Tekstsuggesties bij het typen uitschakelen

Vraag van Maggy Rams:

"Als ik iets typ dan komen er woorden boven mijn tekst te staan. Dat is vervelend, verwarrend en het staat dikwijls in de weg. Ik zal zeker eens per ongeluk op iets geklikt hebben, maar weet niet meer hoe ik het wegkrijg. Heb je een aanwijzing voor mij?"

Tekstsuggesties bij het typen

Antwoord:

De 'woorden'-balk die tijdens het typen verschijnt, bevat tekstsuggesties van Windows en is vooral handig bij een aanraakscherm of wanneer de gebruiker een lage typsnelheid heeft. Bij een normale typesnelheid zijn deze suggesties echter vrijwel nutteloos omdat het met de muis selecteren van deze woorden veel meer tijd kost dan het typen. De tekstsuggesties zijn desgewenst uit te schakelen via Instellingen > Tijd en taal > Typen, optie Tekstsuggesties tonen tijdens het typen op het fysieke toetsenbord (Windows 10: Instellingen > Apparaten > Typen, onderdeel Hardwaretoetsenbord, optie Tekstsuggesties weergeven tijdens het typen). Herstart Windows om de wijziging te activeren.

Instellingen > Tijd en taal > Typen, optie Tekstsuggesties tonen tijdens het typen op het fysieke toetsenbord

NB: Werk je met een aanraakscherm of tablet dan gebruik je waarschijnlijk regelmatig het schermtoetsenbord. Ook dit schermtoetsenbord toont tekstsuggesties. In tegenstelling tot het normale toetsenbord zijn de suggesties bij dit toetsenbord juist een welkome aanvulling! Laat het schermtoetsenbord van Windows 10 geen tekstsuggesties zien, dan zijn ze te activeren via Instellingen > Apparaten > Typen, onderdeel Typen, optie Tekstsuggesties weergeven wanneer ik op het softwaretoetsenbord typ).

2001-2024 - - SchoonePC - Rotterdam - Privacyverklaring