Ultimate Windows Tweaker voor Windows Vista/Windows 7

Wellicht bent u reeds bekend met TweakUI, het door Microsoft ontwikkelde tweakprogramma voor Windows XP voor het wijzigen van instellingen die normaal gesproken vrij lastig of niet te vinden zijn. Voor Windows Vista en Windows 7 heeft Microsoft geen tweaktool meer beschikbaar gesteld, maar andere ontwikkelaars hebben dat stokje gelukkig overgenomen. Mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar Ultimate Windows Tweaker (download: www.thewindowsclub.com/ultimate-windows-tweaker-v2-a-tweak-ui-for-windows-7-vista). Deze tool is niet alleen een van de meest uitgebreide, maar ůůk nog eens gratis!

Ultimate Windows Tweaker (UWT) is een tweaktool voor het eenvoudig en snel doorvoeren van systeemwijzigingen (zoals de instellingen voor de Windows Verkenner, het startmenu en de taakbalk). Jammer is wel dat het programma geen uitleg geeft over het effect van de tweaks, en daarnaast zijn sommige tweaks (nog) niet geschikt voor Windows 7. Aangezien er alleen een Engelstalige versie beschikbaar is, kan het bij sommige tweaks (zelfs voor een ervaren computergebruiker...) lastig te doorgronden zijn waar ze voor dienen. Deze pagina bevat daarom een uiteenzetting van de mogelijkheden van de verschillende tweaks zodat u zelf een inschatting kunt maken welke wellicht interessant voor u zijn. De mogelijkheden zijn legio, ga er dus eens rustig voor zitten!

TIP: Als alternatief op UWT kan ik voor Windows 7 ook de gratis versie van EnhanceMySe7en (download: www.seriousbit.com/tweak_windows_7; link Download Free Version) aanbevelen. Deze tool bevat eveneens een ongekend aantal bruikbare tweaks!

Alle mogelijkheden van Ultimate Windows Tweaker op een rij

Nadat het installatiebestand met de knop Download Ultimate Windows Tweaker van de website is gedownload en uitgepakt, kan het programma met een dubbelklik op het bestand Ultimate Windows Tweaker.exe (in de map UWTv2.1) direct worden opgestart. Maak eventueel een snelkoppeling naar het exe-bestand en/of kopieer de map naar een makkelijk toegankelijke locatie (bijvoorbeeld naar de map Documenten) zodat het programma in het vervolg snel kan worden opgestart. De grote hoeveelheid tweaks zijn in de volgende categorieŽn onderverdeeld:

Direct na installatie zijn reeds een aantal opties aangevinkt. Dat komt omdat het programma de huidige instellingen weergeeft (de standaard Windows-instellingen of wellicht reeds door jezelf doorgevoerde wijzigingen). Met de knop Restore Defaults kunnen deze standaard Windows-instellingen worden hersteld. Wijzigingen worden pas opgeslagen nadat op de knop Apply is gedrukt. UWT vraagt vervolgens of Windows direct opnieuw moet opstarten, dit kan worden bevestigd met de knop Restart Now of geannuleerd met de knop Restart later (hoewel bij elke wijziging wordt geadviseerd Windows opnieuw op te starten, zijn veel tweaks ook zonder herstart direct van toepassing). Met de knop Close wordt UWT afgesloten zonder de aangebrachte wijzigingen op te slaan. Het is verstandig alleen die tweaks toe te passen waarvan u weet waarvoor ze dienen. De kans dat een tweak slecht uitpakt is gering, maar niet ondenkbaar. Maak daarom zo nodig eerst een herstelpunt aan met de knop Create Checkpoint!

Mijn persoonlijke voorkeur

Niet alle tweaks zijn even zinvol. Zo leggen sommige tweaks onnodig beslag op systeembronnen en zijn andere wat betreft de gebruiksvriendelijkheid nauwelijks tot geen toegevoegde waarde. Het is dus niet aan te raden zomaar klakkeloos alle opties te activeren! Om u enige houvast te geven, laat ik in de hierna volgende schermafdrukken zien welke tweaks mijn persoonlijke voorkeur hebben.

LET OP: Het programma past automatisch de beschikbare tweaks aan op de gebruikte Windows-versie. De getoonde afbeeldingen zijn onder Windows 7 gemaakt, onder Windows Vista kunnen ze er dus iets anders uitzien. In die gevallen is een opmerking toegevoegd.

System Information (systeeminformatie)

De categorie System Information (systeeminformatie) bevat enkel basisinformatie over de computer en het besturingssysteem. Deze informatie is ook te vinden bij het onderdeel Systeem van het configuratiescherm en voegt dus niet zo veel toe.

Ultimate Windows Tweaker

Personalization (persoonlijke voorkeuren)

Bij de categorie Personalization kunnen persoonlijke instellingen voor de Windows Verkenner, het startmenu en de taakbalk worden getweakt.

Ultimate Windows Tweaker: persoonlijke voorkeuren

Windows Verkenner (Windows Explorer)

Startmenu (Customize Start Menu)

Taakbalk (Taskbar appearance)

User Accounts & UAC (gebruikersaccounts en Gebruikersaccountbeheer)

De vele tweaks in deze categorie zijn gericht op het verhogen van de veiligheid met betrekking tot de instellingen voor het welkomstscherm, de gebruikersaccounts en Gebruikersaccountbeheer.

Ultimate Windows Tweaker: gebruikersaccounts en UAC

Welkomstscherm (Welcome screen tweaks)

Gebruikersaccountbeheer (User Account Control)

System Performance (systeemprestaties)

In deze categorie is een grote hoeveelheid tweaks te vinden voor het verbeteren van de systeemprestaties. Door bijvoorbeeld Windows minder lang te laten wachten op het afronden van taken en niet gebruikte functionaliteiten en services uit te schakelen, kan flink worden bespaard op de systeembronnen. Niet elke aanpassing is echter een verbetering, wees daarom terughoudend met het toepassen van deze tweaks.

Ultimate Windows Tweaker: systeemprestaties

LET OP: Het vroegtijdig afsluiten van een proces kan gegevensverlies tot gevolg hebben!

Tweaks voor betere systeemprestaties (System performance tweaks)

Uitschakelen van services (Optimize services)

Security Settings (beveiligingsinstellingen)

Op veiligheidsniveau kunnen er ook vele tweaks worden toegepast, denk daarbij voornamelijk aan het uitschakelen van Windows-onderdelen zodat deze gewoonweg niet meer gebruikt kunnen worden.

Ultimate Windows Tweaker: beveiligingsinstellingen

Beperking beheerfuncties (Administrative restrictions)

Beperkingen Windows Verkenner (Windows Explorer restrictions)

Beperkingen Windows-functies (Windows applications' restrictions)

Instellingen Windows Update (Windows Update Settings)

Network Tweaks (netwerkinstellingen)

Bij het aansluiten van de computer op het internet of netwerk zijn er vele veiligheidissues waar rekening mee gehouden moet worden. Natuurlijk is een gedegen firewall van groot belang, door een aantal netwerkfunctionaliteiten uit te schakelen kan de veiligheid echter nog verder worden verhoogd. Daarnaast zijn er enkele tweaks die het werken met de computer er eenvoudiger op kunnen maken.

Ultimate Windows Tweaker: netwerkinstellingen

Netwerkbeveiliging (Network security)

Optimalisatie bandbreedte (Bandwidth optimization)

Internet Explorer (instellingen voor IE)

Voor het afstellen van Internet Explorer is een aparte pagina opgenomen waar een groot aantal instellingen kunnen worden aangepast. De meeste van deze instellingen kunnen ook direct vanuit Internet Explorer worden gewijzigd, het probleem is echter dat ze lastig zijn terug te vinden omdat ze op verschillende locaties staan. In onderstaand scherm zijn de instelmogelijkheden voor Internet Explorer 8 weergegeven:

Ultimate Windows Tweaker: Internet Explorer

Algemeen (General)

Tabblad instellingen (Tab's settings)

Geavanceerde instellingen (Advanced configuration)

Additional Tweaks (aanvullende instellingen)

Tot slot zijn er nog een aantal tweaks waarmee het contextmenu (het menu dat verschijnt nadat met rechts op een bestand of map is geklikt) kan worden uitgebreid en wat tweaks van algemene aard waarmee het gebruikersgemak, de systeemprestaties en de veiligheid verbeterd kunnen worden.

Ultimate Windows Tweaker: aanvullende instellingen

Contextmenu voor partities en mappen (Useful Context menu for Drives and Folders)

Contextmenu voor bestanden en mappen (Useful Context menu for Files and Folders)

Aanvullende tweaks (Some additional tweaks)

Windows registratiegegevens (Windows registration info)

Tot slot kan de informatie met betrekking tot de gebruiker, organisatie en de OEM-fabrikant worden gewijzigd. Deze wijziging heeft overigens geen invloed op de gegevens die bij reeds geÔnstalleerde programma's zijn opgeslagen.

© 2001-2020 - - SchoonePC - Rotterdam - Privacyverklaring