Omgaan met ongewenste e-mail (het gebruik van een spamfilter)

Een van de grootste ergernissen van het internet is spam: bulk e-mail waarmee e-mailadressen ongevraagd worden bestookt. Elk e-mailadres komt vroeg of laat in aanraking met spam. Spam is nooit helemaal te voorkomen maar met de juiste maatregelen is de overlast wel tot een minimum te beperken. En natuurlijk kan het grootste gedeelte er met behulp van spamfilters worden uitgefilterd.

Gedragsregels ter voorkoming van spam

Door de volgende gedragsregels in acht te nemen, kan de hoeveelheid spam zoveel mogelijk worden beperkt:

Weergave van afbeeldingen

In veel spamberichten worden afbeeldingen ingesloten, soms zo klein dat ze niet eens zichtbaar zijn! De spammer voegt deze afbeeldingen toe om het e-mailadres te verifiren: wordt de afbeelding gedownload dan is het e-mailadres dus actief, reden om meer spam te sturen. E-mailprogramma's tonen om die reden standaard geen afbeeldingen in een e-mailbericht. Vertrouw je de afzender dan kan de afbeelding alsnog worden gedownload (via de gele of grijze balk direct onder de menubalk).

Wees voorzichtig met het doorgeven van je e-mailadres

Er wordt tegenwoordig overal om een e-mailadres gevraagd. Meestal wordt zorgvuldig met de persoonlijke gegevens omgesprongen, maar dat is helaas niet altijd het geval. Valt een e-mailadres in verkeerde handen, dan is de kans groot dat deze vervolgens wordt bestookt met (ongewenste) marketinge-mail. Met een beetje pech wordt het e-mailadres ook nog eens aan derden doorverkocht... Wees dus voorzichtig met het doorgeven van je e-mailadres! Gebruik desnoods een niet bestaand e-mailadres (bijvoorbeeld none@none.nl). Is het noodzakelijk een e-mailadres op te geven (bijvoorbeeld voor het ontvangen van een code, product of informatie), gebruik dan een speciaal voor dit doel aangemaakt webmailadres (bijvoorbeeld van Microsoft, Gmail of Yahoo!).

Laat je e-mailadres niet zomaar op een website achter

Laat je e-mailadres ook niet zomaar op een website achter (denk bijvoorbeeld aan de posts op een forum)! Er zijn namelijk zoekrobots speciaal op zoek naar e-mailadressen. Is het noodzakelijk een e-mailadres achter te laten dan is het verstandig deze te maskeren door het apenstaartje (@) te vervangen door de letters AT en/of spaties toe te voegen.

Versleutel het op je eigen website getoonde e-mailadres

Een e-mailadres dat op de eigen website wordt geplaatst, kan beter eerst compleet worden versleuteld voordat deze in de HTML-code van de website wordt verwerkt. Het programma E_Cloaker (download: www.codefoot.com) is zeer geschikt voor het omzetten van het e-mailadres naar een voor zoekrobots onleesbare code. Het versleutelen van het e-mailadres gaat als volgt: vul het e-mailadres in (eventueel aangevuld met een alternatieve tekst voor de link) en klik op Make Code. Kopieer de gegenereerde code vervolgens (met de knop Copy Code) naar het HTML-bestand van je website.

E_Cloaker voor het versleutelen van uw e-mailadres tegen zoekrobots.

LET OP: De setup van dit programma installeert de software automatisch in de map C:\Program Files, k in geval van een 64-bits Windows. Even opletten dus: wijzig deze locatie tijdens de setup in C:\Program Files (x86).

WEES ALERT, LAAT JE NIET MISLEIDEN!

Spamberichten bevatten vaak misleidende internetadressen: de in het e-mailbericht getoonde url lijkt betrouwbaar, maar in werkelijkheid opent de link een frauduleuze website. Door de muis over de link in de mail te laten bewegen (zonder erop te klikken), is vaak al te zien dat het om een andere url gaat dan de link belooft. Zo worden argeloze internetters misleid door een websiteadres dat sprekend lijkt op een bestaande domeinnaam. Neem bijvoorbeeld het adres http:\\uwbank.nl.inloggen.ru\vertrouw-me-op-mijn-blauwe-ogen.html: deze lijkt onderdeel van de website met de domeinnaam uwbank.nl, maar betreft in werkelijkheid de Russische website www.inloggen.ru (genoemde websites zijn fictief). Vaak lijkt de vormgeving van het e-mailbericht en de geopende pagina ook nog eens sprekend op het origineel waardoor een vergissing snel is gemaakt. Wees dus altijd alert wanneer om je gegevens wordt gevraagd, met name wanneer het om strikt persoonlijke (inlog)gegevens gaat! Controleer eerst of de (in de adresbalk met zwarte letters gemarkeerde) domeinnaam wel correct is voordat je daadwerkelijk inlogt.

TIP: De naam en het e-mailadres van de afzender van zon spambericht zegt niet veel, het is namelijk kinderlijk eenvoudig voor de afzender om deze te wijzigen in een willekeurig andere naam en/of e-mailadres zodat het e-mailbericht van een bekende afkomstig lijkt, bijvoorbeeld info@uwbank.nl.


Het gebruik van een spamfilter

Is het e-mailadres inmiddels toch ten prooi gevallen aan een grote hoeveelheid ongewenste e-mail, dan kan altijd nog gebruik worden gemaakt van een spamfilter om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Naast de filterprogramma's die als plug-in aan het e-mailprogramma worden toegevoegd (zoals Spamihilator; download: www.spamihilator.com) kan ook gebruik worden gemaakt van een door de provider beschikbaar gesteld online spamfilter. Deze online filters controleren de bij de mailserver binnenkomende berichten automatisch op spam.

Het voordeel van een online filter

Het grote voordeel van zo'n online filter is dat de ongewenste berichten worden uitgefilterd nog vrdat de gebruiker de inkomende berichten downloadt (dit in tegenstelling tot de plug-ins, deze moeten namelijk eerst alle e-mail downloaden voordat de ongewenste berichten er tussenuit kunnen worden gefilterd)! Omdat de meeste ongewenste e-mail al door de provider wordt weggefilterd, gaat het downloaden van de resterende berichten aanzienlijk sneller. Een online filter beperkt de overlast dus aanzienlijk!

LET OP: Veel internetproviders bieden hun klanten een online spamfilter aan. Raadpleeg de website van de internetprovider om te achterhalen of je gebruik kan maken van een dergelijke service.

Uitgefilterde false positives: net zo irritant als spam zelf...

Bij het filteren van e-mail bestaat er altijd een risico op false positives: gewenste berichten die per ongeluk als ongewenst worden uitgefilterd. Zelfs wanneer het filter in de lichtste stand wordt toegepast, is de kans op false positives nog steeds erg groot. False positives komen samen met de echte spam terecht in de map met ongewenste e-mail. Het is dus belangrijk om de map met ongewenste e-mail eerst te controleren op false positives voordat deze definitief wordt geleegd!

Het traceren van false positives is met een online filter iets ingewikkelder dan bij gebruik van een plug-in. Een plug-in slaat de ongewenste e-mail namelijk op in een makkelijk toegankelijke map in het e-mailprogramma, terwijl het online filter ze hooguit kan forwarden naar een ander e-mailadres of ze op de server laten staan.

Hoe voorkom je dat gewenste e-mail als spam wordt verwijderd?

Voorkomen dat berichten van een specifieke afzender als ongewenst worden bestempeld? Neem dan, afhankelijk van het gebruikte e-mailprogramma, een van de volgende maatregelen:

 
 
 
 

2001-2017 - - SchoonePC - Rotterdam - The Netherlands