Gratis SchoonePC systeemback-up CD maken

Nu de voordelen van een systeemback-up bekend zijn en u een blik heeft kunnen werpen op het opstartmenu van de SchoonePC back-up CD, is het tijd om uit te leggen hoe deze CD zelf kan worden gemaakt. Deze pagina beschrijft stap-voor-stap hoe deze CD kan worden gemaakt. Kort samengevat komt het erop neer dat een CD wordt voorzien van een bootsector met daarin de bestanden een ouderwetse MS-DOS-diskette aangevuld met de DOS-versie van Partition Saving en een aantal batch- en configuratiebestanden. De interne schijf moet echter wel op de juiste manier worden gepartitioneerd, dat is dan ook de eerste stap.

Stap 1: Juiste partitie-indeling maken

Zijn de instructies voor het partitioneren van de interne schijf doorlopen dan ziet de schijfindeling er als volgt uit: een Windows-partitie (C), een datapartitie (D) en een FAT32 systeemback-uppartitie. Voor het maken van de systeemback-up is een FAT32-partitie benodigd omdat MS-DOS geen bestanden naar een NTFS-partities kan wegschrijven. De partitie moet groot genoeg zijn om de back-upbestanden (mogelijk van meerdere systeemback-ups) te bewaren, Windows Schijfbeheer staat een maximale grootte van 32 GB toe.

De back-upbestanden worden op de eerste FAT32-partitie geplaatst (deze partitie krijgt in MS-DOS de schijfletter C:). De opstartbare CD heeft een van de volgende voorkeursconfiguraties nodig (de partitie waar de back-up op moet komen te staan, heet BACKUP). Afwijkingen zijn ook mogelijk zolang er maar een FAT32 BACKUP partitie is voor het wegschrijven van de systeemback-up.

WEES VOORZICHTIG MET EEN RECOVERY-PARTITIE

Met Windows Schijfbeheer (onderdeel Systeembeheer van het configuratiescherm, Computerbeheer, Schijfbeheer) kan worden gecontroleerd of de interne schijf is voorzien van een (in de Windows Verkenner verborgen) recoverypartitie van de fabrikant. Verwijder deze partitie niet!  Is er een recoverypartitie aanwezig, dan moeten de batchbestanden waarschijnlijk worden aangepast (later meer hierover). Zie tevens de pagina over het verkleinen van de Windows-partitie bij aanwezigheid van een recoverypartitie.


Stap 2: Bestanden klaarzetten

Download het bestand iso_msdos_bootdisk_1c.zip en pak het uit op de gewenste locatie. De map Floppy bevat de bestanden van een Windows ME MS-DOS diskette, aangevuld met de DOS-versie 4.0 van Partition Saving (SAVEPART.EXE), een speciaal voor de CD aangepast CONFIG.SYS en AUTOEXEC.BAT bestand en de configuratiebestanden WINBU1.CFG, WINBU2.CFG en WINBU3.CFG voor het aansturen van Partition Saving (de nummers corresponderen met de te maken back-up's 1, 2 en 3 uit het opstartmenu). De map Tools bevat (informatie over) de gebruikte tools voor het aanmaken van de CD, de map CD wordt daarbij gebruikt om de bootsector naar weg te schrijven.

TIP: Download eventueel de laatste versie van Partition Saving (download: www.partition-saving.com) en overschrijf het bestand SAVEPART.EXE in de map Floppy.

Stap 3: Configuratiebestanden aanpassen

De configuratiebestanden WINBU1.CFG, WINBU2.CFG en WINBU3.CFG moeten met een teksteditor als Kladblok handmatig worden aangepast zodat de CD een back-up maakt van de juiste partitie, namelijk de partitie waarop Windows is ge´nstalleerd. Meestal is dit de eerste partitie, het kan echter ook een andere partitie zijn wanneer bijvoorbeeld sprake is van een recoverypartitie, een multiboot-systeem en/of een (harde) schijf die is gepartitioneerd volgens het nieuwe GPT (in plaats van MBR). Is Windows bijvoorbeeld op de tweede, derde of vierde partitie ge´nstalleerd, dan moet in alle drie de CFG-bestanden de regel main_part=1 worden gewijzigd in respectievelijk main_part=2, main_part=3 en main_part=4. Zitten er meerdere schijven in de computer, dan is de kans aanwezig dat ook de regel disk=0 moet worden gewijzigd in disk=1 (om aan te geven dat Windows-partitie op de tweede interne schijf staat).

TIP: Is niet duidelijk op welk partitie-nummer (en schijf-nummer) Windows is ge´nstalleerd, brand dan eerst een CD (stap 4), boot deze CD op de betreffende computer (stap 5), kies MS-DOS in het menu en start Partition Saving met het commando SAVEPART. Selecteer Save an element, selecteer de betreffende schijf (doorgaans Disk number 0) en lees in de tabel af welk partitienummer de Windows-partitie heeft toegewezen gekregen.

Stap 4: ISO-bestand maken en op CD branden

Door op het bestand Maak-ISO-bestand.cmd te dubbelklikken wordt het bestand SchoonePC_Opstart_CD.ISO aangemaakt. Plaats vervolgens een ongebruikte CD-R in de brander, klik met rechts op het ISO-bestand, kies Openen met, Windows-hulpprogramma voor het branden van schijfkopiebestanden om vervolgens de ISO-image op CD te branden.

Stap 5: Opstarten vanaf de SchoonePC back-up CD

Plaats de CD in de betreffende computer, start deze opnieuw op en laat deze vanaf de CD booten (wijzig eventueel de opstartvolgorde in het UEFI/BIOS om te voorkomen dat standaard weer van de interne schijf wordt opgestart). Onderstaande afbeelding laat zien hoe eenvoudig het opstartmenu van de CD is opgebouwd: optie 1 toont helpinformatie (is binnen 30 seconden geen keuze gemaakt dan wordt deze optie automatisch gestart), met de opties 2, 3 en 4 kunnen maximaal drie verschillende systeemback-ups worden gemaakt, en met de opties 5, 6 en 7 kunnen deze weer worden teruggezet. Optie 2 (back-up 1 maken) maakt een back-up van alle sectoren (de gehele partitie), opties 3 en 4 (back-up 2 en 3 maken) maken alleen een back-up van de bezette sectoren (vandaar dat bij back-up 2 en 3 het imagen aanzienlijk sneller verloopt). Met optie 8 wordt MS-DOS opgestart.

Microsoft Windows Millennium Startup Menu
1. Helpinformatie over de SchoonePC back-up CD.
2. Back-up nr. 1 van systeem MAKEN (gehele partitie).
3. Back-up nr. 2 van systeem MAKEN.(alleen bezette sectoren)
4. Back-up nr. 3 van systeem MAKEN.(alleen bezette sectoren)
5. Back-up nr. 1 van systeem TERUGZETTEN.
6. Back-up nr. 2 van systeem TERUGZETTEN.
7. Back-up nr. 3 van systeem TERUGZETTEN.
8. MS-DOS.
 
Enter a choice: 1  Remaining time: 29
F5=Safe mode  SHIFT+F5=Command prompt
SHIFT+F8=Step-by-step confirmation of every step [N]

Stap 6: Maken en terugzetten van een systeemback-up

De SchoonePC back-up CD is nu klaar voor gebruik. Lees nu eerst de pagina over het maken en terugzetten van een back-up/image van Windows met de back-up CD, met belangrijke informatie over het gebruik van de SchoonePC systeemback-up CD.

ę 2001-2024 - - SchoonePC - Rotterdam - Privacyverklaring