Windows 7 installatie-DVD slipstreamen met RT7Lite: uitbreiden met laatste updates, drivers, tweaks en een onbeheerde setup

Heeft u wel eens een herinstallatie van Windows uitgevoerd, dan weet u hoe tijdrovend die klus is. Het is namelijk niet alleen een kwestie van Windows opnieuw installeren, maar vervolgens ook nog de daarna uitgebrachte (kritieke en aanvullende) updates, de hardware drivers en alle gewenste programma's. Om nog maar te zwijgen over de vele afstelmogelijkheden... Voordat het besturingssysteem klaar is voor gebruik, gaan er dus vele handelingen aan vooraf. Wilt u deze procedure bespoedigen, dan kan een geslipstreamde installatie-DVD uitkomst bieden. Door de installatiebestanden van Windows te slipstreamen, kunnen namelijk extra handelingen aan de installatie-DVD worden toegevoegd zodat deze niet meer handmatig hoeven te worden uitgevoerd!

Met de gratis slipstreamtool RT Se7en Lite (de officiŽle website is offline, alternatieve download: www.majorgeeks.com/files/details/rt_se7en_lite.html) kan de Windows 7 installatie-DVD eenvoudig worden uitgebreid met updates, drivers, taalpakketten en programma's. Tevens kunnen specifieke Windows-onderdelen worden in- of uitgeschakeld, een grote hoeveelheid bekende tweaks worden toegepast, wijzigingen in het register worden doorgevoerd en een onbeheerde setup-procedure worden gerealiseerd.

LET OP: Zie elders op deze website voor informatie over het slipstreamen van de Windows XP installatie-CD en het slipstreamen van de Windows Vista installatie-DVD!

Slipstreamen: wat is dat nu precies en wat heb ik eraan?

Het slipstreamen van de Windows installatie-DVD betekent eigenlijk niets meer dan het in de originele Windows installatiebestanden integreren van extra software en instellingen (zoals servicepacks, updates, hardware drivers, tweaks en/of programma's). Het doel van het slipstreamen is het maken van een nieuwe, up-to-date installatie-DVD waarmee het opnieuw installeren van Windows aanzienlijk wordt vereenvoudigd. Het maken van een dergelijke DVD kost echter wel behoorlijk wat tijd...

Voordelen van een geslipstreamde installatie-DVD

Met een optimaal geslipstreamde installatie-DVD worden de voor het installeren, optimaliseren en updaten van Windows noodzakelijke handelingen tot een minimum beperkt. Omdat het slipstreamen van de installatie-DVD de nodige inspanningen kost, is het eigenlijk alleen de moeite waard wanneer Windows regelmatig opnieuw wordt geÔnstalleerd of wanneer meerdere computers van Windows moeten worden voorzien (bijvoorbeeld in een kantoorsituatie). Wordt Windows slechts zelden opnieuw geÔnstalleerd, dan is het de vraag of de voordelen van een geslipstreamde DVD wel opwegen tegen de moeite die het kost om de DVD samen te stellen... Toch valt er ook dan wat te zeggen voor het slipstreamen, want een geslipstreamde DVD levert nog altijd een veel schonere installatie op dan een normale installatie (waarbij alle updates, hardware drivers etc. achteraf nog handmatig moeten worden geÔnstalleerd).

TIP: Hoewel een uitgebreid geslipstreamde DVD de installatie van Windows aanzienlijk kan vergemakkelijken, zijn de voordelen van een systeemback-up nog vele malen groter. Met een systeemback-up kan Windows namelijk in een mum van tijd weer naar een eerder vastgelegde situatie worden hersteld, mťt behoud van alle geÔnstalleerde software, instellingen en persoonlijke gegevens. Het gebruik van een systeemback-up is dus veel efficiŽnter dan een herinstallatie (al dan niet op basis van een geslipstreamde Windows installatie-DVD)!

TIP: Schakel voor aanvang de virusscanner uit, dat kan veel tijd besparen tijdens het slipstreamen van de bestanden!

Windows 7 slipstreamen met RT Se7en Lite

De Windows 7-installatiebestanden kunnen met de slipstreamtool RT Se7en Lite (de officiŽle website is offline, alternatieve download: www.majorgeeks.com/files/details/rt_se7en_lite.html) worden geslipstreamd. Deze tool kan worden gebruikt voor het integreren van updates, drivers, taalpakketten en programma's, het verwijderen van onnodige componenten, het toepassen van standaard tweaks, het realiseren van een nagenoeg onbeheerde setup en het doorvoeren van vele andere (register)instellingen. Het maken van zo'n uitgebreide installatie-DVD vergt wel wat inspanning, maar met dit stappenplan als steuntje in de rug zal het slipstreamen ook voor de beginnende gebruiker te doen zijn!

Stap 1: RT Se7en Lite installeren
Stap 2: De originele installatiebestanden naar de werkmap op de interne schijf kopiŽren
Stap 3: Een back-up van de werkmap maken
Stap 4: RT Se7en Lite opstarten, afstellen en de Windows 7-installatiebestanden laden
Stap 5: Taken selecteren
Stap 6: Windows-updates downloaden en klaarzetten
Stap 7: Hardware drivers downloaden en klaarzetten
Stap 8: Taalpakketten downloaden en klaarzetten
Stap 9: Programma's downloaden en klaarzetten
Stap 10: Onnodige componenten verwijderen of (de)activeren
Stap 11: Tweaks toepassen
Stap 12: Een onbeheerde setup-procedure maken
Stap 13: Persoonlijke aanpassingen doorvoeren
Stap 14: Geselecteerde taken integreren
Stap 15: De nieuwe Windows installatie-DVD branden

LET OP: Het is alleen mogelijk de installatiebestanden van een Windows installatie-DVD te slipstreamen, de bestanden van een recoverysysteem komen daar dus niet voor in aanmerking!

Stap 1: RT Se7en Lite installeren

Na installatie van RT Se7en Lite onder Windows 7 kan de tool direct worden gebruikt.

Stap 2: De originele installatiebestanden naar de werkmap op de interne schijf kopiŽren

Maak vanuit de Windows Verkenner een map aan (op een partitie met voldoende schijfruimte) en voorzie deze van een herkenbare naam (bijvoorbeeld RT7Lite). Maak in deze map een submap aan en geef ook deze een passende naam (bijvoorbeeld W7bestanden). Kopieer vervolgens de installatiebestanden van een originele Windows 7 installatie-DVD (of desnoods van een reeds eerder geslipstreamde installatie-DVD) naar deze werkmap op de interne schijf. Als alternatief kan overigens ook prima een ISO-bestand van de Windows 7 installatie-DVD worden gebruikt!

Stap 3: Een back-up van de werkmap maken

RT Se7en Lite verwerkt de wijzigingen direct in de naar de werkmap gekopieerde installatiebestanden. Omdat deze wijzigingen niet altijd ongedaan kunnen worden gemaakt, is het verstandig eerst een kopie van de werkmap te maken voordat wordt begonnen met het slipstreamproces (geef de back-up een herkenbare naam, bijvoorbeeld BACKUPW7bestanden). Een dergelijke back-up voorkomt dat de bestanden opnieuw van de DVD moeten worden gekopieerd wanneer er tijdens het slipstreamen problemen met de bestanden in de werkmap ontstaan. Wordt gebruikgemaakt van een ISO-bestand, dan kan deze stap worden overgeslagen.

Stap 4: RT Se7en Lite opstarten, afstellen en Windows 7-installatiebestanden laden

Het is verstandig eerst de map voor de tijdelijke bestanden aan te passen voordat je RT Se7en Lite de installatiebestanden laat inlezen. Maak hiervoor een submap aan (bijvoorbeeld Temp), bij voorkeur in de in stap 2 aangemaakte werkmap of een andere locatie op dezelfde partitie omdat het slipstreamen dan sneller verloopt en de tijdelijke bestanden handmatig kunnen worden verwijderd. Activeer de optie Change temporary directory, klik op de knop Browse en navigeer naar deze submap. Vervolgens moet het programma worden geÔnformeerd over de locatie van de te gebruiken Windows installatiebestanden. Klik op de knop Browse, selecteer Select OS path, navigeer naar de in stap 2 aangemaakte submap (in dit voorbeeld RT7Lite\W7bestanden op de L:-partitie) en klik op de knop OK (een ISO-bestand kan met de optie Select ISO file worden geselecteerd, kies dan bij Extract path de in stap 2 aangemaakte submap W7bestanden). Nadat de inhoud van de geselecteerde map is geÔnventariseerd, toont het programma een overzicht van mogelijke Windows 7-versies. Kies de juiste versie (meestal is deze af te lezen op de aan de zij- of achterkant van de betreffende computer geplakte licentiesticker) zodat de voor andere versies bedoelde installatiebestanden automatisch worden weggelaten. Activeer eventueel de optie Slipstream Service Pack voor het slipstreamen van servicepack bestanden. Tot slot kan desgewenst de optie Load last session settings worden geactiveerd zodat de instellingen van de vorige sessie (indien aanwezig) worden geladen.

Stap 5: Taken selecteren

Nadat de installatiebestanden zijn geladen, kunnen de verschillende slipstreamtaken worden geselecteerd (knop Task). De taken zijn in een zestal categorieŽn onderverdeeld (zie afbeelding): Integration (updates, drivers, taalpakketten en software integreren), Components (Windows-onderdelen toevoegen/verwijderen), Tweaks (grote verzameling registertweaks en de mogelijkheid zelfgemaakte registerinstellingen toe te passen), Un-Attended (een onbeheerde setup samenstellen), Customization (aanvullende aanpassingen voor screensavers, thema's, bureaubladafbeelding, welkomstscherm, gadgets en persoonlijke documenten) en ISO Bootable (een ISO-bestand of opstartbare DVD/USB-stick maken). Nadat de gewenste taken zijn aangevinkt (met de optie Select All worden alle taken tegelijk geselecteerd), worden de bijbehorende knoppen automatisch geactiveerd.

Stap 6: Windows-updates downloaden en klaarzetten

De volgende stap begint met het verzamelen van de reeds verschenen essentiŽle beveiligingsupdates en aanvullende updates. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van Microsoft Update-catalogus (zie de website http://catalog.update.microsoft.com). Met de zoekopdracht "Windows 7" update worden alle aan Windows 7 gerelateerde updates getoond. Updates worden met de knop Toevoegen aan het mandje toegevoegd. De updates van voor de introductie (medio oktober 2009) zijn niet relevant, sorteer de lijst daarom eerst op datum (door op de kolomtitel Laatste update te klikken). Voeg alleen updates voor Windows 7 toe (zie kolom Product), de updates voor Windows 7 Release Candidate en Windows 7 IDX kunnen worden overgeslagen. De updates voor de 32- en de 64-bits versie van Windows 7 staan door elkaar maar zijn van elkaar te onderscheiden aan de hand van de bestandsnaam (updates voor de 64-bits versie hebben de toevoeging x64 in de bestandsnaam, updates voor de 32-bits versie hebben GEEN toevoeging). Nadat alle gewenste updates aan het mandje zijn toegevoegd, kunnen ze in ťťn handeling tegelijk worden gedownload (link Mandje weergeven rechts bovenin, knop Download).

TIP: Met de zoekopdracht "Windows 7" update x64 in de Microsoft Update-catalogus (http://catalog.update.microsoft.com) worden alleen updates voor de 64-bits versie getoond!

De via de Microsoft Update-catalogus gedownloade updates worden elk afzonderlijk in een submap geplaatst. Groepeer deze bestanden in een submap van de in stap 2 aangemaakte werkmap (bijvoorbeeld RT7Lite\WindowsUpdates) waarna ze in RT Se7en Lite kunnen worden geselecteerd zodat ze later aan de installatiebestanden kunnen worden toegevoegd (taak Integration, tabblad Updates, knop Add).

Stap 7: Hardware drivers downloaden en klaarzetten

Moeten de hardware drivers ook in de DVD worden geÔntegreerd, zorg er dan voor dat eerst alle benodigde drivers in een apart daarvoor aangemaakte submap (bijvoorbeeld RT7Lite\Drivers) zijn verzameld. De drivers kunnen op verschillende manieren worden verzameld:

LET OP: Uitvoerbare installatiebestanden (EXE-bestanden) moeten eerst worden uitgepakt voordat RT Se7en Lite ze kan integreren, het programma kan namelijk alleen overweg met driverbestanden (bestanden met de extensies INF, INI, SYS, DLL en CAT). Ook hiervoor kan gebruik worden gemaakt van het gratis uitpakprogramma 7-Zip.

Nadat de benodigde hardware drivers zijn verzameld en in de submap voor drivers opgeslagen, kunnen ze alvast in RT Se7en Lite worden geselecteerd om later aan de installatiebestanden toe te voegen (taak Integration, tabblad Drivers, knop Select multiple drivers). Zodra de map is geselecteerd, gaat het programma automatisch binnen deze map op zoek naar INF-bestanden (benodigd voor het installeren van de drivers) en voegt de drivers toe aan de lijst met te integreren drivers.

Stap 8: Taalpakketten downloaden en klaarzetten

Taalpakketten (waarmee de taal van de Windows gebruikersinterface kan worden gewijzigd) zijn op vergelijkbare wijze toe te voegen. De gewenste taalpakketten kunnen van de website van Microsoft worden gedownload, een overzicht van de juiste links is terug te vinden op de website van Froggie (bekend van de tool Vistalizator waarmee ook bij de goedkopere versies van Windows Vista en Windows 7 de gebruikersinterfacetaal kan worden aangepast). Deze website is echter offline...

Deze downloads bevatten .EXE-bestanden maar omdat RT Se7en Lite alleen overweg kan met .CAB-bestanden, moeten de bestanden eerst worden geconverteerd, dit kan met behulp van de tool EXE2CAB. De geconverteerde taalpakketten kunnen vervolgens in RT Se7en Lite met de taak Integration, tabblad Language Packs, knop Add worden toegevoegd aan de lijst met te integreren bestanden. Bedenk wel dat de omvang van de geslipstreamde installatie-DVD aanzienlijk groter zal worden wanneer extra taalpakketten worden toegevoegd.

Stap 9: Programma's downloaden en klaarzetten

Met de taak Integration, tabblad Applications, knop Add kunnen programma's worden toegevoegd. Het is echter alleen mogelijk programma's met 'stille installatiebestanden' (oftewel programma's met een volautomatische installatieprocedure) te integreren, maar programma's met dergelijke installatiebestanden zijn schaars. Mogelijk dat de makers van RT Se7en Lite hier in de toekomst nog een oplossing voor kunnen bieden.

Stap 10: Onnodige componenten verwijderen of (de)activeren

Met de taak Componenten kunnen vele Windows-onderdelen worden verwijderd (onderdeel Permanently remove) en/of ge(de)activeerd (onderdeel Default features). Voor een normale Windows-installatie is het onnodig componenten te verwijderen en in de praktijk is ook gebleken dat het verwijderen van componenten later problemen kan opleveren bij het installeren van updates, vandaar dat ik adviseer onderdelen niet te verwijderen. Optioneel kunnen specifieke onderdelen wel worden in- of uitgeschakeld.

Stap 11: Tweaks toepassen

De taak Tweaks bevat een breed scala aan registertweaks die in de installatiebestanden kunnen worden geÔntegreerd. Zo zijn er tweaks voor het toevoegen en verwijderen van onderdelen in het configuratiescherm (tabblad Control panel), het wijzigen van diverse instellingen van het bureaublad en het startmenu (tabblad Desktop), het wijzigen van de instellingen van de Windows Verkenner (tabblad Explorer), beveiligingsinstellingen zoals het uitschakelen van Windows Defender (tabblad Security), het wijzigen van het opstarttype van de Windows-services inclusief een optie voor het toepassen van de BlackViper-profielen (tabblad Services), het wijzigen van specifieke systeeminstellingen (tabblad System), het uitschakelen van diverse visuele effecten (tabblad Visual effects), het wijzigen van de Internet Explorer-instellingen (tabblad Internet explorer) en het wijzigen van de Media center-instellingen (tabblad Media center). Het is via het tabblad Custom registry zelfs mogelijk om een zelfgemaakt registerbestand te importeren! Het doorlopen van de lijst met tweaks kost enige tijd maar is zeker de moeite waard. GeÔntegreerde tweaks worden tijdens de installatie van Windows namelijk volautomatisch in het register verwerkt, ze hoeven achteraf dus niet meer handmatig te worden toegepast!

Stap 12: Een onbeheerde setup-procedure maken

Met de taak Un-Attended kunnen vrijwel alle tijdens de installatie van Windows gevraagde instellingen vooraf al worden opgegeven. Denk bijvoorbeeld aan het invoeren van de eigen naam, bedrijfsnaam, netwerkinstellingen, toetsenbordindeling, landinstellingen en natuurlijk de installatiecode. Doordat deze informatie in de installatie-DVD kan worden 'ingebakken', kan de setup van Windows (vrijwel) onbeheerd plaatsvinden. De volgende opties zijn interessant:

LET OP: Activeer de optie Skip user creation bij het onderdeel Auto logon en geef een wachtwoord op anders kunnen er na installatie van Windows problemen ontstaan bij het inloggen van een gebruikersaccount!

Stap 13: Persoonlijke aanpassingen doorvoeren

Via de taak Customization kunnen persoonlijke aanpassingen worden aangebracht zoals het toevoegen van schermbeveiliging en thema's, het instellen van een standaard bureaubladfoto, het wijzigen van het welkomstscherm, het toevoegen van gadgets, het toevoegen van bestanden aan de map met persoonlijke documenten, het toevoegen van muziekbestanden en het wijzigen van de Windows-geluiden. Het betreft hier in feite ook tweaks, deze onderdelen hadden dus eigenlijk net zo goed bij het onderdeel Tweaks kunnen staan.

Stap 14: Geselecteerde taken integreren

Voordat een nieuwe installatie-DVD kan worden aangemaakt, moeten de geplande wijzigingen eerst in de installatiebestanden worden doorgevoerd. Klik hiervoor op de knop Apply, gevolgd door de knop Commit.

Stap 15: De nieuwe Windows installatie-DVD branden

Met de taak Opstartbare ISO kunnen de geslipstreamde installatiebestanden direct op DVD worden gebrand: leg een lege DVD-R of DVD-RW in de brander en kies bij Modus voor Meteen branden, knop Brand. Is de omvang van de te branden installatiebestanden te groot voor de beschikbare ruimte op de DVD, dan kunnen de bestanden met de knop Splits over twee DVD's worden verdeeld. Levert het direct branden problemen op (of moeten de geslipstreamde bestanden eerst worden getest in een virtuele omgeving voordat ze definitief op DVD worden gebrand), dan zal er eerst een ISO-bestand moeten worden gemaakt. Selecteer daarvoor modus CreŽer ISO en klik op de knop Maak ISO. Het ISO-bestand kan vervolgens op DVD worden gebrand via modus Brand ISO, knop Brand (dit kan natuurlijk ook met een extern brandprogramma!).

LET OP: Bij het maken van een image zijn er twee opties: Build current image only en Re-Build all images. Moeten alleen de in de huidige sessie aangebrachte wijzigingen worden toegepast op de bestanden, kies dan optie Build current image only. Moeten alle wijzigingen opnieuw worden doorgevoerd, kies dan de optie Re-Build all images (deze optie duurt aanzienlijk langer).

TUSSENTIJDS TESTEN

Omdat gedurende het slipstreamproces zeer waarschijnlijk meerdere test-DVD's gebrand gaan worden, is het verstandig gebruik te maken van herschrijfbare DVD's (DVD-RW). Nadat de herschrijfbare DVD is gewist (dat kan in RT Se7en Lite eenvoudig via de modus Erase RW), kan deze weer voor een nieuwe brandsessie worden gebruikt!

Is het elke keer wissen en opnieuw branden van de DVD teveel werk? De geslipstreamde bestanden kunnen desgewenst ook in een virtuele computer worden getest. Kies dan bij stap 15 voor de modus Create Image en klik op de knop Make ISO voor het aanmaken van een ISO-bestand. Maak vervolgens een virtuele machine aan in Virtual PC (met bijvoorbeeld 1024 MB RAM geheugen), start deze op en ga naar Extra, Instellingen, selecteer Dvd-station, activeer de optie Een ISO-installatiekopie openen en blader naar het aangemaakte ISO-bestand. Met de optie Ctrl+Alt+Delete in de menubalk kan de virtuele computer opnieuw worden opgestart en wordt er automatisch begonnen met de setup van Windows 7.


TIP: Kijk eventueel ook nog even naar de handleiding van gastschrijver Stefaan de Wilde over het handmatig realiseren van een onbeheerde Windows Vista/Windows 7 setup!

© 2001-2024 - - SchoonePC - Rotterdam - Privacyverklaring