Wiskundehulp (in Edge)

zie instructievideo nieuwsbrief #105 op 11:10

Edge is uitgerust met een handige hulp voor het oplossen van wiskundige vergelijkingen. Om deze hulp te kunnen gebruiken, moet eerst de knop aan de taakbalk van de browser worden toegevoegd. Dit gaat via de knop Instellingen en meer (rechts bovenin de taakbalk van Edge), optie Instellingen, onderdeel Uiterlijk en activeer de optie Knop Wiskundehulp weergeven. Wordt vervolgens op de zojuist toegevoegde knop Wiskundehulp (zie afbeelding) geklikt, dan opent de pagina https://mathsolver.microsoft.com/nl/ in een apart kader.

De wiskundehulp lost in een handomdraai wiskundige vergelijkingen op (bijvoorbeeld: x^2-4x-5=0). Een vergelijking kan op twee manieren worden ingevoerd: met de knop Wiskundeprobleem selecteren (selecteer een wiskundige vergelijking op een webpagina, knop Oplossen) of met de knop Wiskundeprobleem typen (voer de wiskundige vergelijking in en bevestig met Enter). De oplossing wordt direct getoond, samen met de bijbehorende grafiek.

Via de knop Oplossingsstappen weergeven wordt de uitwerking van de verschillende oplossingsmethodieken met de bijbehorende uitleg weergegeven. Om een voorbeeld te geven, volgt hieronder een deel van de uitwerking van bovenstaande kwadratische vergelijking met behulp van de abc-formule:

Dit gedeelte van de wiskundehulp is duidelijk nog voor verbetering vatbaar, zo worden simpele stappen te complex uitgelegd en is de geautomatiseerde vertaling vanuit het Engels niet altijd even gelukkig. Toch is deze uitwerking de belangrijkste meerwaarde van de wiskundehulp, het helpt je namelijk beter te begrijpen hoe je dergelijke vergelijkingen oplost.

2001-2023 - - SchoonePC - Rotterdam - Privacyverklaring