Hoe is een bezet bestand te verwijderen?

Vraag van Paul:

Ik wil een bestand verwijderen maar krijg de melding dat dit niet kan omdat hij geopend is. Is daar een oplossing voor?

Bestand in gebruik

Antwoord:

Zolang een bestand door een proces bezet wordt gehouden, is deze niet te verwijderen. Het betreffende proces moet dus eerst worden gestopt, en dat gaat het makkelijkst door het bijbehorende programma af te sluiten. Vaak is uit de melding wel op te maken om welk programma het gaat (zo is in bovenstaand voorbeeld te lezen dat het bestand door Camtasia bezet wordt gehouden). Heb je echter geen idee om welk programma het gaat, maak dan gebruik van de Windows PowerToy File Locksmith om het proces te stoppen. Nadat de PowerToys zijn geÔnstalleerd en File Locksmith is geactiveerd, kan het onbekende proces worden achterhaald via een rechter muisklik op het betreffende bestand, optie Meer opties weergeven, optie Wat maakt van dit bestand gebruik?. Zodra het proces met de knop Taak beŽindigen is beŽindigd, kan het bestand alsnog worden verwijderd.

Fiile Locksmith: Wat maakt van dit bestand gebruik?

Komt het probleem na een herstart van Windows vanzelf weer terug dan wordt dat waarschijnlijk veroorzaakt doordat het betreffende programma automatisch met Windows opstart. Dit is op te lossen door deze uit het opstartproces van Windows te halen (via Instellingen > Apps > Opstarten). Staat het programma er niet tussen dan wordt deze wellicht als service opgestart. Deze is uit te schakelen met de systeemconfiguratie-app MSCONFIG: geef het commando MSCONFIG (in de zoekfunctie), tabblad Services, activeer de optie Alle Microsoft-services verbergen, achterhaal de betreffende service, schakel deze uit, bevestig met de knop OK en herstart Windows.

© 2001-2024 - - SchoonePC - Rotterdam - Privacyverklaring