Hoe is de melding om een pagina te vertalen uit te schakelen?

Vraag Jos Mordang:

In de browser Edge krijg ik steeds de vraag om de pagina te vertalen. Kan deze melding uitgezet worden?

Antwoord:

Deze pop-up wordt weergegeven wanneer de content op een website in een andere taal is geschreven dan de in Edge als voorkeurstaal ingestelde taal (deze is te achterhalen via de knop Instellingen en meer (de drie puntjes), optie Instellingen, onderdeel Talen). Via de knop Meer in de pop-up, opties xxx nooit vertalen of xxx altijd vertalen worden meldingen voor de betreffende taal in het vervolg verborgen. Deze handeling is specifiek voor de gedetecteerde taal, en zal dus bij elke andere taal herhaald moeten worden.

Edge: pagina's laten vertalen

Heb je aangegeven dat een taal altijd vertaald moet worden en wil je dat graag terugdraaien? Dit kan via de knop Vertaald (in de adresbalk), deactiveer optie Pagina's uit xxx altijd vertalen. Is gekozen voor xxx nooit vertalen dan verdwijnt de knop Vertaald uit de adresbalk waardoor het iets ingewikkelder is om de pop-up weer terug te krijgen: open de instellingen van Edge via de knop Instellingen en meer (de drie puntjes), optie Instellingen, onderdeel Talen, onderdeel Voorkeurstalen en verwijder de betreffende taal via de knop met de drie puntjes. Hierna wordt de pop-up weer getoond voor de betreffende taal.

Edge: pagina's vertalen

Is het vertalen van pagina's überhaupt ongewenst, schakel de pop-up dan in zijn geheel uit via de knop Instellingen en meer (de drie puntjes), optie Instellingen, onderdeel Talen, optie Aanbieden om pagina's te vertalen die in een taal zijn geschreven die ik niet kan lezen.

© 2001-2024 - - SchoonePC - Rotterdam - Privacyverklaring