Compatibiliteit software met Windows Vista

Hoewel er in het Windows Vista-besturingssysteem ingrijpende wijzigingen zijn doorgevoerd, hebben de meeste programma’s uit het Windows XP-tijdperk daar geen last van. Sterker nog: in de meeste gevallen is upgraden van de software zelfs niet eens nodig! Dit is mede te danken aan de symbolische koppelingen (vergelijkbaar met snelkoppelingen) waarmee de standaard bestandslocaties van Windows XP zijn doorgelinkt naar de nieuwe locaties binnen Windows Vista. Zo worden programma's die nog gebruik willen maken de map Documents and Settings (de XP-map voor data en instellingen) met behulp van symbolische koppelingen achter de schermen doorverwezen naar de nieuwe locaties (de mappen Gebruikers en ProgramData). Ook de werking van het register is niet wezenlijk veranderd ten opzichte van voorgaande Windows-versies. Veel programma’s kunnen dus nog steeds zonder al te veel problemen worden gebruikt.

Problemen met Gebruikersaccountbeheer
Hoewel de meeste voor Windows XP geschreven programma's dankzij de symbolische links dus ook onder Windows Vista naar behoren functioneren, zijn er een aantal die niet goed overweg kunnen met de extra beveiligingen van Windows Vista (Gebruikersaccountbeheer en de beperkte beheerrechten) waardoor ze tijdens het gebruik foutmeldingen vertonen. Deze problemen zijn vaak op te lossen door het beveiligingsniveau (al dan niet tijdelijk) te verlagen, en anders wil de compatibiliteitsmodus nog wel eens soelaas bieden. Tenzij anders vermeld, functioneren de op deze website behandelde programma’s prima onder Windows Vista. Moet een programma met aanvullende administratorrechten worden uitgevoerd of Gebruikersaccountbeheer tijdelijk worden uitgeschakeld, dan staat dat vermeld.

Programma als administrator uitvoeren

Door programma's met administratorrechten uit te voeren, worden veruit de meeste door de extra beveiliging en de beperkte beheerrechten veroorzaakte compatibiliteitsproblemen opgelost. Een programma heeft standaard geen administratorrechten, deze kunnen echter wel gemakkelijk tijdelijk worden toegewezen door met rechts op (een snelkoppeling naar) een programma te klikken en te kiezen voor Als administrator uitvoeren. Administratorrechten kunnen ook permanent worden toegewezen door met rechts op de snelkoppeling naar het programma te klikken en te kiezen voor Eigenschappen, tabblad Snelkoppeling, knop Geavanceerd en de optie Als administrator uitvoeren te activeren. Functioneert een programma niet naar behoren of komt er steeds een foutmelding, voer deze dan eens uit met administratorrechten!

GEBRUIKERSACCOUNTBEHEER UITSCHAKELEN?

De op Windows XP gebaseerde programma's die niet overweg kunnen met de aangescherpte beveiligingsmaatregelen van Windows Vista zullen tijdens installatie en/of gebruik foutmeldingen vertonen. Hoewel dit probleem soms kan worden omzeild door Gebruikersaccountbeheer uit te schakelen (via het onderdeel Gebruikersaccounts van het configuratiescherm) is dat uit veiligheidsoogpunt niet aan te bevelen. Deze programma’s kunnen dan beter met aanvullende administratorrechten worden uitgevoerd.


Beperkte machtigingen
De problematiek van de beperkte machtigingen is gerelateerd aan die van de administratorrechten. Zonder rechten om wijzigingen aan te brengen, wordt het een programma onmogelijk gemaakt gegevens of instellingen weg te schrijven naar de daarvoor bedoelde locaties. Zo is het zonder extra schrijfrechten niet mogelijk gegevens en instellingen weg te schrijven naar een map als C:\Program Files (wat op zich ook wel logisch is, want daar horen ze feitelijk niet thuis). Het probleem met de beperkte schrijfrechten kan in veel gevallen worden opgelost door het programma als administrator uit te voeren. Als alternatief kan ook worden gekozen om alsnog schrijfrechten aan de betreffende map toe te wijzen: klik met rechts op de map en selecteer Eigenschappen, tabblad Beveiliging, knop Bewerken (of de knop Geavanceerd), activeer de optie Volledig beheer voor de betreffende gebruiker(s).

Virtual Store: virtualisatie van gegevens
Veel mappen zijn in Windows Vista beveiligd, zodat een programma zonder extra schrijfrechten geen wijzigingen kan aanbrengen. De map C:\Program Files is een voorbeeld van zo'n beveiligde map waarin een programma alleen met administratorrechten wijzigingen kan aanbrengen. Veel oudere programma's proberen echter in deze map bestanden te plaatsen, hetgeen zonder de juiste machtigingen onmogelijk is. In Windows Vista wordt virtualisatie van gegevens (oftewel de Virtual Store) gebruikt als oplossing voor het ontbreken van deze schrijfrechten. Omdat de oorspronkelijke locatie vanwege de beperkte machtigingen ontoegankelijk is, worden de bestanden in de VirtualStore geplaatst. Het programma wordt op deze wijze om de tuin geleid, zonder dat het hiervan op de hoogte wordt gebracht. Virtualisatie vindt per gebruiker plaats, de persoonlijke wijzigingen worden per gebruiker in de map C:\Gebruikers\inlognaam\AppData\Local\VirtualStore opgeslagen. De Virtual Store kan bijvoorbeeld de submappen Program Files en/of ProgramData met daarin de door de betreffende gebruiker aangebrachte specifieke wijzigingen. Alle gebruikers moeten de door virtualisatie getroffen instellingen dus apart wijzigen waardoor andere gebruikers daar geen last van (maar ook geen baat bij) hebben!

VIRTUALISATIE UITSCHAKELEN

Virtualisatie veroorzaakt veel problemen. Zo worden bestanden op meerdere locaties opgeslagen (iedere gebruikersaccount heeft zijn eigen virtuele bestanden), waardoor het lastig wordt ze te traceren. Is het gebruik van virtualisatie niet wenselijk en moeten aangebrachte wijzigingen voor alle gebruikers van toepassing zijn? Voorzie de gevirtualiseerde map (de originele map) dan van schrijfrechten voor alle gebruikers. Klik daarvoor met rechts op de map, kies Eigenschappen, tabblad Beveiliging en zet bij Gebruikers de machtigingen voor de map op Volledig beheer. Is deze methode te omslachtig, dan kan het betreffende programma eventueel ook als administrator worden uitgevoerd door met rechts op de snelkoppeling te klikken en te kiezen voor Eigenschappen, tabblad Snelkoppeling, knop Geavanceerd.


Programma uitvoeren in compatibiliteitsmodus

Compatibiliteitsproblemen zijn vaak simpel op te lossen door het programma in Windows XP compatibiliteitsmodus uit te voeren: deze modus bootst de eigenschappen van Windows XP na waardoor het programma als het ware om de tuin wordt geleid. De compatibiliteitsmodus kan worden toegepast door met rechts op de snelkoppeling te klikken en te kiezen voor Eigenschappen, tabblad Compatibiliteit. Hier kan bijvoorbeeld worden aangegeven van welk besturingssysteem de eigenschappen moeten worden nagebootst. Bij het onderdeel Instellingen kan worden geëxperimenteerd met de weergave-instellingen en bij onderdeel Bevoegdheidsniveau kan (zoals hierboven staat beschreven) het programma als administrator worden uitgevoerd zodat problemen met beheerrechten kunnen worden omzeild. Helaas biedt deze functie niet altijd een oplossing.

Compatibiliteit oudere software onder Windows Vista

TIP: Functioneert een ouder programma nog steeds niet naar behoren, dan biedt een virtuele computeromgeving binnen het huidige besturingssysteem wellicht een bruikbaar alternatief. Met de gratis software Virtual PC van Microsoft (download: www.microsoft.com/nl-NL/download/details.aspx?id=3702) is het aanmaken van een virtuele computeromgeving goed te doen. Zorg ervoor dat Windows en andere software binnen die virtuele omgeving niet nogmaals worden geactiveerd, aangezien in de virtuele omgeving een nieuwe computer wordt gesimuleerd (inclusief dito hardware)!

 
 
 
 

© 2001-2017 - - SchoonePC - Rotterdam - The Netherlands