Q&A: Datum én tijd in het systeemvak

Leo Appels vraagt: "Mijn probleem waarvoor ik nergens een oplossing vind: op een laptop zie je bij de klokweergave veelal ook de datum, op een desktop enkel het uur. Kan ik op een desktop ook die dagweergave instellen?"

Antwoord: Naar ik vermoed worden de pictogrammen op de taakbalk bij u verkleind weergegeven zodat er meer op de taakbalk geplaatst kunnen worden. Dit heeft echter tot gevolg dat de taakbalk minder hoog wordt weergegeven waardoor er geen ruimte meer is voor de datum. Door de pictogrammen op de normale grootte weer te geven, wordt de taakbalkhoogte vergroot waardoor er weer ruimte komt voor de datum. Klik hiervoor met rechts op de taakbalk, optie Eigenschappen, tabblad Taakbalk en deactiveer de optie Kleine taakbalkknoppen gebruiken. Het gaat hier dus om een instelling en niet zo zeer om een specifiek probleem voor desktopcomputers.

Taakbalk: Kleine taakbalkknoppen gebruiken

© 2001-2024 - - SchoonePC - Rotterdam - Privacyverklaring