Installeren hardware drivers Windows Vista

Windows apparaatbeheerVoor het goed functioneren van de hardware is het noodzakelijk de juiste hardware drivers te installeren. Om de gebruiker het zoekwerk naar deze drivers zoveel mogelijk uit handen te nemen, is Windows standaard uitgerust met een grote database met enkele tienduizenden hardware drivers. Tijdens de setup van Windows worden al zoveel mogelijk hardware drivers ge´nstalleerd. In het onderdeel Apparaatbeheer (te bereiken via het configuratiescherm) staan de inmiddels door Windows gedetecteerde en ge´nstalleerde hardware-items (de met een geel uitroepteken gemarkeerde apparaten zijn voor Windows onbekend en daarom nog niet van een driver voorzien).

Drivers installeren
Staan er na het doorlopen van de Windows-setup nog niet herkende hardware-items in het Apparaatbeheer, dan kunnen deze wellicht alsnog via Windows Update worden ge´nstalleerd. Biedt ook dit niet de oplossing, dan moet worden teruggevallen op de door de fabrikant geleverde drivers. Deze worden doorgaans bij aanschaf van de hardware op een CD/DVD meegeleverd, het is echter beter de driver van de website van de fabrikant te downloaden zodat met zekerheid de meest recente versie wordt ge´nstalleerd. De meeste hardware is voorzien van een goede installatiehandleiding. Door deze nauwkeurig te volgen, worden onverwachte installatieproblemen zoveel mogelijk voorkomen. Het installeren van de driver komt meestal enkel neer op het uitvoeren van het installatiebestand, de procedure voltrekt zich vervolgens (bijna) automatisch. In sommige gevallen is het daarna nog wel noodzakelijk de computer opnieuw op te starten.

LET OP: Veel bij hardware meegeleverde CD's bevatten naast de installatiebestanden ook extra software waarvan je je kunt afvragen of deze wel nodig zijn. Zo wordt bij draadloze netwerkadapters meestal software meegeleverd voor het tot stand brengen van de draadloze verbinding terwijl Windows voor dit doel al beschikt over de service WLAN AutoConfig... Wees dus terughoudend met het installeren van de meegeleverde software!

Houd het systeemvak overzichtelijk
Veel programma's en drivers plaatsen standaard een icoontje rechts onderin het systeemvak. Vaak is dit onnodige vulling van het beeldscherm omdat het icoontje sporadisch of nooit wordt gebruikt, het icoontje kan dan beter uit het systeemvak worden verwijderd. Was het tijdens de setup van de software niet mogelijk de optie voor een icoontje (ook wel 'tray-icoon' of 'System Tray Icon' genoemd) uit te vinken, dan kan het meestal achteraf nog worden verwijderd via de ge´nstalleerde software zelf of via een rechter muisklik op het icoontje in het systeemvak.

Onbekende hardware achterhalen
Is het niet duidelijk welke hardware drivers voor het moederbord moeten worden ge´nstalleerd? De informatie uit het BIOS kan van dienst zijn bij het achterhalen van het type moederbord en de daarvoor benodigde drivers. Het gratis programma CPU-Z (download: www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html) is voor dit doel zeer geschikt. Met CPU-Z kan vrij eenvoudig het type processor, moederbord en RAM-geheugen worden achterhaald en PC Wizard toont een overzicht van het hele systeem. Met deze gegevens kunnen vervolgens de bijbehorende drivers vrij eenvoudig via het internet worden opgespoord.

TERUGKEREN NAAR VORIG STUURPROGRAMMA

Het kan altijd wel eens gebeuren dat de installatie van een nieuwe driver mislukt waardoor de hardware niet goed meer functioneert. In dat geval is het altijd nog mogelijk terug te keren naar het oude stuurprogramma door met rechts te klikken op het bewuste hardware-item in Apparaatbeheer en te kiezen voor Eigenschappen, tabblad Stuurprogramma, knop Vorige stuurprogramma. Blijft de computer echter continu opnieuw opstarten waardoor het onmogelijk is het vorige stuurprogramma te activeren? Onderbreek deze vicieuze cirkel dan door aan het begin van het opstartproces op F8 te drukken en te kiezen voor de optie Automatisch opnieuw opstarten bij systeemcrash uitschakelen.


 
 
 
 

ę 2001-2017 - - SchoonePC - Rotterdam - The Netherlands