Q&A: Asynchroon geluid en beeld bij videobewerking

zie instructievideo nieuwsbrief #99 op 21:36

Astrid vraagt: "Ik zit met een lastig probleem bij het bewerken van video’s: het geluid loopt asynchroon ten opzichte van het beeld…"

Antwoord: Het uit de pas lopen van beeld en geluid komt mogelijk door de geluidsverbeteringsoptie. Deze is uit te schakelen via het configuratiescherm, onderdeel Geluid, tabblad Afspelen, selecteer het standaard afspeelapparaat (te herkennen aan het groene bolletje), knop Eigenschappen, tabblad Geavanceerd en deactiveer de optie Geluidsverbeteringen inschakelen. Hierna moet het probleem zijn opgelost. Is deze optie niet aanwezig dan ondersteunt de betreffende hardware deze functionaliteit niet, en zal er naar een andere oorzaak gezocht moeten worden.

Asynchroon geluid en beeld: Geluidsverbeteringen inschakelen

© 2001-2021 - - SchoonePC - Rotterdam - Privacyverklaring