Windows Vista functies (Fotogalerie, Ouderlijk toezicht, Taakplanner, Mobiliteitscentrum, Synchronisatiecentrum)

Op deze pagina worden een aantal veelgebruikte functies van Windows Vista beschreven, zoals de zoekfunctie, het branden van CD's en DVD's met de Windows Verkenner, de opdrachtprompt, de Windows Fotogalerie, het knipprogramma, het Back-upcentrum, het Mobiliteitscentrum voor laptops, het Synchronisatiecentrum en het Windows Mobile Apparaatcentrum (zoals PDA's en MDA's).

Zoekfunctie

De zoekfunctie van Windows Vista (startmenu, Zoeken) is niet alleen snel toegankelijk via het startmenu, maar is ook een stuk geavanceerder Ún sneller ten opzichte van de voorgaande versies! Dat de zoekfunctie sneller is geworden, wordt veroorzaakt doordat de indexering onder Windows Vista sterk is verbeterd. Standaard wordt de inhoud van een groot aantal persoonlijke bestanden en het e-mailarchief (waaronder ook het archief van Windows Mail en Outlook) ge´ndexeerd waardoor het zoeken binnen deze gegevens aanzienlijk wordt versneld. Indexering van bestanden is een continu proces en vindt alleen plaats op de momenten dat Windows niet actief wordt gebruikt: er kan dus wat tijd verstrijken voordat de indexering geheel op orde is.

Indexering aanpassen
De instellingen van de indexering kunnen worden aangepast bij het onderdeel Opties voor indexeren van het configuratiescherm, een venster toont hoeveel bestanden inmiddels zijn ge´ndexeerd (zie afbeelding). Zodra er nieuwe persoonlijke bestanden worden aangemaakt, worden deze automatisch ge´ndexeerd. Voor optimaal gebruik van de zoekfunctie is het belangrijk dat de juiste bestanden worden ge´ndexeerd. Niet elke map met bestanden wordt standaard meegenomen in de indexering. Met de knop Wijzigen, knop Alle locaties weergeven kunnen specifieke mappen desgewenst aan de lijst worden toegevoegd (of juist verwijderd). Is de map met persoonlijke bestanden verhuisd naar een andere partitie, dan is het verstandig deze wijziging ook door te voeren in de indexering. Voor het versnellen van de eerste indexering kan de slaapstand beter even worden uitgeschakeld.

Opties voor het indexeren van bestanden

De knop Geavanceerd biedt nog wat extra aanpassingsmogelijkheden, zoals het opnieuw laten samenstellen van de index bij indexeringsproblemen, het naar een snellere schijf verplaatsen van de indexlocatie (dit kan nuttig zijn wanneer gebruik wordt gemaakt van een systeemback-up) en het in de indexering meenemen dan wel uitsluiten van bepaalde bestandstypen. Op de pagina optimaliseren van de Windows Services staat beschreven hoe de indexeringsservice in zijn geheel kan worden uitgeschakeld.

Zoeken met de Windows Verkenner
Met het zoekvenster rechts bovenin de Windows Verkenner kan eenvoudig binnen de geselecteerde map of schijf naar bestanden worden gezocht. Wordt de betreffende locatie nog niet meegenomen bij de indexering, dan zal het zoeken trager verlopen (te zien aan het 'vollopen' van het groene balkje bovenin het venster). In een aantal gevallen wordt onder de menubalk ook een gele balk getoond met de opmerking Zoekopdrachten duren mogelijk langer in niet-ge´ndexeerde locaties. Klik hier om deze locaties te indexeren... (zie afbeelding). Door deze balk te activeren, wordt deze locatie voortaan ook meegenomen bij de indexering.

Zoekresultaten Windows Vista

De zoekfunctie in de Windows Verkenner is van grote waarde wanneer wordt gezocht naar een bestand waarvan de locatie (map) onbekend is. Op het moment dat in het zoekveld wordt begonnen met het invoeren naar een gerelateerd woord, worden gelijk de mogelijke resultaten getoond. Het is voor het uiteindelijke resultaat niet noodzakelijk dat de betreffende bestanden zijn ge´ndexeerd, indexering verhoogt echter wel de zoeksnelheid.

TIP: Het komt wel eens voor dat een bestand niet gevonden wordt omdat het een systeem- en/of verborgen bestand betreft. Via de knop Geavanceerd zoeken kunnen ook deze bestanden worden meegenomen in de zoekresultaten.

Windows Media Center

Windows Vista Home Premium en Ultimate zijn uitgerust met het Windows Media Center waarmee de computer voor multimediadoeleinden gebruikt kan worden. Is de computer uitgerust met een voor Windows Media Center gecertificeerde TV-tunerkaart, dan kunnen de verschillende TV-zenders moeiteloos via het televisiekabelsignaal worden bekeken. Met een via de internetverbinding up-to-date gehouden programmagids kunnen de favoriete programma's worden opgenomen en in het MPEG2-bestandsformaat op de harde schijf worden opgeslagen.

CD's en DVD's branden met de Windows Verkenner

Onder Windows Vista is het mogelijk om zonder extra software gegevens op een CD of DVD te branden. Plaats hiervoor een CD-R(W) of DVDR(W) in de brander en bereid deze eventueel in het gewenste formaat voor wanneer daarom wordt gevraagd. Vervolgens kunnen de bestanden met de Windows Verkenner naar de brander worden gekopieerd. Klik hierna op de knop Sessie sluiten om het brandproces af te sluiten of op de knop Op schijf branden in de menubalk om de bestanden definitief op CD of DVD te branden. Het branden van muziek-CD's kan overigens direct vanuit de Windows MediaPlayer!

DVD branden: lege schijf voorbereiden

Windows DVD Maker en Windows Movie Maker

Windows Vista Home Premium en Ultimate zijn uitgerust met Windows DVD Maker en Windows Movie Maker (startmenu, Alle programma's). Met Windows DVD Maker is het een fluitje van een cent om van persoonlijke video's en foto's een MPEG2 video-DVD te maken (een bestandsformaat dat op elke DVD-speler kan worden afgespeeld). Met de link Opties rechts onderin het venster kunnen de standaard opties (zoals de instellingen voor het afspelen van de DVD, het tonen van het DVD-menu, de hoogte-/breedteverhouding en de video-indeling) eventueel worden gewijzigd.

Het programma Windows Movie Maker is zeer geschikt voor geavanceerde bewerkingen op bestaande videofragmenten. Met behulp van een storyboard (inclusief tijdlijn) en diverse effecten en overgangen kunnen videofragmenten tot een professioneel uitziende film met geluid en achtergrondmuziek worden samengevoegd. Met de knop Film publiceren wordt Windows DVD Maker gestart, zodat de film op DVD kan worden gebrand. Voor beide programma's is het noodzakelijk dat de grafische kaart ondersteuning biedt voor DirectX 9.

Windows Fotogalerie

Windows Vista is voorzien van een nieuw fotobeheerprogramma, Windows Fotogalerie, waarmee foto's kunnen worden ge´mporteerd, beheerd en eventueel bewerkt. Het programma detecteert automatisch nieuwe foto's op de harde schijf en kan deze ordenen op basis van opslaglocatie, datum, aangemaakt label of classificatie op basis van een 5-sterrensysteem (de classificatie wordt in het bestand opgeslagen). Foto's kunnen vanuit Windows Fotogalerie ook gemakkelijk als bijlage per e-mail worden verzonden, waarbij de bestandsgrootte van de foto desgewenst kan worden verkleind. Met de knop Film maken wordt Windows DVD Maker gestart, zodat snel een foto-DVD kan worden gebrand. Microsoft heeft bij de ontwikkeling van Windows Fotogalerie goed gekeken naar de producten van de concurrentie, zoals het fotobeheerprogramma Picasa van Google.

TIP: Werkt de diavoorstelling van Windows Fotogalerie niet (meer)? Dit probleem wordt vermoedelijk veroorzaakt door de beperkte mogelijkheden van de grafische kaart. Meestal kan dit met een registerwijziging worden opgelost: start de registereditor en voeg de DWORD-waarde WinSATScore met de waarde 0 toe aan de registersleutel HKCU\Software\Microsoft\Windows Photo Gallery\Slideshow. Heeft dit niet geholpen, voeg dan tevens de DWORD-waarde ForceSoftwareRender met de waarde 1 toe aan de registersleutel HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows Photo Gallery.

Ouderlijk toezicht

Wilt u enige controle uitoefenen op het doen en laten van uw kinderen op de PC? Kijk dan eens naar de functie Ouderlijk toezicht (bereikbaar via het configuratiescherm): een administrator kan hier namelijk voor elk gebruikersaccount een aantal beperkingen instellen. Zo is het mogelijk het Windows Vista-webfilter (voor het selectief tonen van websites) te activeren, tijdslimieten in te stellen, het spelen van spellen toe te staan op basis van een classificatie en een lijst met toegestane programma's te beheren. Er kan dagelijks of wekelijks een activiteitenrapport worden samengesteld zodat duidelijk wordt wat de betreffende gebruiker uitvoert op de computer. Zorg er dan wel voor dat de kinderen geen toegang hebben tot een account met administratorrechten!

LET OP: Vanaf het moment van uitproberen van Ouderlijk toezicht wordt bij het aanmelden gecontroleerd of de administratoraccounts zijn voorzien van een wachtwoord. Voor zover bekend kan deze terugkerende melding alleen worden uitgeschakeld door vanaf dat moment het account te voorzien van een wachtwoord.

Opdrachtprompt

Via de Opdrachtprompt kunnen commando's worden opgegeven voor handelingen die niet op andere wijze kunnen worden doorgevoerd. De opdrachtprompt wordt standaard zonder administratorrechten opgestart, waardoor bepaalde opdrachten niet uitgevoerd kunnen worden. De opdrachtprompt wordt met administratorrechten opgestart door met rechts op het icoontje Opdrachtprompt (startmenu, Alle Programma's, Bureau-accessoires) te klikken en te kiezen voor Als administrator uitvoeren. Het is nˇg handiger wanneer de opdrachtprompt standaard als administrator wordt uitgevoerd, dit kan worden ingesteld via de optie Eigenschappen, tabblad Snelkoppeling, knop Geavanceerd. Met het commando CMD in het zoekveld van het startmenu kan de Opdrachtprompt overigens sneller worden opgestart. Door tijdens het bevestigen van het commando (met de ENTER-toets) de toetscombinatie CTRL-SHIFT vast te houden, wordt het commando CMD op dat moment uitgevoerd mÚt administratorrechten.

De opdrachtprompt kent in Windows Vista twee handige nieuwe functies: MLINK (voor het aanmaken van een link naar een bestand of map) en ROBOCOPY (voor het kopiŰren van bestanden, deze werkt beter dan de onder Windows XP beschikbare commando's COPY en XCOPY). Gebruik de commando's MLINK/? en ROBOCOPY/? voor een beschrijving van deze functies. Het commando MLINK is bijvoorbeeld handig wanneer de databases van de Windows Kalender, Windows Live Contacts en/of de RSS-feeds verplaatst moeten worden (meer hierover op de pagina over het verplaatsten van de persoonlijke data naar een datapartitie). De mogelijkheden van het oude commando CACLS (voor het beheren van gebruikersrechten) zijn onder Windows Vista ingeperkt, maar de functionaliteit is in uitgebreidere vorm beschikbaar onder het commando ICACLS.

GEWENSTE LOCATIE OPENEN VANUIT DE VERKENNER

De opdrachtprompt wordt gestart met het invoeren van het commando CMD in het zoekveld van het startmenu. Het kost vervolgens enige moeite om, met behulp van het commando CD, naar de gewenste locatie te navigeren. Gelukkig kan dit ook makkelijker: klik in het rechter venster van de Windows Verkenner met rechts op de gewenste map terwijl tegelijkertijd de SHIFT-toets wordt ingedrukt, kies vervolgens de optie Opdrachtvenster hier openen uit het contextmenu.


Knipprogramma

Het Knipprogramma (startmenu, Alle Programma's, Bureau-accessoires), nieuw in Windows Vista, is een handige tool voor het maken van een afdruk van (een gedeelte van) het scherm. De rode rand waarmee het selectiegebied is bepaald, wordt standaard ook in de schermafdruk weergegeven. Het vastleggen van dit selectiekader kan worden uitgeschakeld door de optie Selectiekader weergeven na het vastleggen van knipsels (onder de knop Opties) te deactiveren.

Taakplanner

Dankzij de Taakplanner (bereikbaar via het configuratiescherm, onderdeel Systeembeheer) worden vele taken van Windows automatisch uitgevoerd zodra aan de voor die taken ingestelde voorwaarden wordt voldaan. Een voorbeeld van zo'n geplande taak is de voorgeprogrammeerde wekelijkse defragmentatie van de harde schijf (een standaard instelling van Windows), terug te vinden via Taakplanner, Bibliotheek voor Taakplanner, Microsoft, Windows, Defrag. Dubbelklik op een taak om wijzigingen in de instellingen aan te kunnen brengen. De verschillende tabbladen en opties spreken voor zich. Het is ook mogelijk zelf een taak aan te maken met de opdracht Taak maken (in het rechter actiescherm): handig voor het automatisch laten uitvoeren van opdrachten!

Back-upcentrum

Windows Vista Business en Windows Vista Ultimate zijn voorzien van een back-uptool waarmee specifieke bestanden of zelfs een image van de gehele harde schijf (bijvoorbeeld een systeemback-up) kan worden gemaakt. Deze functionaliteit is een waardevolle aanvulling op systeemherstel en het maken van schaduwkopieŰn van persoonlijke bestanden.

Back-up van bestanden
Met het Back-upcentrum (bereikbaar via het configuratiescherm) is het mogelijk back-ups te maken en deze op te slaan op een andere partitie, een externe netwerklocatie, een externe harde schijf of te branden op een CD of DVD. Na het maken van de eerste back-up kan gelijk een synchronisatietaak worden gepland, zodat de aangemaakte back-up vervolgens regelmatig met de laatste wijzigingen wordt geactualiseerd. Tijdens het maken van een back-up kan zonder problemen worden doorgewerkt.

Back-upcentrum: back-up van bestanden of de gehele computer maken

Helaas zijn de instelmogelijkheden wel wat beperkt.Daarnaast is het bij gebruik van een externe harde schijf als opslaglocatie vaak prettiger de back-up handmatig te maken zodat de externe schijf na synchronisatie kan worden uitgezet. Bijkomend voordeel bij het maken van handmatige back-ups is dat er tot het moment van handmatig synchroniseren altijd nog kan worden teruggegrepen op een oude, nog werkende versie van een bestand. Als goed alternatief voor deze back-upmethode kan wellicht beter gebruik worden gemaakt van synchronisatiesoftware zoals SyncBack en/of Dropbox (met online opslagruimte).

Systeemback-up
Met de back-uptool van Windows kan ook een back-up van het gehele systeem worden gemaakt, hetgeen bijzonder snel wordt uitgevoerd. De aangemaakte systeemback-up neemt jammer genoeg wel erg veel ruimte in beslag. Deze systeemback-up kan worden teruggezet via de geavanceerde opstartopties van de veilige modus (druk op F8 tijdens het opstarten van Windows) of door op te starten vanaf de Windows-installatieschijf (kies voor Uw computer herstellen, selecteer de betreffende Vista-partitie en kies in het scherm Opties voor systeemherstel voor Windows Complete PC terugzetten). Ook bij het maken en terugzetten van een systeemback-up gaat de voorkeur uit naar externe back-upsoftware. Het kost wellicht wat meer tijd en moeite om het op te zetten, maar het maken en terugzetten van de systeemback-up werkt op deze wijze uiteindelijk sneller en efficiŰnter.

TIP: Is er geen behoefte aan de back-upmelding in de taakbalk, dan kan deze worden uitgeschakeld via de service Windows Back-up.

Mobiliteitscentrum voor laptops

Het Mobiliteitscentrum (bereikbaar via het configuratiescherm of met de toetscombinatie Windows-toets-X) biedt laptopgebruikers een snel toegankelijk menu met relevante configuratie-instellingen. Via dit centrum kunnen diverse onderdelen (zoals het geluid, een externe monitor en de draadloze netwerkverbinding) worden in- of uitgeschakeld. Ook de instellingen van het synchronisatiecentrum en het energieschema kunnen hier worden gewijzigd.

Mobiliteitscentrum voor laptops

Synchronisatiecentrum

Via het Synchronisatiecentrum (bereikbaar via het configuratiescherm) is het mogelijk verschillende computers en apparaten met elkaar te laten synchroniseren. Het synchroniseren van de bestanden tussen twee verschillende computers kan echter alleen wanneer beide PC's zijn aangesloten op hetzelfde netwerk, Ún de ene PC toegang heeft tot de gedeelde map van de andere PC. Voor elk aangesloten apparaat waarmee gesynchroniseerd gaat worden, moet een 'synchronisatierelatie' worden ingesteld, zodat het Synchronisatiecentrum in actie kan komen wanneer er contact is gelegd. Het Windows Mobile Apparaatcentrum is dÚ aangewezen plek om mobiele apparaten (bijvoorbeeld de PDA of de MDA) op de computer aan te sluiten en te verbinden (voor meer informatie, zie verderop). Het Synchronisatiecentrum kan vervolgens deze aangesloten apparaten synchroniseren.

Synchronisatiecentrum voor het synchroniseren van gegevens

Offline toegang tot gedeelde mappen
Het offline beschikbaar maken van bestanden in een netwerkmap zorgt ervoor dat er te allen tijde mee kan worden gewerkt, terwijl er niet noodzakelijk toegang tot deze bestanden hoeft te zijn. Een netwerkmap wordt offline beschikbaar gemaakt door er met rechts op te klikken en vervolgens te kiezen voor Altijd beschikbaar voor offline gebruik. Hierdoor blijft een kopie van de bestanden beschikbaar, ondanks het feit dat de computer met de gedeelde bestanden niet aan staat. Zodra de gedeelde netwerkmap weer toegankelijk is, vindt synchronisatie plaats zodat de computers weer van de laatste versie zijn voorzien.

Ook een permanente netwerkverbinding (waarbij een schijfletter aan de netwerkmap wordt toegekend) kan offline beschikbaar worden gemaakt. Een dergelijke verbinding kan via de menubalk van de Windows Verkenner worden aangemaakt (gebruik de linker ALT-toets voor het tonen van de menubalk), Extra, Netwerkverbinding maken (zie voor meer informatie de pagina over het delen van bestanden met een netwerkmap). Het synchronisatieschema kan geheel naar wens worden aangepast via de knop Schema (zo is het bijvoorbeeld verstandig een synchronisatie te starten zodra bij de computer met de gedeelde netwerkmap wordt aangemeld). De overige instelmogelijkheden zijn terug te vinden bij het onderdeel Offline-bestanden van het configuratiescherm. Zie voor het synchroniseren van bestanden ook de pagina's over Dropbox en het maken van back-ups voor alternatieve synchronisatiesoftware.

Windows Mobile Apparaatcentrum

Voor het synchroniseren van een zakagenda (PDA, MDA) wordt gebruik gemaakt van het Synchronisatiecentrum. Er moet echter additionele software (Windows Mobile Apparaatcentrum) worden ge´nstalleerd zodat ook het synchroniseren met Microsoft Outlook mogelijk wordt (dit kan gek genoeg niet met het Synchronisatiecentrum!). Windows Mobile Apparaatcentrum wordt doorgaans automatisch gedownload en ge´nstalleerd zodra het apparaat wordt aangekoppeld, maar kan ook handmatig van de website van Microsoft worden gedownload (download: http://support.microsoft.com/kb/931937/nl).

Is deze extra functionaliteit van het Windows Mobile Apparaatcentrum eenmaal ge´nstalleerd, dan is het maken van een synchronisatieverbinding doorgaans geen enkel probleem meer. In het centrum kan worden aangegeven welke gegevens (zoals de contactpersonen, de agenda, e-mail, taken, notities, favoriete websites en bestanden) gesynchroniseerd moeten worden. Om ruimte te besparen, worden oude afspraken bij synchronisatie van het apparaat verwijderd. Door de instellingen voor synchronisatie te wijzigen, kan worden bepaald tot hoeveel weken terug de historie van de agenda op het mobiele apparaat moet worden behouden. Na het wijzigen van de standaard instellingen wordt het mobiele apparaat voortaan automatisch bij aankoppeling gesynchroniseerd (in het systeemvak wordt dan het icoontje van het Synchronisatiecentrum getoond). Op bovengenoemde Microsoft-pagina is meer informatie te vinden over het synchroniseren van mobiele apparaten.

Synchroniseren van mobiele apparaten (MDA, PDA)

 
 
 
 

ę 2001-2017 - - SchoonePC - Rotterdam - The Netherlands