Menu Start, snelstartmenu (Quick Launch) en taakbalk

Op de pagina Windows-instellingen deel II zijn al wat wijzigingen voorgesteld voor de taakbalk, bij dit onderdeel wordt het startmenu verder verfijnd. Nu alle programma's zijn ge´nstalleerd, kunnen er wijzigingen worden aangebracht worden in het startmenu om deze overzichtelijker te maken.

Menu Start

Het startmenu (oftewel Menu Start) is na installatie van de benodigde software een onoverzichtelijk rommeltje geworden. De verschillende mappen in het startmenu worden op alfabetische volgorde gesorteerd door met rechts op een van de mappen te klikken en te kiezen voor Sorteren op naam (deze tip is ook van toepassing op de Favorieten van Internet Explorer).

startmenu windows xp aanpassen

TIP: De recent ge´nstalleerde software is geelgekleurd in het startmenu zodat deze snel terug te vinden is. Deze eigenschap kan met de optie Onlangs ge´nstalleerde toepassingen markeren uitgeschakeld worden. Ga naar deze optie door met de rechtermuisknop op het startmenu te klikken en te kiezen voor Eigenschappen, tabblad Menu Start, knop Aanpassen, tabblad Geavanceerd.

Opvallend is wel dat belangrijke software volgens de standaard instellingen wordt weggestopt in het menuonderdeel Alle programma's, terwijl het startmenu zelf in eerste instantie wordt gevuld met de minder relevante programma's. De lijst programma's in het startmenu is opgedeeld in twee secties: de aan het startmenu vastgemaakte programma's (bovenin) en de recent geopende programma's (onder de horizontale grijze streep). Belangrijke programma's kunnen aan het startmenu worden vastgemaakt door met rechts op het programma-icoon te klikken en te kiezen voor Aan het menu Start vastmaken, zoals dat in het voorbeeld met SyncBack wordt gedaan.

startmenu windows xp aanpassen

Ander e-mailprogramma of browser gebruiken
Na installatie van Windows XP is Outlook Express ingesteld als standaard e-mailprogramma. Het standaard te gebruiken e-mailprogramma kan eenvoudig worden gewijzigd door met rechts te klikken op de taakbalk en te kiezen voor Eigenschappen, tabblad Menu Start, knop Aanpassen. Hier kan tevens de standaard internetbrowser worden gewijzigd. Controleer gelijk even de instellingen van Internet Explorer: Extra, Internetopties, tabblad Programma's. Hier worden onder andere de standaard programma's voor internet, e-mail, agenda en contactpersonen benoemd.

Standaard map van de Windows Verkenner wijzigen
Via de knop Deze computer (onderdeel van het startmenu) wordt de Windows Verkenner geopend, standaard in de map Deze computer. Hoewel deze opstartlocatie best nuttig kan zijn, is het niet altijd de meest praktische opstartmap. Gelukkig is het mogelijk een snelkoppeling naar een voorkeursmap aan het startmenu toe te voegen. Open hiervoor de Windows Verkenner (tevens bereikbaar via Alle Programma's, Bureau-accessoires), blader naar de betreffende voorkeursmap, klik daar met rechts op en kies voor KopiŰren naar, Bureaublad (snelkoppeling maken). Klik vervolgens met rechts op de zojuist aangemaakte snelkoppeling en kies voor Eigenschappen. De weergave van de Windows Verkenner kan via de opdrachtregel bij Doel worden aangepast, zo laat de opdracht "%SystemRoot%\explorer.exe /n, /e, D:\" de Windows Verkenner bijvoorbeeld in de root van de D:-schijf uitkomen (tip: kies bij Uitvoeren voor Gemaximaliseerd zodat de Windows Verkenner bij het openen standaard het gehele scherm gebruikt). Nadat de naam van de snelkoppeling is gewijzigd, kan deze naar het startmenu worden gesleept.

Snelstartmenu (Quick Launch)

In de voorgaande versies van Windows konden netjes uitklapbare mapjes worden aangemaakt waardoor snel toegang werd verkregen tot de favoriete software. In Windows XP is dat ook nog mogelijk, wanneer de voorkeur nog steeds naar het klassieke startmenu uitgaat. Gelukkig kunnen we nog steeds gebruik maken van het snelstartmenu, deze moet alleen nog wel geactiveerd worden! Klik met rechts ergens op de taakbalk en kies voor de werkbalk Snel starten.

snelstartmenu maken

Het snelstartmenu wordt hiermee geopend. Klik met de rechter muisknop op de niet gebruikte icoontjes om ze te verwijderen. Door er icoontjes naartoe te slepen, wordt het snelstartmenu gevuld.

snelstartmenu

We zijn er echter nog niet! Het snelstartmenu kan nu worden uitgebreid met submappen:

snelstartmenu maken

In plaats van de startknop te gebruiken, kan nu via het ╗-teken de lijst met programmaĺs worden benaderd Weer een aantal clicks minder (het alternatief is Start -> Programma's -> ...zoeken...-> Programmagroep -> starten maar...). In bovenstaand voorbeeld zijn verschillende uitklapbare menu's weergeven, waarbij een groot aantal belangrijke snelkoppelingen in de Systeem-map zijn geplaatst. De mappen kunnen van het oorspronkelijke startmenu of het bureaublad worden versleept naar het snelstartmenu.

Aanpassen snelstartmenu met de Windows Verkenner
U kunt ook rechtstreeks in de Windows Verkenner mappen aanmaken voor het snelstartmenu. Dit doet u in de volgende map:
C:\Documents and Settings\inlognaam\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch

Met de toetscombinaties CTRL-X en CTRL-V kunt u icoontjes van het startmenu oppakken en ergens anders weer neerzetten. Via Bestand (van de taakbalk), Nieuw en vervolgens Map kunt u een extra map in het startmenu aanmaken. Zo kunt u bijvoorbeeld de mappen Internet, Office en Divers aanmaken. Daarnaast kunnen de mappen Ontspanning en Systeemwerkset ook hier naartoe verplaatsen, zodat ze eenvoudiger bereikbaar zijn. Het startmenu kunt u terugvinden op twee locaties:
C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start
C:\Documents and Settings\inlognaam\Menu Start

U kunt de taakbalk nog uitbreiden met een snelkoppeling naar de map Mijn documenten door met rechts op de taakbalk te klikken en te kiezen voor Werkbalken, Nieuwe werkbalk. Selecteer de map Mijn documenten of een andere gewenste map. Voortaan is deze snel toegankelijk via de taakbalk! U kunt er ook voor kiezen zelf een map aan te maken en deze op de taakbalk te plaatsen. Klik met rechts op de taakbalk, kies Werkbalken, Nieuwe werkbalk en verwijs naar de betreffende map. Deze mappen komen op een soortgelijke manier als het snelstartmenu links van het systeemvak te staan.

Systeemvak aanpassen

Aan het systeemvak (aan de rechterkant van de taakbalk) kan ook het nodige worden aangepast. Standaard worden daar veel icoontjes getoond, gebruiken doen we er echter maar weinig: aanpassen dus... Klik met de rechter muisknop op de klok of een ander ongebruikt gedeelte van het systeemvak en kies voor Eigenschappen, tabblad Taakbalk. Klik vervolgens op Aanpassen bij Niet actieve pictogrammen opruimen. Benoem in dit venster welke icoontjes u wilt zien en welke altijd verborgen mogen worden.

actieve items verbergen / weergeven

De verborgen icoontjes verdwijnen hiermee achter het <-pijltje. Op het pijltje klikken is voldoende om ze in beeld te krijgen:

icoontjes startmenu verbergen

DE TAALBALK VERBERGEN

De Taalbalk (in de menubalk, links naast het systeemvak) bevat informatie over taalinstellingen (invoertaal en toetsenbordindeling). Deze optie kan handig zijn wanneer een tweede taal of toetsenbordindeling is toegevoegd zodat er snel kan worden geswitcht. Is hier echter geen behoefte aan, dan kan de taalbalk worden verborgen door in het configuratiescherm bij het onderdeel Landinstellingen, tabblad Talen, knop Details, knop Taalbalk de optie Taalbalk op bureaublad weergeven te deactiveren. Soms biedt ook dit geen oplossing en moeten de niet gebruikte toetsenbordindelingen op het tabblad Instellingen worden verwijderd (dit voorkomt tevens dat de toetsenbordindeling met de toetscombinatie linker ALT- en SHIFT-toets per ongeluk wordt gewijzigd).


MAP OPSTARTEN MINIMALISEREN

Zorg ervoor dat er in de map Opstarten van Programma's geen verwijzingen meer staan naar programma's die niet worden gebruikt. Sommige programma's, zoals Office, willen hier nog wel eens een verwijzing plaatsen naar een klein programmaatje dat tegelijk met Windows opstart. Dit is echter zelden zinvol. Ze nemen wÚl onnodig systeembronnen in beslag, en vertragen zodoende het opstarten van Windows: verwijderen dus!


NAAM UIT STARTMENU HALEN

Wilt u uw naam niet meer zien in het XP-startmenu? Voeg de DWORD-waarde NoUserNameInStartMenu met de waarde 1 toe in de volgende registersleutel en de weergegeven naam gaat in rook op...
HKCU\Software\Microsoft\ Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer.


SNELLER STARTMENU

Wilt u een sneller reagerend startmenu dan moet u het register in duiken. Wijzig de tekenreekswaarden MenuShowDelay in bijvoorbeeld 100 in de volgende registersleutel:
HKCU\Control Panel\Desktop


GEBRUIK TWEAKUI

Met het programma TweakUI kunt u nog meer aanpassingen aanbrengen. Zo kunt u bijvoorbeeld het onderdeel Log off en het onderdeel Help (ook bereikbaar met F1) uit het startmenu verwijderen.


ę 2001-2020 - - SchoonePC - Rotterdam - Privacyverklaring