Is de slaapstand met een sneltoets te activeren?

Peter vraagt:

"Op mijn oude toetsenbord had ik een Zzzzz-knop om de slaapstand te activeren. Deze knop ontbreekt op mijn nieuwe toetsenbord waardoor het omslachtiger is geworden om de pc in de slaapstand te zetten. Kan de slaapstand ook met een sneltoets geactiveerd worden?"

Antwoord:

De knop op het oude toetsenbord werd aangestuurd door de bij het toetsenbord behorende software, het is dus geen optie van Windows. Er is wel een trucje waarmee je de slaapstand met een sneltoets kunt activeren. Maak hiervoor een snelkoppeling aan via een rechter muisklik op het bureaublad, optie Nieuw, optie Snelkoppeling en geef bij Geef de locatie van het item op het volgende commando:

rundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState 0,1,0

Geef in het volgende venster een naam voor de snelkoppeling op (bijvoorbeeld 'Slaapstand'). Tot slot moet er nog een sneltoets aan de snelkoppeling worden gekoppeld. Open hiervoor de eigenschappen van de aangemaakte snelkoppeling (via een rechter muisklik) en geef bij de optie Sneltoets een sneltoetscombinatie op (bijvoorbeeld Ctrl-Alt-Z).

Schakel eventueel de sluimerstand uit

Ik moet er wel een kanttekening bij maken. Is de sluimerstand geactiveerd dan zet dit commando de computer namelijk niet in de gebruikelijke slaapstand (waarbij de computer snel ontwaakt), maar in de diepe slaapstand (waarbij het RAM-geheugen naar de interne schijf wordt weggeschreven en de computer uitgeschakeld). Is deze sluimerstand niet gewenst, schakel deze dan uit. Klik hiervoor met rechts op de startknop, optie Terminal (Beheerder) (Windows 10: Windows PowerShell (Admin)) en geef het commando POWERCFG -H OFF (met POWERCFG -H ON wordt de sluimerstand weer ingeschakeld).


2001-2024 - - SchoonePC - Rotterdam - Privacyverklaring