Q&A: Na verloop van tijd verdwijnt e-mail uit Outlook (AutoArchiveren)

zie instructievideo nieuwsbrief #88 op 19:17

H. Gerrits vraagt: "Na het lezen van uw nieuwsbrief verplaats ik het e-mailbericht altijd naar de map MENNO SCHOONE zodat ik deze op een later moment nog eens nader kan bestuderen. Na verloop van tijd blijken ze echter te verdwijnen, ik durf ze daarom niet meer in die map te zetten. Heeft u een idee hoe dat kan?"

Antwoord: Dit is een bekend verschijnsel van Outlook en wordt veroorzaakt door het automatisch archiveren van oude e-mailberichten. Dit is te voorkomen door het automatisch archiveren uit te schakelen via tabblad Bestand, taak Opties, onderdeel Geavanceerd, onderdeel AutoArchiveren, knop Instellingen voor AutoArchiveren, deactiveer de optie Elke x dagen.

Outlook: elke 14 dagen AutoArchiveren uitschakelen zodat e-mail ouder dan 6 maanden niet meer wordt verplaatst naar het bestand ARCHIVE.PST

Eerder gearchiveerde e-mailberichten kunnen met behulp van de wizard Importeren en exporteren vanuit het ARCHIVE.PST-bestand naar het huidige PST-bestand worden teruggezet, zodat ze weer gewoon vanuit Postvak In toegankelijk zijn. Deze wizard is te starten via tabblad Bestand, taak Opties, onderdeel Geavanceerd, onderdeel Exporteren, knop Exporteren, kies Gegegevens uit een ander programma of bestand importeren, Outlook-gegevensbestand (.pst).

Als alternatief kan het archiefbestand ook als map aan Outlook worden toegevoegd (via tabblad Bestand, knop Accountinstellingen, optie Accountinstellingen, tabblad Gegevensbestanden, knop Toevoegen) zodat de gearchiveerde e-mailberichten direct vanuit de linker navigatiestructuur toegankelijk zijn (en van daaruit weer kunnen worden teruggesleept naar Postvak IN).

2001-2024 - - SchoonePC - Rotterdam - Privacyverklaring