Een USB-herstelstation maken

Als alternatief voor een recoverysysteem kan het besturingssysteem ook met behulp van een USB-herstelstation worden hersteld. Een USB-herstelstation is feitelijk een USB-stick met daarop een back-up van de Windows-installatiebestanden. Het USB-herstelstation is buiten Windows om op te starten zodat het besturingssysteem te allen tijde opnieuw kan worden ge´nstalleerd, dus ook wanneer Windows niet meer wil opstarten! En omdat de procedure via USB verloopt, is het ook nog eens een ideale oplossing voor apparaten zonder DVD-speler zoals tablets en menig laptop. Ook voor minder ervaren computergebruikers is mijn advies een USB-herstelstation te maken. Het is niet ingewikkeld en het helpt je vrijwel zeker uit de brand wanneer Windows er de brui aan geeft!

LET OP: Heeft de fabrikant een recoverypartitie aangebracht dan is het verstandig eerst hiervan een herstelkopie te maken vˇˇrdat een herstelkopie van de gehele Windows-installatie wordt gemaakt (je hebt dan dus twee USB-sticks nodig). Dit om te voorkomen dat de recoveryprocedure niet meer kan worden opgestart.


USB-herstelstation maken van de recoverypartitie

Het maken van een USB-herstelstation is eenvoudig: open via het configuratiescherm, onderdeel Herstel de optie Een herstelstation maken en activeer de optie Kopieer de herstelpartitie vanaf de pc naar het herstelstation. Plaats een USB-stick van 8 of 16 GB (naar gelang de benodigde grootte) en klik op de knop Volgende om de recoverypartitie naar de USB-stick weg te schrijven. Met de link De herstelpartitie verwijderen aan het einde van de wizard kan de recoverypartitie worden geformatteerd zodat de gebruikte schijfruimte weer beschikbaar komt. Het advies is hier geen gebruik van te maken omdat daarmee net zo goed een willekeurig andere partitie verwijderd kan worden, met alle gevolgen van dien! Daarnaast is het aan te bevelen eerst het aangemaakte USB-herstelstation te testen voordat de recoverypartitie definitief wordt verwijderd. Formatteren kan achteraf altijd nog worden uitgevoerd met Windows Schijfbeheer...

LET OP: Is een door de fabrikant aangebrachte recoverypartitie aanwezig maar wordt deze niet herkend dan kan de optie Kopieer de herstelpartitie vanaf de pc naar het herstelstation niet worden geactiveerd. U ontkomt er dan niet aan het herstelstation te maken op basis van de Windows-installatie (zie verderop). Zet dan wel eerst Windows terug naar de fabrieksinstellingen (zie de handleiding van de betreffende fabrikant) zodat de back-up met zekerheid vrij is van eventuele ingeslopen fouten en vervuiling, het is anders onverstandig om achteraf de recoverypartitie te verwijderen!

USB-herstelstation maken van de complete Windows-installatie

Op vergelijkbare wijze, zij het met wat extra inspanning, kan een USB-herstelstation worden gemaakt op basis van de actuele Windows-installatie. Is niet met zekerheid te zeggen dat de Windows-installatie probleemvrij is, voer dan eerst een herinstallatie (dan wel een recovery) van Windows uit om te voorkomen dat eventuele problemen in de systeemback-up worden ingebakken. Installeer desgewenst ook nog de laatste Windows-updates, hardware drivers en aanvullende software zodat het veilig te stellen systeem up-to-date is.

Controleer eerst of er een door de fabrikant aangebracht recoverysysteem aanwezig is. Start hiervoor de Opdrachtprompt met administratorrechten (toegankelijk via het Win-X startmenu) en geef het commando recimg /ShowCurrent. Is dat het geval, zet deze dan eerst volgens bovenstaande procedure op een USB-stick voordat u verdergaat. Maak vervolgens met het commando mkdir C:\Win81-Recovery een map aan waarin met het commando recimg -CreateImage C:\Win81-Recovery een kopie van de installatie wordt weggeschreven (let op, dit proces kan erg lang duren!). Wijzig daarna met het commando rename C:\Win81-Recovery\CustomRefresh.wim install.wim de naam van het automatisch aangemaakte imagebestand RefreshImage.wim in install.wim. Tot slot kan het imagebestand met het commando REAGENTC /SetOSImage /Path C:\Win81-Recovery\INSTALL.wim /Index 1 worden geregistreerd als standaard herstelbestand van Windows. De opdrachtprompt ziet er dan als volgt uit (de opdrachten zijn rood onderstreept):

LET OP: Een systeemherstelkopie neemt veel ruimte in beslag. Is er onvoldoende ruimte op de C:-schijf beschikbaar, probeer het dan op een andere partitie door in de commando's de schijfletter C: te wijzigen.

De herstelkopie overzetten op USB-stick

Nadat de herstelkopie is gemaakt kan deze via het configuratiescherm, onderdeel Herstel, optie Een herstelstation maken worden weggeschreven naar de USB-stick (aan de hand van het gemaakte WIM-bestand geeft de wizard automatisch de benodigde capaciteit aan). Laat de optie Kopieer de herstelpartitie vanaf de pc naar het herstelstation aangevinkt (is deze ontoegankelijk dan zijn de laatste twee commando's waarschijnlijk niet correct uitgevoerd) en klik op Volgende om de herstelkopie naar de USB-stick weg te laten schrijven.

LET OP: De omvangrijke map Win81-Recovery kan altijd weer opnieuw worden aangemaakt, en kan dus net zo goed (met behulp van de Windows Verkenner) weer worden verwijderd nadat het USB-herstelstation succesvol is aangemaakt.

Opstarten vanaf het USB-herstelstation

Door de computer vanaf het zojuist aangemaakte USB-herstelstation te laten opstarten, kan Windows altijd weer eenvoudig in ere worden hersteld. Start de computer niet op vanaf de stick dan zal de boot order in de UEFI/BIOS moeten worden aangepast. Het mag duidelijk zijn dat de USB-stick goed moet worden bewaard (en dus niet voor andere doeleinden wordt gebruikt), deze is immers nodig wanneer er onherstelbare problemen met Windows zijn ontstaan!

ę 2001-2019 - - SchoonePC - Rotterdam - Privacyverklaring