Waarom wordt bij openen van Outlook elke keer het wachtwoord gevraagd?

Vraag Ron van Rhijn:

Ik werk met Outlook 2016. Bij het openen wordt elke keer het wachtwoord van mijn e-mailaccount gevraagd. Ik word er horendol van dat het wachtwoord niet wordt onthouden en ik deze bij het opstarten van Outlook elke keer opnieuw moet invullen.

Antwoord:

Weet je zeker dat het juiste wachtwoord wordt opgegeven (hetgeen is te controleren door aan te melden op de webmail van het betreffende e-mailadres), dan zit het probleem bij de opslag van de accountgegevens. Dit is het makkelijkst op te lossen door het betreffende account simpelweg uit Outlook te verwijderen en vervolgens opnieuw toe te voegen.

Wordt een POP-account uit Outlook verwijderd dan wordt het bijbehorende archief (het lokaal opgeslagen PST-bestand met alle ontvangen en verzonden e-mail) afgesloten. Om weer toegang tot dit archief te krijgen, moet bij het opnieuw toevoegen van het e-mailaccount weer een koppeling met het afgesloten PST-bestand worden gemaakt (zie afbeelding).

Nieuw account in Outlook bestaand PST-bestand laten gebruiken

Deze koppeling is bij IMAP-accounts niet nodig: dit protocol is er namelijk op gebaseerd dat het e-mailarchief online bij de e-mailprovider is opgeslagen. Bij de eerste keer synchroniseren moeten alle berichten (inclusief mappenstructuur) opnieuw gedownload worden, dit kan een tijdje duren. Voordeel van IMAP is wel dat je niet bang hoeft te zijn dat je berichten kwijtraakt wanneer je het account uit Outlook verwijdert.

TIP: Als alternatief kan de inhoud van het oorspronkelijke PST-bestand ook met behulp van de Wizard importeren en exporteren in het reeds geopende PST-bestand worden geļmporteerd. Deze wizard is te starten via tabblad Bestand, taak Opties, onderdeel Geavanceerd, knop Exporteren, optie Gegevens uit een ander programma of bestand importeren, Outlook-gegevensbestand (.pst).


© 2001-2023 - - SchoonePC - Rotterdam - Privacyverklaring