Hoe is een app uit de Store te blokkeren?

Vraag:

Zodra de (klein)kinderen achter de computer gaan zitten, worden allerlei spelletjes gedownload en ge´nstalleerd. Is dat te voorkomen?

Antwoord:

Je hebt er inderdaad weinig over te zeggen, want zelfs een gebruikersaccount zonder administratorrechten heeft toegang tot deMicrosoft Store. Je kan dit voorkomen door de Store te blokkeren. Dit gaat het makkelijkst met de (in de vorige nieuwsbrief besproken) Editor voor lokaal groepsbeleid: open de editor en navigeer naar Computerconfiguratie, Windows-instellingen, Beveiligingsinstellingen, klik met rechts op Softwarerestrictiebeleid en voeg met de optie Nieuwe softwarerestrictiebeleidsregels extra opties toe. Klik vervolgens met rechts op de toegevoegde map Extra regels, optie Regel voor nieuw pad en geef Pad de volgende waarde:

%programfiles%\WindowsApps\Microsoft.WindowsStore*

Moet de Store toegankelijk blijven voor administratoraccounts (en dus alleen in geval van standaard gebruikersaccounts worden geblokkeerd), wijzig dan de optie Beveiligingsniveau van Niet toegestaan naar Basisgebruiker.

Store blokkeren vanuit de editor voor lokaal groepsbeleid

Nadat Windows opnieuw is opgestart, is het niet meer mogelijk een nieuwe app via de Store te installeren. Probeer je dat toch, dan toont Windows de melding Deze app is geblokkeerd door de systeembeheerder:

Deze app is geblokkeerd door de systeembeheerder

Wil je toch toegang tot de Store, dan moet je de aangemaakte padregel eerst weer verwijderen (of de optie Beveiligingsniveau wijzigen in Onbeperkt) en Windows opnieuw opstarten. Vergeet dus niet hoe deze blokkade tot stand is gebracht, anders wordt het een tijdrovende zoektocht om deze weer ongedaan te maken!

Andere programma's blokkeren

Op vergelijkbare wijze zijn vele andere (reeds ge´nstalleerde) toepassingen te blokkeren. Met de knop Bladeren kan de locatie van het betreffende programma worden opgespoord en toegevoegd. Gebruik eventueel het *-teken (zie bovengenoemd voorbeeld) ter vervanging van een willekeurige tekenreeks.


ę 2001-2024 - - SchoonePC - Rotterdam - Privacyverklaring