Mozilla Thunderbird: alternatief gratis e-mailprogramma

Bent u op zoek naar een gratis alternatief e-mailprogramma dan is Mozilla Thunderbird (download: www.thunderbird.net/nl/) een interessante optie! Mozilla geniet al veel bekendheid vanwege hun populaire webbrowser Firefox maar biedt met hun programma Thunderbird ook een prima tool voor het beheren van e-mail!

TIP: Wordt Thunderbird alleen voor experimentele doeleinden ge´nstalleerd dan kan de optie Thunderbird als mijn standaard e-mailtoepassing gebruiken beter worden uitgevinkt tijdens de setup zodat het normaal gebruikte e-mailprogramma als standaard e-mailprogramma gehandhaafd blijft.

E-mailaccounts toevoegen en instellen

Bij de eerste keer opstarten van Thunderbird wordt, indien aanwezig, gevraagd of gegevens uit een ander e-mailprogramma (e-mailaccounts, e-mail, adresboek, filters, instellingen e.d.) moeten worden ge´mporteerd. Is dat niet het geval dan kan met behulp van de automatisch opgestarte wizard een nieuw e-mailaccount worden toegevoegd (deze wizard kan handmatig worden geactiveerd via Lokale mappen, taak Nieuwe account maken of via Extra, Accountinstellingen, knop Accountacties, optie E-mailaccount toevoegen).

Nadat naam, e-mailadres en wachtwoord voor het toe te voegen e-mailaccount zijn ingevuld, worden de POP- en SMTP-server automatisch achterhaald. De automatische detectie controleert gelijk ook of een beveiligde SSL-verbinding mogelijk is en past deze dan automatisch toe. Het instellen van een e-mailaccount is daardoor zelfs voor beginners een peulenschil!

Accountinstellingen wijzigen

Nadat het account is toegevoegd, kunnen de overige accountinstellingen worden aangepast (de accountinstellingen zijn toegankelijk via Extra, Accountinstellingen):

Weergave van het e-mailarchief

Voor elk e-mailadres wordt een apart archief aangemaakt waardoor e-mail gescheiden kan worden beheerd. Vindt u dat niet prettig werken dan kunnen de verschillende archieven eventueel visueel worden samengevoegd met behulp van de zwarte pijltjes boven de mapstructuur (selecteer Samengevoegde mappen). Het is echter ook mogelijk om de archieven werkelijk samen te voegen zodat alle e-mailberichten in de lokale map worden opgeslagen. Deze wijziging moet per e-mailaccount worden ingesteld door via de e-mailaccountinstellingen, tabblad Serverinstellingen, knop Geavanceerd de optie Globaal Postvak IN (onder Lokale mappen) te activeren. Verplaats de reeds opgeslagen e-mail van de betreffende e-mailaccounts wel eerst tijdelijk naar een nieuw aangemaakte submap van Lokale mappen (door middel van slepen) anders zijn ze na de wijziging niet meer toegankelijk. De ogenschijnlijk verdwenen e-mailberichten kunnen overigens zo weer zichtbaar worden gemaakt door de optie Globaal Postvak IN (onder Lokale mappen) te deactiveren.

TIP: Het indexbestand van een map kan beschadigd raken waardoor berichten lijken te ontbreken of verwijderde berichten juist zichtbaar blijven. Dit probleem kan worden opgelost door de map via Bewerken, Mapeigenschappen, knop Map repareren te repareren.

Databaselocatie wijzigen

Wordt gebruikgemaakt van een aparte datapartitie voor het scheiden van de persoonlijke bestanden van de systeembestanden dan zal ook de archiefmap van Thunderbird (de map xxxxxxxx.default; xxxxxxxx staat voor een unieke string van 8 tekens) moeten worden verplaatst. Sluit hiervoor Thunderbird, start de Windows Verkenner en verplaats de gehele archiefmap middels knippen en plakken van de originele locatie (C:\Documents and Settings\inlognaam\Application Data\Thunderbird\Profiles\xxxxxxx.default voor Windows XP, C:\Gebruikers\inlognaam \AppData\Roaming\Thunderbird\Profiles\xxxxxxx.default voor Windows Vista en Windows 7) naar de persoonlijke map D:\inlognaam\. Klik daarna met rechts op de map xxxxxxxx.default, kies Naam wijzigen en wijzig de mapnaam in Thunderbird zodat de archiefmap voortaan eenvoudig herkenbaar is. Ga vervolgens met de Windows Verkenner naar de map C:\Documents and Settings\inlognaam\Application Data\Roaming\Thunderbird (Windows XP)/C:\Gebruikers\inlognaam\AppData\Roaming\Thunderbird (Windows Vista/7), open het bestand profiles.ini (door erop te dubbelklikken wordt het automatisch in Kladblok geopend) en wijzig de regel Path=Profiles/xxxxxxxx.default in Path=D:\inlognaam\Thunderbird zodat wordt verwezen naar de nieuwe locatie. Wijzig hier tevens de regel IsRelative=1 in IsRelative=0. Na deze wijziging is het gehele archief van Thunderbird verplaatst, inclusief alle instellingen!

DE DATABASELOCATIE WIJZIGEN VIA DE ACCOUNTINSTELLINGEN

Hoewel de opslaglocatie ook vanuit Thunderbird kan worden gewijzigd, is dat geen praktische oplossing. Thunderbird wijzigt namelijk allÚÚn de opslaglocatie van het betreffende e-mailarchief en laat de profielinstellingen (waaronder de gebruikersvoorkeuren, e-mailinstellingen, wachtwoorden e.d.) en de overige e-mailarchieven ongemoeid. Omdat er ook geen eenvoudige manier is om het bestaande archief achteraf te importeren, is de enige oplossing de bestanden handmatig (met behulp van de Windows Verkenner) van de oorspronkelijke archiefmap naar de nieuwe locatie te verplaatsen. En dat moet dan ook weer per account worden uitgevoerd...

Wilt u desondanks toch de opslaglocatie vanuit Thunderbird wijzigen dan kan dat als volgt: maak eerst op de nieuwe locatie een map aan (bijvoorbeeld D:\inlognaam\Thunderbird\Lokaal) en navigeer via Extra, Accountinstellingen, onderdeel Lokale mappen (links in het venster), knop Bladeren naar deze map. Nadat de opslaglocatie is gewijzigd, moet Thunderbird opnieuw worden opgestart. De reeds opgeslagen berichten moeten hierna dus nog wel met behulp van de Windows Verkenner worden overgezet. Wijzig vervolgens ook nog voor elk e-mailaccount afzonderlijk de locatie via Extra, Accountinstellingen, onderdeel Serverinstellingen, knop Bladeren bij Lokale map.


TIP: De Thunderbird-instellingen, e-maildatabase, e-mailaccounts en wachtwoorden kunnen eenvoudig worden veiliggesteld met het programma MozBackup (download: http://mozbackup.jasnapaka.com/).

Programma-instellingen wijzigen

De meeste programma-instellingen kunnen via Extra, Opties worden gewijzigd. De volgende selectie is wellicht ook voor u interessant:

Thunderbird add-ons

Thunderbird is eenvoudig uit te breiden met add-ons. Er zijn vele interessante add-ons beschikbaar zoals een agenda, Enigmail (download: https://addons.mozilla.org/nl/thunderbird/addon/enigmail) voor het versleutelen van e-mail en nog vele andere (de pagina http://addons.mozilla.org/nl/thunderbird/ bevat een uitgebreid overzicht). Nadat de add-ons zijn gedownload kunnen ze via Extra, Add-ons, tabblad Extensies, knop Installeren worden ge´nstalleerd.

LookOut: winmail.dat bijlagen converteren naar normale e-mailberichten

Wordt een door Outlook/Exchange verzonden mail in het formaat Tekst met opmaak (TNEF encoded) verzonden, dan komt deze bij Thunderbird aan als een e-mail met de inhoud in de bijlage winmail.dat. Dergelijke mailtjes komen na installatie van de add-on LookOut (download: http://addons.mozilla.org/af/thunderbird/addon/lookout/) wel op correcte wijze in de mailbox, het heeft echter geen effect op reeds bestaande mailtjes.

Add-on Lightning: agenda toevoegen

In tegenstelling tot menig ander e-mailprogramma bevat Thunderbird geen agenda. Deze kan echter wel eenvoudig worden toegevoegd door de add-on Lightning (download: https://addons.mozilla.org/nl/thunderbird/addon/lightning) te installeren. Via het nieuw aan de menubalk toegevoegde item Gebeurtenissen en taken, optie Agenda wordt de agenda in een nieuw tabblad geopend. Nadat een nieuwe agenda is aangemaakt (klik Bestand, Nieuw, Agenda en vervolg de wizard), kunnen met de optie Nieuwe gebeurtenis in de menubalk agenda-items worden toegevoegd. De agenda-instellingen kunnen eventueel via Extra, Opties, knop Lightning naar wens worden aangepast.

Add-on LightningButton: extra knoppen aan de werkbalk toevoegen

Wilt u het openen van de agenda en het toevoegen van agenda-items vereenvoudigen, installeer dan ook de add-on LightningButton (download: https://addons.mozilla.org/nl/thunderbird/addon/lightningbutton) zodat extra knoppen aan de Thunderbird-werkbalk kunnen worden toegevoegd. Open vervolgens via Beeld in de menubalk, Werkbalken, Aanpassen het venster Werkbalk aanpassen en sleep de iconen Agenda (waarmee de agenda snel kan worden geopend) en Nieuwe gebeurtenis (waarmee nieuwe agenda-items kunnen worden toegevoegd) naar de werkbalk.

QuoteAndComposeManager: controle over de lay-out

Wilt u meer controle over de lay-out van verzonden e-mailberichten? Kijk dan eens naar de add-on QuoteAndComposeManager (download: https://freeshell.de/~kaosmos/realborders-en.html).

Add-on Provider for Google Calendar

Wordt Google Agenda gebruikt, installeer dan tevens de add-on Provider for Google Calendar (download: https://addons.mozilla.org/nl/thunderbird/addon/provider-for-google-calendar/). Met deze add-on kan de Thunderbird Lightning agenda namelijk automatisch worden gesynchroniseerd met de agenda van Google (vergelijkbaar met Google Calendar Sync voor Outlook). Nadat de add-on is ge´nstalleerd, kan de agenda van Google worden toegevoegd via Bestand, Nieuw, Agenda, kies Op het netwerk als locatie en selecteer Google Agenda. Open vervolgens Google Agenda (www.google.com/calendar) in uw favoriete browser (toont Internet Explorer een melding, klik dan op Cancel of Annuleren), link Instellingen, optie Instellingen voor Agenda, tabblad Agenda's, klik door naar de betreffende agenda, klik bij PrivÚ-adres op de knop XML, selecteer de getoonde link en kopieer deze met de toetscombinatie Ctrl-C. Ga vervolgens terug naar de wizard in Thunderbird en plak de gekopieerde link in het veld Locatie. Het vervolg van de wizard spreekt verder voor zich.

THUNDERBIRD-DATABASE OVERZETTEN NAAR ANDER E-MAILPROGRAMMA

Overstappen van Thunderbird naar een ander e-mailprogramma kan eenvoudig met MBX2EML (download: http://luethje.eu/prog/)! Deze tool exporteert de database met e-mailberichten naar EML-bestanden die vervolgens weer eenvoudig in elk ander e-mailprogramma kunnen worden ge´mporteerd.


Zie elders op deze website voor meer handige tips met betrekking tot het versturen van e-mail.

ę 2001-2024 - - SchoonePC - Rotterdam - Privacyverklaring