Waarom is de optie 'Persoonlijke bestanden en apps behouden' ontoegankelijk?

Nick Schreuders vraagt:

"Ik wil Windows 11 opnieuw installeren vanaf een installatiemedium. Tijdens de setup wordt een venster weergegeven met de vraag wat ik wil behouden. Standaard is de middelste optie geselecteerd: Alleen persoonlijke bestanden behouden. Ik wil deze wijzigen in de eerste optie (Persoonlijke bestanden en apps behouden), deze kan echter niet geactiveerd worden. Ter verklaring staat onderin het venster: U kunt uw bestanden, apps en instellingen niet behouden omdat u Windows 11 wilt installeren in een andere taal dan de taal die u nu gebruikt. Dat begrijp ik niet, want alles is in het Nederlands. Heb je enig idee wat hier aan de hand is?"

U kunt uw bestanden, apps en instellingen niet behouden omdat u Windows 11 wilt installeren in een andere taal dan de taal die u nu gebruikt.

Antwoord:

Wordt deze melding weergegeven dan kan je ervan uitgaan dat Windows oorspronkelijk in een andere taal was geïnstalleerd, waarna de weergavetaal naar het Nederlands is gewijzigd (via Instellingen > Tijd en taal > Taal en regio). Omdat de taal van het installatiemedium niet overeenkomt met de taal van de oorspronkelijke Windows-installatie, kan de setup van de Nederlandstalige versie niet met behoud van de persoonlijke bestanden en apps worden voortgezet.

Dit probleem is op te lossen door de juiste taalversie van het Windows-installatiemedium te gebruiken, bijvoorbeeld Engels of Duits (deze is te downloaden via www.microsoft.com/nl-nl/software-download/windows11; Windows 10: www.microsoft.com/nl-nl/software-download/windows10). Welke taal dit moet zijn, is te achterhalen met één van onderstaande commando’s. Het commandovenster is te openen via een rechter muisklik op Start, optie Terminal (Beheerder) (Windows 10: Windows PowerShell (Admin)):

[CultureInfo]::InstalledUICulture

of:

dism /online /get-intl

Commando voor achterhalen installatietaal Windows: '[CultureInfo]::InstalledUICulture' en 'dism /online /get-intl'


© 2001-2024 - - SchoonePC - Rotterdam - Privacyverklaring