Hoe is de persoonlijke map met schijfletter D: te herstellen?

Vraag Wil Weites:

Ondanks je advies krijg ik de dubbele schijfletter D: niet weg. De originele is DATA (D:), en daar is nu D:\ bijgekomen. heb je een oplossing?

Antwoord:

Aan het icoontje te zien gaat het om een persoonlijke map die normaal 3D-objecten heet, dus niet om een schijf met de naam D:\. Dit probleem is mogelijk ontstaan doordat bij het wijzigen van de standaard opslaglocatie van deze persoonlijke map de D:-schijf is geselecteerd, in plaats van een map. De afgelopen tijd hebben zich echter meer lezers met exact hetzelfde probleem gemeld (maar dan met een van de andere persoonlijke mappen), ik sluit daarom niet uit dat er een andere oorzaak aan ten grondslag ligt.

Gelukkig is het probleem eenvoudig op te lossen door de persoonlijke map (in dit voorbeeld 3D-objecten) terug te zetten naar de oorspronkelijke locatie C:\Gebruikers\inlognaam. Dit gaat via een rechter muisklik op de map, optie Eigenschappen, tabblad Locatie, knop Standaardinstellingen herstellen, knop OK.

Bevestig met de knop Ja wanneer wordt gevraagd de map 3D-objecten op de oorspronkelijke locatie aan te maken. In het volgende venster wordt gevraagd of naast de map ook de bestanden verplaatst moeten worden. Omdat deze map tegelijkertijd als D:-schijf heeft gefunctioneerd, zijn er mogelijk bestanden in opgeslagen die niets te maken hebben met 3D-objecten. Deze vraag kan daarom het beste met de knop Nee worden beantwoord, eventuele 3D-objecten kunnen altijd nog achteraf handmatig (door middel van knippen en plakken) worden overgezet. Start vervolgens de Windows Verkenner opnieuw op, en je zal merken dat ook de mapnaam 3D-objecten weer in ere is hersteld. Desgewenst kan de persoonlijke map hierna weer (door middel van knippen en plakken) vanuit de map C:\Gebruikers\inlognaam\ naar de datapartitie worden verplaatst. Ontbreekt na het verplaatsen het map-icoontje, herstel deze dan met een rechter muisklik op de verplaatste map, optie Eigenschappen, tabblad Aanpassen, knop Standaardinstellingen herstellen.

PS: De persoonlijke map 3D-objecten is enkele jaren geleden geļntroduceerd voor het opslaan van 3D-afbeeldingen met Paint 3D. Ik ken niemand die deze map daadwerkelijk gebruikt. Dat realiseert Microsoft zich inmiddels ook, vandaar dat deze map bij een toekomstige onderdelenupdate minder prominent aanwezig zal zijn (daarnaast zullen de apps Paint 3D en 3D-viewer alleen nog via de Store worden aangeboden).


© 2001-2024 - - SchoonePC - Rotterdam - Privacyverklaring