Windows XP registertweaks

De meeste wijzigingen kunnen gemakkelijk vanuit Windows zelf worden doorgevoerd. Sommige instellingen moeten echter via het Windows-register of met behulp van de registertweak-tools (zoals de Windows XP powertool TweakUI) worden aangepast. Deze pagina beschrijft een aantal interessante registertweaks die u zelf kunt uitvoeren met de registereditor.

TIP: Wees voorzichtig met het toepassen van registertweaks, in het ergste geval start Windows niet meer op! Als u het niet zeker weet, kunt u beter niets doen! Het is verstandig eerst een systeemback-up te maken voordat u grote veranderingen gaat doorvoeren.

Sneller bladeren in mappen met AVI-bestanden (audio/video)

Het openen van mappen met AVI-bestanden (audio/video) kan soms erg lang duren omdat Windows eerst irrelevante informatie probeert te achterhalen. Deze instelling wordt aangepast door de volgende registersleutel te verwijderen:
HKCR\CLSID\{87D62D94-71B3-4b9a-9489-5FE6850DC73E}

Automatisch uitklappen van mappen uitschakelen

De mapweergave links van de Windows Verkenner klapt automatisch de mappen uit als u erop klikt (mits er subfolders zijn). Deze standaard instelling kan met een registeraanpassing veranderd worden zodat het uitklappen van de mappen alleen plaatsvindt na een dubbelklik op een map. Verander hiervoor de DWORD-waarde FriendlyTree in 0 (in plaats van 1) in de volgende registersleutel:
HKCU\Software\Microsoft\ Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Windows zoeken optimaliseren

De zoekfunctie van Windows XP (Start, Zoeken) is niet echt prettig afgesteld: het vergt nogal wat klikwerk om de juiste zoekfunctie te krijgen! Om de zoekfunctie te optimaliseren, moeten wat registeraanpassingen worden gemaakt in de volgende registersleutel:
HKCU\Software\ Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer
Pas hier de onderstaande DWORD-waarden vindt als volgt aan:
SearchSystemDirs = 1
SearchHidden = 1
IncludeSubFolders = 1
CaseSensitive = 0
SearchSlowFiles = 1
(als u een tape drive heeft, anders: 0)

Gedeelde mappen verwijderen in Deze Computer

Wilt u af van de gedeelde mappen in het venster van Deze Computer? Verwijder daarvoor de waarde {59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee} in de volgende registersleutel:
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\ Windows\CurrentVersion\Explorer\My Computer\NameSpace\DelegateFolders

Saving Notepad settings

Bent u een fanatieke gebruiker van Notepad en wilt u dat deze de instellingen voortaan bewaart bij het afsluiten? Voeg toe (of wijzig als ze er al zijn) de DWORD-waarden fSavePageSettings = 1 en fSaveWindowsPositions = 1 in de volgende registersleutel:
HKCU\Software\Microsoft\Notepad

Uitschakelen ballontips

Vindt u de ballontips met nutteloze informatie die de belangrijke knoppen van het startmenu bedekken vervelend? Verander dan de DWORD-waarden van EnableBalloonTips en ShowInfoTip in de waarde 0 bij de volgende registersleutel:
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Uitschakelen nutteloze meldingen Beveiligingscentrum

Wanneer een voor het Beveiligingscentrum onbekende virusscanner of firewall is ge´nstalleerd, zal deze met een steeds terugkerende (foutieve) melding komen dat deze beveiligingssoftware ontbreekt. U kunt dit voorkomen door de DWORD-waarden antivirusDisableNotify en FirewallDisableNotify de waarde 1 te geven in de volgende registersleutel:
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Security Center

ONJUISTE MELDINGEN BEVEILIGINGSCENTRUM

Toont het beveiligingscentrum een melding dat er geen virusscanner en/of firewall ge´nstalleerd zou zijn terwijl dat wel degelijk het geval is? Dergelijke foutieve meldingen willen nog wel eens voorkomen nadat beveiligingssoftware is verwijderd en/of opnieuw ge´nstalleerd. Gelukkig kan dit probleem eenvoudig worden opgelost. Start de beheermodule voor de Windows XP services, klik met rechts op de service Windows Management Instrumentation en kies Stop om deze service tijdelijk te stoppen (ga akkoord met de waarschuwing dat tevens de afhankelijke services worden gestopt). Open vervolgens de Windows Verkenner en verwijder de map C:\Windows\System32\Wbem\Repository (inclusief bestanden en submappen). Nadat de computer opnieuw is opgestart wordt de handmatig gestopte service automatisch weer opgestart, de map Repository weer aangemaakt en wordt het Beveiligingscentrum geŘpdatet zodat het programma geen foute meldingen meer toont.


Uitschakelen volle schijfmelding

De nutteloze meldingen over een bijna volle schijf zijn uit te schakelen met een registeraanpassing. Open de registereditor en voeg een DWORD-waarde toe met de naam NoLowDiskSpaceChecks en de waarde 1 in de volgende registersleutel:
HKCU\Software\Microsoft\ Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Uitschakelen van het afkorten van de namen van snelkoppelingen

Waarschijnlijk bevatten de icoontjes met snelkoppelingen op het bureaublad lange namen, die niet in zijn geheel worden getoond (ze zijn afgekort). Door middel van een registertweak is het afkorten makkelijk uit te schakelen. Wijzig daarvoor de DWORD-waarde IconTitleWrap in de waarde 0 in de volgende registersleutel (als de waarde er nog niet is moet deze worden aangemaakt):
HKCU\Control Panel\Desktop\WindowMetrics

Blokkade pop-ups van beveiligde sites opheffen

Standaard worden pop-ups geblokkeer in Internet Explorer omdat deze voornamelijk worden gebruikt voor advertentiedoeleinden. Deze instelling is echter zelden gewenst bij gebruik van een beveiligde omgeving (zoals bij een telebankierpakket). Een beveiligde verbinding herkent u aan de letters HTTPS in plaats van HTTP voorafgaand aan het internetadres. U kunt de blokkade van pop-ups bij beveiligde sites in het register uitschakelen door de DWORD-waarde Allow HTTPS te veranderen in de waarde 1 in de volgende registersleutel:
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\New Windows

Gebruiksvriendelijkheid Opdrachtprompt verhogen

Fanatieke gebruikers van de Opdrachtprompt weten wellicht dat het overstappen naar een andere directory erg lastig is. XP biedt op dit terrein echter extra mogelijkheden! Wijzig de DWORD-waarde CompletionChar in de waarde 9 bij de volgende registersleutel:
HKCU\Software\Microsoft\Command Processor
Met het commando CD gevolgd door een spatie (eventueel aangevuld met de eerste letter van de gewenste map kan) met de TAB-toets naar de beoogde directory worden genavigeerd (deze functie werkt ook met andere commando's).

TIP: Ook bij gebruik van deze registertweak vergt het nog steeds een aantal commandoĺs (en dus flink wat typewerk) om vanuit de command console naar de gewenste map te navigeren. Het navigeren binnen de Windows Verkenner gaat aanzienlijk makkelijker! Met de volgende registertweak wordt een extra optie aan het contextmenu (dat in de Windows Verkenner verschijnt na het rechts klikken op een map) toegevoegd, zodat de opdrachtprompt vanuit de Windows Verkenner snel op een specifieke locatie kan worden geopend. Wijzig daarvoor de registerwaarde Standaard in de waarde cmd.exe /k cd %L op de volgende locatie (maak zo nodig eerst de ontbrekende registersleutel(s) aan):
HKCR\Directory\shell\Opdrachtprompt\Command

Geactiveerde NUM-LOCK

Vervelend dat Windows XP de NUM-LOCK automatisch uitzet ondanks dat deze in het BIOS is ingeschakeld? Wijzig daarvoor de DWORD-waarde InitialKeyboardIndicators in de waarde 2 bij de volgende registersleutel:
HKCU\Control Panel\Keyboard

Automatisch defragmenteren systeembestanden

Door de standaard instellingen van Windows XP aan te passen zodat de opstartbestanden automatisch defragmenteren, kan het opstarten van Windows XP versnellen. Wijzig de waarde Enable in de waarde Y in de volgende registersleutel:
HKLM\Software\Microsoft\Dfrg\BootOptimizeFunction

Windows sneller afsluiten

Extra snelheidswinst bij het afsluiten van Windows XP behaalt u door enige wijzigingen door te voeren in de volgende registersleutel:
HKCU\Control Panel\Desktop
Wijzig cq voeg de volgende tekenreekswaarden toe:
AutoEndTasks = 1

HungAppTimeout = 4000
WaitToKillAppTimeout = 4000
WaitToKillServiceTimeout = 4000

(de laatste eveneens aanpassen in de registersleutel HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control)

Oplossing voor het niet automatisch afsluiten van Windows

Het niet automatisch afsluiten van Windows is een veelvoorkomend probleem. In de meeste gevallen kan dit worden opgelost door de drivers van het moederbord te installeren (mocht dat nog niet zijn gebeurd). Schakelt Windows niet (meer) automatisch de computer uit of is deze optie niet meer terug te vinden onder Energiebeheer, ondanks het installeren van de drivers van het moederbord? Dit probleem kan worden opgelost door de waarde PowerdownAfterShutdown in de waarde 1 te wijzigen bij de volgende registersleutel:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

Oplossing voor het traag of incorrect afsluiten van Windows

Sluit Windows XP niet meer correct af of duurt het afsluiten erg lang? Verander dan eens de waarde PowerOffActive in de waarde 1 bij de volgende registersleutel:
HKCU\Control Panel\Desktop

Achterhalen van de reden waarom Windows is gecrasht

Wilt u weten waarom Windows XP opeens is gecrasht, verander dan tijdelijk de DWORD-waarde ShutdownReasonUI in de waarde 1 bij de volgende registersleutel:
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Reliability
Nadat Windows opnieuw is opgestart, vindt u de oorzaak van het crashen in de Windows logbestanden (Configuratiescherm, onderdeel Systeembeheer, Logboeken). Zet na de analyse de waarde ShutdownReasonUI weer op 0.

Een sneller NTFS-bestandssysteem

Waarschijnlijk wordt op de PC het NTFS-bestandssysteem gebruikt (zie daarvoor de eigenschappen van de C:-schijf). Verbeter de prestaties van de harde schijf door een aantal wijzigingen aan te brengen in de DWORD-waarden van de volgende registersleutel:
HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Filesystem
NtfsDisableLastAccessUpdate = 1 (de laatste keer openen van een bestand wordt niet meer geregistreerd).
NtfsDisable8dot3NameCreation = 1 (de bestandsnamen worden niet langer meer dubbel opgeslagen. Maakt u geen gebruik meer van oudere Windows-versies, dan is het niet meer nodig bestanden ook in het 8.3-formaat op te slaan).
NtfsMftZoneReservation = 2 (zijn er veel bestanden op een partitie opgeslagen, dan kan de master file table (MFT) gefragmenteerd raken. Voorkom dit door meer ruimte te reserveren voor de MFT (standaard = 1, range 1-4).

ę 2001-2018 - - SchoonePC - Rotterdam - Privacyverklaring