Schijfopruiming: verwijderen overbodige bestanden

Nadat Windows is geÔnstalleerd en op de persoonlijke wensen afgesteld, wordt het tijd de installatie op te schonen. De systeempartitie is na installatie nogal vervuild met overbodige bestanden. Is de beschikbare ruimte schaars dan kunnen deze beter worden verwijderd. Het opruimen van de overbodige bestanden gevolgd door het defragmenteren van de harde schijf kan de systeemprestaties aanzienlijk bevorderen, maar verwacht geen wonderen! Elk beetje snelheidswinst dat valt te behalen is echter mooi meegenomen.

NOTE: Zie elders op deze website mocht u zich afvragen waarom hier geen cleantools worden besproken.

Schijfopruiming

Tijdens installatie en afstelling van programma's worden altijd wel bestanden op de harde schijf opgeslagen die na afloop kunnen worden verwijderd. Een groot aantal van deze bestanden kan met de tool Windows Schijfopruiming worden opgeruimd. Windows Schijfopruiming is bereikbaar door in de Windows Verkenner met rechts te klikken op de Windows-partitie (doorgaans de C:-schijf) en te kiezen voor Eigenschappen, tabblad Algemeen, knop Schijfopruiming. Selecteer alle typen bestanden (met uitzondering van Office Setup-bestanden, deze kunnen later nog van pas komen) en verwijder de bestanden met een druk op de knop OK.

verwijderen onnodige bestanden

Handmatig verwijderen
De inhoud van de volgende mappen kan ook handmatig worden geleegd (het is daarvoor wel noodzakelijk dat eerst de beveiligde besturingssysteembestanden en verborgen bestanden zichtbaar zijn gemaakt via het onderdeel Mapopties van het configuratiescherm, tabblad Weergave). De belangrijkste mappen met te verwij≠deren (verborgen) bestanden staan op de volgende locaties:

C:\Documents and Settings\inlognaam\Local Settings\Temp
C:\Documents and Settings\inlognaam\Local Settings\Temporary Internet Files
C:\Documents and Settings\inlognaam\Local Settings\Geschiedenis
C:\Documents and Settings\Default User\Local Settings\Temp
C:\Documents and Settings\Default User\Local Settings\Temporary Internet Files
C:\Documents and Settings\Default User\Local Settings\Geschiedenis
C:\Documents and Settings\LocalService\Local Settings\Temp
C:\Documents and Settings\LocalService\Local Settings\Temporary Internet Files
C:\Documents and Settings\LocalService\Local Settings\Geschiedenis
C:\WINDOWS\Temp

LET OP: De geschiedenis van Internet Explorer kan beter worden verwijderd via het onderdeel Internetopties van het configuratiescherm, tabblad Algemeen, onderdeel Browsegeschiedenis, knop Verwijderen. Zie tevens de pagina over het definitief verwijderen van persoonlijke gegevens.

DE FLASH PLAYER-COOKIES VERWIJDEREN

Er worden vaak Flash-filmpjes getoond op websites, met name voor advertentiedoeleinden. Hierbij worden speciale Flash-cookies opgeslagen waarin (net als bij normale cookies) informatie wordt opgeslagen over het surfgedrag. Deze cookies kunnen echter niet op de normale manier (bijvoorbeeld vanuit Internet Explorer via Extra, Internetopties, tabblad Algemeen, knop Verwijderen) worden verwijderd. Het verwijderen van de Flash-cookies gaat als volgt: ga naar de internetpagina www.macromedia.com/support/documentation/nl/flashplayer/help/ en klik in het linker kader op de link Het deelvenster Privacy-instellingen website, knop Alle sites verwijderen. Wilt u voorkomen dat in de toekomst nog Flash-cookies op de harde schijf worden opgeslagen, klik dan op de link Het deelvenster Algemene opslaginstellingen en deactiveer de optie Sta Flash-inhoud van derden toe gegevens op uw computer op te slaan. Deze laatste wijziging heeft wel als nadeel dat flashvideo niet meer wordt getoond!


Nog meer ruimte vrijmaken?

C:\HIBERFIL.SYS (verborgen, even groot als het RAM-geheugen)
Zodra de computer in de slaapstand gaat, wordt een afdruk van het RAM-geheugen gemaakt (opgeslagen in het bestand HIBERFIL.SYS, ook wel hibernation file genoemd) waarmee de computer bij het ontwaken direct de draad weer kan oppakken. De slaapstand wordt vaak bij laptops gebruikt om zodoende de accu te sparen. Wordt de slaapstand uitgeschakeld (via het onderdeel Energiebeheer van het configuratiescherm, tabblad Slaapstand), dan kan het bestand HIBERFIL.SYS net zo goed worden verwijderd (als dat nog niet was gebeurd). Dit kan flink wat ruimte besparen aangezien de afdruk van het RAM-geheugen exact zo groot is als het RAM-geheugen zelf...

C:\System Volume Information (verborgen)
Deze map is noodzakelijk voor de systeemherstelfunctie van Windows XP. De herstelfunctie is standaard voor alle schijven ingeschakeld en kan worden uitgeschakeld via het configuratiescherm, onderdeel Systeem, tabblad Systeemherstel, optie Systeemherstel op alle stations uitschakelen. Door het uitschakelen van de systeembeveiliging van een bepaalde schijf worden de eerder gemaakte herstelpunten (noodzakelijk voor de systeemherstelfunctie) verwijderd, en daarmee de bijbehorende map geleegd (de map System Volume Information zelf kan niet worden verwijderd). Wees hier wel voorzichtig mee want zonder herstelpunten is systeemherstel voor de betreffende schijf niet meer mogelijk! Nieuwe herstelpunten kunnen pas weer worden aangemaakt (via het startmenu, Alle programmaís, Bureau-accessoires, Systeemherstel) nadat systeemherstel weer is geactiveerd. Als alternatief kunnen alle herstelpunten ook worden verwijderd zonder de systeemherstelfunctie uit te schakelen: ga naar de functie Schijfopruiming, tabblad Meer opties, onderdeel Systeemherstel, knop Opruimen. Groot voordeel van dit alternatief is dat het laatste herstelpunt wordt behouden!

C:\PAGEFILE.SYS (verborgen)
De pagefile (het 'virtueel geheugen') wordt gebruikt zodra het snelle RAM-geheugen niet meer toereikend is: gegevens worden dan tijdelijk naar het bestand PAGEFILE.SYS op de harde schijf weggeschreven. Beschikt de computer over veel RAM-geheugen (2 Gb of meer) en draaien er geen programma's met een groot geheugengebruik, dan kan het virtueel geheugen eventueel worden uitgeschakeld. De pagefile kan ook worden verplaatst naar een andere (snellere) partitie. Het optimaliseren van de pagefile-instellingen is behandeld op de pagina Windows XP-Instellingen deel I.

C:\WINDOWS\Prefetch
Deze map bevat informatie over de software die regelmatig wordt opgestart. Elke keer dat XP opstart, worden deze programma's reeds gedeeltelijk in het geheugen geladen, waardoor ze sneller opstarten. Het is verstandig deze map na herinstallatie van Windows eenmalig leeg te maken (het kan zijn dat programmaís hierdoor bij de eerste keer openen wat trager opstarten). De noodzakelijke prefetch-bestanden worden automatisch weer aangemaakt.

C:\Windows\$NtUninstall...... bestanden (verborgen)
Oftewel de benodigde bestanden voor het terugdraaien van een eerder uitgevoerde Windows-update. Als na een Windows-update alles goed blijkt te functioneren, dan kunnen alle (verborgen) mappen beginnend met een $-teken (met uitzondering van de map $hf_mig$) worden verwijderd. Microsoft adviseert deze omvangrijke map te laten staan, alhoewel het verwijderen daarvan nauwelijks tot geen problemen veroorzaakt.

C:\Windows\Driver Cache\I386\ en C:\Windows\ServicePackFiles\I386\
In de mappen Driver Cache en ServicePackFiles staat een groot gedeelte van de installatiebestanden, waaronder ook een database met hardware drivers: hier is erg veel ruimte te besparen. Het verwijderen van deze gegevens heeft onder andere tot gevolg dat het toevoegen van nieuwe hardware minder soepel verloopt omdat nu de Windows-CD moet worden gebruikt. Zolang er echter geen veranderingen op het systeem plaats hoeven te vinden, is deze map niet nodig. De kans is wel aanwezig dat deze in de toekomst toch nodig blijkt. Heeft de PC echt ruimtegebrek dan is het verwijderen van deze mappen een optie, het geniet wel de voorkeur ze dan eerst nog even op CD te branden.

C:\Windows\Downloaded Installations\
In deze map staan de gedownloade programma's.

C:\Windows\SoftwareDistribution\
In deze map wordt de informatie voor Windows/Microsoft Update opgeslagen, inclusief de gedownloade en inmiddels geÔnstalleerde Windows-updates. Deze map kan vanwege het grote aantal essentiŽle en aanvullende updates in de loop van de tijd vrij omvangrijk worden. De Windows-updatebestanden kunnen in de meeste gevallen uitvoerbaar worden gemaakt door .EXE aan deze bestanden toe te voegen. Zo wordt voorkomen dat ze na een herinstallatie van Windows wederom weer gedownload moeten worden. De map SoftwareDistribution kan niet zomaar worden verwijderd, daarvoor moet eerst de service Automatische updates worden gestopt. Klik hiervoor met rechts op de service in het onderdeel Windows Services en kies voor Stoppen. Na enkele seconden kan de map C:\Windows\SoftwareDistribution (inclusief inhoud) worden verwijderd, waarna de betreffende service weer kan worden opgestart. Nadat de service weer actief is gemaakt, wordt de betreffende map vanzelf opnieuw aangemaakt (de update-geschiedenis is hiermee ook verwijderd, maar dat is niet erg).Vervolgens kan via de webpagina voor Windows Update nog worden aangegeven dat ook de updates van andere Microsoft-producten moeten worden gedownload.

Prullenbak
Wellicht overbodig te vermelden, maar na het verwijderen van de nodige bestanden moet ook de prullenbak nog even worden geleegd. Dit kan met een rechter muisklik op de prullenbak in het bureaublad, optie Prullenbak leegmaken. De toetscombinatie Shift-Del verwijdert bestanden overigens direct buiten de prullenbak om.

GEBLOKKEERDE BESTANDEN

Lukt het niet een bepaald bestand te verwijderen of te verplaatsen omdat het door een proces bezet wordt gehouden? De boosdoener is in veel gevallen eenvoudig te achterhalen en te beŽindigen met de tool Process Explorer (download: www.microsoft.com; een zeer geschikte vervanger voor Windows Taakbeheer). Klik in de menubalk van Process Explorer op Find, Find Handle or DLL en voer de naam van het bezette bestand in om de naam van het verantwoordelijke proces op te sporen. Dit proces kan vervolgens in het basisscherm worden beŽindigd door er met rechts op te klikken en te kiezen voor Kill Process. Is het Process Explorer te ingewikkeld dan kan een geblokkeerd bestand ook altijd nog worden vrijgegeven en verwijderd met tools als Unlock It (download: www.emcosoftware.com/unlock-it) en MoveOnBoot (download: www.emcosoftware.com/move-on-boot). Bestanden die niet te verwijderen zijn omdat ze een voor het NTFS-bestandssysteem incorrecte naamgeving hebben, kunnen vaak nog wel worden verwijderd vanuit een zip-tool zoals 7-Zip (download: www.7-zip.org).

TIP: In Windows wordt standaard Windows Taakbeheer (toegankelijk met de toetscombinatie Ctrl-Shift-Esc) gebruikt voor het beheren van de processen. Heeft u liever Process Explorer als standaard beheerder, dan kan dat worden ingesteld via Options, Replace Task Manager.


OP ZOEK NAAR NOG MEER SCHIJFRUIMTE...

Wilt u nog meer schijfruimte vrijmaken dan is het wellicht interessant eerst te onderzoeken welke bestanden en programmaís de meeste ruimte in beslag nemen. SpaceSniffer (download: www.uderzo.it/main_products/space_sniffer/) en TreeSize (download: www.jam-software.com/treesize_free/) kunnen daarbij goed van pas komen!


© 2001-2024 - - SchoonePC - Rotterdam - Privacyverklaring