Hij krijg ik weer toegang tot bestanden?

Vraag van Jan van den Broek:

Na het opnieuw installeren van Windows krijg ik wel toegang tot de back-up op de externe schijf die is geformatteerd met FAT32, de toegang tot de bestanden op een andere schijf met NTFS wordt echter geweigerd. Is daar wat aan te doen?

Locatie is niet beschikbaar

Antwoord:

Dit betreft een rechtenprobleem. In het NTFS-bestandssysteem van de externe schijf is vastgelegd welke gebruikersaccounts toegangsrechten hebben. Dit zorgt logischerwijs voor toegangsproblemen wanneer deze gebruikersaccounts na de herinstallatie van Windows niet meer beschikbaar zijn (bij het bestandssysteem FAT32 speelt deze problematiek niet omdat daarbij geen toegangsrechten worden vastgelegd).

Beheerrechten bestanden aanpassen (Take ownership)

Dit probleem is op te lossen door vanuit een administratoraccount de beheerrechten van de betreffende bestanden aan te passen zodat dit administratoraccount de nieuwe eigenaar wordt. Het uitvoeren van zo'n 'take ownership' gaat via een rechter muisklik op het bestand, optie Eigenschappen, tabblad Beveiliging. Voeg hier (indien nog niet aanwezig) de groep Administrators toe via de knop Bewerken, knop Toevoegen, geef de objectnaam Administrators op en bevestig met de knop OK. Selecteer vervolgens in het venster Machtigingen voor <bestandnaam> de zojuist aangemaakte groep Administrators, activeer de optie Volledig beheer (in de kolom Toestaan) en bevestig met de knop OK.

Machtigingen van bestand wijzigen

LET OP: Kan het bestand hierna nog steeds niet geopend worden, klik dan op tabblad Beveiliging op de knop Geavanceerd, knop Overname inschakelen, knop OK.

Deze handeling moet bij elk ontoegankelijk bestand op de schijf herhaald worden, bewerkelijk dus wanneer het om een grote hoeveelheid bestanden gaat! Door de optie Take ownership aan het contextmenu van de Windows Verkenner toe te voegen (zie de website voor de benodigde registertweak), wordt het een stuk makkelijker om meerdere bestanden tegelijk om te zetten: selecteer de betreffende bestanden, klik met rechts op de selectie, optie Take Ownership (bevestig de pop-up van Gebruikersaccountbeheer met Ja).

Take Ownership

Volgens de standaard Windows-instellingen kan je op deze wijze maximaal 15 bestanden tegelijk omzetten. Met een registertweak is dit aantal ongelimiteerd te verhogen (hoe dit moet, is op de website te lezen). Bij elk bestand moet een pop-up voor akkoord worden weggeklikt, dit is te voorkomen door Gebruikersaccountbeheer tijdelijk uit te schakelen.

Wordt een take ownership op mappen uitgevoerd dan heeft dat geen effect op de onderliggende bestanden. Gaat het om vele submappen dan is het aanpassen van de beheerrechten dus nog steeds bewerkelijk! Er is echter een workaround: geef in de hoofdmap de zoekopdracht * zodat alle bestanden in één overzicht met zoekresultaten worden weergegeven. Vanuit dit overzicht is het vervolgens eenvoudig om alle bestanden tegelijk te selecteren en de take ownership uit te voeren.

© 2001-2024 - - SchoonePC - Rotterdam - Privacyverklaring