Anti-frustratiesoftware Soluto: Windows sneller opstarten

LET OP: Onderstaande informatie is gebaseerd op een oude versie van Soluto. De laatste versie heeft een veelvoud aan functionaliteiten en heeft bij menig lezer van deze website voor opstartproblemen gezorgd. Mijn advies is daarom om deze tool niet meer te gebruiken of op zijn mist te zorgen voor een goede systeemback-up voordat u er gebruik van maakt.

Af en toe kom ik een tool tegen die zů interessant is dat ik hem u niet wil onthouden, Soluto (download: www.soluto.com/boot-time) is daar een van! Hoewel deze tool nog in bŤtafase verkeert, is het toch interessant genoeg om er melding van te maken. Soluto is namelijk ontwikkeld om een einde te maken aan computerfrustraties van de Windows-gebruiker. Te mooi om waar te zijn zult u wellicht denken, maar al verder lezende zult u zien dat het toch zo is!

Installatie en gebruik van Soluto

Soluto verzamelt van alle Soluto-gebruikers anoniem gegevens over specifieke processen en oplossingen voor problemen in een database om deze vervolgens toe te passen in de adviezen aan andere gebruikers (heeft u hier uit privacy-overwegingen bezwaar tegen dan kunt u het programma wellicht beter niet gebruiken...). Deze methode (The power of the crowd) heeft inmiddels drie frustratiebeperkende features opgeleverd (en er wordt nog hard gewerkt aan verbeteringen en aanvullingen dus houd hun website in de gaten!):

Voorafgaande aan de installatie van Soluto wordt, indien nodig, eerst .NET Framework geÔnstalleerd en een Windows-herstelpunt aangemaakt. Nadat de installatie is afgerond, wordt gevraagd de computer opnieuw op te starten zodat het opstartproces kan worden geanalyseerd.

Chop Boot: het opstartproces optimaliseren

Tijdens het opstarten wordt exact bijgehouden welke processen worden uitgevoerd en hoeveel tijd dat in beslag neemt. Nadat de computer volledig is opgestart, meldt Soluto de totale opstarttijd. Deze moet wel met een korreltje zout worden genomen want elke herstart staat op zichzelf, er zal dus telkens weer een andere opstarttijd worden getoond.

Hoe deze opstarttijd is opgebouwd, kan worden achterhaald door het basisscherm van Soluto te openen (via het icoontje in het systeemvak) en te kiezen voor Chop Boot. De gedetecteerde processen worden automatisch over 3 categorieŽn verdeeld, te weten No-brainer voor de probleemloos uit te schakelen (of te vertragen) programma's, Potentially removable voor de programma's die mogelijk kunnen worden uitgeschakeld en Cannot be removed with Soluto (yet..) voor de programma's die (nog) niet kunnen worden uitgeschakeld. Beweeg de muis over een van de balken om de programma's in de betreffende categorie en de bijbehorende opstarttijd zichtbaar te maken.

Door programma's uit het opstartproces te verwijderen (Pause; deze optie verschijnt in het dropdown-menu wanneer de muis over het betreffende programma wordt bewogen) of uit te stellen (Delay), kan het opstarten van Windows aanzienlijk worden versneld (deze opties verschijnen wanneer met de muis over een programma wordt bewogen)! Bij twijfel kan een programma wellicht het beste op uitstellen worden gezet zodat het later op een rustig moment kan opstarten (bij eventuele problemen kan deze aanpassing eenvoudig weer ongedaan worden gemaakt).

Doorloop de categorieŽn No-brainer en Potentially removable om waar mogelijk programma's te verwijderen of vertraagd te laten opstarten zodat ze het opstartproces van Windows niet meer kunnen vertragen. Meestal geeft het menu ook informatie over de keuzes die andere gebruikers hebben gemaakt. Bedenk dat de meest gekozen optie niet per se de juiste keuze is. Maakt u bijvoorbeeld veel gebruik van het programma Dropbox dan is het niet verstandig deze uit te schakelen, ook al doet de meerderheid dat wel... Soluto houdt (in het blauwe kader rechts onderin) nauwkeurig bij welke programma's zijn uitgeschakeld of vertraagd worden opgestart en wat dat in totaal voor tijdwinst oplevert. Wordt Soluto overigens verwijderd dan worden alle wijzigingen weer ongedaan gemaakt!

Lighten Web Browser: onnodige toolbars, add-ons en plug-ins uitschakelen

Soluto kan tevens inzichtelijk maken welke toolbars, add-ons en plug-ins op de webbrowser (Internet Explorer, Firefox en Chrome) zijn geÔnstalleerd. Is de webbrowser uitzonderlijk traag, instabiel of veroorzaakt deze vreemde foutmeldingen? Gebruik Soluto dan eens om onnodige items te verwijderen (op dezelfde wijze als bij het hiervoor behandelde Chop Boot).

Heal Crashes: het verhelpen van programmacrashes

Soluto kan tevens behulpzaam zijn bij het achterhalen van de oorzaak van programmacrashes en het bieden van oplossingen (zoals het uitschakelen van plug-ins, het upgraden of juist downgraden van de software, etc.). Nieuwe oplossingen kunnen (inclusief korte handleiding) aan de Soluto-database worden toegevoegd zodat andere gebruikers er ook van kunnen profiteren.

© 2001-2018 - - SchoonePC - Rotterdam - Privacyverklaring