Gratis beveiliging: ZoneAlarm firewall

ZoneAlarm (niet langer gratis) kan elk programma afzonderlijk blokkeren dan wel toestaan te communiceren met het netwerk en/of het internet. Wanneer een onbekend programma probeert contact te leggen met het netwerk of het internet, vraagt ZoneAlarm om een bevestiging. Deze firewall schakelt overigens automatisch de Windows firewall uit.

ZoneAlarm setup en instellingen

Tijdens het downloaden van free ZoneAlarm Firewall wordt gevraagd of de 15-dagen probeerversie van de ZoneAlarm Internet Security Suite moet worden geļnstalleerd. Kies hier voor ZoneAlarm Free Firewall en ga verder met het downloaden en het uitvoeren van de setup. In het volgende scherm kan de optie voor het installeren van de toolbar ZoneAlarm Spy Blocker desgewenst worden gedeactiveerd. Het is niet noodzakelijk te registreren, deze optie kan dus ook worden uitgevinkt, net als de opties voor de update-informatie en beveiligingsnieuws. Ga akkoord met de licentievoorwaarden, laat ZoneAlarm eventueel (zoals aanbevolen) de computer scannen op programma's die als betrouwbaar bekend staan en dus toegang tot het internet mogen hebben. Start tot slot de computer opnieuw op.

De volgende stap is het doorlopen van het configuratiescherm van ZoneAlarm, het ZoneAlarm Control Center. Als u deze tijdens de installatieprocedure heeft gemist dan kan deze altijd nog achteraf worden geopend via het ZoneAlarm-icoontje rechts onderin het systeemvak (zie afbeelding, hier kan overigens ook alle internetactiviteit worden geblokkeerd door te kiezen voor Stop all Internet activity).

ZoneAlarm firewall Control Center

Op het subtabblad Main van het onderdeel Firewall (links in in het taakvenster) staan nu de volgende standaard instellingen: Internet Zone Security = High, en Trusted Zone Security = Medium. De Trusted Zone Security kan eventueel ook op High worden gezet mits er geen bestanden of printers op de betreffende computer worden gedeeld.

ZoneAlarm firewall zone beveiligings instellingen

Op het tabblad Program Control staan de volgende instellingen (worden de pop-ups als irritant ervaren, dan kan de beveiliging iets worden teruggedraaid door Program Control op Low te zetten):

Zone Alarm Program Control

Bij elk (voor ZoneAlarm nog onbekend) programma dat contact probeert te leggen met het internet en/of netwerk vraagt ZoneAlarm om toestemming. Elk onbekend programma moet tweemaal worden bevestigd, zoals in het voorbeeld is weergegeven voor Internet Explorer (vergeet niet de optie Remember this setting aan te vinken, anders blijft de vraag terugkomen!).

Waarschuwing firewall: toestemming geven tot het netwerk         Waarschuwing firewall: toestemming geven tot het internet

Geef een programma bij twijfel liever geen toestemming tot het internet, dat kan in een later stadium altijd nog via het subtabblad Programs van het tabblad Program Control.

ZoneAlarm firewall: toegestane en geweigerde programma's

Heeft een programma toestemming gekregen het internet (Internet Zone) en/of het netwerk (Trusted Zone) op te gaan, dan staat er een groen vinkje in de betreffende kolom. Wordt de toegang geweigerd dan staat er een rood kruis. Een gemaakt fout kan hier altijd nog worden gecorrigeerd!

© 2001-2024 - - SchoonePC - Rotterdam - Privacyverklaring