Tips voor het maken en beheren van een succesvolle website

Websites worden om uiteenlopende redenen ontwikkeld. Er zijn veel factoren die het uiteindelijke succes van een website bepalen. Deze pagina besteedt aandacht aan een groot aantal van die factoren. Zo krijgt u een aardig beeld van wat er achter de schermen van een goed opgebouwde website afspeelt. Nuttige informatie dus voor lezers met een eigen website of voor lezers die er een willen (laten) maken.

Een website maken is vooruitdenken, goed plannen en heel veel testen

In deze nieuwsbrief gaat het er niet om hoe u een website moet maken (er is al genoeg literatuur over HTML en PHP), maar waarop u moet letten bij het tot stand brengen van een website. Het is belangrijk dat een website voor bezoekers wat zinvols heeft te bieden! De website kan dan wel voorzien zijn van een mooi design, maar als deze uiteindelijk weinig bezoekers krijgt (of slecht converteert) dan is dat zonde van het werk. Het maken van een goede website vergt vooruitdenken, gebruik maken van bestaande kennis, goed plannen, geduld hebben, heel veel testen en alle informatie analyseren. Met de tips in deze nieuwsbrief kan voorkomen worden dat u de verkeerde weg inslaat en daarmee kostbare tijd verliest.

Het doel van de te maken website

De eerste stap bij het ontwikkelen van een website is het vaststellen van het doel. Het doel bepaalt namelijk de te volgen strategie en daarmee ook grotendeels hoe de website er qua structuur en design uit moet komen te zien. Men roept wel eens dat er voor het bedrijf een website moet komen, omdat 'je met een website meer producten kan verkopen'. Het hebben van een website is echter geen enkele garantie voor een (winstgevende) verhoging van de omzet! Bepaal eerst het doel van de website en pas daar vervolgens de strategie op aan.

Een website als visitekaartje

Het grootste gedeelte van de kleine websites op internet zijn gebaseerd op het principe van een visitekaartje. Deze websites bevatten algemene bedrijfs-, product- en contactinformatie. Doorgaans zijn dergelijke websites minder geschikt voor het verkopen van producten. Veel bezoekers komen op de website omdat ze al bekend zijn met het bedrijf. Wilt u echter meer uit zo'n website halen, dan moet deze worden aangepast.

Een website voor het verkopen van producten

Het doel van de meeste websites is het verkopen van producten. De beste manier om dit te realiseren is te zorgen voor een website die eenvoudig en betrouwbaar overkomt en aantrekkelijk geprijsde artikelen aanbiedt. De reden is simpel: om zo'n website tot een succes te maken, heeft u terugkerende bezoekers en mond-tot-mondreclame nodig. Een dergelijke website wordt vaak ondersteund met dure advertenties om bezoekers naar de website te trekken.

Een informatieve website

Een website die voorziet in gratis informatie heeft potentieel om veel bezoekers aan te trekken. Door middel van zoekmachineoptimalisatie wordt de basis gelegd voor een hoge positionering in de zoekmachines. De ranking van de websites wordt namelijk grotendeels bepaald door de hoeveelheid en de kwaliteit van de backlinks (de verwijzingen naar een website elders op het internet). Het verkrijgen van de backlinks is in de praktijk alleen succesvol als een website waardevolle informatie te bieden heeft. Met andere woorden: de website moet een autoriteit zijn op het betreffende vakgebied. Meestal worden dergelijke websites vanuit persoonlijke interesse gemaakt (ook wel hobby-websites genoemd). Later blijkt dat zo'n website zeer rendabel kan zijn door advertentieruimte beschikbaar te stellen.

Websites geoptimaliseerd voor betaald verkeer

Adverteren op internet is de laatste jaren in een stroomversnelling geraakt: betalen om bezoekers aan te trekken is tegenwoordig heel normaal. In het verleden was het toepassen van banners zeer populair, maar bezoekers werden langzamerhand banner-moe en de interesse in dit advertentietype nam uiteindelijk af. Tegenwoordig wordt steeds meer gebruik gemaakt van gerichte tekstuele advertenties. Zo is het bij de zoekmachines Google, MSN en Yahoo! mogelijk te adverteren op de pagina's met zoekresultaten, de zogenaamde gesponsorde links. Op deze manier adverteren is schaalbaar maar vergt een gedegen strategie, anders kost het alleen maar geld!

Zorg voor een duidelijke website

Wanneer een bezoeker op de website komt, is het van groot belang dat deze meteen doorheeft waarover de website gaat en vervolgens snel zijn weg kan vinden. Op internet bepalen bezoekers namelijk in een paar seconden of een website wel interessant genoeg is om er tijd aan te besteden. Tegen dit licht is een duidelijke navigatiestructuur van essentieel belang! Uit statistisch onderzoek blijkt overigens dat een website met eenvoudige, vergelijkbare pagina's het beste scoort.

Schrijf goede content maar maak geen inbreuk op copyright

Bij een informatieve website is het belangrijk de website te vullen met zeer goede content (teksten). Kopieer hiervoor geen teksten van andere schrijvers! Dit is wettelijk gezien niet toegestaan en is zoekmachinetechnisch zeer onverstandig. De technologie is namelijk zo ver ontwikkeld dat gekopieerde teksten zeer slecht scoren in een zoekmachine als Google. Het bestrijden van gekopieerde teksten is hot, zoekmachines maken daarvoor gebruik van "duplicate content penalties": strafpunten dus. U neemt daarmee het risico dat de gehele website uiteindelijk een downgrade krijgt en dan bent u verder van huis!

Link popularity: backlinks verzamelen is erg belangrijk voor de positionering in de zoekresultaten

De exacte werking van de zoekmachines is een black-box en daarnaast ook nog eens continu onderhevig aan verandering. Het wordt daarom steeds moeilijker de zoekmachineresultaten te beÔnvloeden (dit is met name een probleem bij de kleinere websites). Voorheen was het manipuleren van de zoekresultaten vrij gemakkelijk door het toepassen van trucjes en het creatief uitwisselen van links. Tegenwoordig is daar echter meer voor nodig en kunnen dergelijke trucs zelfs een negatief effect hebben.

Het draait allemaal om link popularity

Op dit moment is de "link popularity" van groot belang en moet aandacht worden besteed aan het verkrijgen van goede backlinks, linkvermeldingen zonder tegenprestatie. Hoe meer hoe beter, en dit is van toepassing op alle pagina's van de website!

Linkvermeldingen bij linkpagina's

Nadat een website online is geplaatst, is het noodzaak onderwerpgerelateerde linkpagina's te attenderen op de website (een link terug wordt daarbij vaak zeer gewaardeerd). De reden is simpel: een zoekmachine weet dat deze pagina's bestaan uit links die door de webbeheerder persoonlijk zijn geselecteerd. De website wordt daarmee ook nog eens gerelateerd aan het onderwerp van die pagina's.

Linkvermeldingen bij collega-websites

Zie concurrenten op internet als collega's. Ruil waar mogelijk een link, maar wijk niet van het standpunt af dat u alleen links plaatst naar websites met een toegevoegde waarde. Ten eerste gaat het plaatsen van een slechte link ten koste van de waardebepaling door bezoekers, en ten tweede is de toegevoegde waarde van een linkruil vaak erg beperkt.

Achterhaal waar collega-websites backlinks hebben gekregen

Wilt u met een website hoog scoren in een zoekmachine, zorg er dan voor dat u linkvermeldingen krijgt op websites waar collega-websites ook vermeld staan. Als schrijver bent u bekend met het onderwerp en weet u de belangrijkste websites wel te vinden. Het zal niet bij alle beoogde websites lukken, maar dat is ook niet erg. Door slim met dit principe om te gaan, kan de achterstand op bestaande websites snel worden ingelopen of zelfs worden omgezet in een voorsprong!

Google toolbar: handig bij het achterhalen van de pagerank

Voordat u een link plaatst naar (of ruilt met) een andere website, is het verstandig met de Google toolbar (download: toolbar.google.nl) de pagerank van de betreffende pagina te achterhalen. Hoe hoger de pagerank van een pagina, hoe groter de toegevoegde waarde. Het ontvangen van een link van een hooggewaardeerde pagina is zeer positief, maar ook het plaatsen van links naar dergelijke pagina's kan de pagerank positief beÔnvloeden. Het uitsluitend verkrijgen van links van pagina's met een hoge pagerank is echter onnatuurlijk en daarom niet voldoende voor een goede positionering. Een website met een pagerank van 0 is verdacht (tenzij het een nieuwe website betreft): een link naar zo'n website kan de eigen positionering negatief beÔnvloeden.

LET OP: Een goede zoekmachine beloont het up-to-date houden van een website. Hoewel een nieuwe website/pagina altijd begint met een pagerank van 0, kan het linken naar zo'n website de eigen website toch goed doen. Het moet dan wel om een kwalitatief goede website gaan. Zo doet u er ook verstandig aan regelmatig de bestaande links na te lopen en dode links zo snel mogelijk te verwijderen!

Linkvermeldingen in sociale netwerken

Sociale netwerken zijn vanwege de natuurlijke selectie in steeds grotere mate bepalend voor de uiteindelijke resultaten van zoekmachines. In zo'n sociaal netwerk is het onder andere mogelijk favoriete pagina's te delen met anderen. Hoe meer er naar een bepaalde pagina wordt verwezen, hoe belangrijker die pagina zal zijn. Deze sociale netwerken tonen op hun website vaak een overall-overzicht van die links, waardoor het effect wordt versterkt! Populaire internationale sociale netwerken zijn onder andere del.icio.us, www.digg.com, reddit.com en www.stumbleupon.com. Naast een hogere ranking in de zoekmachines kunnen dergelijke websites voor veel extra bezoekers zorgen.

De ankertekst van een backlink

De belangrijkste factor is echter de ankertekst die voor een backlink wordt gebruikt! Deze tekst geeft voor een zoekmachine doorgaans zeer nauwkeurig aan waar de gelinkte pagina over gaat. Een goede woordkeuze kan dus resulteren in hogere plaatsing in de zoekresultaten. Als de gebruikte ankertekst niet overeenkomt met de inhoud van de gelinkte pagina, dan kunt u altijd met een vriendelijke e-mail verzoeken de tekst aan te passen.

Google sandbox lijkt een fenomeen, maar bestaat niet!

Er wordt vaak gesuggereerd dat Google een virtuele zandbak heeft gemaakt (beter bekend onder de naam sandbox) om daar tijdelijk nieuwe websites in te plaatsen. Een website zou gedurende het verblijf in deze sandbox praktisch geen bezoekers via Google krijgen. Zo zijn er meldingen van een zandbakperiode van meer dan een half jaar. Boze tongen beweren zelfs dat de Google sandbox in het leven is geroepen ter ondersteuning van het Google advertentieprogramma AdWords. Het bestaan van een sandbox is echter een fabeltje! Ten eerste kost de procedure van het indexeren van webpagina's gewoon tijd. Daarna is het wachten op een pagerank, het is voldoende hiervoor een aantal kwalitatief goede backlinks te verzamelen. Het duurt minimaal ťťn tot twee maanden voordat de eerste bezoekers via Google worden doorgestuurd.

Het toepassen van optimalisatietrucs is nog steeds nodig

Hoewel backlinks erg belangrijk zijn, moet een website nog steeds worden geoptimaliseerd voor een goede ranking in de zoekmachines. Concurrerende websites doen het, dus u kunt niet achterblijven! Elke webpagina moet apart geoptimaliseerd worden (iets wat meestal wordt vergeten). Van elke pagina moet vastgesteld worden wat het onderwerp is en met welke woorden die pagina hoog in de zoekresultaten moet komen.

Gebruik de META-tags DESCRIPTION, KEYWORDS en TITLE

Het is van groot belang dat u de zoekmachine kenbaar maakt waar een pagina over gaat. Gebruik hiervoor de META-tags DESCRIPTION, KEYWORDS en TITLE in de header van elke afzonderlijke pagina:

<head>
<meta name="
description" content="Paginabeschrijving, gebruik zoekwoorden">
<meta name="keywords" content="
zoekwoord1,zoekwoord2,zoekwoord3, enz">
<title>
Titel van de pagina met daarin de gebruikte zoekwoorden.</title>
</head>

De TITLE-tag is het belangrijkste omdat deze zichtbaar is voor de bezoekers (deze tekst staat in de kop van het browservenster). De TITLE-tag wordt ook gebruikt bij de weergave van de zoekresultaten en is mede bepalend voor de ranking (een verkeerd gekozen titel kan u dus erg veel bezoekers kosten). Met de DESCRIPTION-tag geeft u een omschrijving van de pagina mee en met de KEYWORDS-tag geeft u een tiental relevante zoekwoorden op. Het is belangrijk dat die zoekwoorden ook in de tekst voorkomen! Maak geen misbruik van deze tags, anders loopt u het risico dat de website structureel op een zwarte lijst wordt geplaatst.

Gebruik kopteksten bij de indeling van een webpagina

Bij de indeling van een pagina is het verstandig gebruik te maken van kopteksten. Maak een H1-koptekst (<H1>KOP1</H1>) om de pagina mee te beginnen en een H2-koptekst (<H2>KOP2</H2>) voor de kopteksten van een alinea. Een zoekmachine gaat ervan uit dat de informatie in deze kopteksten belangrijk zijn, daar moet u dus rekening mee houden.

Opbouw pagina en de woorddichtheid

Naast het gebruik van kopteksten, is de opbouw van de pagina erg belangrijk. Een pagina bevat meestal een inleidende tekst (eerste alinea) en concluderende tekst (laatste alinea). Een zoekmachine gaat ervan uit dat deze alinea's belangrijke informatie bevatten, u doet er daarom verstandig aan deze twee alinea's te voorzien van de belangrijkste zoekwoorden voor die pagina. Let erop dat bepaalde zoekwoorden regelmatig terugkeren in bijna elke alinea van de pagina. De woorddichtheid van een bepaald woord geeft namelijk ook een indicatie waar een pagina over gaat, en wordt dus door een zoekmachine meegenomen in de berekening.

Gebruik opmaakcodes voor de belangrijke zoekwoorden

Het toepassen van opmaakcodes (vet, cursief en onderstrepen) voor bepaalde woorden geeft een indicatie dat het hier om belangrijke termen gaat. De betreffende pagina krijgt daarom voor deze woorden een hogere score in een zoekmachine. Bekijk dus kritisch welke woorden u onderstreept, vet of cursief maakt.

Gebruik ALT- en TITLE-tags voor plaatjes

Voorzie elk plaatje op de website van een beschrijvende tekst met behulp van de ALT- en TITLE-tag. Ook deze tekst wordt meegenomen in de berekening van een zoekmachine. Verstandig dus om ook daar de belangrijkste zoekwoorden in te vermelden.

Probeer schone HTML-pagina's te schrijven

Het is belangrijk dat de HTML-code van de pagina's er voor een zoekrobot schoon uitziet, desnoods past u handmatig de code aan! Haal de opmaak uit de HTML-code en plaats deze in een apart CSS-bestand. Bij gebruik van een op JavaScript gebaseerd menu is een sitemap noodzakelijk, anders worden alleen de indexpagina en gelinkte pagina's geÔndexeerd! Deze aanpassingen leveren niet alleen beter indexeerbare pagina's op, de pagina's laden ook nog eens veel sneller (wat weer gunstig is voor het verkrijgen van backlinks).

Er zijn webdesigners die klagen dat de printbare versie van een pagina hoger in de zoekresultaten staat dan de originele pagina's. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door HTML-pagina's met teveel toeters en bellen. Omdat de printbare pagina's vaak kale pagina's zijn, worden ze beter geÔndexeerd en scoren ze dus beter.

Inhoudsopgave op de indexpagina heeft voordelen

De voorkeur gaat uit naar een inhoudsopgave op de indexpagina in plaats van een inhoudsopgave die verwerkt is in een afzonderlijke sitemap. Bij het bepalen van de pagerank van een pagina houdt een zoekmachine er namelijk rekening mee in hoeveel stappen een pagina vanaf de indexpagina bereikt kan worden. Een subsubpagina is voor een zoekmachine minder belangrijk den een subpagina.

LET OP: Voor een uitgebreide informatieve website is dat niet hinderlijk, aangezien 95% van de bezoekers via een zoekmachine toch op een van de subpagina's de website binnen zal komen. Een commerciŽle website heeft echter tot doel de bezoekers tot een gewenste actie over te laten gaan. Het plaatsen van een inhoudsopgave op de indexpagina heeft in zo'n geval een negatieve uitwerking.

Kies een passende URL voor alle pagina's

Vanzelfsprekend is het belangrijk dat u een goed te onthouden naam kiest voor het internetadres (zo mogelijk voorzien van een of meer van de gewenste zoekwoorden). Het is echter nog belangrijker een goede naam voor de HTML-bestanden en de submapjes te kiezen (voorbeeld: www.zoekwoord1.nl/woord2/woord3_woord4.html). Het is dus belangrijk wanneer in de URL de zoekwoorden voorkomen waarop men gevonden wil worden.

Plaats regelmatig nieuwe content en houd pagina's up-to-date

Het up-to-date houden van een website is iets wat vaak wordt vergeten. Een zoekmachine gaat ervan uit dat statische pagina's waarschijnlijk aan het verouderen zijn, daarom zakken deze pagina's uiteindelijk weg in de zoekresultaten. Zorg er daarom voor dat pagina's regelmatig worden aangepast door nieuwe informatie te plaatsen en verouderde informatie te verwijderen. De meeste zoekmachines hanteren een hogere waardering voor oudere pagina's die regelmatig worden aangepast.

Behoud de webadressen bij het ombouwen van een bestaande website

Besef dat het een lange tijd kan duren voordat een pagina een bepaalde positionering in de zoekresultaten weet te bemachtigen. Als u na een aantal jaar een website groots gaat omgooien, dan doet u er verstandig aan te bekijken of u bestaande pagina's kunt hergebruiken. Hiermee kan de nieuwe content voortborduren op de reeds verworven ranking van de oude pagina's, en voorkomt u dat kostbare tijd verloren gaat met het opnieuw verkrijgen van deze positie.

Blackhat en whitehat zoekmachineoptimalisatie

Bij zoekmachineoptimalisatie gaat het erom zo hoog mogelijk te scoren. Hiervoor heeft u al kunnen lezen hoe u dat kunt aanpakken. Er zijn echter nog diverse trucs mogelijk om de zoekmachineresultaten te manipuleren. Denk bijvoorbeeld aan het verbergen van teksten voor bezoekers, het gebruiken van erg kleine letters, het gebruiken van dezelfde kleur voor zowel de tekst als de achtergrond, et cetera. Hiermee kunt u een zoekmachine op het verkeerde been zetten en dus de zoekresultaten op een ongewenste manier manipuleren. In jargon heet dit blackhat-optimalisatie, terwijl het toepassen van de in dit artikel genoemde tips whitehat zijn. Laat u liever niet in met blackhat-trucjes, want bij ontdekking wordt de website permanent op de zwarte lijst gezet. Voor zoekmachineoptimalisatie is het belangrijk een lange termijnvisie te hanteren, blackhat-trucs passen niet in deze strategie!

Bezoekers aantrekken door online te adverteren

Het bekendmaken van een website kan natuurlijk op de ouderwetse manier via de radio, TV, tijdschriften, briefpapier, visitekaartjes, en dergelijke. Deze methodes zijn echter niet zo effectief als het direct adverteren op internet. Het adverteren op internet neemt daarom steeds grotere vormen aan. Er zijn legio mogelijkheden, u moet ze alleen wel op de juiste manier weten toe te passen.

Een vast bedrag per periode afspreken

U kunt met de webbeheerder van de website waarop u wilt adverteren een vast bedrag per periode afspreken voor het plaatsen van een advertentie of link. U weet van tevoren waar u financieel aan toe bent, het kostenplaatje is immers bekend. Het voordeel van deze methode is het verkrijgen van een vaste link op een webpagina.

Pay Per View (PPV): vast bedrag per 1.000 weergaven

Er wordt echter vaker gewerkt op basis van Pay Per View (PPV): u betaalt een vast bedrag per 1.000 pageviews. Hier doet zich een praktisch probleem voor: de methode van meten moet voor beide partijen controleerbaar zijn.

Pay Per Click (PPC): betalen per bezoeker

Het probleem van veel online advertenties is de beperkte klikfrequentie. Vooral banners scoren erg slecht, bezoekers zijn daar inmiddels blind voor geworden. Het kan daarom interessanter zijn te betalen per doorklikkende bezoeker (Pay Per Click, PPC). Met PPC is er overigens kans op misbruik, zonder dat de adverteerder daar baat bij heeft. Het advertentienetwerk van Google AdWords (adwords.google.nl) is een goed voorbeeld van het betalen per click. Met dit systeem moeten de advertenties met elkaar concurreren, zodat de adverteerder genoodzaakt is pakkende advertenties te schrijven.

Pay Per Action (PPA): betalen per gewenste actie

Hoeveel er ook aan gedaan wordt, illegale clicks en pageviews blijven altijd een probleem. Advertenties zullen zich daarom in de toekomst vermoedelijk meer gaan richten op het principe van vergoeding voor het aandragen van klanten. Dat kan een bezoeker zijn die een product koopt, maar ook iemand die gegevens heeft achtergelaten (in vakjargon heet dat een conversie).

Banners, tekstuele advertenties en videoadvertenties

Het gebruik van banners is bekend, het effect is echter gering. De laatste jaren zijn de tekstuele advertenties juist zeer populair geworden. Dit zijn de advertenties die u bijvoorbeeld bij Google aan de rechterkant van de zoekresultaten ziet (en soms ook aan de bovenkant). Deze methode van adverteren is zeer effectief en kan in korte tijd grote hoeveelheden bezoekers naar de website trekken. Een andere ontwikkeling is het gebruik van videoadvertenties: ze zijn zo succesvol omdat ze direct de aandacht trekken.

Adverteren met Google, Yahoo! en/of Microsoft

De drie grote zoekmachines van Google, Yahoo! en Microsoft hebben allen hun eigen advertentienetwerk. Ze bieden de mogelijkheid om tegen betaling relevante (tekstuele) advertenties bij de zoekresultaten te plaatsen.

Ga verstandig om met Google AdWords

Google AdWords is de meest gebruikte aanbieder voor tekstuele advertenties. Het gebruik van Google AdWords vergt enige kennis, verdiep u daarom eerst in de materie. Als u voor de verkeerde aanpak kiest, kost het namelijk meer geld dan dat het oplevert.

De statistieken bijhouden en analyseren: meten is weten!

Meten is weten! Het is daarom van groot belang dat u statistieken bijhoudt. Hiermee is te achterhalen waar de bezoekers vandaan komen, wat ze precies op de website doen en mogelijk ook waarom ze de website weer verlaten. Met bezoekersstatistieken kunt u veranderingen waarnemen en waar nodig bijsturen. Met het bestuderen van diezelfde statistieken is het ook mogelijk de strategie te analyseren zodat deze tot het laatste detail kan worden geoptimaliseerd.

Enkele voorbeelden ter verduidelijking

Zie hier een aantal voorbeelden ter illustratie van de voordelen die het bijhouden en analyseren van de statistieken kunnen opleveren:

Websitestatistieken: Google Analytics

Er zijn een groot aantal gratis aanbieders van software voor websitestatistieken waarvan Google Analytics (www.google.nl/analytics) de bekendste is.

Een website met veel bezoekers is geld waard

Dat de bezoekersaantallen van een website de waarde bepalen, blijkt alleen al uit de miljardenovername van YouTube door Google (en dat terwijl er met die website eigenlijk nog geen cent was verdiend). Uit recent onderzoek blijkt ook dat de tijdsbesteding de laatste jaren aan het verschuiven is van TV kijken naar het recreatief surfen op internet. Dat gegeven maakt van internet een steeds belangrijker medium voor het verkopen van producten. Een website met veel bezoekers is daarom veel geld waard. Er kunnen niet alleen producten worden verkocht maar er kan ook advertentieruimte aan derden beschikbaar worden gesteld.

Ga voor een lange termijndoelstelling en laat een website goed accelereren

Het draait uiteindelijk allemaal om bezoekersaantallen. Hoe meer backlinks er opgebouwd kunnen worden, hoe beter dat uiteindelijk is voor de ranking in de zoekmachines. Het is verstandig in eerste instantie daar de strategie op aan te passen. Vooral in het begin is het belangrijk dat een website goed uit de startblokken komt. Het is daarom verstandiger te wachten met het plaatsen van advertenties totdat een website goed is gaan lopen (sommige beheerders plaatsen per definitie geen links naar rommelige websites of websites waar advertenties op staan). Als een website eenmaal begint te lopen, kunnen er altijd nog producten worden verkocht en/of advertenties worden geplaatst.

Advertenties van Google AdSense plaatsen

Het gebruik van de tekstuele advertenties van Google AdSense (adsense.google.com) kan zeer rendabel zijn. Dit komt omdat de bij AdSense getoonde advertenties zo veel mogelijk worden gerelateerd aan de tekst van de betreffende pagina. Voor het behalen van maximaal resultaat is het van groot belang elke aanpassing grondig te testen! Het is overigens van groot belang dat de doorklikkende bezoekers ook het nodige resultaat voor de adverteerder opleveren (converteren), anders krijgt u al snel te maken met tegenvallende inkomsten door het prijsverlagende effect van smartpricing voor adverteerders. Zorg voor stabiele advertentievertoningen door niet te vaak wijzigen aan te brengen. Te grote veranderingen hebben namelijk ook een negatief effect op de toegepaste smartpricing.

Het publiceren van een nieuwsbrief, RSS en autoresponder

Het periodiek uitgeven van een nieuwsbrief biedt de mogelijk om in contact te blijven met de bezoekers. De laatste tijd worden RSS-feeds echter steeds populairder (RSS is een systeem waarbij je met een RSS-nieuwslezer op de hoogte blijft van veranderingen op de betreffende website). De werking is vergelijkbaar met een nieuwsbrief, bezoekers hoeven alleen geen e-mailadres meer achter te laten. Een variant op de nieuwsbrief is het gebruik van een autoresponder. Hierbij worden gedurende een bepaald tijdpad verschillende e-mailberichten verzonden naar de inschrijvers. Een autoresponder is een ideaal verlengstuk van het online adverteren.

Gebruik maken van een landingspagina

Bezoekers worden overgehaald op een advertentie te klikken, waarna ze op een landingspagina van de adverteerder uitkomen. Aangezien er erg veel moeite en geld gaat zitten in het verkrijgen van deze bezoekersstroom, is het zaak de respons te maximaliseren. Niet iedere bezoeker zal overgaan tot het gewenste gedrag, er kan echter wel veel invloed worden uitgeoefend op dit gedrag. Door de testresultaten van verschillende landingspagina's met elkaar te vergelijken en de meest optimale pagina te handhaven, kan de opbrengst van een dergelijke advertentiecampagne gemaximaliseerd worden.

Meer online informatie over internetmarketing

Internetmarketing is inmiddels een populaire wetenschap geworden. Er zijn op dit gebied dan ook veel websites die zich daarop hebben toegelegd en deze waardevolle informatie in de vorm van een e-boek verkopen. De meeste informatie is echter gratis op internet te vinden, er zijn goede gratis e-boeken te verkrijgen. Zo zijn er de gratis te downloaden Engelstalige e-boeken Dotcomology (www.dotcomology.com, 300+ pagina's) en Make Your Site SELL! 2002 (myss.sitesell.com, 1.500+ pagina's, wel op een aantal punten verouderd). Deze e-boeken bevatten ontzettend veel bruikbare tips voor het realiseren van een succesvolle internetmarketingstrategie!

Alle processen optimaliseren

Optimaliseren van alle pagina's/processen: testen, testen en nog eens testen

Met behulp van statistieken kunnen alle pagina's van een website tot op het laatste detail worden uitgetest en waar nodig worden aangepast. Dit optimaliseren is een langdurig proces waarvoor u al snel een jaar moet uittrekken. Daarna moet de vinger aan de pols worden gehouden en eventuele nieuwe ideeŽn worden getest. De kern van de zaak is dus testen, testen en nog eens testen, totdat alle processen zijn geoptimaliseerd!

Wat loopt u mis als er niet wordt geoptimaliseerd?

Door het testen van verschillende aanpassingen en het monitoren van de gevolgen, kan een verliesgevende website uiteindelijk omgezet worden in een winstgevende business! Dat er noodzaak is tot testen en optimaliseren van ťlk proces, mag duidelijk zijn. Tel de resultaten van de volgende aanpassingen maar eens bij elkaar op, dan zou u al snel uitkomen op een verhonderdvoudiging van de omzet:

Alle online advertenties zijn meetbaar

Online adverteren heeft als bijkomend voordeel dat het effect van advertenties direct te meten is. Verliesgevende advertentiecampagnes kunnen er met gemak worden uitgefilterd. Een handige tool bij het analyseren van verschillende processen is Google Analytics (www.google.nl/analytics). Dit is een analyse-tool waarmee u het verkeer op een website kunt analyseren en optimaliseren. Zo kunt u met de trechterfunctie precies achterhalen op welk moment potentiŽle kopers afhaken in het verkoopproces.

Gebruik voor elke strategie een splittest

Met een splittest worden twee verschillende strategieŽn met elkaar vergeleken. Zo kan een splittest onder andere worden gebruikt voor het maximaliseren van de klikfrequentie van een advertentie en het optimaliseren van een landingspagina. Door voort te borduren op de strategie met het beste rendement kan zo'n strategie tot het laatste detail worden geoptimaliseerd. Als de verschillen groot zijn, dan is het aantal benodigde waarnemingen beperkt. Op het moment dat de verschillen kleiner gaan worden, is een groter aantal waarnemingen nodig voor het meten van een significant verschil. Er kan gestopt worden met testen op het moment dat de verschillen niet meer relevant zijn.

Bijhouden van de ontwikkelingen

Het is zaak de laatste ontwikkelingen goed bij te houden, al is het alleen maar om ideeŽn op te doen. Als u zich dagelijks bezighoudt met het beheren van een website dan is het verstandig minimaal een halve dag per week uit te trekken om de berichtgeving op de verschillende forums en blogs te bestuderen. De beste forums en blogs zijn in het Engels: WebMasterWorld (www.webmasterworld.com), SiteProNews (www.sitepronews.com) en SEO-News (www.seo-news.com). Hier kunt u over veel onderwerpen nuttige informatie vinden. De volgende forums en blogs zijn wellicht interessant:

De nieuwsbrieven van www.sitepronews.com en www.seo-news.com zijn ook een aanrader. De schrijvers van deze nieuwsbrieven komen regelmatig met interessante nieuwtjes en wetenswaardigheden over het optimaliseren van een website. Een laatste advies: laat de tijd niet doortikken met lezen, maar ga aan de slag!

© 2001-2024 - - SchoonePC - Rotterdam - Privacyverklaring