Hoe kom ik van de melding "Uw wachtwoord verloopt over ... dagen" af?

Vraag:

Ik krijg na ruim een maand elke keer weer de vraag om mijn wachtwoord te wijzigen. Is dat uit te schakelen?

Antwoord:

Volgens de standaard instellingen moet het wachtwoord van het (lokale) gebruikersaccount na uiterlijk 42 dagen gewijzigd worden. Meerdere lezers ergerden zich hieraan, ze vonden de frequentie veel te hoog of ze hadden sowieso geen behoefte om het wachtwoord regelmatig aan te passen.

Popup: Uw wachtwoord verloopt over ... dagen

Je kan deze melding uiteraard voorkomen door het wachtwoord simpelweg te verwijderen (via Instellingen, onderdeel Accounts, sub Aanmeldingsopties, onderdeel Wachtwoord, knop Wijzigen, houd het veld voor het nieuwe wachtwoord leeg). Is dat niet gewenst dan kan Windows ook zodanig worden ingesteld dat het wachtwoord ongelimiteerd geldig is. Dit is in te stellen door via de PowerShell (klik met rechts op Start, optie Windows PowerShell (Admin)) het volgende commando te geven:

NET ACCOUNTS /maxpwage:unlimited

Wil je het wachtwoord van gebruikersaccounts toch liever periodiek wijzigen maar is 42 dagen je te snel, geef dan in plaats van unlimited het gewenste aantal dagen op. De actuele instellingen zijn te controleren met het commando NET ACCOUNTS. Houd er verder rekening mee dat deze instelling van toepassing is op alle gebruikersaccounts.

Wachtwoordduur aanpassen via interface (Windows 10 Pro)

Het hiervoor beschreven commando NET ACCOUNTS is van toepassing op alle Windows 10-versies. Deze instelling is bij Windows 10 Pro echter ook via de gebruikersinterface aan te passen: open Lokaal beveiligingsbeleid (op te starten vanuit de zoekfunctie of met het commando SECPOL.MSC), map Accountbeleid, map Wachtwoordbeleid en wijzig bij optie Maximale wachtwoordduur het aantal dagen van 42 in 0 voor een ongelimiteerde periode (of in het gewenste aantal dagen).

Wil je de ongelimiteerde periode alleen voor een specifiek gebruikersaccount toepassen? Start dan vanuit een administratoraccount het uitvoervenster met Win-R, geef het commando LUSRMGR.MSC (of het commando NETPLWIZ, tabblad Geavanceerd, knop Geavanceerd), selecteer in het linker venster de map Gebruikers, dubbelklik in het rechter venster het betreffende gebruikersaccount en activeer de optie Wachtwoord verloopt nooit.


2001-2024 - - SchoonePC - Rotterdam - Privacyverklaring