Omgaan met ongewenste e-mail (het gebruik van een spamfilter)

Een van de grootste ergernissen van het internet is spam: bulk e-mail waarmee e-mailadressen ongevraagd worden bestookt. Elk e-mailadres komt vroeg of laat in aanraking met spam. Spam is nooit helemaal te voorkomen maar met de juiste maatregelen is de overlast wel tot een minimum te beperken. En natuurlijk kan het grootste gedeelte er met behulp van spamfilters worden uitgefilterd.


Gedragsregels ter voorkoming van spam

Door de volgende gedragsregels in acht te nemen, kan de hoeveelheid spam zoveel mogelijk worden beperkt:

Weergave van afbeeldingen in e-mail

In veel spamberichten worden afbeeldingen ingesloten, soms zo klein dat ze niet eens zichtbaar zijn! De spammer voegt deze afbeeldingen toe om het e-mailadres te verifiren: wordt de afbeelding gedownload dan is het e-mailadres dus actief, reden om meer spam te sturen. E-mailprogramma's tonen om die reden standaard geen afbeeldingen in een e-mailbericht. Vertrouw je de afzender dan kan de afbeelding alsnog worden gedownload (via de gele of grijze balk direct onder de menubalk).

Wees voorzichtig met het doorgeven van je e-mailadres

Er wordt tegenwoordig overal om een e-mailadres gevraagd. Meestal wordt zorgvuldig met de persoonlijke gegevens omgesprongen, maar dat is helaas niet altijd het geval. Valt een e-mailadres in verkeerde handen, dan is de kans groot dat deze vervolgens wordt bestookt met (ongewenste) marketingmail. Met een beetje pech wordt het e-mailadres ook nog eens aan derden doorverkocht... Wees dus voorzichtig met het doorgeven van je e-mailadres! Gebruik desnoods een niet bestaand e-mailadres (bijvoorbeeld none@none.nl). Is het noodzakelijk een e-mailadres op te geven (bijvoorbeeld voor het ontvangen van een code, product of informatie), gebruik dan een speciaal voor dit doel aangemaakt webmailadres (bijvoorbeeld van Microsoft of Gmail).

Laat je e-mailadres niet zomaar op een website achter

Laat je e-mailadres niet zomaar op een website achter (denk bijvoorbeeld aan de posts op een forum)! Er zijn namelijk zoekrobots speciaal op zoek naar e-mailadressen. Is het noodzakelijk een e-mailadres achter te laten dan is het verstandig deze te maskeren, bijvoorbeeld door het apenstaartje (@) te vervangen door de letters AT.

Versleutel het op je eigen website getoonde e-mailadres

Een e-mailadres dat op de eigen website wordt geplaatst, kan beter eerst worden versleuteld voordat deze in de HTML-code van de website wordt verwerkt. Het programma E_Cloaker (download: www.codefoot.com) is zeer geschikt voor het omzetten van het e-mailadres naar een voor zoekrobots onleesbare code. Het versleutelen van het e-mailadres gaat als volgt: vul het e-mailadres in (eventueel aangevuld met een alternatieve tekst voor de link) en klik op Make Code. Kopieer de gegenereerde code vervolgens (met de knop Copy Code) naar het HTML-bestand van je website.

E_Cloaker voor het versleutelen van uw e-mailadres tegen zoekrobots.

LET OP: De setup van dit programma installeert de software automatisch in de map C:\Program Files, k in geval van een 64-bits Windows. Even opletten dus: wijzig deze locatie tijdens de setup in C:\Program Files (x86).

WEES ALERT, LAAT JE NIET MISLEIDEN!

Spamberichten bevatten vaak misleidende internetadressen: de in het e-mailbericht getoonde URL (oftewel het internetadres) lijkt betrouwbaar, maar in werkelijkheid opent de link een frauduleuze website. Zo worden argeloze internetters misleid door een websiteadres dat sprekend lijkt op een bestaande domeinnaam. Neem bijvoorbeeld het adres http:\\uwbank.nl.inloggen.ru\vertrouw-me-op-mijn-blauwe-ogen.html: deze lijkt onderdeel van de website met de domeinnaam uwbank.nl, maar betreft in werkelijkheid de Russische website www.inloggen.ru (genoemde websites zijn fictief). Door de muis over de link in de mail te bewegen (zonder erop te klikken), is vaak al te zien dat het om een andere URL gaat dan de link belooft. Vaak lijkt de vormgeving van het e-mailbericht en de geopende pagina ook nog eens sprekend op het origineel waardoor een vergissing snel is gemaakt. Wees dus altijd alert wanneer om je gegevens wordt gevraagd, met name wanneer het om persoonlijke (inlog)gegevens gaat! Controleer eerst of de (in de adresbalk met zwarte letters gemarkeerde) domeinnaam wel correct is voordat je inlogt.

TIP: De naam en het e-mailadres van de afzender van zon spambericht zegt niet veel, het is namelijk kinderlijk eenvoudig voor de afzender om deze te wijzigen in een willekeurig andere naam en/of e-mailadres zodat het e-mailbericht van een bekende afkomstig lijkt, bijvoorbeeld info@uwbank.nl.


Het gebruik van een spamfilter

Is het e-mailadres toch ten prooi gevallen aan een grote hoeveelheid ongewenste e-mail, dan kan altijd nog gebruik worden gemaakt van een spamfilter om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Het is het meest praktisch om hiervoor de door de provider beschikbaar gesteld online spamfilter te gebruiken. Deze online filters controleren de bij de mailserver binnenkomende berichten automatisch op spam en verwijderen of verplaatsen deze, nog vrdat de gebruiker ze met het e-mailprogramma downloadt (dit in tegenstelling tot de plug-ins, deze moeten namelijk eerst alle e-mail downloaden voordat de ongewenste berichten er tussenuit kunnen worden gefilterd). Hierdoor gaat het downloaden van de resterende berichten sneller en wordt de overlast aanzienlijk beperkt. Raadpleeg de website van je eigen provider om te achterhalen of zij een dergelijke online filter aanbieden.

Uitgefilterde false positives: net zo irritant als spam zelf...

Bij het filteren van e-mail bestaat er altijd een risico op false positives: gewenste berichten die per ongeluk als ongewenst worden uitgefilterd. Zelfs wanneer het filter in de lichtste stand wordt toegepast, is de kans op false positives nog steeds erg groot. Het spamfilter van een e-mailprogramma verplaatst uitgefilterde berichten naar een makkelijk bereikbare map voor ongewenste e-mail. Eventuele false positives zijn er in dat geval vrij eenvoudig uit te vissen (controleer deze map dus altijd voordat deze definitief wordt geleegd!). Met een online filter is het wat lastiger. De ten onrechte door het online filter geblokkeerde berichten kunnen worden hersteld door in te loggen op de webmail-omgeving van het betreffende account, om van daaruit de false positives handmatig naar de map Postvak IN te verslepen (vaak worden als spam gemarkeerde berichten na een x aantal dagen automatisch verwijderd, het is dus noodzakelijk om deze map regelmatig te controleren).

Pas op met het doorsturen (forwarden) van berichten!

Om spamberichten effectief en snel te kunnen afvangen, maken mailservers steeds vaker gebruik van DMARC. Dit is een techniek waarbij de ontvangende mailserver controleert of het bericht daadwerkelijk is verzonden door een mailserver die bij het verzendadres hoort. Dit houdt in dat contact wordt gelegd met de mailserver van het (al dan niet geveinsde) verzendadres, in geval van een spambericht komt dan al snel de aap uit de mouw. Met deze methode worden naast grote hoeveelheden spamberichten echter k alle doorgestuurde berichten afgevangen (de mailserver die het bericht doorstuurt, is daar volgens DMARC immers niet toe gerechtigd). Op zich geen probleem, mijn ervaring is echter dat de door DMARC afgevangen berichten gewoonweg worden verwijderd. Ze worden dus niet naar de spammap verplaatst! Ondanks dat dit in de logbestanden is terug te vinden, merken zowel de verzender als de ontvanger hier in de praktijk niets van. Betreft het overigens een doorgestuurde nieuwsbrief dan wordt het e-mailadres vaak automatisch van de lijst verwijderd.

Hoe voorkom je false positives?

Voorkomen dat berichten van een specifieke afzender als ongewenst worden bestempeld? Voeg het e-mailadres van de afzender dan toe aan de lijst met veilige afzenders en/of het adresboek! Neem, afhankelijk van het gebruikte e-mailprogramma of webmail, een van de volgende maatregelen:

2001-2022 - - SchoonePC - Rotterdam - Privacyverklaring