Hoe is de stem voor het voorlezen van een andere taal te wijzigen?

Vraag Guy:

Ik heb een Nederlandstalige Windows-versie. Van tijd tot tijd wil ik Engelse of Franse teksten door Edge laten voorlezen, dit klinkt met de Nederlandse stem echter hilarisch! Is daar een oplossing voor?

Antwoord:

Wordt een vreemde taal met een Nederlands accent uitgesproken, dan klinkt dat inderdaad hilarisch! Blijkbaar ontbreekt het taalpakket van de betreffende taal (of is deze nog niet als voorleestaal ingesteld). Een nieuwe taal is te installeren via Instellingen, onderdeel Tijd en taal, sub Taal, knop Een voorkeurstaal toevoegen. Controleer wel eerst of de optie Tekst-naar-spraak (te herkennen aan het in de afbeelding rood onderstreepte icoontje) beschikbaar is voor de betreffende taal, anders gaat het uiteraard niet werken....

Een taal kiezen om te installeren (een voorkeuerstaal toevoegen)

Nu de nieuwe taal is geļnstalleerd, moet deze nog in Edge als voorleestaal worden ingesteld. Selecteer hiervoor een stukje tekst, klik er met rechts op en activeer via het contextmenu de optie Hardop voorlezen. Met het activeren van de voorleesfunctie wordt een werkbalk aan Edge toegevoegd. Selecteer via de knop Instellingen voor stem, optie Spraak de gewenste voorleesstem.

Edge: Spraak instellingen voor stem


© 2001-2023 - - SchoonePC - Rotterdam - Privacyverklaring