Q&A: Gebruikersprofiel kan niet worden geladen

Margareth vraagt: "Ik krijg bij het aanmelden van het gebruikersaccount de foutmelding De service User Profile-service verhindert het aanmelden. Gebruikersprofiel kan niet worden geladen. In veilige modus heb ik het wachtwoord nog gewijzigd, maar dat heeft niet geholpen."

Antwoord: Wordt bij het aanmelden van het gebruikersaccount de melding De service User Profile-service verhindert het aanmelden. Gebruikersprofiel kan niet worden geladen. getoond (en is het account dus ontoegankelijk), probeer dan eerst eens of Windows Systeemherstel uitkomst biedt. Herstart Windows hiervoor in de veilige modus door de Shift-toets ingedrukt te houden en tegelijkertijd via de aan/uit-knop (rechts onderin) de optie Opnieuw opstarten te activeren, tegel Problemen oplossen, tegel Geavanceerde opties, tegel Opstartinstellingen, knop Opnieuw opstarten. Open vervolgens een nog werkend administratoraccount (is er geen werkend administratoraccount meer, activeer dan eerst het verborgen administratoraccount zoals op deze website beschreven staat) en pas systeemherstel toe via het configuratiescherm, onderdeel Herstel.

TIP: Als alternatief voor systeemherstel kan ook de standaard verborgen systeemmap C:\Gebruikers\Default van een andere Windows 10-computer worden gekopieerd (zorg er voor dat verborgen mappen zichtbaar zijn in de Windows Verkenner). Gebruik hiervoor een USB-stick die is geformatteerd in het bestandsformaat FAT32 om te voorkomen dat ook de machtigingen van de map worden overgenomen.

Alternatieve oplossing

Volgens Microsoft zijn er nog drie alternatieve oplossingen (zie http://support.microsoft.com/kb/947215/nl), de eerste pakt het probleem in de meeste gevallen al effectief aan. Start daarvoor de computer op in veilige modus. Zodra Windows in de veilige modus is opgestart, kan de registereditor worden geopend (met de toetscombinatie Win-R, commando REGEDIT). Navigeer naar de registersleutel HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList.

Gebruikt u Windows 8.x of lukt het om een andere reden niet om met de F8-toets in veilige modus op te starten (zoals bij Windows 8), dan zal de registersleutel ProfileList via een omweg moeten worden benaderd: start de computer op vanaf de Windows installatie-DVD, open bij het eerste scherm de opdrachtprompt met de toetscombinatie Shift-F10 en start de registereditor met het commando REGEDIT. Selecteer de registersleutel HKEY_LOCAL_MACHINE en laad op deze locatie via Bestand in de menubalk, Component laden het bestand SOFTWARE in de map Windows\System32\config. Na het opgeven van een naam (bijvoorbeeld ADMIN) worden onder deze subsleutel de registerwaarden van de registervertakking SOFTWARE van de betreffende Windows-installatie geladen zodat deze op vergelijkbare wijze kunnen worden bewerkt.

De registersleutel ProfileList bevat voor elk gebruikersaccount een registersleutel (te herkennen aan de lange cijferreeks). Via de gegevens van de onderliggende registerwaarde ProfileImagePath is te achterhalen welke van deze sleutels bij het probleemaccount hoort. Het is zaak deze te vervangen door een eerder gemaakte back-up, te herkennen aan de extensie BAK. Vervolg hiervoor de procedure zoals beschreven bij stap 3 van methode 1 op de supportpagina van Microsoft.

Kan het gebruikersprofiel niet worden hersteld, kopieer dan volgens methode 2 de persoonlijke gegevens naar een nieuw aangemaakt gebruikersaccount om vervolgens het probleemaccount te verwijderen. Activeer het verborgen administratoraccount eventueel (zie het stappenplan onder het kopje VERBORGEN ADMINISTRATOR ACCOUNT aan het einde van de pagina) om daarmee een nieuw gebruikersaccount aan te maken.

2001-2024 - - SchoonePC - Rotterdam - Privacyverklaring