoriet en kies Titelbreedten aanpassen, Alleen pictogrammen).


DE FAVORIETEN OPSCHONEN

Het gebeurt wel vaker dat een favoriete pagina na verloop van tijd niet meer te openen is omdat de pagina inmiddels is opgeheven: het gaat dan om een zogenaamde dead link. Soms is de pagina naar een ander websiteadres verplaatst (waarnaar eventueel automatisch wordt doorverwezen), het is dan simpelweg een kwestie van het oude adres aanpassen. Is de pagina in zijn geheel opgeheven, dan kan deze net zo goed uit het lijstje Favorieten worden verwijderd. Het handmatig opsporen van dode links in een omvangrijke lijst met favorieten is echter een tijdrovende bezigheid. Gelukkig kan AM-DeadLink (download: www.aignes.com/deadlink.htm; via Options, Language, dutch kan de taal worden gewijzigd in het Nederlands) veel werk uit handen nemen, deze tool controleert namelijk automatisch of de adressen van de favoriete internetpagina’s nog actueel zijn.

AM-DeadLink toont bij openen direct alle in de Favorieten opgeslagen links. Nadat met een klik op de groene knop alle opgeslagen favorieten zijn gecontroleerd (of met de knop met het appeltje, deze controleert niet alleen de favorieten maar herstelt tevens alle bij de favorieten behorende icoontjes), toont AM-DeadLink de status van de links (kolom Status). Met een dubbelklik op een link wordt onderin het venster de bijbehorende internetpagina getoond zodat kan worden gecontroleerd of de (eventueel doorverwijzende) link nog relevant is. Favorieten die problemen veroorzaken, kunnen met de DEL-toets uit de lijst worden verwijderd of worden gewijzigd via de knop Extra (onderdeel van het voorbeeldvenster), optie Favoriete URL vervangen door geopende URL.


RSS-feeds beheren en de opslaglocatie wijzigen
Het Favorietencentrum bevat ook een overzicht van de opgeslagen RSS-feeds (een RSS-feed wordt gebruikt om bezoekers van een website te informeren over het laatste nieuws). Een internetpagina die over RSS-feeds beschikt, is te herkennen aan het oranje oplichtende icoontje rechtsboven in de menubalk. Met een klik op het op de webpagina getoonde RSS-feed-icoontje, gevolgd door een klik op de link Abonneren op deze feed, wordt de betreffende feed toegevoegd aan de lijst met te volgen RSS-feeds. In het favorietencentrum is te zien op welke RSS-feeds reeds is geabonneerd. Standaard controleert Internet Explorer eenmaal per dag op nieuwe feeds. Wordt er intensief gebruik gemaakt van RSS-feeds, dan is het wellicht wenselijk de frequentie van de verversing te verhogen (via Extra, Internetopties, tabblad Inhoud, knop Instellingen van het onderdeel Feeds en Web Slices).

De opslaglocatie van de map met RSS-feeds laat zich erg lastig verplaatsen, deze kan alleen met behulp van een symbolische link worden gewijzigd (zodat op de originele locatie een verwijzing naar de nieuwe locatie komt te staan). Mits de Windows-partitie is voorzien van het bestandssysteem NTFS, kan onder Windows XP vervolgens met behulp van de Sysinternals-tool Junction (download: https://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb896768.aspx) een symbolische link naar deze nieuwe map worden aangemaakt. Nadat de map C:\Documents and Settings\inlognaam\Local Settings\Application Data\Microsoft\Feeds middels knippen (CTRL-X) en plakken (CTRL-V) naar de gewenste locatie (bijvoorbeeld D:\inlognaam\Feeds) is verplaatst kan met het volgende Junction-commando de symbolische link naar de map Feeds worden aangemaakt  (gebruik hiervoor het opdrachtvenster):

JUNCTION -s "%USERPROFILE%\Local Settings\Application Data\Microsoft\Feeds" "D:\inlognaam\Feeds"

TIP: Plaats het bestand JUNCTION.EXE in de root van de C:-schijf (dus niet in een submap) en geef na het openen van de opdrachtprompt eerst het commando CD\ voordat bovenstaand commando wordt uitgevoerd. Na afloop kan het bestand JUNCTION.EXE eventueel weer worden verwijderd.

Onder Windows 8/7/Vista gaat het aanmaken van de symbolische link aanzienlijk makkelijker. Nadat de map C:\Gebruikers\inlognaam\AppData\Local\ Microsoft\Feeds middels knippen (CTRL-X) en plakken (CTRL-V) naar de gewenste locatie is verplaatst (bijvoorbeeld D:\inlognaam\Feeds) kan de symbolische link naar deze nieuwe map met behulp van het volgende MKLINK-commando worden aangemaakt (gebruik hiervoor het opdrachtvenster):

MKLINK /d "%LOCALAPPDATA%\Microsoft\Feeds" "D:\inlognaam\Feeds"

LET OP: Onder Windows 8/7/Vista kan het wijzigen van de opslaglocatie soms voor foutmeldingen zorgen bij het toevoegen van websites aan de Favorieten of RSS-feeds aan de Feeds. Dit wordt veroorzaakt doordat de betreffende gebruiker (nog) niet over de juiste beheerrechten (machtigingen) beschikt om wijzigingen in de betreffende mappen aan te brengen.

Zie de pagina over het verplaatsen van de persoonlijke bestanden naar een datapartitie voor en de problemen die zich daarbij kunnen voordoen.

Browsegeschiedenis
De browsegeschiedenis houdt bij welke websites zijn bezocht (standaard kijkt de browsegeschiedenis tot 3 weken terug). Om deze internetpagina’s op een later tijdstip weer snel te kunnen laden, slaat Internet Explorer tijdelijk kopieën van internetbestanden (webpagina’s, afbeeldingen en media) op. Uit privacyoverwegingen of om schijfruimte te winnen kan de browsegeschiedenis eventueel worden geleegd (via Extra, Internetopties, tabblad Algemeen, onderdeel Browsegeschiedenis). Hoewel het ook automatisch kan (met de optie Browsegeschiedenis verwijderen bij afsluiten), gaat mijn voorkeur er naar uit dit handmatig te doen met de knop Verwijderen.

Browsergeschiedenis wissen

Veel tijdelijke internetbestanden worden echter verborgen waardoor ze niet zichtbaar zijn in de lijst met tijdelijke bestanden (te bereiken via de knop Instellingen van het onderdeel Browsegeschiedenis, knop Bestanden weergeven). Deze kunnen daar dus ook niet volledig worden verwijderd, zie de pagina over het definitief verwijderen van persoonlijke gegevens voor meer informatie.

Accelerators

Accelerators (snelstarters) kunnen eenvoudig als add-on aan Internet Explorer worden toegevoegd zodat specifieke functies snel op een stukje webtekst kunnen worden toegepast. Met een klik op het blauwe accelerator-icoontje, dat automatisch verschijnt nadat een stukje tekst is geselecteerd, opent het menu met de geactiveerde accelerators. Elke accelerator heeft een specifieke functionaliteit. Zo zijn er accelerators voor het zoeken naar een adres, personen of producten op een andere website en voor het vertalen van tekst. Nadat een accelerator is aangeklikt, wordt het resultaat automatisch in een nieuw tabblad geopend (sommige accelerators openen overigens al automatisch een klein venster wanneer met de muis over de accelerator wordt bewogen).

Internet Explorer bevat enkele voorgeïnstalleerde accelerators die via Extra, Invoegtoepassingen beheren, onderdeel Accelerators kunnen worden beheerd (de als standaard ingestelde accelerators worden automatisch ook aan het rechtsklik-menu toegevoegd). Zelf vind ik met name de accelerator Vertalen met Bing interessant. Hiermee kan heel eenvoudig geselecteerde tekst worden vertaald, bijvoorbeeld van het Engels naar het Nederlands. De vertaling wordt direct in een minivenster weergegeven nadat met de muis over de accelerator Vertalen met Bing wordt bewogen (zie afbeelding). Via de optie Alle accelerators, Meer accelerators zoeken kunnen extra accelerators worden toegevoegd. Hoewel het aanbod aan (nuttige) accelerators beperkt is, zitten er toch enkele tussen die het zoeken op internet kunnen veraangenamen.

Vertalen met Bing

Oplossingen voor veelvoorkomende problemen

Bij gebruik van Internet Explorer treden nog wel eens problemen op maar gelukkig zijn de meeste eenvoudig op te lossen. Functioneert Internet Explorer niet meer naar behoren en is de oorzaak daarvan niet duidelijk, herstel de standaard instellingen van Internet Explorer dan eens (via ALT-Extra, Internetopties, tabblad Geavanceerd, knop Opnieuw instellen, activeer de optie Persoonlijke instellingen verwijderen en ga akkoord met de knop Opnieuw instellen). Nadeel van deze methode is wel dat de persoonlijke instellingen (zoals de startpagina) opnieuw moeten worden afgesteld. Afhankelijk van de persoonlijke wensen kan het zijn dat nog een aantal invoegtoepassingen (zoals extra toolbars) moeten worden geactiveerd, neem voor de zekerheid de hele lijst dus nog even door (via Extra, Invoegtoepassingen beheren)!

TIP: Is het opnieuw instellen van Internet Explorer niet mogelijk omdat de geïnstalleerde invoegtoepassingen het onmogelijk maken Internet Explorer op te starten? Start het programma dan eens zonder invoegtoepassingen op met het commando IEXPLORE.EXE -EXTOFF in het venster Uitvoeren (toegankelijk met de toetscombinatie Win-R).

Trage beeldopbouw door hardwarematige rendering door de GPU
Worden internetvideo’s standaard traag of zelfs helemaal niet afgespeeld of is er een ander probleem met de weergave van websites? Mogelijk wordt dit veroorzaakt door beperkte hardwarematige rendering-mogelijkheden van de grafische processor (de GPU) of de drivers van de betreffende grafische kaart (dit probleem kenmerkt zich ook door traag opstartende apps in Windows 8). Wellicht worden deze problemen opgelost door de beeldopbouw softwarematig te laten plaatsvinden door via ALT-Extra, Internetopties, tabblad Geavanceerd, sub Versnelde grafische afbeeldingen de optie Softwarerendering gebruiken in plaats van GPU-rendering* te activeren (was deze optie reeds geactiveerd dan wordt hardwarematige rendering sowieso niet ondersteund, de oplossing voor bovenstaande problemen moet dan dus op een ander vlak worden gezocht).

Een webpagina wordt (piep)klein of (super)groot weergegeven
Door de CTRL-toets ingedrukt te houden tijdens het scrollen met het muiswieltje kan een openstaande webpagina vergroot of verkleind worden weergegeven. Rechts onderin de statusbalk van Internet Explorer (te activeren via ALT-Beeld, Werkbalken, Statusbalk) is zichtbaar met welk percentage de pagina is in- of uitgezoomd zodat makkelijk kan worden teruggeschaald naar de standaard weergave (100%).

Ongeldig certificaat door verkeerd ingestelde systeemklok
Bij het verzenden van gevoelige informatie over het internet (zoals bij webmail, telebankieren e.d.) wordt meestal gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding die de gegevens versleutelt zodat derden geen toegang kunnen verkrijgen tot de gegevens (een dergelijke beveiligde internetpagina is te herkennen aan het zogenaamde HTTPS-protocol). Voor het versleutelen van de gegevens wordt gebruik gemaakt van een certificaat welke een bepaalde geldigheidsduur heeft. Is het certificaat verlopen dan wordt automatisch een nieuw certificaat gedownload.

Tot zover de theorie. Maar wat nu wanneer bij een bezoekje aan een beveiligde internetpagina een melding wordt getoond dat het certificaat niet meer geldig is, ondanks dat deze automatisch is geüpdatet naar de meest recente versie? Dan ga je je toch even achter de oren krabben hoe dat nu kan... Gelukkig is de oplossing niet zo ingewikkeld, je moet er alleen net even op komen. Dit probleem wordt namelijk veroorzaakt doordat de systeemklok niet juist is ingesteld of om een of andere reden is gereset naar wat de computer beschouwt als 'het jaar 0' (wat nog wel eens voorkomt wanneer de computer lange tijd niet is gebruikt). Door simpelweg de systeemtijd te herstellen, verdwijnt het probleem weer als sneeuw voor de zon. Door gelijk ook even de batterij van het moederbord (herkenbaar als zilverkleurige ronde knoop) te vervangen, kan herhaling worden voorkomen.

YouTube-filmpjes vertonen een sneeuwbeeld
Gaat het beeld van een YouTube-filmpje na een paar seconden op zwart, vergezeld met de melding "Er is een fout opgetreden. Probeer het later opnieuw." terwijl Flash-filmpjes op andere sites probleemloos afspelen? Dit wordt in de meeste gevallen veroorzaakt doordat de stekker van de geluidsboxen of koptelefoon (nog) niet is aangesloten! Je moet het maar even weten...

Uitzetten melding aan het begin van een flash-video
Wordt bij het bekijken van een Flash-video (bijvoorbeeld via YouTube) overgeschakeld naar het volledige scherm dan verschijnt standaard de melding Druk op Esc om de modus Volledig scherm af te sluiten. Kent u de melding inmiddels uit uw hoofd dan is het goed om te weten dat je deze ook kan uitschakelen. Hiervoor moeten de bestanden van Adobe Flash worden aangepast, dit gaat het makkelijkst met Adobe Flash Fullscreen Patcher (download: http://forum.videohelp.com, negeer de melding van het SmartScreen-filter). Om de benodigde aanpassingen door te voeren, moeten de openstaande vensters van de betreffende browser(s) wel eerst worden afgesloten.

LET OP: Wordt Adobe Flash geüpdatet naar een nieuwere versie dan moet de aanpassing opnieuw worden uitgevoerd.

Veilig internetten

Webbrowsers doen er alles aan om het internetten zo veilig mogelijk te maken. Zo worden wachtwoorden opgeslagen in een digitale kluis en is Internet Explorer uitgerust met een phishingfilter (tegen het vissen naar persoonlijke gegevens zoals creditcardgegevens, telebankiergegevens en de inloggegevens van een e-mailadres of eigen website), een SmartScreen-filter (om een website eenvoudig te laten screenen op betrouwbaarheid) en InPrivate-navigatie (zodat geen informatie over bezochte websites op de pc wordt opgeslagen).

Opgeslagen inloggegevens verwijderen
Ingevoerde wachtwoorden worden door Internet Explorer opgeslagen in een digitale kluis die door Windows wordt beheerd. Deze is toegankelijk via het configuratiescherm, onderdeel Referentiebeheer, onderdeel Webreferenties. Nadat de vermelding van de betreffende website (bijvoorbeeld een bank) hier is verwijderd, wordt in het vervolg weer netjes om de inloggegevens gevraagd. Het is sowieso verstandig de bij Webreferenties opgeslagen inloggegevens periodiek te doorlopen en de ongewenst opgeslagen gegevens te verwijderen.

SmartScreen-filter (tegen phishing)
Met behulp van het SmartScreen-filter van Internet Explorer wordt het internetten extra beveiligd tegen phishing en andere bedenkelijke praktijken. Het SmartScreen-filter controleert elke opgevraagde website op kwaadwillende bedoelingen van de maker (bijvoorbeeld het vissen naar persoonlijke gegevens zoals creditcardgegevens, telebankiergegevens en de inloggegevens van een e-mailadres of eigen websites) voordat deze wordt geopend. Deze techniek voorkomt dat een criminele website wordt geopend die vervolgens op ondoor-zichtige wijze de persoonlijke gegevens kan ontfutselen (zoals de inloggegevens van het telebankierpakket). De lijst met phishing-websites worden regelmatig via Windows Update bijgewerkt. Wantrouwt u een specifieke website, controleer deze dan eens via het SmartScreen-filter (via het tandwieltje, Beveiliging, Deze website controleren) om te achterhalen of deze bij Microsoft als (on)betrouwbaar te boek staat. Aan de hand van het voor de betreffende website afgegeven advies kunt u vervolgens zelf beslissen of het niet beter is de website te mijden. Het advies biedt geen 100% zekerheid, het up-to-date houden van de database blijft toch mensenwerk. Het SmartScreen-filter kan overigens via het tandwieltje, Beveiliging, SmartScreen-filter inschakelen ook permanent worden ingeschakeld (als dat nog niet het geval was) zodat elke bezochte internetpagina automatisch wordt gecontroleerd. Wordt een website als onbetrouwbaar aangemerkt, dan geeft het filter een waarschuwing. Bedenk wel dat hiermee élke bezochte website ter beoordeling aan Microsoft wordt voorgelegd! Ik kan mij voorstellen dat dit uit privacyoverwegingen bezwaarlijk kan zijn...

WEES ALERT, LAAT U NIET MISLEIDEN!

Wees altijd alert wanneer u wordt gevraagd persoonlijke gegevens op te geven (met name wanneer het om strikt persoonlijke (inlog)gegevens gaat) en controleer eerst of de zwart gemarkeerde domeinnaam wel juist is voordat vertrouwelijke informatie wordt verstrekt! Het gebeurt namelijk nog regelmatig dat argeloze internetters worden misleid door een internetadres dat sprekend lijkt op een bestaande domeinnaam. Zo lijkt het internetadres http:\\uwbank.nl.inloggen.ru\vertrouw-me-op-mijn-blauwe-ogen.html te behoren bij de website met de domeinnaam uwbank.nl, maar gaat het eigenlijk om de Russische website www.inloggen.ru (genoemde websites zijn fictief). Vaak lijkt de vormgeving van de geopende pagina ook nog eens sprekend op de originele website waardoor een vergissing snel is gemaakt.

Dergelijke misleidende internetadressen worden meestal via e-mail verspreid. In het e-mailbericht wordt een link met een vertrouwd internetadres getoond maar in werkelijkheid wordt hiermee het misleidende internetadres in de browser geopend (door de cursor over de link te bewegen is vaak al vanuit het e-mailbericht zelf te zien dat het om een ander internetadres gaat...). Laat je ook niet misleiden wanneer het e-mailbericht van een bekende afzender afkomstig lijkt te zijn (bijvoorbeeld info@uwbank.nl), het is namelijk kinderlijk eenvoudig om de getoonde naam en/of het e-mailadres van de afzender te wijzigen in een willekeurig andere naam of e-mailadres!


InPrivate-navigatie
De InPrivate-navigatie-functie zorgt ervoor dat de tijdens een internetsessie ingevoerde gegevens niet worden opgeslagen en alle gegevens over bezochte websites (zoals cookies, tijdelijke internetbestanden, etc.) na afsluiten van Internet Explorer weer worden gewist. Zo wordt voorkomen dat andere gebruikers van de computer kunnen achterhalen welke websites zijn bezocht (in de volksmond wordt deze optie nog wel eens 'de pornoknop' genoemd...). Een InPrivate-sessie is eenvoudig te activeren via de JumpList, met de toetscombinatie CTRL-SHIFT-P of via Extra, InPrivate-navigatie. Na activering wordt een nieuw Internet Explorer-venster geopend, aan het InPrivate-logo in de adresbalk is te zien dat InPrivate-navigatie actief is.

InPrivate navigatie

INPRIVATE-NAVIGATIE BIEDT GEEN WATERDICHTE BEVEILIGING!

Hoewel InPrivate-navigatie het lastiger maakt te achterhalen welke websites zijn bezocht, is het niet waterdicht. Het surfgedrag kan namelijk ook op andere manieren worden herleid. Zo kunnen opgevraagde IP-adressen zijn vastgelegd in de logbestanden van een softwarematige firewall of in de logbestanden van het modem en/of de router. Ook de eigenaar van de bezochte website kan via de door de webserver aangemaakte logbestanden achterhalen met welke IP-adressen de website is bezocht. Tot slot houden ook de internetproviders nog een logbestand van het surfgedrag bij, daar zijn zij wettelijk toe verplicht.


Wat als Internet Explorer niet vooruit te branden is...

Op sommige computers blijkt IE8/9 bijzonder traag op te starten. Er kunnen verschillende oorzaken aan dit probleem ten grondslag liggen. Zoveel zelfs dat het onmogelijk is om ze hier allemaal uitgebreid te behandelen. Met de volgende tips blijkt het probleem echter in veel gevallen al opgelost, reden genoeg dus om ze eerst uit te proberen.

Een van de mogelijke oorzaken van de vertraging is de installatie van incompatible (niet voor IE8/9 geschikte) invoegtoepassingen. Dit probleem is (net als vele andere IE-gerelateerde problemen) eenvoudig op te lossen door Internet Explorer te resetten (via Extra, Internetopties, tabblad Geavanceerd, knop Opnieuw instellen). Vervolgens is het wel noodzakelijk de persoonlijke instellingen (zoals de startpagina) opnieuw af te stellen en afhankelijk van de persoonlijke wensen wellicht nog een aantal invoegtoepassingen opnieuw te activeren (via Extra, Invoegtoepassingen beheren).

Ook beveiligingssoftware kan traagheid bij het openen van Internet Explorer veroorzaken wanneer ze 'foute' websites (bijvoorbeeld websites met malware) toevoegen aan de zone Websites met beperkte toegang (Extra, Internetopties, tabblad Beveiliging). Blijkbaar kan IE8/9 er niet goed mee overweg wanneer er websites aan deze zone worden toegevoegd. Dit probleem zou wellicht kunnen worden opgelost door de toegevoegde websites weer te verwijderen. Dit gaat het makkelijkst door met de registereditor de volgende registersleutels te verwijderen (indien aanwezig):

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\Domains
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\Domains
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\Ranges
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\Ranges
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\EscDomains

Wellicht wordt door deze registeraanpassing de snelheid van Internet Explorer verbeterd, de kans bestaat echter dat de software de registersleutels automatisch weer terugplaatst. Komt het probleem terug, dan is het verstandiger de probleemveroorzakende software in zijn geheel te verwijderen...

TIP: Wordt gebruik gemaakt van een aangepast HOSTS-bestand dan is het maar de vraag of het gebruik van de zone Websites met beperkte toegang wel zinvol is. Door de betreffende 'foute' websites aan het HOSTS-bestand toe te voegen, zijn ze namelijk eenvoudig te weren!

 
 
 
 

© 2001-2015 - - SchoonePC - Rotterdam - The Netherlands