Hoe zijn partities van een oude schijf te verwijderen?

Vraag Gerard Need:

Ik heb een oude SSD-schijf aangesloten op mijn PC. Het lukt mij echter niet om deze schijf opnieuw te partitioneren, er staan nog een aantal partities op die ik met Schijfbeheer niet kan verwijderen. Weet je een oplossing?

Antwoord:

Lukt het niet om vanuit Schijfbeheer een partitie te verwijderen (met een rechter muisklik op de betreffende partitie, optie Volume verwijderen), probeer het dan eens met DiskPart. DiskPart is een commandogebaseerde tool voor het partitioneren van een schijf en wordt opgestart met het commando DISKPART in de Windows PowerShell (Admin) (te openen met een rechter muisklik op Start). Geef het commando LIST DISK voor het tonen van een overzicht van de aangesloten schijven en controleer eerst of de vermelde schijfnummers overeenkomen met de nummers in Schijfbeheer. Selecteer vervolgens de probleemschijf (in dit voorbeeld schijf 1) met het commando SELECT DISK 1 en geef vervolgens het commando LIST PARTITION voor een overzicht van de partities op de schijf.

Controleer nauwkeurig of de vermelde partities overeenkomen met de in Schijfbeheer weergegeven partities! Ben je er zeker van dat de juiste schijf is geselecteerd, dan kunnen de partities stuk voor stuk worden verwijderd: selecteer de eerste partitie met het commando SELECT PARTITION 1 en verwijder deze met het commando DELETE PARTITION OVERRIDE. Herhaal deze procedure voor alle partities op schijf 1. Sluit DiskPart tot slot af met het commando EXIT en sluit het opdrachtvenster. De schijf kan vervolgens vanuit Schijfbeheer opnieuw worden gepartitioneerd.


2001-2024 - - SchoonePC - Rotterdam - Privacyverklaring