Menu Start, taakbalk, snelstartmenu, sidebar, bureaublad

Deze pagina behandelt alle onderdelen die te maken hebben met de gebruikersinterface van Windows Vista. De instellingen van de verschillende (soms nieuwe) elementen kunnen naar wens worden aangepast waardoor het gebruiksgemak van Windows aanzienlijk verbetert.

Menu Start

Het menu Start (of startmenu) wordt gebruikt om geïnstalleerde programma's snel op te kunnen starten. De lijst programma's in het startmenu is opgedeeld in twee secties: de aan het startmenu vastgemaakte programma's (bovenin) en de recent geopende programma's (onder de horizontale streep). Direct na installatie is het startmenu nog niet echt praktisch ingedeeld: volgens de standaard instellingen wordt het startmenu gevuld met minder relevante programma's terwijl de belangrijkste tools zijn weggestopt in het menuonderdeel Alle programma's. De indeling van het startmenu kan echter naar eigen smaak worden aangepast door programma's aan het startmenu vast te maken (klik met rechts op het programma-icoon en selecteer Aan het menu Start vastmaken, zoals dat in de afbeelding met Windows Update wordt gedaan).

Windows Vista startmenu  Alle programma's van het startmenu van Windows Vista

Standaard programma's vs. Alle programma's

Elk nieuw geïnstalleerd programma voegt in het menuonderdeel Alle programma's een snelkoppeling toe (tenzij daar tijdens de setup niet voor wordt gekozen), zodat het betreffende programma eenvoudig te vinden is. Deze lijst met software kan rommelig overkomen, zeker wanneer er veel programma's zijn geïnstalleerd. Een logische mappenstructuur (zoals verderop wordt beschreven) kan hier wat meer orde in aanbrengen.

HET ZOEKVELD GEBRUIKEN OM EEN PROGRAMMA TE VINDEN

De niet aan het startmenu vastgemaakte programma's kunnen snel worden gevonden door in het zoekveld Zoekopdracht starten (onderin het startmenu) de eerste letters van het gewenste programma in te tikken. De zoekresultaten worden in het startmenu getoond, het gewenste programma kan op deze manier snel worden gevonden.


De eigenschappen van het startmenu wijzigen
Klik met rechts op een leeg gedeelte van het startmenu om de Eigenschappen te bewerken. De onderdelen aan de rechterkant van het startmenu kunnen via het tabblad Menu Start, knop Aanpassen naar wens worden toegevoegd of verwijderd. Zo kunnen de onderdelen Help, Netwerk, Ontspanning, Standaardprogramma's en Verbinden maken eventueel uit het startmenu worden verwijderd en het onderdeel Favorieten worden toegevoegd. Door het alfabetisch ordenen uit te schakelen (optie Menu Alle Programma's op naam sorteren), kan de volgorde van de mappen en programma's in het startmenu naar eigen smaak worden ingedeeld. De volgorde van de snelkoppelingen kan hierna handmatig worden aangepast door de pictogrammen onderling te verslepen. Is het startmenu te klein om alle programma's te tonen, dan kan het formaat van de pictogrammen worden aangepast door de optie Grote pictogrammen gebruiken uit te schakelen. Ook de optie Nieuw geïnstalleerde programma's markeren kan worden uitgezet zodat recent geïnstalleerde programma's niet meer geel worden gemarkeerd in het menuonderdeel Alle Programma's.

Minimaliseer het aantal items in de map Opstarten
Alle in de map Opstarten vermelde items (in het menuonderdeel Alle Programma's) worden automatisch tegelijk met Windows opgestart, zorg er dus voor dat in deze map geen snelkoppelingen naar programma's staan die niet (meer) worden gebruikt. Sommige programma's plaatsen hier bij installatie automatisch een verwijzing naar een klein, aanverwant programmaatje (dat vervolgens dus tegelijk met Windows opstart). Deze zijn zelden zinvol, ze nemen echter wél systeembronnen in beslag en zorgen daarmee voor onnodige vertragingen. Verwijderen dus!

HANDMATIG AANPASSEN VAN HET STARTMENU

De snelkoppelingen in het menuonderdeel Alle Programma's worden op twee verschillende locaties bewaard: één map voor de snelkoppelingen die beschikbaar zijn voor alle gebruikers (C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Menu Start) en één map voor de gebruikersspecifieke snelkoppelingen (C:\Gebruikers\inlognaam\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Menu Start). Met behulp van de Windows Verkenner kunnen snelkoppelingen en submappen naar believen aan deze mappen worden toegevoegd of verwijderd.


Een ander e-mailprogramma of browser als standaard instellen
Na installatie van Windows Vista is Windows Mail in het startmenu ingesteld als standaard e-mailprogramma. Het standaard te gebruiken programma kan eenvoudig worden gewijzigd door met rechts te klikken op de taakbalk en te kiezen voor Eigenschappen, tabblad Menu Start, knop Aanpassen. Hier kan tevens de standaard internetbrowser worden gewijzigd. Controleer gelijk even de instellingen van het onderdeel Standaard Programma's van het configuratiescherm, onderdeel Uw standaard programma's instellen. Hier worden onder andere de standaard programma's voor internet, e-mail, agenda, contactpersonen, foto's en media benoemd.

Standaard map van de Windows Verkenner wijzigen
Via de knop Computer (onderdeel van het startmenu) wordt de Windows Verkenner geopend, standaard in de map Computer. Hoewel deze opstartlocatie best nuttig kan zijn, is het niet altijd de meest praktische opstartmap. Gelukkig is het mogelijk een snelkoppeling naar een voorkeursmap aan het startmenu toe te voegen. Open hiervoor de Windows Verkenner (bijvoorbeeld via Alle Programma's, Bureau-accessoires), blader naar de betreffende voorkeursmap, klik daar met rechts op en kies voor Kopiëren naar, Bureaublad (snelkoppeling maken). Klik vervolgens met rechts op de zojuist aangemaakte snelkoppeling en kies voor Eigenschappen. De weergave van de Windows Verkenner kan via de opdrachtregel bij Doel worden aangepast, zo laat opdracht "D:\" de Windows Verkenner bijvoorbeeld in de root van de D:-schijf uitkomen (tip: kies bij Uitvoeren voor Gemaximaliseerd zodat de Windows Verkenner bij het openen standaard het gehele scherm gebruikt). Nadat de naam van de snelkoppeling is gewijzigd, kan deze naar het startmenu worden gesleept.

De taakbalk

Door met rechts op een leeg gedeelte van de taakbalk te klikken, kunnen de Eigenschappen ervan worden bewerkt. De optie Taakbalk automatisch verbergen kan in Windows Vista beter niet worden gebruikt omdat Windows belangrijke administratormeldingen op die taakbalk toont. Wanneer deze meldingen niet zichtbaar zijn voor de gebruiker, blijft het onduidelijk waarom de gevraagde handeling niet door Windows wordt uitgevoerd. Een verdubbeling van de hoogte van de taakbalk (door de bovenkant van de taakbalk met de muis omhoog te slepen) creëert meer ruimte voor het snelstartmenu en de actieve vensters. Tevens ontstaat er zo meer ruimte om de dag en datum onder de tijd te tonen. Hiervoor moet de taakbalk wel eerst (tijdelijk) worden ontgrendeld (klik met rechts op de taakbalk en deactiveer de optie Taakbalk vergrendelen).

Snelstartmenu (Quick Launch)

Zijn er inmiddels een groot aantal programma's aan het startmenu vastgemaakt, dan blijft er weinig ruimte over voor nieuwe programma's. Ook het onderdeel Alle Programma's wordt al snel rommelig vanwege het grote aantal geïnstalleerde programma's. Er is gelukkig nog een andere oplossing die zowel overzichtelijk als snel werkt: de snelkoppelingen kunnen namelijk ook via het snelstartmenu (ook wel Quick Launch genoemd) worden geactiveerd. Het snelstartmenu staat rechts naast de startknop van Windows. Het menu wordt standaard gevuld met snelkoppelingen naar programma's, en kan eventueel nog worden aangevuld met zelfgekozen programma's en mappen. Afhankelijk van de ingestelde grootte van het menu worden snelkoppelingen onder het »-teken geplaatst (zie afbeelding). Mocht het snelstartmenu niet zichtbaar zijn, dan kan deze worden geactiveerd door met rechts op de taakbalk te klikken en te kiezen voor Werkbalken, Snel starten.

Quick Launch (snelstartmenu) van Windows Vista

De snelkoppelingen zijn met behulp van de Windows-toets in combinatie met een numerieke toets ook zonder gebruik te maken van de muis snel toegankelijk. Zo opent in dit voorbeeld Internet Explorer met de Windows-toets in combinatie met 3 (het IE-icoontje staat als derde in de rij op de taakbalk). Voor deze functionaliteit is het wellicht praktisch de hoogte van de taakbalk te verdubbelen zodat er meer snelkoppelingen (maximaal tien) worden getoond. Het is eventueel mogelijk het snelstartmenu te verbreden, dit gaat echter ten koste van de beschikbare ruimte op de taakbalk. Voor beide wijzigingen moet eerst de taakbalk worden ontgrendeld.

Bureaublad tonen, Flip 3D en het bladeren door programma's
Het snelstartmenu is volgens de Windows-instellingen uitgerust met een aantal standaard snelkoppelingen. De eerste snelkoppeling wordt gebruikt om alle geopende vensters te minimaliseren en direct naar het bureaublad te gaan. Dit is handig wanneer de snelkoppelingen op het bureaublad regelmatig worden gebruikt. De tweede snelkoppeling opent een 3D-omgeving (Flip 3D genoemd) waarin met het scrollwiel van de muis door de openstaande vensters kan worden gebladerd, zodat snel naar een ander programma kan worden overgestapt. Het scrollen door de openstaande vensters kan ook worden aangestuurd door de Windows-toets te combineren met het herhaaldelijk drukken op de TAB-toets. Ook nu kan met de muis door de openstaande vensters worden gebladerd (houd daarbij de Windows-toets ingedrukt). Deze bladerfunctie is een alternatief voor de toetscombinatie ALT-TAB.

Flip 3D voor het scrollen door de openstaande vensters

Het snelstartmenu aanpassen
Het snelstartmenu kan gemakkelijk worden uitgebreid door snelkoppelingen naar het snelstartmenu te slepen en los te laten op het moment dat een vertikaal streepje verschijnt. Toevoegen kan ook door met rechts op een programma of icoontje te klikken en vervolgens te kiezen voor Aan Snel starten toevoegen. Met een klik op het »-teken worden de overige, 'verborgen' items in het snelstartmenu zichtbaar. In het voorbeeld is het snelstartmenu uitgebreid met overzichtelijke mapjes met daarin snelkoppelingen naar alle denkbare programma's. Verwijderen van items uit het snelstartmenu gaat eenvoudig met een rechter muisklik op het betreffende item, kies vervolgens Verwijderen.

Het toevoegen van mappen aan het snelstartmenu
De mappen in het snelstartmenu kunnen handmatig worden aangemaakt, en wel via de Windows Verkenner op de volgende locatie:
C:\Gebruikers\inlognaam\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch

Nieuwe mappen worden aangemaakt door in de verkenner met rechts op een leeg gedeelte onder de bestaande icoontjes te klikken en te kiezen voor Nieuw, Map. Vervolgens kunnen bestaande snelkoppelingen naar de betreffende mapjes worden gekopieerd, bijvoorbeeld vanuit de eerder genoemde mappen van het onderdeel Alle Programma's uit het startmenu.

Extra werkbalk toevoegen
De taakbalk kan worden uitgebreid met extra, aan bestaande mappen gekoppelde werkbalken waarmee snel toegang tot veelgebruikte bestanden kan worden verkregen. Een snelmenu naar de map Documenten kan bijvoorbeeld worden toegevoegd door met rechts op de taakbalk te klikken en te kiezen voor Werkbalken, Nieuwe werkbalk... Selecteer vervolgens een map (bijvoorbeeld de map Documenten). Deze extra werkbalken worden rechts op de taakbalk geplaatst, de onderliggende mappen en bestanden zijn te bereiken via het »-teken. In het voorbeeld is de map SchoonePC toegevoegd, voortaan zijn de documenten in deze map dus snel toegankelijk via de taakbalk!

Extra werkbalk toevoegen

DE TAALBALK VERBERGEN

De Taalbalk (in de menubalk, links naast het systeemvak) bevat informatie over taalinstellingen (invoertaal en toetsenbordindeling). Deze optie kan handig zijn wanneer een tweede taal of toetsenbordindeling is toegevoegd zodat er snel kan worden geswitcht. Is hier echter geen behoefte aan, dan kan de taalbalk worden verborgen door in het configuratiescherm bij het onderdeel Landinstellingen, tabblad Toetsenborden en talen, knop Toetsenborden wijzigen, tabblad Taalbalk de optie Verbergen te activeren. Soms biedt ook dit geen oplossing en moeten de niet gebruikte toetsenbordindelingen op het tabblad Algemeen worden verwijderd (dit voorkomt tevens dat de toetsenbordindeling met de toetscombinatie linker ALT- en SHIFT-toets per ongeluk wordt gewijzigd).


Het systeemvak

Ook het systeemvak (rechts in de taakbalk) kan naar wens worden aangepast. Standaard wordt het systeemvak met veel icoontjes gevuld, gebruiken doen we er echter maar weinig: aanpassen dus! Klik met rechts op de klok of een ander ongebruikt gedeelte van het systeemvak en kies Eigenschappen, tabblad Systeemvak. Hier kan via de knop Aanpassen worden aangegeven welke pictogrammen standaard zichtbaar moeten zijn en welke achter het pijltje verborgen worden. De ingebouwde Windows-functies zoals de klok, de icoontjes voor het geluidsvolume, de netwerkverbinding en het energieniveau voor een laptop kunnen ook op dit tabblad worden verborgen.

Datum in het systeemvak tonen
Het systeemvak is standaard voorzien van een klok. Door de taakbalk in hoogte te verdubbelen, kan ook de dag van de week en de datum worden toegevoegd. Door te klikken op de datum/tijd opent het venster Eigenschappen voor Datum en tijd. Via het tabblad Extra klokken kunnen eventueel twee extra klokken (met verschillende tijdzones) aan het pop-upvenster worden toegevoegd.

Het systeemvak van Windows Vista

De Sidebar

De Sidebar is een verticale kolom op het bureaublad van Vista die naar eigen smaak met diverse gadgets ingericht kan worden. In Windows Vista staan al enkele standaard gadgets klaar om direct te installeren (zoals klokken in diverse smaken, een kalender, snel zoeken in de contactpersonen, een miniatuur diavoorstelling van persoonlijke foto's, aandelenkoersen, notities, RSS-feeds en actuele weerberichten). Gadgets kunnen worden toegevoegd door met rechts op de sidebar te klikken en te kiezen voor Gadgets toevoegen. Met de optie Meer gadgets downloaden (rechtsonder) zijn nog een aantal handige gadgets beschikbaar. Microsoft biedt geen ondersteuning meer voor deze functie. Alleen de meest populaire gadgets kunnen nog worden gedownload, de Nederlandstalige zijn helaas niet meer verkrijgbaar.

Het is jammer dat de ruimte voor de sidebar beperkt is. Gelukkig kunnen gadgets ook naar het bureaublad worden versleept zodat ze alsnog (eventueel vergroot) weergegeven kunnen worden. Wordt de sidebar veel gebruikt, dan is het wellicht prettiger deze continu op de voorgrond te laten staan: klik hiervoor met rechts op de sidebar en kies voor Eigenschappen en activeer de optie Sidebar bevindt zich altijd op de voorgrond van andere vensters. Het maximaliseren van programmavensters wordt hiermee beperkt tot het resterende bureaubladoppervlak (de naar het bureaublad verplaatste gadgets blijven op de achtergrond). Gebruikers van een breed beeldscherm zullen deze ruimte niet eens missen, voor de beeldschermen met een lage resolutie is het wellicht minder handig. Gebruikers van twee of meer schermen kunnen bij de Eigenschappen instellen op welk beeldscherm de sidebar moet worden getoond.

TIP: De gadgets op de sidebar kunnen voor een aanzienlijk trager systeem zorgen. Is de vertraging erg hinderlijk, dan is het verstandiger de sidebar standaard uit te schakelen. Dat kan bij de Eigenschappen van de sidebar door de optie Sidebar starten als Windows wordt opgestart uit te vinken.

Het bureaublad

De bureaubladachtergrond wijzigen
Wilt u het saaie bureaublad pimpen met een leuke achtergrondafbeelding of wel-licht met een diavoorstelling van uw eigen foto's? Dat kan als volgt worden ingesteld: klik met de rechter muisknop op een leeg gedeelte van het bureaublad en kies in het contextmenu de optie Aan persoonlijke voorkeuren aanpassen, link Bureaubladachtergrond (met de knop Bladeren kan eventueel een plaatje uit een map met persoonlijke foto's worden geselecteerd). Bij selectie van meer dan één afbeelding wordt automatisch de diashow geactiveerd (de positie van de afbeelding en het interval kunnen naar wens worden ingesteld). Jammer genoeg biedt deze functie geen ondersteuning voor meerdere beeldschermen waardoor op elk beeldscherm dezelfde foto wordt getoond.

AUTOMATISCH ROULEREN BUREAUBLADACHTERGROND

Het automatisch (met een vooraf ingestelde frequentie) laten rouleren van de bureaubladachtergrond kan ook met de tool John's Background Switcher (download: www.johnsadventures.com/software/backgroundswitcher/) worden gerealiseerd. Dit programma biedt ondersteuning voor meerdere beeldschermen zodat op elk scherm een andere afbeelding kan worden getoond! Zie de pagina over het automatisch wijzigen van de bureaubladachtergrond voor meer informatie over deze tool.


Snelkoppelingen op het bureaublad plaatsen
Wordt een programma of bestand vaak geopend dan is het zinvol een snelkoppeling op het bureaublad te plaatsen. Dat kan eenvoudig vanuit de Windows Verkenner door met rechts op het (al dan niet uitvoerbare) bestand te klikken, gevolgd door Kopiëren naar, Bureaublad (snelkoppeling maken). Zodra een snelkoppeling op het bureaublad is aangemaakt, kan deze overigens naar elke willekeurige locatie worden verplaatst!

Kopiëren naar (in het contextmenu)  Bureaublad (snelkoppeling maken)

Standaard snelkoppelingen zoals de prullenbak kunnen worden toegevoegd (of verwijderd) via het onderdeel Persoonlijke instellingen van het configuratiescherm (tevens bereikbaar met een rechter muisklik op het bureaublad gevolgd door Aan persoonlijke voorkeuren aanpassen), optie Bureaubladpictogrammen wijzigen (links in het taakvenster).

TIP: Wilt u een persoonlijk bestand via het bureaublad toegankelijk maken, plaats deze dan in de map met persoonlijke documenten en maak via het contextmenu een snelkoppeling naar dit bestand. Worden bestanden namelijk direct op het bureaublad geplaatst dan is de kans groot dat er wel eens eentje per ongeluk wordt verwijderd...

Bureaubladpictogrammen ordenen
De bureaubladpictogrammen kunnen netjes worden geordend door met rechts op een leeg gedeelte van het bureaublad te klikken en vervolgens te kiezen voor Beeld, Automatisch schikken. Eventueel kan hier ook de optie Pictogrammen uitlijnen op raster worden ge(de)activeerd.

Grootte bureaubladpictogrammen wijzigen
Vindt u de bureaubladpictogrammen te groot of juist te klein? Het formaat kan eenvoudig worden gewijzigd door het bureaublad te activeren (klik met links op het bureaublad), de CTRL-toets in te drukken en tegelijkertijd het wieltje van de muis op of neer te scrollen. Let wel op: door het verkleinen of vergroten van pictogrammen kan de rangschikking op het bureaublad worden gewijzigd. Aangezien de indeling alleen handmatig weer kan worden hersteld, is een waarschuwing wel op zijn plaats...

HET MINIMALISEREN VAN PROGRAMMA'S

Worden snelkoppelingen op het bureaublad veel gebruikt, dan zullen de openstaande programmavensters regelmatig moeten worden geminimaliseerd. Hoewel dit ook kan door alle openstaande programma's stuk voor stuk handmatig te minimaliseren (of te sluiten), is er een beduidend snellere methode. Met de snelkoppeling Bureaublad weergeven in het snelstartmenu kunnen de geopende vensters namelijk met één klik allemaal tegelijk worden geminimaliseerd.


OPENINGSLOCATIE PROGRAMMA PERMANENT VASTLEGGEN

Voor velen een bron van irritatie: programma's die steeds maar weer op dezelfde ongewenste plek en/of in een ongewenst formaat openen. Hoewel Windows de laatst toegepaste locatie- en formaatwijziging zou moeten onthouden, blijkt dit in de praktijk zelden het geval. Er is gelukkig een simpele oplossing: klik met de rechter muisknop op de linker bovenhoek van het venster (indien aanwezig op het venstericoontje), kies Formaat wijzigen en wijzig de vensterranden door met de muis aan de hoeken en/of de randen te trekken. Herhaal deze procedure indien nodig totdat de nieuwe locatie permanent vastligt. Zo simpel...


 


Automatisch tekst toevoegen in naam snelkoppeling uitschakelen
Een nieuw aangemaakte snelkoppeling wordt standaard voorzien van de tekst - Snelkoppeling zodat duidelijk is dat het om een snelkoppeling gaat. Deze niet bijzonder nuttige aanvulling kan eventueel via het register worden uitgeschakeld: start de registereditor, navigeer naar de registersleutel HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer, wijzig de (binaire) registerwaarde link van 0000 1A 00 00 (of welke andere waarde dan ook...) in 0000 00 00 00 en herstart de computer.

Het pijltje van de snelkoppelingen verwijderen
Snelkoppelingen worden door middel van een overlay (een extra plaatje dat over de pictogrammen wordt gelegd) voorzien van een pijltje om duidelijk te maken dat het om een snelkoppeling gaat. De pijltjes zijn eventueel te verwijderen door met de registereditor de registerwaarde IsShortcut uit de registersleutels HKCR\lnkfile en HKCR\piffile te verwijderen en de computer te herstarten. De pijltjes worden hersteld door de registerwaarde IsShortcut weer aan beide registersleutels toe te voegen (als tekenreekswaarde zonder waarde).

De optie "Bureaublad (snelkoppeling maken)" herstellen
De optie Bureaublad (snelkoppeling maken) wil nog wel eens op onverklaarbare wijze uit het contextmenu verdwijnen. Dit is gelukkig eenvoudig te herstellen: open de map SendTo in de Windows Verkenner (C:\Gebruikers\loginnaam\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo; eenvoudig te openen met het commando SHELL:SENDTO). Maak in deze map een nieuw tekstbestand aan (via ALT-Bestand, Nieuw, Tekstdocument, deze krijgt standaard de naam Nieuw tekstdocument.txt). Klik met rechts op dit bestand, kies Naam wijzigen en wijzig de naam (inclusief de extensie .txt) in Bureaublad (snelkoppeling maken).DeskLink.

TIP: Op vergelijkbare wijze kunnen ook veelgebruikte opslaglocaties (zoals mappen met foto's, video's of muziekbestanden) aan het contextmenu worden toegevoegd: maak (via het contextmenu...) een snelkoppeling naar de betreffende map op het bureaublad en verplaats deze (met knippen en plakken) naar de map SendTo.

Positie bureaubladpictogrammen veiligstellen en terugzetten
Staan de bureaubladpictogrammen om wat voor reden weer eens door elkaar? Met DesktopOK (download: www.softwareok.com/?seite=Freeware/DesktopOK; de taal is met het vlaggetje linksonder te wijzigen in Nederlands) kan een back-up van de pictogrammen worden gemaakt (knop Opslaan) zodat ze altijd weer kunnen worden hersteld (knop Terugzetten). De positie van de pictogrammen wordt standaard vastgelegd in het bestand DesktopOK.ini (op dezelfde locatie als het uitvoerbare bestand). Desgewenst kan de pictogramindeling ook (via de menubalk, DesktopOK, optie Pictogramindeling opslaan als ‘*.dok’) in een apart DOK-bestand worden opgeslagen zodat is over te zetten naar een andere computer of na een herinstallatie van Windows kan worden teruggezet  (optie Pictogramindeling laden uit ‘*.dok’).

TIP: Komen de iconen niet meer overeen met wat ze ooit waren dan kan dat worden hersteld door de IconCache te legen. Sluit alle programma’s af, start de Opdrachtprompt (opstarten als administrator) en geef achtereenvolgens de volgende commando’s:

ie4uinit.exe –ClearIconCache
taskkill /IM explorer.exe /F
DEL "%localappdata%\IconCache.db" /A
shutdown /r /f /t 00

Schermresolutie en beeldscherminstellingen

Het beeldscherm is het belangrijkste element bij de interactie met de computer, zorg er dus voor dat deze goed is afgesteld! Met een rechter muisklik op het bureaublad, optie Aan persoonlijke voorkeuren aanpassen, onderdeel Beeldscherminstellingen kan de resolutie worden gecontroleerd (deze moet bij voorkeur overeenkomen met de technische specificaties van de aangesloten monitor). Elk scherm heeft weer andere optimale instellingen: voor een 17 inch- of kleiner beeldscherm is een resolutie van 1024*768 pixels veelal prima geschikt, voor grotere schermen kom je al snel uit op 1280*1024 pixels (of zelfs 1600*1200 pixels), en voor breedbeeldschermen zijn de verhoudingen wéér anders...Platte schermen hebben één specifieke optimale resolutie, elke andere instelling geeft een slechtere beeldkwaliteit (dit wordt veroorzaakt doordat er bij een 'verkeerd' gekozen schermresolutie tussen de pixels moet worden geïnterpoleerd/geëxtrapoleerd). Raadpleeg daarom de technische specificaties in de meegeleverde handleiding voordat de resolutie wordt aangepast. Verhoog (indien mogelijk) tevens de hoeveelheid getoonde kleuren naar 32-bits voor de maximaal haalbare kleurdiepte. Gelukkig kiest Windows Vista in de meeste gevallen automatisch de juiste resolutie en de optimale hoeveelheid kleuren zodat deze doorgaans niet meer handmatig aangepast hoeven te worden. Klik vervolgens op de knop Geavanceerde instellingen en open het tabblad Beeldscherm om desgewenst de verversingsfrequentie te verhogen naar minimaal 75 Hertz zodat het beeld rustiger wordt (let op: een te hoge verversingsfrequentie verkort de levensduur).

LET OP: Een te hoge verversingsfrequentie verkort de levensduur!

GEAVANCEERDE INSTELLINGEN GRAFISCHE KAART

Om echt het maximale uit het beeldscherm en grafische kaart te halen, kunnen de instellingen eens tot het maximaal haalbare worden aangepast. Het meest geschikte programma hiervoor is PowerStrip (download: www.entechtaiwan.com/util/ps.shtm). Met PowerStrip kunnen tal van instellingen van het beeldscherm en grafische kaart direct worden aangepast. Een waarschuwing bij dit programma is echter op zijn plaats, want bij onjuist gebruik bestaat de kans op permanente beschadiging als gevolg van oververhitting. Lees daarom zorgvuldig de documentatie en lees de tips. PowerStrip ondersteunt overigens bijna alle grafische kaarten. De tool GPU-Z (download: www.techpowerup.com/gpuz/) kan eventueel worden gebruikt om de technische gegevens van de grafische kaart te achterhalen.


Lettergrootte en cursor aanpassen
Zijn de letters vanwege de hoge resolutie nauwelijks meer te lezen, dan kan eventueel de lettergrootte worden aangepast. Dit kan bij het onderdeel Lettertype groter of kleiner maken (DPI) in het taakvenster van de Persoonlijke instellingen, knop Aangepaste DPI. Het vergroten naar 110 of 115% is vaak al een hele verbetering. Bij een hoge resolutie is de cursor (het verticale streepje) in de tekstverwerker vaak lastig terug te vinden. Deze wordt beter zichtbaar door het twee- of driemaal zo dik te maken via het configuratiescherm, onderdeel Toegankelijkheidscentrum, De computer beter leesbaar maken, De dikte van de knipperende aanwijzer instellen.

Werken met meerdere beeldschermen

Het is tegenwoordig populair de computer te voorzien van een groot scherm (19 inch of groter) of een tweede beeldscherm. Binnen Windows is het eenvoudiger om met twee beeldschermen te werken in plaats van met één hele grote. De reden is simpel: met twee schermen is het mogelijk een venster te maximaliseren naar het actieve scherm, de helft van het bureaublad (in plaats van naar het gehele bureaublad zoals dat bij één beeldscherm het geval is). Vensters kunnen gemakkelijk van het ene naar het andere scherm worden verschoven, mits ze niet gemaximaliseerd zijn. De positie van de beeldschermen ten opzichte van elkaar kan via het onderdeel Persoonlijke instellingen van het configuratiescherm, optie Beeldscherminstellingen worden vastgelegd.

De taakbalk uitbreiden naar meerdere beeldschermen
Het is jammer dat Windows geen mogelijkheden bevat om ook de taakbalk over meerdere beeldschermen te spreiden. Het programma MultiMon taskbar (download: www.mediachance.com) biedt die mogelijkheid wel! Met deze tool wordt het geopende venster op de taakbalk van het beeldscherm getoond waarop deze actief is. Elk venster krijgt een extra knop waardoor het venster met een simpele klik naar het andere scherm verplaatst kan worden, ook wanneer deze is gemaximaliseerd. Optioneel kan de historie van het clipboard op een extra taakbalk worden getoond. Een minpuntje is de achterhaalde vormgeving van de gratis versie (de commerciële versie heeft niet alleen een betere vormgeving maar ook meer functionaliteit).

Bureaubladachtergrond stretchen over meerdere beeldschermen
Ook het gebruik van een aparte bureaubladachtergrond per beeldscherm wordt niet door Windows 7 ondersteund. Met behulp van fotobewerkingssoftware is het gelukkig redelijk eenvoudig een dergelijke dubbele (of zelfs driedubbele) bureaubladachtergrond zelf te maken. Zo'n achtergrond wordt gemaakt door de gewenste afbeeldingen in een nieuwe, brede afbeelding aan elkaar te plakken. De grootte van de te gebruiken afbeeldingen is gelijk aan de ingestelde resolutie van de beeldschermen. Bijvoorbeeld: voor twee beeldschermen met elk een resolutie van 1280*1024 pixels moet de totale bureaubladachtergrond 2560*1024 pixels groot worden. Pas de resolutie van de foto's aan (in dit voorbeeld moet elke afbeelding dus 1280*1024 groot zijn), plak ze vervolgens aan elkaar en sla het geheel op als een nieuwe afbeelding (die uiteindelijk weer 2560*1024 pixels groot is). Wijzig vervolgens op normale wijze de bureaubladachtergrond: klik daarvoor met rechts op het bureaublad en blader naar de nieuwe afbeelding via Aan persoonlijke voorkeuren aanpassen, optie Bureaubladachtergrond en kies onderin bij Hoe moet de afbeelding worden weergegeven? voor de middelste optie (Naast elkaar).

Twee verschillende bureaublad achtergronden weergeven.

TIP: Helaas zijn er binnen Windows geen mogelijkheden om elke aangesloten monitor te voorzien van een eigen bureaubladachtergrond. Dit probleem kan worden opgelost met een tool als John's Background Switcher.

Aero Glass-interface

Beschikt de grafische kaart over voldoende capaciteiten, dan start Windows Vista automatisch op in de geavanceerde Aero Glass-interface. Deze kenmerkt zich door transparantie van de geopende vensters. Deze interface belast de processor van de grafische kaart (GPU) aanzienlijk waardoor de hardwarevereisten vrij hoog zijn. Windows Vista maakt gebruik van het nieuwe Windows Device Driver Model (WDDM), de grafische kaart moet daarom minimaal ondersteuning bieden voor DirectX 9. Is de Aero Glass-interface te zwaar voor de grafische kaart, dan wordt automatisch teruggevallen op een wat minder veeleisende weergave. De Aero Glass-interface kan geheel naar eigen wens worden aangepast bij het onderdeel Persoonlijke instellingen van het configuratiescherm, optie Kleur en vormgeving van vensters (een wijziging wordt direct toegepast in het openstaande venster).

Aero Glass interface: kleur en vormgeving van vensters

Visuele effecten minder veeleisend instellen
Treden er aanzienlijke vertragingen op bij het openen, minimaliseren, maximaliseren, verplaatsen en sluiten van vensters, dan kunnen de visuele effecten beter minder veeleisend worden ingesteld. Hierdoor wordt de grafische kaart minder belast, waardoor deze geen vertragingen meer veroorzaakt. Het uitschakelen van de doorzichtigheid (zie afbeelding) kan aanzienlijk schelen, met name wanneer er sprake is van een oudere grafische kaart of wanneer de grafische berekeningen door de processor zelf worden uitgevoerd omdat een grafische kaart ontbreekt. Er zijn meer opties, te vinden via de link Eigenschappen van klassieke vormgeving openen voor meer kleuropties onderaan het venster Kleur en vormgeving van vensters. Hier kan eventueel worden teruggeschakeld naar het Windows Vista Basic kleurenschema (of zelfs naar de klassieke weergave). Onderstaande afbeelding laat rechts een fragment van een venster in Aero Glass-interface zien en links een venster in Basic-interface.

Klassieke vormgeving vs Aero Glass-interface

Door bij de knop Effecten (in hetzelfde venster) enkele effecten uit te schakelen, kan extra prestatiewinst worden behaald (met name de optie De inhoud van het venster tijdens het slepen weergeven is belastend voor het systeem). Het is overigens aan te raden de optie ClearType actief te houden omdat deze het lezen van teksten vanaf het beeldscherm aanzienlijk veraangenaamt.

Visuele effecten: ClearType

Geavanceerde systeeminstellingen aanpassen
De geavanceerde systeeminstellingen bieden nog veel meer mogelijkheden voor het aanpassen van de visuele effecten. Ga hiervoor naar het onderdeel Systeem van het configuratiescherm, Geavanceerde systeeminstellingen (links in het taakvenster), tabblad Geavanceerd, knop Instellingen bij het onderdeel Prestaties. Door visuele effecten uit te schakelen, kunnen de systeemprestaties worden geoptimaliseerd. Optimale systeeminstellingen (met behoud van enkele visuele effecten) worden verkregen door alle opties uit te schakelen, met uitzondering van Bureaubladsamenstelling inschakelen, Miniatuurweergaven in plaats van pictogrammen weergeven (toont de verkleinde foto's), Vallende schaduw voor namen van pictogrammen op bureaublad gebruiken (oftewel de transparantie van de achtergrond van de pictogrammen op het bureaublad), Visuele stijlen op vensters en knoppen toepassen en Zachte randen rond schermlettertypen weergeven (de functie ClearType).

Geavanceerde systeeminstellingen: visuele prestaties verbeteren

 
 
 
 

© 2001-2017 - - SchoonePC - Rotterdam - The Netherlands